konferenca EDUvision 2019

28. - 30. november 2019

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Učiteljeva avtoriteta v sodobni šoli

Strokovni posvet

Učiteljeva avtoriteta v sodobni šoli,

na katerem bodo različni strokovnjaki izpostavili ozadje spreminjanja avtoritete učitelja in različnih vzgojnih pristopov in učnih metodologij v sodobni potrošniški družbi ter posledice le teh. Predstavljeni bosta empirični raziskavi in primeri iz šolske prakse. V delavnici pa bomo delili medsebojne izkušnje, probleme in rešitve.

Termin: V sredo, 22. maja 2019, ob 15. uri.

KrajLjubljana, Domus Medica; Dunajska cesta 162.Predavatelji:

 

     Lana Klopčič, profesorica razrednega pouka z angleščino, profesorica španščine in portugalščine ter diplomirana sociologinja kulture

Že v času študija je začela poučevati tuje jezike in sodelovati v mladinskih projektih z različnimi organizacijami (ZPM Ljubljana, Pionirski dom, Zavod Misss - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije. Poučuje na OŠ Dob in na Filozofski fakulteti. Koncept avtoriteta učitelja je s teoretično in empirično obravnavo raziskala v okviru magistrskega študija na Pedagoški fakulteti.
  izr. prof. dr. Vesna Vuk Godina, doktorica socioloških znanosti

Predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in vodja Centra za antropološke raziskave. Je tudi kolumnistka in znana po neusmiljeni in včasih kontroverzni kritiki Slovencev. Področja njenega zanimanja so zgodovina socialne, kulturne antropologije in antropoloških teorij, antropološka analiza socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter antropologija postsocialističnih družb.
 
     mag. Katarina Vodopivec kolar, uučiteljica naravoslovnih predmetov

Zaposlena na OŠ Domžale, kjer poleg poučevanja vodi številne projekte. Delo z mladimi ter njihov odnos do učenja, dela, pravil in avtoritete jo je spodbudilo k poglobljenemu študiju narcističnega obnašanja mladostnikov v potrošniški družbi kot odraz splošne erozije avtoritete v družbi, v šoli pa transformacije avtoritete učitelja, ki ga je zaključila z magistrskim delom na medfakultetnem (BF in FDV) podiplomskem študiju antropologije.Program:


15:00-16:40     Kateri tip avtoritete želim vzpostaviti v razredu in kako to uresničiti? (Lana Klopčič)

    -   Opredelitev pojma avtoriteta učitelja.
-   Tipi avtoritete učiteljev in načinih vzpostavljanja le-teh.
-   Kakšen tip avtoritete in s kakšnim namenom naj sodobni učitelj vzpostavlja v razredu?
-   Kako avtoriteto učiteljev doživljajo in vrednotijo učenci in kako učitelji?

16:40-17:00    
DELAVNICA: Kako naj sodobni učitelj vzpostavlja avtoriteto v razredu?
(Lana Klopčič in Tina Šetina)


17:00-17:30

   
Odmor za osvežitev
(kava, čaj, voda in prigrizek)


17:30-19:00     Zaton klasične avtoritete v potrošniški družbi – teoretično ozadje (Vesna Vuk Godina)

    -   Spremenjeni socializacijski trendi v potrošniški družbi.
-   Temeljne značilnosti narcisistične socializacije (odsotnost dvotirne vzgoje, odsotnost avtoritete in odsotnost kazni).
-   Temeljne posledice narcisistične socializacije za tako socializirane otroke (nezmožnost funkcionalnega odraščanja; posameznika v življenju vodi načelo ugodja oz. logika »fajn«; odsotnost vesti; odsotnost socialnih veščin, itd.).
-   Patološki narcis kot produkt permisivne vzgoje.

19:00-20:00     Zaton klasične avtoritete v potrošniški družbi – predstavitev empiričnih rezultatov spreminjanja koncepta avtoritete učitelja v sodobni šoli
(Katarina Vodopivec Kolar)

    -  Spremembe v socializaciji v postindustrijski potrošniški družbi.
-   Zaton klasične avtoritete v družbi in šoli.
-   Favoriziranje permisivnih (oz. pogosto že laissez-faire) vzgojnih praks ob reformi devetletke.
-   Permisivnost utrjuje porast narcističnih lastnosti odraščajoče mladine tudi v šoli.Vljudno vabljeni!


PRIJAVE (do petka, 17. maja 2019 oz. do zapolnitve prostih mest):  

-    preko e-naslova  info@eduvision.si ali
-    preko spletnega obrazca spodaj

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju je  97,60 EUR.
* Cena vsebuje 22 % DDV.

Vsakemu drugemu in naslednjemu udeležencu iz iste organizacije priznavamo 10 % popust.
Kotizacija seminarja vključuje predavanja strokovnjakov, strokovno gradivo, osvežilne napitke in prigrizek.
Morebitna vprašanja, na katera želite prejeti odgovor, nam lahko posredujete po e-pošti že pred pričetkom seminarja.

ROKI IN PLAČILO

Prijave udeležencev sprejemamo do 17. maja 2019.

Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.

Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Davčna št.:  SI 91048036
IBAN:  SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 22052019
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.


Prijava


Naslov seminarja: Učiteljeva avtoriteta v sodobni šoli  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: