Konferenca EDUvision 2023

22. - 24. november 2023

Online konferenca (Zoom)


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Sodobni pristopi in izzivi

Strokovno izobraževanje z možnostjo aktivnega sodelovanja

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


21. april 2023Vabimo Vas, da aktivno sodelujete na strokovnem izobraževanju s predavanjem ali z izvedbo delavnice in tako sooblikujete program. Vabimo vas k izmenjavi vizij in uvedenih dobrih praks na področju sodobnih pristopov poučevanja.
Tema je široko zastavljena, zato se bo v njej lahko vsakdo našel. Ker 22. aprila obeležujemo SVETOVNI DAN ZEMLJE, vas spodbujamo, da predstavite primere sodobnih pristopov na temo vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj VITR in izvajanju pouka v zunanjem okolju.
Pri delu z otroki iščete ideje in uvajate odlične primere dobre prakse, zato so strokovna izobraževanja z aktivno udeležbo dobra priložnost prenosa znanja iz prakse v prakso.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
      Kako s sodobnimi pristopi pripomoremo k učinkovitejšemu poučevanju?
      S katerimi izzivi se srečujemo pri poučevanju?
      Na kakšen način lahko vključimo vsebine vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v izobraževanje v šolah in vrtcih?
      Kako kvalitetno izvajati pouk v zunanjem okolju?

PREDNOSTNE TEME
     - Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR);
     - Pouk v zunanjem okolju;
     - Razvijanje podjetnosti;
     - Veščine 21. stoletja (komunikacija, sodelovanje, kritično mišljenje, ustvarjalnost);
     - Učni in vedenjski izzivi - motivacija za ustreznejše poučevanje novodobnih generacij otrok;
     - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, čuječnost, sodelovanje v timu);
     - Uporaba sodobnih naprav in aplikacij pri učinkovitem poučevanju in učenju.

KJE:
     splet (ZOOM)

TRAJANJE:
     8 ur

KOMU JE NAMENJENO:
     vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, itd.).

NAMEN IZOBRAŽEVANJA:
      se seznaniti z načini kako kvalitetno vključevati sodobne pristope v poučevanje,
      se seznaniti z uporabo ustreznih metod in strategij poučevanja, ki omogočajo učinkovito vključevanje VITR v učni proces,
      posredovati preizkušene primere dobre prakse.

TOČKOVANJE:
     Udeležba na strokovnem izobraževanju je ovrednotena z 0,5 točke za napredovanje (8 ur). Aktivno sodelovanje pedagoških delavcev je ovrednoteno z 2 točkama za dodatno strokovno delo v skladu s Pravilnikom za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive po 20. členu, 15. alinea
(aktivni udeleženec ima možnost poleg 2 točk prejeti še 0,5 točke za izobraževanje).

PRIJAVA UDELEŽBE: KLIKNITE TUKAJ
(V primeru aktivne udeležbe v spletni obrazec napišite NASLOV, povzetek predstavitve oz. delavnice ter predvideno trajanje in na kratko opišite vaše področje dela.)

POMEMBNI DATUMI:
     Zadnji dan za prijavo aktivne udeležbe:  7. april 2023
     Število mest za aktivno sodelovanje je omejeno na manjše število, zato bomo upoštevali vrstni red prijav.
     Obvestilo o uvrstitvi v program:  10. april 2023
     Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije:  17. april 2023

KOTIZACIJA:
     Udeleženci:  65 € (+ 22 % DDV)
     Predavatelji: 80 € (+ 22 % DDV)

Kotizacijo nakažete na račun:
   Organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
   Davčna št.: SI 91048036
   IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 21042023
   Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.


Vljudno vabljeni in nasvidenje 21. aprila.
Programski in organizacijski odbor,
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel.: 040 247 535
Spodnji obrazec ne deluje.
Prosimo, prijavite se s klikom tukaj.

Prijava


Naslov seminarja: Sodobni pristopi in izzivi  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: