konferenca EDUvision 2019

28. - 30. november 2019

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Program konference


Četrtek, 29. november 2018, M hotel (Derčeva ulica 4)08:00-08:30

Prihod in registracija udeležencev

08:30-10:30

M hotel, Soba J

OTVORITEV KONFERENCE


EDUvision 2018

"Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij"


PLENARNA PREDAVANJA

Pripravimo se na Alfa generacijo – učimo za jutri

Sonja Golob (Grm Novo mesto — center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija)

Učilnica prihodnosti: inkluzivna učilnica
Sanja Prosen (Studio LIST, d.o.o., Celje)

Učenje z naravo
Jana Bizjak Bradeško (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika)

Inspiring Learners to Transform Society by Becoming Architects
 of their Own Learning (45 min)

Stefanos Gialamas (ACS Athens - American Community Schools, Grčija)

Vodi: Mojca Orel

10:30-11:00

 Odmor (Kava, voda, čaj)

11:00-14:00

Soba J

VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN POUK V ZUNANJEM OKOLJU (OUTDOOR LEARNING)

Plenarno predavanje


Otroci v permakulturi - vpeljava pouka na prostem v šolo in vrtec
Tomislav Gjerkeš in Lara Kastelic (Društvo za permakulturo Slovenije)

Predavanja

Vpliv usmerjanja k trajnostnemu znanju učencev: primer OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Boštjan Mohorič (OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)

Kulturno-umetnostna vzgoja izven učilnic
Nataša Arčon Triler (OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana)

Spoznajmo značilnosti Južne Evrope v učilnici na prostem
Andreja Prezelj (OŠ Koroška Bela Jesenice)

Vsak dan peš ali s kolesom
Andreja Duh (OŠ Koseze))

Z IKT v naravo
Matjaž Palčič (OŠ Šentjernej)

Vodi: Jana Bizjak Bradeško

Soba H

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

Plenarni predavanji

Komunikacijska matrika pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta
Jerneja Novšak Brce, Nika Ribarič, Damjana Kogovšek (Faculty of Education, University of Ljubljana)

Potpora roditeljima u radu s djecom s poremećajima u ponašanju
Smiljana Zrilić, Diana Nenadić Bilan (Department of Teacher Education, University of Zadar)

Predavanja

Vrtiljak čustev
Katarina Picelj (Taka Tuka Association of Creators)

Sociopragmatične spretnosti in govorna razumljivost otrok s polževim vsadkom
Damjana Kogovšek, Blaž Mišica, Jerneja Novšak Brce (Faculty of Education, University of Ljubljana)

Ali je vzgoja za vrednote v srednji šoli še potrebna in ali je sploh mogoča?
Melita Lemut Bajec (Veno Pilon Secondary School, Ajdovščina)

Obvladovanje stresa pri učiteljih
Larisa Podržavnik (Primary School Koroški jeklarji) (30 min)

Moralno rezoniranje i moralni temelji u akademskom kontekstu
Jasmina Tomašić Humer, Ana Babić Čikeš, Dubravka Hajek, Ivana Jambrešić (Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, J. J. Strossmayer University of Osijek)

Vključevanje načel nevrolingvističnega programiranja v vzgojno-izobraževalni proces 
Ines Polončič (Primary School Vodmat)

Moč odnosa
Milojka Bozovičar Gantar (Ivan Grohar Primary School, Škofja Loka)

Motivacija za učenje pri dijakih športnikih
Miha Baloh (Šolski center Kranj)

Čas za pogovor, skupine za samopomoč in druge skupine v Osnovni šoli Litija
Nataša Zupan Cvetežar (Primary School of Litija)

Vodi: Sonja GolobSoba B

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

JEZIKI

Plenarni predavanji

Procjena fonološke svjesnosti djece prije polaska u školu kao podloga za suvremeni metodički pristup početnom opismenjivanju
Ivana Balen, Martina Kolar Billege (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Model poučevanja retorike v srednji šoli
David Puc (St. Stanislav Institution, Diocesan Classical Gymnasium)

Predavanja

Kako učitelj, dober retorik, gradi vez z učencem
Lidija Skube (Primary School Drska)

Sprosti se – beri knjige v angleščini
Brigita Škufca (Primary School Gorje)

Od obavezne lektire do ljubavi prema čitanju
Valerija Janićijević, Milena Mitrović, Bojan Marković (Teacher Education Faculty, University of Belgrade)

Učiteljev vzgojni stil in razvijanje bralne pismenosti
Kaja Lenič (Primary School Log-Dragomer)

Cankarjev Pehar suhih hrušk v podaljšanem bivanju
Petra Šibelja Gorše (Primary School Dobrova)

Kako (naj) gimnazijci pri pouku slovenščine razumejo Ivana Cankarja 100 let po njegovi smrti?
Mira Razdevšek (Gymnasium of Ravne na Koroškem)

Kamišibaj, pripomoček pri poučevanju in učenju na različnih področjih
Andreja Perdih (Alojzij Šuštar Primary School)

Od nog do glave z ugankarskimi besedami
Miran Kodrin, Terezija Jamnik (School Center of Ravne na Koroškem)

Bralni dogodek – izziv najstniškemu bralcu
Leonida Zalar (Hero Janez Hribar Primary School, Stari trg pri Ložu)

Vodi: Kaja LeničSoba C

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI (Podjetnost, ustvarjalnost in inovativnosti)

Predavanja


Nova metoda poučevanja podjetništva na Živilski šoli BIC Ljubljana
Mirjam Gorenc (Biotechnical Educational Center of Ljubljana)

Vzpodbujanje ročnih spretnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva pri učencih praktičnega pouka
Meta Polovič (May 11 Primary School in Grahovo)

Dinamično ponavljanje učne snovi
Klavdija Koman (Primary School Gorje)

Simulacija zasedanja Združenih narodov
Darja Mlakar (Jože Plečnik Gymnasium in Ljubljana)

Kako motivirati otroke generacije Z (Z in Y z roko v roki)
Doroteja Kostanjevec (Primary School in Markovci)

Učitelj v primežu izzivov sodobnega časa
Anita Vidic School Center of Novo mesto)

Obšolska dejavnost – ustvarjalni vrtiljak za učitelje in dijake
Nataša Grobelnik (Gymnasium Celje - Center)

Glasbena pravljica Popravljalnica igrač – ustvarjalni moment izbirnega predmeta (primer dobre prakse)
Nives Kemperle (Primary School Šmarje – Sap)

Izbirni predmeti – priložnost za razvijanje ustvarjalnosti
Mateja Škorja (Primož Trubar Primary School in Laško)

Izobraževalne oddaje Šola z okusom na regionalni TV
Simona Gljuk (Secondary School for Catering and Tourism Maribor)

Z raziskovalnimi pristopi do spodbujanja kritičnega mišljenja
Lidija Janeš (Danila Kumar International School)

Ustvarjalno medpredmetno sodelovanje in razvijanje ključnih kompetenc
Patricija V. Kobilšek (Secondary School of Health-care Ljubljana)

Vodi: Mladen Kopasič
 
PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM 

Predavanja


Predšolsko obdobje Generacije Z
Urša Sitar (Oton Župančič Kindergarten Ljubljana) 

Z jezikovnim kvizom in vprašalnikom v spletni učilnici Moodle do boljše (esejske) pismenosti dijakov v slovenščini
Alenka Zorko (Vegova Ljubljana) 

Formativno spremljanje znanja pri matematiki
Jana Šturm (Primary School Šenčur) 

Uporaba tabličnih računalnikov pri pouku matematike
Nejc Grošelj (Primary School Idrija) 

Uporaba mobilnega telefona pri športni vzgoji
Danilo Flisar (School of Economics Ljubljana) 

Vodi: Jana Bizjal Bradeško

14:00-15:00

Odmor (Kava, voda, čaj, prigrizek)

15:00-17:45

Soba J

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Predavanja


Merjenje srčnega utripa pri pouku športne vzgoje z merilniki srčnega utripa
Melita Meglič (Jože Plečnik Gymnasium, Ljubljana)

Jesmo li siti PowerPointa?
Marko Ljubešić (Faculty of Humanities, Juraj Dobrila University of Pula)

E-gradiva za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju
Mateja Ivanuša (Primary School  Kozara Nova Gorica)

Desmos in GeoGebra z roko v roki
Vesna Mrkela (Drago Kobal Primary School Maribor)

Programiranje v osnovni šoli – da ali ne
Gorazd Šantej (Primary School Ig)

Spletna zbornica – pogled iz prakse
Mateja Ivanuša, Edvard Vrabič (Primary School  Kozara Nova Gorica)

IKT namesto šolske torbe, vsakdanjik slepega učenca
Anja Ponikvar (Center IRIS)

Prilagajanje izobraževanja novim tehnologijam – raba pametnih telefonov
Janko Sotošek (Savo Kladnik Primary School, Sevnica)

Devet korakov do e-pravljice
Marjana Penca Palčič (Primary School Šentjernej)

Vodi: Krste JovanoskiSoba H

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

Predavanja

Greva na mediacijo
Vanja Zebec Drevenšek (Ljudski vrt Primary School, Ptuj)

Mladinski roman Kit na plaži v povezavi s čuječnostjo
Majda Fortuna Gregorčič (Ivan Cankar Primary School, Vrhnika)

Posebnosti otrok s polževim vsadkom
Alenka Kern (Primary School Šenčur)

Vključeni, socializirani, izobraženi – Strokovni center VSI in II. OŠ Žalec
Brigita Pinter (II. Primary School Žalec)

Strpnost in medvrstniško nasilje skozi prizmo književnega pouka in filmske dejavnosti
Katja Golouh (Primary School Šenčur)

Razvijanje samopodobe skozi delavnice »Sem to jaz? Sem … in ponosen sem na to!«
Veronika Matjašič (Adam Bohorič Primary School, Brestanica)

Pomoč z umetnostjo v šoli
Tjaša Jerak (Primary School Savsko naselje)

Vpliv čustvene inteligence na učiteljevo delo
Biljana Bahat (School center of Novo mesto)

Vrstniška mediacija – nova kultura odnosov
Ljuba Plesec (Ivan Cankar Boarding School)

Mednarodni projekti kot priložnost opolnomočenja sodelujočih
Ema Cerar (Primary School Rodica)

Butalci povezujejo generacije
Lili Epih (Secondary Preschool Education School, Gymnasium and Art-Gymnasium, Ljubljana)

Vodi: Sonja Golob

Soba B

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

JEZIKOSLOVJE

Plenarni predavanji


Young Learners’ Perceptions on Effective Foreign Language Teacher Characteristics – A Qualitative Study from Croatia
Morana Drakulić (Faculty of Teacher Education, Rijeka)

The Significance of Multilingual Textbooks in Education of the Burgenland Croatian Minority in Austria and Hungary
Tamara Kisovar-Ivanda (Department of Teacher and Preschool Teacher Education, University of Zadar),
Judit Sipos (Apáczai Csere János Faculty, Széchenyi István University of Győr, Hungary)


Predavanja

Poučevanje angleščine skozi humor
Adrijana Dimitrovska (School  Center of Škofja Loka)

Literarno (po)ustvarjanje + učilnica = gregerija (šaljiva pesniška definicija)
Bojana Tomc (St. Stanislav Institution, Diocesan Classical Gymnasium)

Izzivi motiviranja dijakov - povezovanje tujega jezika in stroke
Klavdija Špur Jereb (School center of Celje)

Medpredmetna povezava nemščine in slovenščine na gimnaziji
Nadja Gliha Olenik (Ledina Gymnasium)

Pomen jezikovnega tabora pri pripravi dijakov na DSD 2 izpit (Nemško jezikovno diplomo)
Hilda Hašaj Tegelj (Bežigrad Gymnasium)

Komponente DSD izpita pri pouku nemščine
Žužana Zajtl (Bežigrad Gymnasium)

Opis v predbralnem in predpisalnem obdobju
Marija Nemanič (School center of Novo mesto)

Vodi: Kaja Lenič

Soba C

VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN POUK V ZUNANJEM OKOLJU (OUTDOOR LEARNING)

Plenarna predavanja

S pedagoškim pristopom Reggio Emilia do sodelovalnega učenja v predšolskem obdobju
Mojca Lužnik (Kindergarten Tržič)

Dobrodelnost v okviru okoljske vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
Loti Mesojedec Behin (Gymnasium and Secondary School in Kočevje)

Izkušnje učencev in učiteljev s poukom na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika
Maruša Novljan, Jerneja Pavlin (Faculty of Education, University of Ljubljana)

Nilski ostriž – začetnik Darwinove nočne more na območju Viktorijinega jezera (Z vizualizacijo do boljših predstav na ravni delcev)
Lea Nemec (Ledina Gymnasium)

Predavanja

Interdisciplinarni pristop k spoznavanju naravoslovnih vsebin kot izziv za poučevanje sodobnih generacij
Dejan Klančičar (School of Economics of Novo mesto)

Likovna umetnost - naložba za trajnostni razvoj
Ana Pečnik (Gymnasium Celje - Center)

Tujerodne vrste kot prezrte grožnje
Alenka Sedlar Špehar (Biotechnical Educational Center of Ljubljana)

Prenos trajnostnega načina življenja na učence in učitelje OŠ Domžale
Urška Gorjan (Primary School Domžale)

Pouk na prostem
Mihael Kukovec (Technical School Center of Maribor

Vodi: Andrea Premik Banič
17:45-18:00

 Odmor (Kava, čaj, voda)

18:00-20:00

Soba J

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja


Četrtek in kratki animirani filmi
Tina Šetina (Alojzij Šuštar Primary School)

Slovenščina v preseku sodobnih načinov izobraževanja, medpredmetnih povezav, e-gradiv in mednarodnega sodelovanja
Simona Karl (School Center of Krško-Sevnica)

Kidlink – mednarodni projekti za učence med 10. in 15. letom
Vida Bombek (Anton Ingolič Primary School, Spodnja Polskava)

Igrajmo se preteklost »od snubitve do ženitve«
Tatjana Peršuh (Primary School Majšperk)

Ali danes Marko še skače?
Melita Gerdej (Primary School Gorje)

Geografija na terenu malo drugače
Marjetka Ganc (Primary School Mokronog)

Upokojenci na usposabljanje v srednjo šolo? Seveda, zakaj pa ne!
Petra Alič (Secondary School of Jesenice)

Vodi: Jana Pertot Tomažič
Soba H

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Plenarno predavanje


Elementi v periodnem sistemu – projektno učno delo
Ana Logar (Primary School Metlika)

Predavanja

Izdelava projektnih nalog
Natalija Kirar (School Center of Novo mesto)

Tehnologije za spodbujanje učenja s pomočjo inovativnosti in raziskovanja pri poučevanju naravoslovja, umetnosti in matematike STE(A)M
Špela Škof Urh (Moste Gymnasium, Ljubljana)

Naši dijaki − aktivni udeleženci družbe
Maja Rak (Gimnazija Celje – Center)

Razredniki smo soodgovorni pri oblikovanju odgovornega in uspešnega učenca
Simona Senica (Primary School Planina pri Sevnici)

Pripadnost zaposlenih na naši šoli
Andrej Peklar (School Center of Krško-Sevnica)

Projektno delo v obliki medpredmetnih povezav
Martina Prejac (Ljudski vrt Primary School in Ptuj)

Vodi: Ana Logar

20:00

Zaključek prvega dne konference
Petek, 30. november 2018


08:00-08:30

Prihod in registracija udeležencev

08:30-10:30

M hotel, Soba J

EDUvision 2018

"Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij"


UVODNI NAGOVOR


PLENARNA PREDAVANJA

Poučevanje za etično in trajnostno upravljanje z okoljem

Maja Smole Đorđević (Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola)

Mreža Šolski pes
Mojca Trampuš (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana)

Uvajanje učenja podjetnosti na Gimnaziji Murska Sobota
v okviru projekta L2P-2020Plus
Marjan Kulčar (Gimnazija Murska Sobota)

Uporaba obogatene resničnosti za poučevanje anatomije človeka
Tanja Gnidovec, Mojca Žemlja, Tina Fabijan, Žan Rode, David Baler Petrović,
Luka Praprotnik, Gregor Torkar (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta),
Kristina Zavodnik, Raja Gošnak Dahmane (Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta)
Nina Sever (ART REBEL 9 vizualne komunikacije d.o.o.)
Andreja Dolenec (OŠ Šmartno pod Šmarno goro)


Nevroedukacijske raziskave – kako spodbuditi razvoj in učno uspešnost otrok in mladostnikov?
Simona Tancig (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Vodita: Mojca Orel & Mladen Kopasič

10:30-11:00

 Odmor (Kava, voda, čaj)

11:00-14:00

Soba J

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja

Poučevanje kompetenc za 21. stoletje
Katja Kvas (Gimnazija Bežigrad)

Tematski dnevi dejavnosti
Primož Černilec (OŠ Šenčur)

Formalno prehransko izobraževanje in vključevanje staršev v spodbujanje prehranske pismenosti otrok
Martina Erjavšek, Stojan Kostanjevec (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Uporaba prehranske piramide in prehranskega krožnika skozi oči učencev
Tina Trobec (OŠ Polhov Gradec),
Špela Hrast, Francka Lovšin Kozina (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Odnos dijakov in študentov do odgovornega ravnanja s hrano
Stojan Kostanjevec, Anja Krištof, Martina Erjavšek (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Stališča učiteljev o pomenu gospodinjskega izobraževanja v osnovni šoli
Martina Erjavšek, Tanja Zupančič, Stojan Kostanjevec (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Primeri geografske analize domače pokrajine
Marjeta Hočevar (Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija)

Ustvarjalnost pri pouku zgodovine
Vesna Dobrila (OŠ Jurija Vege, Moravče)

Interesne dejavnosti in preživljanje prostega časa v knjižnici dijaškega doma Ivana Cankarja
Nina Golob (Dijaški dom Ivana Cankarja)

Prednosti bivanja v dijaških domovih
Miha Indihar (Dijaški dom Ivana Cankarja)

Sprejem novincev v Dijaškem domu Ivana Cankarja

Tjaša Strmšek (Dijaški dom Ivana Cankarja)

Vodi: Andrea Premik Banič

Soba H

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

Predavanja


Dijakom privlačna vzgoja za nenasilje
Karmen Novak (Ekonomska šola Ljubljana)

Mobilna pomoč v družini
Alenka Žigon (Vzgojni zavod Planina)

Projekt vezi radosti – vrtec in šola kot prostor graditve radosti in sodelovanja
Jasna Bohnec (Vrtec Hoče in Rogoza)

Kateri dejavnik najbolj vpliva na medsebojno sodelovanje učiteljev in staršev?
Branka Kavaš (OŠ Bežigrad)

Vključevanje dijakov tujcev v srednje šole
Irena Cerar Esih (Srednja šola tehniških strok Šiška)

Poglejte me!
Vesna Pangerl Marolt (OŠ Glazija Celje)

Kaj storiti s hiperaktivnim otrokom v šolskem okolju
Nataša Šuen (OŠ Sveti Tomaž)

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja


Pes, učiteljev najboljši prijatelj
Maša Ražman Knap (OŠ Elvire Vatovec Prade)

Z igro do znanja 
Lea Arnejšek (OŠ Zadobrova)

Planinski tabor v kampu Vipota na Pečovniški koči
Metka Irgolič (OŠ Frana Kranjca Celje)

Lahko z mediacijo zmanjšamo nasilje v naših
Nevenka Brežnik (OŠ Frana Kranjca Celje)

Vodi: Sonja Golob

Soba B

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Plenarni predavanji


Idealni človek – Izobraževanje v informacijski družbi
Nataša Kne (Gimnazija Kranj)

Uporaba novih tehnologij kot sredstvo motivacije pri pouku angleškega jezika
Lea Opravž Ostrelič (OŠ XIV. divizije Senovo)

Predavanja

The Use of Contemporary Media in Teaching among Primary School Teachers
Anela Nikčević-Milković, Marko Jurjević (Department of Teaching Studies, Gospić, University of Zadar),
Sanja Perkušić (OŠ Trilj)


Uporaba IKT pri pouku tehnike in tehnologije
Alenka Mravljak (OŠ Brezno Podvelka),
Mateja Ploj Virtič (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko)


Spletno popotovanje
Ksenija Bračič Bračko (Prva gimnazija Maribor)

Uporaba IKT pri pouku, medpredmetnem in medpoklicnem sodelovanju in samoevalvaciji
Lucija Matič (Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Spodbudno učno okolje s smotrno rabo sodobnih IKT orodij
Monika Hajdinjak (OŠ Cankova)

Spletno orodje Kahoot! kot učni pripomoček
Helena Mai Osojnik (OŠ Marije Vere)

Je vključevanje IKT dodana vrednost
Špela Grum (Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola)

Uporaba zaslona – pomoč, navada ali odmik od realnosti
Blažena Berus (Šolski center Novo mesto)

Začetno učenje nemščine in tablični računalniki
Urška Godler (OŠ Hruševec Šentjur)

Vodi: Jana Bizjak BradeškoSoba C

NEVROEDUKACIJA - Razmišljanje izven okvirjev

Plenarno predavanje


Formalno poučevanje čuječnosti v petem razredu – program Mindful schools
Emil Karajić (OŠ Simona Jenka Kranj)

Predavanja

Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa
Daša Lampič (Vrtec Galjevica)

Čuječnost v šolskih klopeh
Petra Colarič (Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola)

(Ne)stresen dijak – sproščanje in čuječnost pri pouku
Tamara Radošević (Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Spoznavanje in raziskovanje čutila za tip
Tanja Mozgan Imperl (Vrtec pri OŠ Sečovlje)

Odkrivanje sveta skozi interakcijo čutov v oddelku 1−2 leti
Tjaša Rozman (Vrtec Tržič, enota Palček)

Kreativnost skozi fotomontažo

Denis Fras (Srednja šola za oblikovanje Maribor)

Z vibracijo zvočnih posod do sproščanja in harmonizacije po Peter Hess® metodi
Helena Korošec (Društvo DrugaZgodba, Akademija Peter Hess® Slovenija)

Delavnica (60 min)

Doživimo vibracije in zvok zvočnih posod, po Peter Hess® metodi
Helena Korošec (Društvo DrugaZgodba, Akademija Peter Hess® Slovenija)

Vodi: Jana Pertot Tomažič14:00-15:00

 Odmor (Kava, voda, čaj, prigrizek)

15:00-17:45

Soba J

VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN POUK V ZUNANJEM OKOLJU (OUTDOOR LEARNING)

Predavanja

Ozaveščanje mladih o skrbi za čisto okolje
Nadja Jagodnik (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)

Od izkušnje do znanja pri pouku biologije
Valentina Mavrič Klenovšek (Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)

Naravoslovni tabori in njihov potencial
Marjetka Maučec (Gimnazija Murska Sobota)

Pouk nemščine popestren z EKO ustvarjalnicami
Irena Grašič Arnuš (OŠ Kuzma)

Pouk v naravi
Alenka Vidgaj (OŠ Litija)

Se dijaki lažje naučijo prepoznati in strokovno poimenovati domače drevesne vrste z uporabo kviza?
Gabrijela Dolenšek (Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola Ljubljana)

Nadarjeni dijaki in jezdenje konjev
Polonca Kačičnik (Srednja zdravstvena šola Celje)

Kulturna in industrijska dediščina v Mariboru in okolici
Marija Toure (Srednja šola za oblikovanje Maribor)

Učilnica nima vedno štirih sten
Mateja Iskra (OŠ Spodnja Šiška)

Vodi: Tina Šetina

Soba H

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja

Interesne dejavnosti – vzpodbuda za socialno interakcijo
Nataša Kranjc (Srednja trgovska šola Maribor)

Boemski delovni dan slikarja – mit ali resnica?
Petra Župevc (OŠ Griže)

Šola in vrtec z roko v roki
Tea Dolinar (Kranjski vrtci)

Otroci po poškodbi glave in projekt Benetke
Tanja Prezelj (CIRIUS Kamnik)

Spoznavanje kulturne dediščine in sodobna tehnologija
Mojca Kristan (OŠ Prestranek),
Ana Novak (OŠ Brežice)


JEZIKOSLOVJE

Predavanja

Ustvarjalno pisanje – več kot izbirna vsebina
Bernarda Lenaršič (Gimnazija Kranj)

Pouk jezika v gimnaziji – (le) priprava na maturo ali razvoj samozavestnih in kritičnih govorcev?
Irena Krapš Vodopivec (Škofijska gimnazija Vipava)

Tudi Cankar je še aktualen in lahko spodbudi kreativnost
Slavka Breznikar (Ekonomska šola Novo mesto)

Model uvajanja formativnega spremljanja v 2. razredu pri pouku slovenskega jezika
Lucija Jager (OŠ Dramlje)

Domače branje raus? Domače branje in!
Nataša Jurjevec Juvan (Srednja šola Domžale)

Vodi: Darja Užmah


Soba B

Delavnica (60 min)

The authentic and innovative leadership
Stefanos Gialamas (ACS Athens - American Community Schools, Grčija)

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM 

Predavanja

Uporaba aplikacije Plickers za popestritev pouka geografije in zgodovine in v namen formativnega spremljanja učencev
Karmen Lešnik (OŠ Dobrna)

The traps and benefits of the use of IKT in class
Lea Kofler (OŠ Milana Šuštaršiča)

Utrjevanje matematike z interaktivno tablo, tabličnimi računalniki in mobilnimi telefoni
Maruša Bergel (OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora)

S programskim orodjem za nadzor računalnikov do bolj učinkovitega in interaktivnega pouka
Katarina Novoselec (Srednja tehniška šola Koper)

Mnenje učencev o miselnih vzorcih
Peter Grbec (OŠ Antona Ukmarja Koper)

Delavnica (30 min)

Funkcionalna vadba v paru
Melita Meglič (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)

Vodi: Sonja Golob

Soba C

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI 

Plenarna predavanja

Oblikovanje odgojno-obrazovnih igara
Luka Petrač (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Vođenje zabilješki, efikasno čitanje i uključenost učenika u nastavu kao pretpostavke uspješnog učenja
Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić, Tanja Stanković-Janković, Nenad Suzić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Toponimi u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić
Jasminka Brala-Mudrovčić, Marina Pejić (Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru)

Predavanja

Priprava otrok na opismenjevanje
Katja Petauer Vizjak (II. OŠ Celje)

Jezikovna olimpijada - aktivator ključnih kompetenc 21. stoletja
Valerija Karba (Ivan Cankar Primary School, Vrhnika)

Gledališče kamišibaj pri pouku
Irma Peran (Primary School Jakobski Dol)

Ustvarjalni gib kot metoda za učenje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju
Sandra Zelko Sitar (OŠ Glazija, Celje)

Ustvarjalni gib kot sprostitev, izrazno sredstvo, spodbuda in metoda
Mirnesa Džananović (OŠ Prežihovega Voranca Jesenice)

Inkluzija preko plesa
Tjaša Dražumerič (OŠ Litija)

Poučevanje in ocenjevanje v 4 MATu
Mirjam Erce Vratuša (Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija)

Vodi: Mladen Kopasič

17:45-18:00

 Odmor (Kava, voda, čaj)

18:00-19:30

Soba J

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Plenarna predavanja

Virtual Microscopy as a Learning Method in Part-Time Medical Education
Nevenka Velickova (Faculty of medical sciences, University «Goce Delčev» Štip)

Predavanja

Razvoj digitalnih kompetenc – učenje za življenje
Valerija Pekušek Cvikl (Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor)

Skupina programov Exploriments pri pouku fizike
Primož Hudi (II. OŠ Celje)

Rekonstruiranje gibanja z zakoni mehanike
Marko Rožič (Srednja šola Črnomelj)

Analiza izmeničnih vezij
Uroš Redek (Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)

Izkustveno učenje s pomočjo 3D-tehnologij
Matej Praprotnik (Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo)

Model učnega okolja na konceptu »pametno mesto«
Danijela Erenda (Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)

Vodi: Marko Rožič

Soba H

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI 

Predavanja

Sodelovalno učenje v projektu »Z ZNANJEM DO ZDRAVJA«
Marjana Dolinar, Mojca Kotnik, Lidija Butina (Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Medpredmetna vzgoja za sočutje pri paliativni oskrbi
Mojca Kotnik in Lidija Butina (Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Kako združiti na videz nezdružljivo?
Nina Ličen Goričan (OŠ in vrtec Sveta Trojica)

Medgeneracijski stiki na šoli - nove priložnosti za učitelja sedanjosti
Melita Plešnik (Osnovna šola Danile Kumar)

Intenzivni tečaj slovenščine za učence priseljence ni le učenje slovenskega jezika
Živa Blatnik (OŠ Toma Brejca Kamnik)

Razvoj potencialov

Sonja Kitak (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)

Vodi: Tina Šetina

19:30

Zaključek drugega dne konferenceSobota, 1. december 2018, M hotel (Derčeva ulica 4)


08:00-08:30

Prihod in registracija udeležencev

08:30-10:30

M hotel, Soba J

EDUvision 2018

"Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij"


UVODNI NAGOVOR


PLENARNA PREDAVANJA

Srečevanje kultur ali trki civilizacij?
Matija Nared (Gimnazija Šiška, Dijaški doml)

Čustvena inteligentnost in učenje učenja
Bor Sojar Voglar (Prva gimnazija Maribor)

Avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja znanja pri predmetu družba
Jasmina Peršuh (OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica)

Kakšen tip avtoritete in s kakšnim namenom naj sodobni učitelj vzpostavlja v razredu?
Lana Klopčič (OŠ Dob)

Ko motivacija upade - kako naprej?
Dragan Babić (Ciljno vodenje)

Vodi: Mladen Kopasič

10:30-11:00

 Odmor (Kava, voda, čaj)

11:00-13:00

Soba J

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Plenarni predavanji


Students' Information Behaviour in Seeking Scientific and Professional Information
Katarina Đurđević, Anita Papić (Faculty of Social Sciences and Humanities in Osijek, Department of information sciences)

Razrednik in razredne ure – vsako leto nov izziv
Monika Čeh (Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola)

Predavanja

Vloga vodstvenih delavcev pri profesionalnem razvoju učiteljev
Vesna Drofenik Jerič (OŠ Šmarje pri Jelšah)

Medvrstniško učenje in tutorstvo na Gimnaziji Celje - Center
Marjana Turnšek (Gimnazija Celje – Center)

Na poti z Almo Karlin
Nuša Ocvirk (OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice)

Pridobivanje znanja z ustvarjalnimi učnimi metodami
Saška Aleksandra Pogorevc (OŠ Gorje)

Od popotniške izkušnje do poučevanja
Valerija Jakop (OŠ Glazija Celje)

Vodi: Mladen Kopasič

Soba H

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Vrednotenje znanja

Predavanja

Sodobni pristopi k ustnemu vrednotenju znanja – iz subjektivnosti v objektivnost
Bojana Peterka (OŠ Vodice)

Prilagoditev meril ocenjevanja učencem v osnovni šoli
Magdalena Tehovnik (OŠ Preserje pri Radomljah)

Z analizo do uporabne povratne informacije
Tomaž Repenšek (OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj)

Poiščem, napišem, predstavim, ovrednotim
Rok Škufca (Gimnazija Ledina)

Kuhanje od instantnih do á la carte testov
Marcel-Talt Lah (OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični)

Formativno spremljanje v telovadnici
Jurij Cvitanič (OŠ Markovci)

Sodobni pristopi k pouku športne vzgoje v 4. razredu osnovne šole
Lidija Novak (OŠ Cerklje ob Krki)

Preiskovanje poliedrov
Tatjana Kerin (OŠ Leskovec pri Krškem)

Vodi: Marko Rožič

Soba F

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja

Model poučevanja o spočetju, nosečnosti in rojstvu v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju
Alenka Podbrežnik (OŠ Petrovče)

Spodbujanje kritičnega mišljenja pri učencih s sodelovalnim učenjem
Verica Peterle Grahonja (OŠ in vrtec Ankaran)

Samostojnost v sedanjosti za predanost v prihodnosti
Marta Nardin (OŠ Polje)

Boljše spalne navade = Boljše ocene v šoli
Maja Hergan (Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše)

Z aplikacijo CŠOD Misija na pametnem telefonu do večje varnosti kolesarjev
Liljana Bole (OŠ Prestranek)

Biti najboljši jaz
Janja Geltar (OŠ Gorje)

S čutili do čuječnosti
Klara Srakar (OŠ Lucija)

Kritično mišljenje pri pouku angleščine: Koliko TEDa je v tebi?
Andreja Mikluš (II. gimnazija Maribor)

Vodi: Irena Kragel


13:00-13:30

 Odmor (Kava, voda, čaj, prigrizek)

13:30-15:30

Soba J

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja


Ne bo nas pobralo. Beremo.
Biserka Lazar (OŠ Gorje)

Dnevi za vedoželjnost
Klavdija Stropnik (Šolski center Kranj)

Od skice do makete in načrta učilnice
Maja Škrbec (OŠ Notranjski odred Cerknica)

Vloga učitelja pri delu z nadarjenimi učenci skozi vidik teorije izbire
Irena Marković (OŠ Rače)

Sodelovalno poučevanje pri pouku športa v prvi triadi
Nace Pruš (Prva osnovna šola Slovenj Gradec)

Orientacijski tek kot možnost za športni dan
Meta Meglič (Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija)

Sovrstniško učenje med interesno dejavnostjo
Matej Švegl (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana)

Od bedakov do junakov v dvanajstih letih
Damjan Rajh (OŠ Trbovlje)

Pogled na mednarodno MEPI odpravo na Mauritius v očeh udeleženca
Robert Bertoncelj (Šolski center Kranj)

Vodi: Jana Bizjak Bradeško


Soba H

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

NARAVOSLOVJE

Predavanja

Didaktična igra pri šolskem predmetu kemija
Ajda Medvešek (OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi)

Geometrijski lik ali geometrijsko telo
Melita Blatnik (Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola)

Osnove jedrske fuzije
Mateja Pitako (OŠ Božidarja Jakca)

Uporaba vremenske postaje pri pouku fizike
Petra Drnovšček (OŠ Franceta Bevka Tolmin)

Infrardeča kamera pri pouku fizike
Anica Šaljaj (Gimnazija Škofja Loka)

E-omarice v šoli
Marko Laznik (ŠC Ravne, OE Srednja šola Ravne)

Uporaba geometrijskih teles v praksi
Nataša Besednjak (Šolski center Celje)

Se lahko še vedno igramo?
Katarina Požun Brinovec (OŠ XIV. divizije Senovo)

Aktivacija zavzetosti z lastnimi izdelki za pouk predšolske vzgoje
Nataša Korošec (III. gimnazija Maribor)

Vodi: Marko Rožič

Soba F

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja

Verbalna interakcija z naravnim govorcem kot motivacija za učenje tujega jezika
Tjaša Švab (OŠ Bistrica, Tržič )

Iz preteklosti v prihodnost
Mojca Pažon (VIZ II. OŠ Rogaška Slatina)

Ustvarjalne ideje v okviru projektnega učnega dneva Od čebele do medu
Valerija Krivec (OŠ Žetale)

Sproščeno komuniciranje v tujem jeziku
Nataša Sovič Kirm (Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma)

Načrtovanje dejavnosti za delo z nadarjenimi učenci
Mojca Kastelic (OŠ Sostro)

Vzpodbujanje raziskovalnega dela dijakov
Jana Škrlep (Gimnazija Poljane)

Z dobro komunikacijo nad medvrstniško nasilje
Ester Mlaj (OŠ Jarenina)

Povezanost projektnega učnega dela, sodelovalnega učenja in formativnega spremljanja v 2. razredu
Mateja Brežnik (OŠ Petrovče)

Ali lahko še eno?
Janja Benedik Špendal (OŠ Orehek Kranj)

Vodi: Irena Kragel
15:30

Zaključek konference