Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij

30. november - 2. december 2017,

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Program konference

Sreda, 30. november 2016,  Domus Medica (Dunajska 162), Ljubljana


15:00-20:00

Domus Medica (Dunajska 162)

Seminar
UČNO IN VEDENJSKO ZAHTEVNI OTROCI – NAŠ IZZIV

Jaz sem ok, ti si ok – je res tako preprosto?
Ana Bogdan Zupančič, univ. dipl. soc. ped., svetovalna delavka OŠ Sostro

Odmor

Gnezdo (Vzgoja v enostarševski družini)
 Marko Juhant, univ. spec. pedagog za motnje vedenja in osebnosti

RAZUMEVANJE ČUSTVOVANJA kot osnova za uravnavanje vedenja
Simona Rogič Ožek, mag. psih. in prof. soc. ped.,
višja svetovalka področja II, koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami na ZRSS in asistentka na Pedagoški fakulteti

Seminar vodita: Martina Golob & Mojca OrelČetrtek, 1. december 2016, M hotel (Derčeva ulica 4)

Program je v nastajanju, možne so določene spremembe.

08:00-09:00

Prihod in registracija udeležencev

09:00-11:00

M hotel, prostor F

OTVORITEV KONFERENCE


EDUvision 2016

"Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij"


PLENARNA PREDAVANJA

Od globalnih izzivov do vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
in zeleno gospodarstvo: aktualni poudarki

Darja Piciga (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje)

How to cope with tomorrow’s challenges!
Axel Zahlut (ENIS Austria)

Escape from Technology
Nataša Kne (Gimnazija Kranj)

Fotografija kot učni material
Anja Sovič (II. gimnazija Maribor)

Pozor(!)ni za okolje
Simona Dijak (Goodyear Dunlop Sava Tires)

Vodi: Mojca Orel

11:00-11:15

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

11:15-14:15

Prostor F

"ZELENA STEZA"

POUČEVANJE ZA OKOLJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Pozorni do okolja, pozorni do sebe

Plenarna predavanja


Projektni pristop sodelovalnega učenja vzgoje za trajnostni razvoj na OŠ Domžale
Katarina Vodopivec Kolar (OŠ Domžale)

Izobraževanje za trajnostni razvoj in sodelovanje z lokalnim okoljem na Gimnaziji Litija
Helena Lazar (Gimnazija Litija)

Finančno opismenjevanje mladih v srednjih šolah
Maruška Korelc (Biotehniški center Naklo, Srednja šola in gimnazija)

Biotska pestrost v šoli: kje, kdaj in kako jo poučevati
Gregor Torkar (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Vključevanje študentov Pedagoške fakultete v program Ekošola
Stojan Kostanjevec, Nives Žabkar, Martina Erjavšek (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Prepoznavanje primanjkljajev v znanju kot osnova za oblikovanje didaktičnih iger v naravoslovju
Jerneja Pavlin in Katarina Susman (Univerza v Ljubljan, Pedagoška fakulteta)

Predavanja

Projekt DREVO = ŽIVLJENJE – Učenje za trajnostni razvoj
Dragica Milojević (OŠ Frana Kranjca Celje)

Vzgoja za trajnostni razvoj
Anica Maček Intihar (OŠ Log Dragomer)

Aktivni učenci - aktivna šola
Mirica Založnik Simončič (Osnovna šola Horjul)

Ponovna uporaba odpadnega materiala
Tanja Pirih (Gimnazija Jurija Vege)

Vodi: Katarina Vodopivec Kolar  

Prostor G

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI
NARAVOSLOVJE

Plenarno predavanje


Ogled razstave internetne umetnosti v galeriji kot osnova za medpredmetno povezovanje likovnega snovanja in informatike
Mihaela Gregorc (Gimnazija Ledina)

Predavanja

Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih
Luka Praprotnik, Tea Žmavčič, Gregor Torkar (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Optimizacija eksperimenta za ponazoritev procesa fotosinteze pri naravoslovnih predmetih
Luka Praprotnik, Sendi Selič, Gregor Torkar
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Mnenje bodočih učiteljev o srednješolski kemiji
Miha Slapničar, Barbara Zaman in Iztok Devetak (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike
Maša Kenda, Miha Slapničar in Bojan Golli
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Razumevanje kemijskih pojmov na submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole
Miha Slapničar, Valerija Tompa in Saša A. Glažar (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Vloge legende v kemijskih nalogah temelječih na submikroskopskih predstavitvah
Špela Hrast, Gregor Torkar, Vesna Ferk Savec
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Procesno znanje pri pouku naravoslovja v 2. triletju osnovne šole s prilagojenim programom
Kaja Vlahinja (OŠ Trzin)

Kaj vpliva na demonstracijsko eksperimentalno delo pri pouku kemije?
Ana Logar (OŠ Metlika) in Vesna Ferk Savec
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Razumevanje plinastega agregatnega stanja snovi na submikroskopski ravni po vertikali izobraževanja
Miha Slapničar, Iztok Devetak, Saša A. Glažar in Jerneja Pavlin
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije za spodbujanje interesa za učenje kemije
Nataša Junež (Gimnazija Bežigrad)

Vodi: Vesna Ferk Savec  

Prostor B

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

             JEZIKOSLOVJE

Plenarna predavanja


Antroponimija u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić
Jasminka Brala-Mudrovčić, Suzana Brozović (Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru)

Drugi jezik u kontekstu školskog sustava
Damir Velički, Patricija Balatinec, Martina Čolak (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Održivi razvoj u kontekstu etičkih zahtjeva udžbeničkog standarda
Josip Miletić (Sveučilište u Zadru; Odjel za kroatistiku i slavistiku)

Predavanja

Razvijanje bralne in literarne zmožnosti v luči sodobnih učnih pristopov
Olga Koplan (Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka)

Spodbujanje ustvarjalnosti pri pouku književnosti na primeru obravnave starih orientalskih književnosti
Maja Savorgnani (II. gimnazija Maribor)

Kako postati dober bralec
Maja Pur Tretjak (Prva OŠ Slovenj Gradec)

Strategije spodbujanja branja po Montserrat Sarto pri pouku književnosti
Bojana Tomc (Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana)

Igra je učenje in učenje je igra
Simona Bizjak Mrak (OŠ Franceta Prešerna Kranj)

Didaktične igre pri začetnem opismenjevanju
Tjaša Sajovic (OŠ Franceta Prešerna Kranj)

Odzivi učencev na didaktično igro
Ines Novak (Osnovna šola Polje, Ljubljana)

Vodi: Martina Golob   

14:15-15:00

 Odmor (kava, čaj, voda, prigrizek)

15:00-17:30

Prostor F

"ZELENA STEZA"

POUČEVANJE ZA OKOLJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

"Pozorni do okolja, pozorni do sebe"

Pozitivni učinki mikorize in ekološkega kmetovanja na rastline
Tina Osterman (OŠ Ivana Groharja Škofja Loka)

Prostovoljstvo kot ena od interesnih dejavnosti na gimnaziji
Karmen Hebar (Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija)

Medpredmetnost ni le teorija, potrebna za življenje, je življenje samo
Veronika Lazarini Filo (Gimnazija Bežigrad)

Sodobni pristopi izobraževanja v srednji tehniški šoli – zgledno sodelovanje s slovenskim podjetjem
Branko Vrečar (Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj)

Problematika virov energije
Mateja Pitako (OŠ Božidarja Jakca)

Razvijanje podjetniških kompetenc kot naloga in izziv sodobne osnovne šole
Olga Koplan (Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka)

Spodbujanje kreativnosti preko pripovedništva
Branko Stepančič (OŠ Trnovo)

Skupaj zmoremo več
Petra Šuman (OŠ Voličina)

Ali v šoli lahko vzgajamo za življenje?
Simona Podobnik (OŠ Škofja Loka – Mesto)

Vodi: Katarina Vodopivec Kolar

Prostor G

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Implicit preschool teachers' definitions of creativity: can qualitative research inspire preschool practice?
Renata Čepić, Sanja Tatalović Vorkapić (Faculty of Teacher Education in Rijeka),
Tihana Brajdić (Kindergarten Čavle)


Izkustveno učenje in aplikacija didaktičnih iger pri predmetu Spoznavanje okolja
Nina Markuš (OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor, podružnična šola Ivana Cankarja Košaki)

S pravljico v roki
Simona Čuček (OŠ Voličina)

Uporaba animiranih filmov in risank pri poučevanju naravoslovnih tematik
Tina Jeraj (OŠ Bršljin Novo mesto) in Katarina Susman (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

V risanki skrita fonomimična metoda opismenjevanja
Petra Premrl (OŠ Danila Lokarja Ajdovščina)

Izzivi integriranega mentorstva v filmski pedagogiki
Boštjan Miha Jambrek (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana in Filmska akdemija Artes Liberales)

Risani junaki v pomoč pri učenju
Milanka Sobočan (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška)

Igrifikacija? Uporabljamo jo in deluje!
Boštjan Kernc (OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)

Kaj vemo o prekmurju in česa se bomo naučili?
Tina Jerkič (OŠ Dob)

Moč in veselje zabavnega učenja skozi komunikacijo
Regina Zavec (OŠ Horjul)

Medgeneracijski projekt Bodimo prijatelji- drugačnost nas bogati
Regina Dobaja (OŠ Voličina)

Vrstniško učenje pri naravoslovju in tehniki – elektrika in magnetizem
Neja Nahtigal in Jerneja Pavlin (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Vodi: Julijana Juričić  

Prostor B

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Boomwhackers – več kot le plastična cev
Zora Gregorc (OŠ Šturje, Ajdovščina)

Poslovna angleščina na višji šoli – niti sklepanje pogodb naj ne bo pretrd oreh
Helena Jošt (Šolski center Kranj, Višja strokovna šola)

Zakaj (pa) nemščina?
Jožica Orož Berginc (ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice)

Spodbujanje učenčeve avtonomije in odgovornosti pri pouku tujih jezikov
Tina Gorenšek (Gimnazija Celje-Center)

Povezovanje vzgojno-izobraževalnih institucij v strokovno mrežo, ki bo omogočala kakovostno prakso
Laura Kerin Jevtić (Gimnazija Celje - Center)

Učimo se skupaj
Vesna Bunderla (OŠ Miroslava Vilharja Postojna)

Inovativno učenje: Uporaba umetnosti pri poučevanju psihologije
Lidija Srša (Gimnazija Ledina)

Projektno delo presega okvire pouka
Petja Pompe Kreže (OŠ Log-Dragomer)

Ohranjanje kulturne identitete v dijaškem domu skozi kulturno-umetnostno vzgojo
Saša Šterk (Dijaški dom Tabor)

Vzgojitelji in starši z roko v roki
Polonca Krobat in Jelka Čujež (JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah)

Podaljšano bivanje – več kot le varstvo
Metka Banič

Vodi: Sonja Kitak 

17:30-19:30

Prostor F


 OKROGLA MIZA


Vzgoja za trajnostni razvoj v šolskem vsakdanu
"Trajnostni izzivi  za prihodnost"


             Vodi: Katarina Vodopivec Kolar


PLENARNI PREDAVANJI z izkustveno delavnico

Sodobni pristop poučevanja pri dijaku s tesnobno motnjo s pomočjo psa terapevta

Natalija Kirbiš, Vanja Kancler in Nataša Potočnik Dajčman
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)


Terapevtski pes v šoli - prikaz dejavnosti
Irma Golob in Alvin (CIRIUS Kamnik),
Mateja Slapnik in Kity (OŠ Pod Goro, Slovenske Konjice),
Mojca Trampuš s Šapo (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana)


Vodi: Mojca Orel

19:30

Zaključek prvega dne konference
Petek, 2. december 2016


08:00-08:30

Prihod in registracija udeležencev

08:30-09:30

M hotel, Prostor F

EDUvision 2016

"Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij"


UVODNI POZDRAV


PLENARNA PREDAVANJA

Classroom use of lasers and projectors as tools of enhancing
secondary-school students' multimedia creativity

Krunoslav Bedi (School of Civil Engineering, Art and Craft Čakovec)
Matija Varga (University North and Faculty of Teacher Education, University of Zagreb)


Učitelj, pomemben dejavnik participacije učencev?
Monika Mithans (OŠ Muta)

Slovenian and Finish Prospective Chemistry Teachers’ Perception
of Specific Features of Their Future Profession

Vesna Ferk Savec, Bernarda Urankar, Iztok Devetak
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta),
Maija Aksela (University of Helsinki, Faculty of Science)


Vodi: Mladen Kopasič 

09:30-09:45

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

09:45-12:00

Prostor F

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Plenarna predavanja

Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na otrokov razvoj
Jera Gregorc (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta) in
Alenka Humar (samostojna raziskovalka)


Z igro do uspeha
Andreja Pavle Jurman (Gimnazija Ledina)

Vpliv motivacije za reševanje preverjanja znanja na dosežke pri Nacionalnem preverjanju znanja
Maja Cerar (OŠ Janka Modra)

Prehransko opismenjevanje otrok z vidika usvajanja prehranskih veščin
Martina Erjavšek, Stojan Kostanjevec (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Predavanja

Teachers’ fairness intensifies students’ desirable behaviors: The role of trust in teachers
Ana Jakopec, Ana Margaretić  (Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek, University of Osijek), Zoran Sušanj (Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka, University of Rijeka)

Odrednice interesa studenata za društveno korisno učenje
Koraljka Modić Stanke, Vanja Putarek (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Stavovi nastavnika o preprekama u integrisanju muzičkih aktivnosti u razrednoj nastavi
Darko Ratković (Univerzitet u Banjoj Luci)

Vodi: Vesna Ferk Savec 

Prostor G

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

Plenarna predavanja

Sofisticirano manipuliranje vršnjačkim odnosima
Vesna Bilić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Assessing children’s temperament: Contemporary challenges regarding various raters
Sanja Tatalović Vorkapić (Faculty of Teacher Education, University of Rijeka, Croatia)

Starši nadarjenih učencev
Kaja Lenič (OŠ Log-Dragomer)

Jesu li zadovoljniji roditelji koji češće surađuju s odgajateljima?
Sanja Skočić Mihić (Učieljski fakultet u Rijeci), Suzana Srića (Dječji vrtić Rijeka)

Samoučinkovitost učiteljev pri odzivanju na učne težave učencev
Janja Horvat (OŠ Beltinci)

Program astronomije za nadarjene otroke v Domu Medved CŠOD
Simona Žibert Menart (CŠOD dom Medved)

Vloga supervizije v profesionalnem in osebnostnem razvoju vzgojiteljev
Sonja Stepančič (Osnovna šola Trnovo)

Vodi: Jelka Bajželj

Prostor C

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Plenarna predavanja

Snemanje filma kot učno sredstvo in rezultat
Alen Pavšar (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije)

Video didaktično gradivo – priložnost za kakovostno poučevanje strokovno teoretičnih in praktičnih predmetov
Jernej Krenčan (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana)

Primjena audiovizualnih materijala u strukovnom obrazovanju
Snježana Smerdel (Srednja škola Plitvička jezera)

Oblikovanje e-učnih gradiv s področja matematičnega izobraževanja s primeri
Mojca Tomažin (Ekonomska in trgovska šola Brežice)

Preverjanje pravilnosti študentskih nalog programiranja s testiranjem enot
Aleš Zemljak, Damijan Novak, Aleš Čep in Domen Verber (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)

Predavanja

Innovations in teaching - a case study of the Department of Media
Dubravka Valić Nedeljković, Zoltan Geler, Karlo Bala (Faculty of Philosophy, University of Novi Sad)

Izboljšajte izvedbo mednarodnega šolskega projekta z uporabo googlovih storitev
Nejc Grošelj (Gimnazija Jurija Vege Idrija)

Vodi: Mladen Kopasič

12:00-13:00

 Odmor (kava, čaj, voda, sok in prigrizek)

13:00-15:00

Prostor F

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Dodatne zaposlitve za hitrejše učence
Petra Grum (Osnovna šola Kašelj)

Finomotorične vaje v prvem razredu
Mateja Lešničar (Osnovna šola Frana Roša Celje)

Razvijanje ključne kompetence učenje učenja med dijaki
Tadeja Fričovsky (Biotehniški center Naklo-Srednja šola)

Izzivi in načini poučevanja hospitaliziranih učencev
Črt Močivnik (I. osnovna šola Celje)

Izvedba projektnega dne obdelava podatkov z medpredmetno povezavo predmetov športna vzgoja, matematika in informatika
Silvija Vučak Virant (Dvojezična srednja šola Lendava)

Z medpredmetno povezavo do otvoritve projekta Evropska vas
Gordana Salobir, Lidija Kotnik Klaužer (Osnovna šola Lesično)

Lorcova poezija kot navdih za pesniško ustvarjanje
Uršula Kastelic Vukadinović (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)

Učni sklop srednji vek po načelih formativnega spremljanja
Maja Jošt (Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola)

Vodi: Kaja Lenič Prostor G

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

Predavanja

Medkulturna komunikacija v poslovnem okolju EU
Jelka Bajželj (Šolski center Kranj, Višja strokovna šola)

Izzivi za mlade: Podjetja izzivajo, mladi rešujejo!
Nives Kuhar (Dvojezična srednja šola Lendava)

Moji vidiki razredništva
Jelka Onuk (Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne)

Stališče do lastnega govora pri predšolskih otrocih katerih jecljanje izzveni
Jerneja Novšak Brce (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Ograja ob šolskem igrišču
Marjanca Komar (OŠ Naklo)

Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev
Janka Bergel Pogačnik (OŠ Toneta Čufarja Jesenice)

Spodbujanje in spremljanje (strokovnega) razvoja učitelja
Mirjam Erce Vratuša (Škofijska klasična gimnazija)

Vodi: Jelka Bajželj 


Prostor C

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Z umetniškim ustvarjanjem in kompetentnostjo otrok in odraslega do animiranega filma v vrtcu
Vesna Tofant (Vrtec Šentjur)

Spoznavanje STEM (science, technology, engineering, math) z atraktivno robotiko WeDo 2.0
Barbara Strnad (Gimnazija Novo mesto, Društvo Čarunalnik)

Repetitio est mater studiorum- boljše učenje s pametnim telefonom
Gregor Markič (SGTŠ Radovljica)

Ustvari nekaj AHA trenutkov
Alenka Gortan (Gimnazija Velenje)

Kreativnost pri uporabi sodobnih informacijskih tehnologij – predstavitev primera dobre prakse v šoli
Nataša Sorko (Društvo Žarek upanja),
Gregor Stojanovič (Dspot d.o.o.)


Izvedba in (samo) vrednotenje projektnega dela z naslovom Izdelava promocijske spletne strani z lastno razvitim orodjem e-Val
Gorazd Krumpak (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana)

IKT za vsako ceno
Mihaela Kovačič (Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola)

Vrednotenje znanja pri športu s tabličnim računalnikom
Samo Petrič (OŠ Šmartno pod Šmarno goro)

Vodi: Mladen Kopasič 

15:00-15:30

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

15:30-17:00

Prostor F

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Poučevanje slepe dijakinje v programu gimnazije
Anica Šaljaj (Gimnazija Škofja Loka)

MEPI (mednarodno priznanje za mlade) – program, katerega bi morali izvajati na vsaki šoli
Robert Bertoncelj (Šolski center Kranj)

Raziskovalno delo pri pouku elektrotehnike
Andrej Grilc (Šolski center Celje)

Fizika v izvenšolskem okolju
Rudolf Šuligoj (Gimnazija Nova Gorica)

Timsko in medpredmetno poučevanje v gimnaziji
Valentina Maver (Gimnazija Bežigrad)

Vodi: Kaja Lenič Prostor G

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI 

Pedagoška sinapsa
Olga Štancar (Srednja zdravstvena šola Celje)

Vključevanje dijakov v raziskovalni proces znotraj glasbeno strokovnega modula Glasbeno izražanje
Lorena Mihelač (Šolski center Novo mesto, SGLVŠ)

Veščine tutorstva in coachinga pri tutorstvu
Marija Turnšek Mikačić (Fakulteta za organizacijske študije, Foš, Novo mesto)

Razvijanje samovrednotenja pri učencih
Renata Škodnik (Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje)

Prostovoljno delo s primeri medgeneracijskega sodelovanja
Smiljana Valcl (OŠ Sladki Vrh)

Vodi: Julijana Juričić 
Prostor C

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Uporaba tabličnih računalnikov v izobraževanju
Berta Grešovnik (ŠC Ravne, OE Srednja šola Ravne na Koroškem)

Ocenjevanje in samoocenjevanje digitalnih kompetenc učiteljev in bodočih učiteljev
Mojca Borin (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Informacijsko opismenjevanje z e-listovnikom
Jana Kovač (OŠ Staneta Žagarja Kranj)

Učenje fizike s pomočjo video posnetka
Marko Rožič (Srednja šola Črnomelj)

Uporaba okolja Kodu Game Lab pri pouku
Gregor Hrastnik (ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola)

Formativno spremljanje učencev z IKT
Matej Erjavec (Gimnazija Jesenice)

Znanje za danes in jutri
Marija Blažič (OŠ Dobje)

Izzivi uporabe sodobne IKT pri poučevanju in preverjanju strokovnega znanja dijakov pri predmetih s področja mehatronike
Jernej Krenčan (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)

Vodi: Krste Jovanoski 

17:00-17:15

 Odmor (kava, čaj, voda)

17:15-18:45

Prostor F

PLENARNI PREDAVANJI

Introduction to Mindfulness
David McMurtry (University of Aberdeen, Škotska)

Shifting the Focus: Emerging Directions in 21st Century Learning
Kevin Hawkins (MindWell Education, Praga)

19:00-20:00


20:00

Zaključek drugega dne konference


Sobota, 3. december 2016, M hotel (Derčeva ulica 4)


08:00-08:30

Prihod in registracija udeležencev

08:30-11:30

M hotel, prostor F

SIMPOZIJ

"Nevroedukacija – med kognicijo in čuječnostjo"


PLENARNA PREDAVANJA

How can understanding ourselves – our minds, bodies and emotions –
contribute to learning in the 21st century?

Amy Burke in Kevin Hawkins (MindWell Education, Kanada, Češka)

Compassion in Education
David McMurtry (University of Aberdeen, Škotska)

Možganski metabolizem, prehrana in kognicija
Marjan Zaletel (Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno klinično terapijo)


Nevroznanost in edukacija – kako biti, znati in delovati v digitalni dobi?
Simona Tancig (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Tri zen zgodbe v razredu
Eva Škobalj (Prva gimnazija Maribor)

Vodi: Eva Škobalj

11:30-12:00

 Odmor (kava, čaj, voda, prigrizek)

12:00-13:30

Prostor G

Delavnice

Uporaba binauralnih tonov v šoli
Uroš Drnovšek (OŠ Toneta Okrogarja)

50 vaj za urjenje čuječnosti v razredu
Klaudija Košenina (OŠ Laško)

Tehnike sproščanja - postopna pot do osredotočenosti
Daša Vukašinovič (OŠ Dragomelj)

Vodi: Stanislav Jurjevčič

Prostor F

Predstavitve


Uporaba tehnike kognitivne restrukturacije pri oblikovanju pozitivne samopodobe mladostnika v razredu
Anja Vidmar (Gimnazija Ledina)

Gibanje roke kot podaljšek možganov
Mojca Zabret (Kranjski vrtci)

Gib Povezuje
Leonida Žagar Petrovčič (VVZ Kurirček Logatec)

Čuječnost v sodelovalnem dialogu s starši
Mateja Petric (Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto)

Transformativna oblika učenja
Jernej Šoštar (OŠ Nove Fužine)

Kako učiti tisto, kar je v življenju vredno vedeti ali kako postaviti Neila Gaimana na laž
Cvetka Jošar Matić (Gimnazija Murska Sobota)

Vodi: Eva Škobalj

13:30-14:30

Prostor F

PLENARNI ZAKLJUČEK


Self-Care: Lessons for Teaching and Learning from Social Neuroscience
Amy Burke in Kevin Hawkins (MindWell Education, Praga)

Vodi: Eva Škobalj

14:30

Zaključek konference6 URNI IZKUSTVENI SEMINAR Z AMY BURKE IN KEVINOM HAWKINSOM
(poteka v angleškem jeziku)


14:45-19:30

Prostor F

UČENJE OD ZNOTRAJ NAVZVEN – URAVNOTEŽENJE SRCA IN GLAVE
Amy Burke in Kevin Hawkins (MindWell Education, Praga)

 • Spodbujanje pozitivnega mentalnega zdravja in socialnega ter-čustvenega učenja (SEL) 
 • Čuječnost kot orodje za osebnostno rast in samo-zavedanje 
 • Blagostanje učenca in učitelja 
 • Uspešne povezave, ki jih izobraževalne organizacije vzpostavljajo med blagostanjem, čuječnim zavedanjem in čustvenimi veščinami 
 • Učenje čuječnega zavedanja in veščin v odnosih kot spodbujanje blagostanja in pomoč učečim se skupnostim 
 • Primeri programov čuječnosti, ki jih učinkovito uporabljajo na šolah in fakultetah 
 • Različni pristopi k razvoju emocionalnih veščin, ki dopolnjujejo obstoječe okvire in oživljajo ter izboljšujejo strokovne programe 
 • Ključ za uspešno razvijanje čustvenih veščin in SEL pri učencih je prepoznavanje pomena samo-zavedanja in skrbi za samega sebe pri učiteljih (in predavateljih!) 
 • Odkrivanje sočutja do sebe 
 • Uporaba sodobnih raziskav, predvsem na področju družbene nevroznanosti, v poučevanju in učenju 
 • Spodbujanje skrbi za samega sebe, upravljanje s stresom in krepitev družbene in čustvene občutljivosti pri učiteljih v razredu