Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij

30. november - 2. december 2017,

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Učno in vedenjsko zahtevni otroci

Učno in vedenjsko zahtevni otroci – izziv sodobnega časa,

s smernicami za učinkovito delo


Strokovni seminar z aktualno žgočo temo,
na katerem bodo znani strokovnjaki predstavili oblike dela z otroki, ki imajo težave v razvoju (nepotrpežljivost, neposlušnost) in opisali učinkovite metode za reševanje težav v različnih situacijah.

Termin: V sredo, 29. novembra 2017, ob 14. uri.

KrajLjubljana, Domus Medica; Dunajska cesta 162.

Predavatelji:

 

     Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja in učiteljica

Predavateljica ima bogate izkušnje z izvajanjem izobraževanj, delavnic in srečanj za strokovne in svetovalne delavce, starše in otroke ter mladostnike. Odlikujejo jo bogato strokovno znanje in izkušnje. 22 let je že zaposlena v Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto, kjer je že sedmo leto tudi direktorica. Poleg vodilnega dela opravlja svetovalno pedagoško delo z otroki in mladostniki ter njihovimi starši, izvaja predavanja za starše in vodi delavnice za starše (šola za starše) ter delavnice za učence/dijake, izvaja strokovna tematska izobraževanja za pedagoške delavce, objavlja strokovne članke in prispevke s področja vzgoje in izobraževanja. Svoje strokovno znanje in bogate izkušnje prenaša in izmenjuje s starši, strokovnimi delavci (supervizija) in različnimi društvi. Skozi permanentno izobraževanje je pridobila dodatna znanja iz gestalt pedagogike, realitetne terapije in si pridobila naziv šolska mediatorka. V letu 2011 je izdala vzgojni priročnik z naslovom Starševstvo je lep, a odgovoren poklic.  Radovan Radetić, univ. dipl. sociolog, družinski terapevt in mediator

Idejni avtor učno vzgojnih centrov in ustanovitelj Zavoda za pomoč in svetovanje družini Aleksandra. Vodi seminarje in predavanja za pedagoške delavce in starše. Uporablja model strukturne analize socialnega vedenja (SASV) pri prepoznavanju, preprečevanju in razreševanju težav otrok in mladostnikov. Posvečal se je delu otrok z ADHD motnjo. Sodeloval je pri izdelavi Nacionalnega programa za razvoj strategije za preprečevanje medvrstniškega nasilja ter pri različnih okroglih mizah in posvetih.     izr. prof. dr. Vesna Vuk Godina, doktorica socioloških znanosti.

Predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in vodja Centra za antropološke raziskave. Je tudi kolumnistka in znana po neusmiljeni in včasih kontroverzni kritiki Slovencev. Je članica Mednarodne zveze za antropološko in etnološko znanost (IUAES), v okviru katere je leta 1995 ustanovila komisijo za teoretsko antropologijo (COTA), ki ji je veliko let tudi predsedovala. Je tudi soustanoviteljica komisije za etične odnose (COER). Njena bibliografija obsega več kot 600 bibliografskih enot. Področja njenega zanimanja so zgodovina socialne, kulturne antropologije in antropoloških teorij, antropološka analiza socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter antropologija postsocialističnih družb.  mag. Katarina Vodopivec Kolar, učiteljica

S pedagoškim delom se je srečala že kot študentka, ko je sodelovala v različnih vzgojno-izobraževalnih projektih Že 14 let je zaposlena na Osnovni šoli Domžale kot učiteljica naravoslovnih predmetov in vodja številnih projektov.
Delo z mladimi ter njihov odnos do učenja, dela, pravil in avtoritete jo je spodbudilo k poglobljenemu študiju narcističnega obnašanja mladostnikov v potrošniški družbi, ki ga ja zaključila z magistrskim delom na medfakultetnem (BF in FDV) podiplomskem študiju antropologije. Izsledki raziskave bodo predstavljeni na predavanju.Program:


14:00-15:30     Učitelji / vzgojitelji in starši v sodelovanju in dialogu -
„POSEBNA“ KOMUNIKACIJA S „POSEBNIMI“ STARŠI „POSEBNIH“ OTROK
(Mateja Petric)

    -   Temeljne veščine (posebnega) komuniciranja in kreiranja dobrih medsebojnih odnosov.
-   Pričakovanja staršev – pričakovanja učiteljev.
-   Starši in učitelji so družni sopotniki na otrokovi poti odraščanja in učenja.
-   Pravila in načela medsebojnega sodelovanja s starši .
-   Glavne težave in ovire v komuniciranju .
-   Splošna načela v problemsko zasnovanih pogovorih.
-   Koraki v projektu pomoči.
-   Primeri dobrega in uspešnega sodelovanja s starši.

15:30-17:00     Otroci z motnjo pozornosti in impulzivnostjo (ADHD) ter avtizmom (Radovan Radetić)

    -  Skupine socialnih, čustvenih in vedenjskih motenj: motnja pozornosti in impulzivnosti ter obvladovanja, kljubovalna in depresivna motnja.
-  Kako funkcionirajo avtistični otroci in kako jim zagotovimo varno okolje?
-  Prepoznavanje, razumevanje in upoštevanje sporočil, ki nam jih pošiljajo otroci.
-  Zaščita pred pritiski na otroke, ki jim odvzemajo njihovo posebnost, neodvisnost ter radovednost in spreminjanje neustreznih vedenjskih vzorcev.


17:00-17:30

   
Odmor za osvežitev
(kava, čaj, voda in prigrizek)


17:30-19:00     Učno in vedenjsko zahtevni otroci kot socializacijski problem (Vesna Vuk Godina)

    -   Narcisistična socializacija kot za sodobne potrošniške kapitalistične družbe značilna in funkcionalna socializacija.
-   Temeljne značilnosti narcisistične socializacije (odsotnost dvotirne vzgoje, odsotnost avtoritete in odsotnost kazni).
-   Temeljne posledice narcisistične socializacije za tako socializirane otroke (nezmožnost funkcionalnega odraščanja; posameznika v življenju vodi načelo ugodja oz. logika »fajn«; odsotnost vesti; odsotnost socialnih veščin; podaljšani infantilizem itd.).
-   Kako so posledice narcisistične socializacije povezane s pojavom učno in vzgojno zahtevnih otrok.

19:00-20:00     Vzgoja (šola) v potrošniški, narcistični družbi (Katarina Vodopivec Kolar)

    -   Spremenjeni socializacijski trendi v potrošniški družbi.
-   Patološki narcis kot produkt permisivne vzgoje.
-   Porast narcističnih lastnosti pri vse večji populaciji mladostnikov.
-   Vdor permisivnosti v šolski prostor.
-   Šola kot ideološki aparat kapitalistične družbe.Vljudno vabljeni!


PRIJAVE (do petka, 24. novembra 2017 oz. do zapolnitve prostih mest):  

-    preko e-naslova  info@eduvision.si ali
-    preko spletnega obrazca spodaj

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju je  97,60 EUR.
* Cena vsebuje 22 % DDV.

Vsakemu drugemu in naslednjemu udeležencu iz iste organizacije priznavamo 10 % popust.
Kotizacija seminarja vključuje predavanja strokovnjakov, strokovno gradivo, osvežilne napitke in prigrizek.
Morebitna vprašanja, na katera želite prejeti odgovor, nam lahko posredujete po e-pošti že pred pričetkom seminarja.

ROKI IN PLAČILO

Prijave udeležencev sprejemamo do 24. novembra 2017.

Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.

Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Davčna št.:  91048036
IBAN:  SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 29112017
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.


Prijava


Naslov seminarja: Učno in vedenjsko zahtevni otroci  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: