International Conference Mindfulness 2020

August 29-30, 2020

Olimia Spa, Podčetrtek


Conference registration!
International conference > Conference programme

Conference on MINDfulness, 2020


Saturday, August 29, 2020,  Olimia Spa


09:00-09:30

Arrival and registration of participants

09:30-11:30

Hall Primula I

MINDfulness 2020

"Be Mindful, Teach Mindfully, Teach Mindfulness"


INTRODUCTORY SPEECH

PLENARY LECTURE

The Power of Sound for our Self-Awareness and Functioning
Helena Korošec
(DrugaZgodba Association, Peter Hess® Academy of Slovenia)


WORKSHOP (90 min)

Beyond the Root of Consciousness

Mauro Lugano, Anja Trampuš Purger, Andraž Purger
(Flying Tortoise Association)


 Moderator: Mojca Orel

11:30-12:00

 Coffee Break 

12:00-13:15


PLENARY SPEECHES

Emotional Self Regulation and Well Being during Challenging Times
Sangeeta Bhatia (Gargi College, University of Delhi, India)

On Advances of Contemporary Physics about Mindfulness and Consciousness
Paolo Di Sia
(University of Padova, School of Science, Department of Chemical Science,
University of Padova, School of Medicine, Department of Neuro sciences,
Free University of Bozen Bolzano, Faculty of Science and Technology)


Moderator: Mojca Orel

13:15-14:15

  Lunch Break

14:15-16:15

Primula I 

MINDFULNESS IN EDUCATION

Plenary Lecture with Mindfulness Practice
 (30 min)


Čuječnost in razredništvo med pandemijo koronavirusa
Slavka Žmaucar
(Gimnazija Šentvid)


Lecture with Presentation of Concrete Learning Examples (30 min)

Čuječnost nujne uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v času pandemije
Vera Cunk Manić (Srednja šola Slovenska Bistrica)

Lectures with Mindfulness Practice (30 min)

Razvijanje empatije pri praktičnem pouku z uporabo zaznavnih položajev
Judita Bendelja (Srednja zdravstvena šola Celje)

Čuječnost z očmi učitelja tujih jezikov
Jožica Plešnik
(Šolski center Velenje)


Moderator: Jana Pertot Tomažič


     


 


Primula II 

MINDFULNESS IN EDUCATION

Plenary Lecture


Čuječnost kot prednostna naloga šole
 Nataša Bergant
(Osnovna šola Domžale)


 Lectures

Vzgajam otroke, izboljšujem sebe
 Valerija Vnuk Tušak (JVIZ Gorišnica, Vrtec Gorišnica)

Čuječnost - rešitev za razvijanje čustvene pismenosti učencev
 Nataša Čupeljić
(OŠ Frana Roša, Celje)


Delo razrednika in čuječnost
Katarina Zupan
(Srednja šola Domžale)


Razvijanje socialnih veščin in čuječnosti pri razredni uri
Marjeta Klevže
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Lenoba, pomanjkanje motivacije - kako »prebuditi« učence in jih z glasbo motivirati pri pouku matematike?
Katarina Čamernik (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Spodbujanje razvoja veščin 21. stoletja pri eksperimentalnem pouku fizike
Silvestar Ovčar
(I. gimnazija v Celju)


Vpliv zunanjih dejavnikov med obedovanjem otrok na čuječnost
 Tina Kurent
(JVIZ OŠ Dobrepolje)


 Moderator: Nataša Bergant

Angelika

WORKSHOP
(60 min)
14:15 - 15:15

Šola za življenje
Majda Kovačec,
Barbara Kordeš
(OŠ Naklo)


Natural Environment

WORKSHOP
(60 min)
15:15 - 16:15


Čuječen stik z naravo,
s seboj in drugimi
v zunanjem okolju

Katarina Vodopivec Kolar

      


16:15-16:45

 Coffee Break

16:45-18:15

Primula I

MINDFULNESS IN EDUCATION

Lecture with Mindfulness Practice (30 min) 

»Tibetančki« in čuječnost - pet tibetanskih vaj za sprostitev v vrtcu 
Andreja Fekonja 
(Vrtec Gorišnica, Gorišnica)

Lecture

Bodimo čuječi in skrbimo
za svoj glas

Sonja Kitak
(Gimnazija Jožeta Plečnika)


WORKSHOP (30 min)

Negovanje glasu
tukaj in zdaj

Sonja Kitak
(Gimnazija Jožeta Plečnika)


Moderator: Sonja Kitak

Primula 2

MINDFULNESS IN EDUCATION

Lectures

Čuječnost v komunikaciji
Damjana Pregeljc (Srednja tehniška šola Koper)

 Zgodbe pritegnejo pozornost
Andreja Čušin Gostiša
(OŠ Ledina, bolnišnična šola, Ljubljana)


Pomen čuječnosti pri medpredmetni povezavi slovenščine in športne vzgoje
Tjaša Markežič 
(Prva gimnazija Maribor) 


Srednješolci nimajo radi pouka slovenščine. Ali res? 
Daniela Hergan Grosek 
(Srednja elektro-računalniška šola Maribor)

Lecture with Mindfulness Practice (30 min)

Moj otrok računa po metodi Brainobrain
Polonca Hajšek Pavlič
(Srednja elektro-računalniška šola Maribor)


Moderator: Tina Šetina

Angelika

WORKSHOP
(90 min)

Svoboda duha
Majda Kovačec
 (OŠ Naklo) 


18:15-19:15

Primula I

WORKSHOP (60 min)

Shakti dance (Joga plesa)
Majda Kovačec (OŠ Naklo)

19:15-19:30

 Break

19:30-20:30

In the Nature

A Sound Bath at Sunset with an Awakening to the Starry Sky
 
Helena Korošec
(DrugaZgodba Association, Peter Hess® Academy of Slovenia)

20:30

The conclusion of the first day
Sunday, August 30, 2020, Olimia Spa


08:30-09:00

Arrival and registration of participants

09:00-10:00

Hall Primula I

MINDfulness 2020

"Be Mindful, Teach Mindfully, Teach Mindfulness"PLENARY LECTURE


Results of a Self-Compassion Based Burnout Intervention Program
Eszter Nagy
(Budapest University of Technology and Economics,
Department of Ergonomics and Psychology)


Lecture with Mindfulness Practice

We Ourselves have to Take Care for our Inner Peace
 Polona Rajher ( III. gimnazija Maribor)

 Moderator: Mojca Orel
10:00-
12:00
 Primula I

WORKSHOP (60 min)

 Strengthening Compassion
Mauro Lugano, Anja Trampuš Purger,
Andraž Purger
(Flying Tortoise Association) 

WORKSHOP (60 min)

Introduction of the Renewal Program: Learn how to Love Yourself and how to Align Your Life to Your Values
 Eszter Nagy (Budapest University of Technology and Economics, Department of Ergonomics and Psychology)


Angelika

WORKSHOP (60 min) 

Točke mojega življenja 
Jana Pertot Tomažič 

WORKSHOP (60 min) 

Zgodba zvoka v prostoru in času 
Helena Korošec
(Društvo DrugaZgodba,
Peter Hess® Akademija Slovenija)


12:00-12:30

 Coffee Break

12:30-14:15

Primula 1

MINDFULNESS IN NATURAL ENVIRONMENT

Lectures

Slišim, vidim, čutim gozd – Gozdni dan
Petra Šegula 
(Vrtec Gorišnica)


Čuječa likovna umetnost
v naravnem okolju 

Anita Tancik 
(Osnova šola Domžale


Začutimo naravo s spoznavanjem kemije vode in apnenca v Logarski dolini
Lea Jusufović Glažar
(I. gimnazija v Celju)


Začutimo naravo – medpredmetna povezava fizike in športne vzgoje
Goran Kosem
(I. Gimnazija v Celju)


Uporaba tehnik za razvijanje čuječnosti z zaznavanjem okoliških zvokov pri preučevanju čutil za zvok in eholokacije pri pouku biologije v gimnaziji
Vesna Hojnik
(II. gimnazija Maribor)


Uporaba čuječnosti v vzgoji in izobraževanju na primeru laboratorijske vaje (sekcija živalskega organizma)
Helena Rihtar
(II. gimnazija Maribor)


Interesna dejavnost Joga za otroke z elementi čuječnosti na OŠ Spodnja Šiška
Barbara Jekoš (Osnovna šola Spodnja Šiška)

 Moderator: Katarina Vodopivec Kolar
Primula 2

MINDFULNESS IN EDUCATION

Lecture 

Kreativna učilnica – vstopanje v prostor kreativnosti in čuječnosti
Emira Najdenova
(OŠ Nove Fužine)


WORKSHOP (60 min)

Blagoslov je tam, kjer si
Emira Najdenova
(OŠ Nove Fužine)


PLecture with Mindfulness
Practice (30 min)


Vaje čuječnosti za učence prve triade
osnovne šole

Marjeta Vertovšek
(Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica)


 Moderator: Tina Šetina

14:15-14:30

 Coffee Break

14:30-16:30

Primula 1

MINDFULNESS IN EDUCATION

Lectures

Učenje vaj atletske abecede pri pouku športa s pomočjo IKT
Marina Tomić (OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana)

Prisluhni svojemu telesu
Barbara Kordeš
(OŠ Naklo)


 WORKSHOP (90 min)

Podpora telesu skozi letne čase
Barbara Kordeš
(OŠ Naklo)


 Moderator: Barbara Kordeš 

Primula 2

MODERN APPROACHES TO TEACHING MINDFULNESS

Lectures

Odstiranje skrivnosti punskih vojn skozi dnevniške zapise treh rodov večnih sovražnikov – rimske družine Scipion in kartažanske družine Barca
 Lea Nemec
(Gimnazija Ledina)


Ustvarjalne metode poučevanja dijakov
pri urah športne vzgoje

Polona Rajher (III. gimnazija Maribor)

Vpliv čuječnosti na izvedbo ur pri
športni vzgoji v športnih oddelkih

Dejan Korotaj (II. gimnazija Maribor)

Vpliv čuječnosti pri glasbeni pravljici -
od ideje do nastopa

Katja Zupančič Krajnc 
(III. gimnazija Maribor)


 Učeči/čuteči v Bolnišnični šoli
Alenka Prevec (OŠ Ledina, Bolnišnična šola, Ljubljana)

Prosta igra in otroci z motnjo
avtističnega spektr
a
Andreja Čas (Zavod za gluhe in naglušne)

 Učenje čuječnosti do učencev
s posebnimi potrebam
i
Aljoša Vodeb
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Čuječnost v posebnem programu
vzgoje in izobraževanja

Katja Krašovec
(OŠ Brinje Grosuplje)


Moderator: Polona Rajher

16:30

The Conference ConclusionWORKSHOPS