Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij

29. november - 1. december 2018,

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Učno in vedenjsko zahtevni otroci - Maribor

Učno in vedenjsko zahtevni otroci – izziv sodobnega časa,

s smernicami za učinkovito delo


Strokovni seminar z aktualno žgočo temo,
na katerem bodo znani strokovnjaki predstavili oblike dela z otroki, ki imajo težave v razvoju (nepotrpežljivost, nasilje, neposlušnost) in opisali učinkovite metode za reševanje težav v različnih situacijah.

Termin: V sredo, 9. maja 2018, ob 14.30 uri.

KrajMaribor, Hotel City Maribor; Ulica kneza Koclja 22.

Predavatelji:

 

     dr. Eva Škobalj, profesorica

Zaposlena je na Prvi gimnaziji v Mariboru. V dolgoletni pedagoški praksi in ob delu z mladimi je iskala načine in pristope, ki prispevajo k izboljšanju učnih zmogljivosti učencev in njihovi motivaciji za učenje, učitelju pa omogočijo optimalno ravnanje v zahtevnih situacijah v razredu. Preučevala je vlogo čuječnosti v procesu vzgoje in izobraževanja in na to temo napisala knjigo Čuječnost in vzgoja. Je predavateljica na številnih mednarodnih seminarjih, konferencah in simpozijih.  Radovan Radetić, univ. dipl. sociolog, družinski terapevt in mediator

Idejni avtor učno vzgojnih centrov in ustanovitelj Zavoda za pomoč in svetovanje družini Aleksandra. Vodi seminarje in predavanja za pedagoške delavce in starše. Uporablja model strukturne analize socialnega vedenja (SASV) pri prepoznavanju, preprečevanju in razreševanju težav otrok in mladostnikov. Posvečal se je delu otrok z ADHD motnjo. Sodeloval je pri izdelavi Nacionalnega programa za razvoj strategije za preprečevanje medvrstniškega nasilja ter pri različnih okroglih mizah in posvetih.     izr. prof. dr. Vesna Vuk Godina, doktorica socioloških znanosti.

Predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in vodja Centra za antropološke raziskave. Je tudi kolumnistka in znana po neusmiljeni in včasih kontroverzni kritiki Slovencev. Je članica Mednarodne zveze za antropološko in etnološko znanost (IUAES), v okviru katere je leta 1995 ustanovila komisijo za teoretsko antropologijo (COTA), ki ji je veliko let tudi predsedovala. Je tudi soustanoviteljica komisije za etične odnose (COER). Njena bibliografija obsega več kot 600 bibliografskih enot. Področja njenega zanimanja so zgodovina socialne, kulturne antropologije in antropoloških teorij, antropološka analiza socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter antropologija postsocialističnih družb.Program:

14:30-15:30     Pomen čuječnosti pri delu z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki (Eva Škobalj)

    -   Kaj je čuječnost in katere so bistvene značilnosti čuječega delovanja?
-   Mladi nam posredujejo veliko količino sporočil na nebesedni ravni. Kako prepoznati ta sporočila in se odzvati pravočasno ter najti optimalne rešitve?
-   Zakaj je zmožnost poglobljenega opazovanja temelj uspešnih komunikacijskih procesov?
-   Kako uporabiti čuječnost v razredu zlasti pri delu z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki?
-   Na kakšen način prakse čuječnosti opolnomočijo učitelja za večjo uspešnost pri svojem delu?
-   Konkretni primeri iz prakse v razredu.

15:30-17:00     Otroci z motnjo pozornosti in impulzivnostjo (ADHD) ter avtizmom (Radovan Radetić)

    -  Skupine socialnih, čustvenih in vedenjskih motenj: motnja pozornosti in impulzivnosti ter obvladovanja, kljubovalna in depresivna motnja.
-  Kako funkcionirajo avtistični otroci in kako jim zagotovimo varno okolje?
-  Prepoznavanje, razumevanje in upoštevanje sporočil, ki nam jih pošiljajo otroci.
-  Zaščita pred pritiski na otroke, ki jim odvzemajo njihovo posebnost, neodvisnost ter radovednost in spreminjanje neustreznih vedenjskih vzorcev.


17:00-17:30

   
Odmor za osvežitev
(kava, čaj, voda in prigrizek)


17:30-19:30     Učno in vedenjsko zahtevni otroci kot socializacijski problem (Vesna Vuk Godina)

    -   Spremenjeni socializacijski trendi v potrošniški družbi.
-   Temeljne značilnosti narcisistične socializacije (odsotnost dvotirne vzgoje, odsotnost avtoritete in odsotnost kazni).
-   Temeljne posledice narcisistične socializacije za tako socializirane otroke (nezmožnost funkcionalnega odraščanja; posameznika v življenju vodi načelo ugodja oz. logika »fajn«; odsotnost vesti; odsotnost socialnih veščin; podaljšani infantilizem itd.).
-   Kako so posledice narcisistične socializacije povezane s pojavom učno in vzgojno zahtevnih otrok.
-   Porast narcističnih lastnosti pri vse večji populaciji mladostnikov.
-   Patološki narcis kot produkt permisivne vzgoje.
-   Vdor permisivnosti v šolski prostor.Vljudno vabljeni!


PRIJAVE (do petka, 4. maja 2018 oz. do zapolnitve prostih mest):  

-    preko e-naslova  info@eduvision.si ali
-    preko spletnega obrazca spodaj

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju je  97,60 EUR.
* Cena vsebuje 22 % DDV.

Vsakemu drugemu in naslednjemu udeležencu iz iste organizacije priznavamo 10 % popust.
Kotizacija seminarja vključuje predavanja strokovnjakov, strokovno gradivo, osvežilne napitke in prigrizek.
Morebitna vprašanja, na katera želite prejeti odgovor, nam lahko posredujete po e-pošti že pred pričetkom seminarja.

ROKI IN PLAČILO

Prijave udeležencev sprejemamo do 4. maja 2018.

Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.

Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Davčna št.:  SI 91048036
IBAN:  SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 09052018
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.


Prijava


Naslov seminarja: Učno in vedenjsko zahtevni otroci - Maribor  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: