Conference EDUvision 2021

November 25-27, 2021

Online Conference (Zoom)


Register to conference!
International conference > Conference programme

Thursday, November 25, 2021


Program is under construction. We own the right to change the program.
International Conference EDUvision 2021

10:00-12:20


PATH 1

OPENING OF THE CONFERENCE


EDUvision 2021


"NEW CONTEMPORARY CHALLENGES - OPPORTUNITIES FOR INTEGRATING INNOVATIVE SOLUTIONS INTO 21ST CENTURY EDUCATION"


PLENARY SPEECHES

Challenges and opportunities of conducting student internships during the lockdown
Tomislav Jakopec, Tatjana Aparac Jelušić 
(Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek)

Razvijanje nekaterih kompetenc podjetnosti v srednji šoli
Nina Sitar
(BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola )


Šola lepega vedenja
Alenka Domanjko Rožanc
(Osnovna šola Markovci)


Ustvarjanje pozitivnega okolja za učenje
Andraž Purger
(Društvo za kakovost življenja Leteča želva)


Tehnike in metode za razvoj empatije in sočutja
Iris Polutnik
(OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, podružnična šola Dol pri Hrastniku)


Narišimo zentangle
Špela Grum
(Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola)


Moderator: Mojca Orel & Mladen Kopasič

12:20-12:30

 Break

12:30-14:40

PATH 1

COMMUNICATION AND THE PERSONALITY DEVELOPMENT

Kako opremiti učence z načini umirjanja
v današnjem svetu

Irena Klukej (OŠ Tržišče)

Dejavniki tveganja za nastanek čustvenih in vedenjskih težav in sociometrični status učenca s čustveno vedenjskimi težavami v razredu
Anja Valenčič Štembergar
(Osnovna šola Jelšane)


Vpliv čustva ljubezni na mladostnike
Tatjana Vene (Šolski center Novo mesto)

Tesnoba izbire pri kariernem odločanju mladih in prepoznavanje multitalentov
Tina Mlakar (Gimnazija Moste)

Častna skavtska
Valentina Batagelj
(OŠ Frana Erjavca Nova Gorica)

Sodobne metode in oblike dela z vedenjsko izstopajočimi učenci in vloga angleščine v času digitalizacije
Indira Činč (VIZ Frana Milčinskega, Smlednik)
              
Moderator: Polona CimermanPATH 2

CHALLENGES IN TEACHING

Omejevanje davčnih utaj in krepitev davčne morale z izobraževanjem mladih davkoplačevalcev
Andreja Cirman, Marko Pahor
(Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani),
Simon Starček (Finančna uprava RS)


Razvijanje podjetniških kompetenc
Tadej Debelak (Šolski center Škofja Loka, Srednja strojna šola)

Gospodinjska pismenost dijakov
Janja Pirnat (OŠ Polje),
Stojan Kostanjevec (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Sodobni izzivi raziskovalne dejavnosti v projektu Gibanje znanost mladini - primer dolgoletne dobre prakse dela z mladimi raziskovalci 
Nataša Hribar (Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik)

Vloga mentorja mladim raziskovalcem v osnovni šoli
Andreja Škorjanc Gril (OŠ Hudinja Celje)

Na pomoč – brošura v pomoč izvajalcem prostočasnih dejavnosti
Sandra Kolarič
(OŠ IV Murska Sobota)


Moderator: Klemen Stepišnik

14:40-14:50

Break

14:50-16:45

PATH 1

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

I ravnatelji doživljavaju nasilje na svom radnom mjestu
Vesna Bilić (Učiteljski fakultet u Zagrebu),
Marijana Dragoslavić (OŠ Maria Martinolića)


Umjetna inteligencija u osnovnoškolskom obrazovanju - izazovi i mogućnosti
Ivana Ružić, Siniša Stričak
(I. osnovna škola Čakovec)


Attitudes of Croatian Language Teachers and Foreign Language Teachers Toward the Application of Information and Communication Technologies in Teaching
Lidija Miočić (OŠ Jurja Barakovića, Ražanac),
Josip Miletić (
Sveučilište u Zadru, 
Odjel za kroatistiku )

Brojevi ‒ ,,matematička“ tema u nastavi hrvatskoga jezika
Jelena Alfirević Franić (Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja)

Novi trendovi i tehnologije poučavanja iz perspektive nastavnika srednjih škola u Hrvatskoj
Dijana Drandić (Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate, Pula - Pola),
Tatjana Berc (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike, Pula - Pola)

Moderator: Mladen Kopasič

PATH 2

CHALLENGES IN TEACHING

Tudi mi smo “zbrali pogum” - Vertikalno sodelovanje in učenje o demokraciji
Maša Stres (OŠ Fram)

Spodbujanje dijakov k zastavljanju vprašanj pri pouku
Suzana Klavs
(Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje)


Učne ure družboslovja izven učilnice
Katarina Zupan
(Srednja šola Domžale)


Medpredmetna povezava v projektu Erasmus
Ines Gorenšček
(OŠ Franca Lešnika – Vuka)


Medpredmetno povezovanje pouka – priložnost za več pri pouku geografije
Igor Keber
(OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec)


Načini poučevanja na ekskurziji, ki dvigujejo motivacijo in angažiranost učencev – primer dobre prakse
Tina Weilguny (Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja)

Moderator: Nataša Vrhovnik Jerič16:45-17:00

Break

17:00-20:30

PATH 1

ROUND TABLE 1
17:00 - 18:30

Education between past and present
Innovation and common European Cultural Roots


Moderator: Mrs Erika Gerardini,
(JUMP Training Academy (JUMP Gioventù in riSalto association) - Soverato Italy)

Opening speech:  Innovation: the good balance between digital revolution and the need of a new emotional pedagogy in education

Mrs Edita Roberts
(School International Affairs Coordinator and a Teacher at Velvary School, Czech Republic)

Personal touch for the positive attitude in a classroom

Mrs Kinga Gołdanowska
(Primary School Smarts School in Zakręt, Poland)

Detectives of European Cultures and Languages

Mrs Valérie Decant and Mrs Aspasia Mylona
(Vocational High School Gambetta, Bourgoin Jallieu, France)
(EPAL, Nafpaktou, Greece)

LOCAVORISM, Act now for the planet by consuming locally

Mrs Laura Palivonienė and Mrs Edita Puzarienė
(“Romuvos" Progymnasium, Šiauliai, Lithuania)

Computational Thinking Revolution through STREAM

Mrs M Carmen Francés Montañés
(IES Mar de Alborán, Estepona, Spain)

The school as a model for mentoring students with creativity and innovation: the Estepona mentors team in action and the Erasmus opportunities


ROUND TABLE 2

18:30 - 20:30


Sharing examples of different international projects (Erasmus, eTwinning, etc.), collaboration and their benefits for teaching process and personal development

Moderator: Tina Šetina
(St. Stanislav Institution, Ljubljana, Slovenia)

Jasmina Gojčič
(Osnovna šola Dobrna, Slovenija)
eTwinning project: My Christmas Your Christmas

Silvija Pećanac Bačić
(High school Vela Luka, Korčula, Hrvaška)
ERASMUS+ Ka1: Chasing Innovation to Boost motivation
KA229: The Unifying Power of Arts
KA229: Innovative eTwinners Can Do More


Anita Lasić
(Don Mihovil Pavlinović Primary school, Podgora, Hrvaška)
Erasmus+ Ka2: Approaching Better Teaching

Monika Stawska
(Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Poljska)
Erasmus + KA1 project: 4Cs – 21st century skills in everyday teaching

Rasa Piežienė, Vilma Bagdonienė,
Dovilė Navickaitė
(Siauliu r. svietimo pagalbos tarnyba, Lithuania)

Erasmus +, KA1 project The Development of Social and Emotional Competencies: a Guarantee of Professional and Personal Success

Ümit KAÇIRA
(Kadirli Science School, Turčija)

Learning and Teaching with digital tools in Education

Anca Lia-Svetlana
(Gymnasium Buda School Romunija)

Erasmus KA101: A chance for everyone

Iulia Cotin Pătraşcu
("Titu Maiorescu" Elementary School in Iaşi, Romunija)

Erasmus+: Be happy, be calm, be prepared!

Froukje van den Berg
(Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten, Nizozemska)

Project: Partnership for supports teachers and children with special needs

Athanasios Angeioplastis
(2nd High school of Serres, Grčija)
Eleni Mponti
(EEEK Dramas, Grčija)

Project: Renewable energy resources

Adrienne Ott
(Vaci SZC Petzelt Jozsef Technikum es Szakkozepiskola Szentendre, Madžarska)

Presenting various European programs

Zoi Xenidi
(1st EPAL of Chrysoupolis, Grčija)

Entrepreneurial education and study the practices applied at European level to provide students with skills to deal with their own business

Maria Kapetanaki (Grčija)
Erasmus+ programme as postgraduate student for internship: Drama in Education

Katarina Vodopivec Kolar
(OŠ Venclja Perka, Domžale, Slovenija)

Erasmus +, KA1 project: Developing competences for better integration of migrant pupils and behaviourally troubled chidren

PATH 2

CHALLENGES IN TEACHING

Pouk zgodovine skozi osamosvojitvene zgodbe
Urška Pevec (Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola)

Državljanska vzgoja in tradicija v 21. stoletju: Tradicionalani maturantski sprevod Gimnazije Kranj
Nataša Kne (Gimnazija Kranj)

Moderator: Nataša Vrhovnik Jerič


ROUND TABLE 3
18:00 - 19:00

The Use of ICT in Education


Moderator: doc. dr. sc. Matija Varga
(University North, Koprivnica, Croatia)

Ivana Ružić
(I. Osnovna škola Čakovec)

Dražen Ružić
(I. Osnovna škola Čakovec)

Mr. sc. Vladimir Križaić
(Međimursko Veleučilište u Čakovcu)

Dr. sc. Petar Križnar
(Graditeljska škola Čakovec)

Ružica Mlinarić
(Srednja škola Dugo Selo)

Siniša Stričak
(I. Osnovna škola Čakovec - Ravnatelj)

 Miljenko Blažeka
(Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec)

Antonija Jurčić
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)


20:30

Conference Conclusion of the first dayFriday, November 26, 2021International Conference EDUvision 2021

09:00-10:30


PATH 1

EDUvision 2021


"NEW CONTEMPORARY CHALLENGES - OPPORTUNITIES FOR INTEGRATING INNOVATIVE SOLUTIONS INTO 21ST CENTURY EDUCATION"


PLENARY LECTURES

Povezovanje naravoslovnih pojmov z uporabo računalniške didaktične igre
Nejc Plankar in Katarina Susman
(Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta)


Oblikovanje animacije za 4. razred osnovne šole:
o koži pri predmetu naravoslovje in tehnika
Urška Stanković Elesini, Mojca Kogelnik, Gaja Krajnc
(Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta)
Tanja Hrkač (Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Ljubljana) in
 Helena Gabrijelčič Tomc (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta)


Spodbujanje trajnostno usmerjenega vedenja učencev kot potrošnikov
z vključevanjem videa v gospodinjsko izobraževanje

Martina Erjavšek, Liza Komar, Nika Drnovšek, Patricija Raspor, Ana Šetina
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Uporaba odzivnih sistemov med udeleženci izobraževanja
Adrijana Kresnik Kočev
(Prometna šola Maribor, Višja prometna šola)


Moderators: Mojca Orel & Mladen Kopasič

10:30-10:40

 Break

10:40-12:50

PATH 1

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Poučevanje izven okvirjev
Mateja Erjavec Mihovec
(OŠ Luisa Adamiča Grosuplje)


Nadarjeni učenci potrebujejo dodatne izzive
Alenka Rebeka Ungar Dietinger
(OŠ Loče)


Ustvarjalnost med šolanjem na daljavo
Ana Tori (OŠ Gradec)

Filmska matineja pri bioetiki
Sara Zavec
(Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo)


Drugačen pristop poučevanja harmonike v nižjih razredih glasbene šole
Zilhad Džananović
(Glasbena šola Jesenice)


Poučevanje v svetu lažnih novic
Vesna Grgur
(Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo)


Moderator: Nataša Vrhovnik Jerič


PATH 2

COMMUNICATION AND THE PERSONALITY DEVELOPMENT

Mogućnosti prevencije neprihvatljivih ponašanja u mlađoj školskoj dobi
Smiljana Zrilić, Karmen Travirka Marčina,
Violeta Valjan Vukić
(Sveučilište u Zadru)


Javna ozaveščenost o delu logopeda
in surdopedagoga

Jerneja Novšak Brce, Damjana Kogovšek (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Glorija Jugović (Zdravstveni dom Domžale)

Telerehabilitacija na področju logopedije
in surdopedagogike

Damjana Kogovšek, Jerneja Novšak Brce
(Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Anja Lukman (OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj)

Izvorna družina in drugi dejavniki, povezani z zadovoljstvom pri delu ter konfliktom med delom in družino pri učiteljih otrok s posebnimi potrebami – načrtovanje raziskave
Nina Čelešnik Kozamernik (Center IRIS)

Razvijanje učnih navad pri učencu
z avtizmom v OPB-ju

Vesna Markelj (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Vloga razrednika pri oblikovanju odgovornega in uspešnega učenca
Manuela Morvai
(Šolski center Nova Gorica)


Moderator: Bojana Vodnjov

12:50-13:00

Break

13:00-16:40

PATH 1

CHALLENGES IN SCIENCE TEACHING

»Kako varujem okolje, ko ugašam luči?«:
Raziskovanje razumevanja ozadja okoljskih vedênj pri predšolskih otrocih

Marjanca Kos, Janez Jerman, Gregor Torkar
(Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani)


Prosti čas učencev 5. razreda
v zaprtih prostorih in zunaj

Maja Krpan in Irena Hergan
(Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani)


Okoljevarstvena (zelena) davčna reforma
David Rebernik (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Naravoslovni dan malo drugače
Monika Očko (Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola)

Kako smo razvili lastno linijo naravnih kozmetičnih izdelkov za vsakdanjo nego
Jasna Milek (Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije)

Kartiranje habitatnih tipov – Ko travnik, gozd, sadovnjak postanejo učilnica
Tomaž Kofol (ŠC Nova gorica, Biotehniška šola Šempeter pri Gorici)

Živali kot sopotniki pri izobraževalnem procesu
Nadja Fidler Kovačič (OŠ Hruševec Šentjur)

Ponovna raba pohištva - skozi izobraževanje do trajnosti
Matej Hočevar (Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola)

Vpeljava radioaktivnosti v osnovnošolski pouk fizike
Alex Wirth (OŠ Žalec),
Jerneja Pavlin (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani)


Uporaba prilagojene primarne znanstvene literature za razvoj znanstvene pismenosti: pilotna raziskava
Andreja Dolenec (OŠ Šmartno pod Šmarno goro)

Moderator: Klemen Stepišnik

PATH 2

COMMUNICATION AND THE PERSONALITY DEVELOPMENT

V njihovih čevljih

Vesna Badjuk Kunaver
(Šolski center Novo mesto)


S formativnim spremljanjem spodbujamo veščini sodelovanja in komunikacije
Klaudija Skerbinšek
(OŠ Sveti Jurij)


Vzpostavljanje odnosa z mladostniki
z motnjo avtističnega spektra

Marjeta Čampa
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Lutka kot motivacjsko sredstvo pri delu z otroki s spektrom avtističnih motenj (MAS)
Suzana Grah
(Center za sluh in govor Maribor)


Igra je pot: pot do učenja za otroke
z motnjami avtističnega spektra

Maja Odar (OŠ Antona Janše Radovljica)

Pozitivna samopodoba dijakov s posebnimi potrebami – kako do nje?
Marjeta Klevže
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Razredne ure nekoliko drugače
Katarina Čamernik
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Stop izbruhom jeze, razumevanje avtista
Tina Porenta (OŠ Davorina Jenka)

Oblikovanje globalne ocene dijaka
s posebnimi potrebami

Andreja Lamut Gazvoda
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Skupno šolanje slišečih, gluhih in naglušnih Tanja Tomšič
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Moderator: Sandra Zelko Sitar16:40-17:00

Break

17:00-20:00

STEZA 1

ROUND TABLE 4
17.00 - 18.30

Sustainable Education, Sustainable Development Goals and Collaboration between Countries

Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Jesús Ureña Vásquez
(Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro,
Dominican Republic)

Vanesa Baños Martínez
(University of Burgos, Spain)

dr. Izaskun Mitxitorena
(Informal Science Education, Spain)

Alejandra Pachamé
(I.S.F.D. y T. N°35 Profesor Vicente D’Abramo, Argentina)

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Spain)

Laura Beatriz Oliveira Rodrigues
(UPV postgraduate student)

Lee Saw Im
(Seri Bintang Utara High School, Malaysia)

Pratibha Mishra
(Panbai International School, India)

Paula Urrutia
(Colegio Polivalente Santa María, Chile)

Anna Saperas Casanovas
(Agora Internacional, Principality of Andorra)

Sonia Rodriguez Cano
(University of Burgos, Spain)

Cármen Diez Calzada
(Physics and chemistry Professor, Scientix Ambassador, Spain)

Carlos Rodrigo Quirós
(Ábaco School, Madrid, Spain)


ROUND TABLE 5

18.30 – 20.00

Literacy ... What are we doing wrong?

Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Rania Lampou
(Greek Ministry of Education & Religious Afffairs, Greek Astronomy & Space Company, Greece)


Hatice Kirmaci
(Korkmaz Yigit Anatolian High School, Istanbul, Turkey)

María del Pilar Aguilar López
(Science Teacher, Spain)

María Diez Ojeda
(University of Burgos, Spain)

María Montaña Cardenal Domínguez
(Universidad de Extremadura, Spain)

Aswini Prabhakaran
(University of Burgundy, France)

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School ”Ion Creangã” Suceava, Romania)

Ana Maria Gayol Gonzalez
(University of Vigo, Spain)

Alejandro González Gómez
IES Comuneros de Castilla, Spain


Marian Queiruga Dios
(Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Spain)

José María Díaz Fuentes
(Colegio salesiano "Santo Domingo Savio" de Úbeda, Spain)

Dolores Alicia Queiruga Dios
(University of La Rioja, Spain)

STEZA 2

ROUND TABLE 6
17:00 - 18:00

Curricular reform in the Republic of Croatia

Moderators: prof. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovičić in
prof. dr. sc. Josip Miletić
(Sveučilište u Zadru, Hrvaška)

Dragocjenka Bilović
(Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac)

Mia Bilović Peitel
(Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac)

Kristina Varda
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin)

Orijana Paus
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin)

Lidija Miočić
(Osnovna škola Jurja Barakovića Ražanac)

Mirela Berlančić
(Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH Osijek)

Sanja Mrkić
(Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar)

Elvis Čavić (Gimnazija Jurja Barakovića Zadar)

Anita Vrkić (Osnovna škola Pirovac)

Gordana Knez (Osnovna škola Murterski skoji)

Silvana Crljen (Osnovna škola Pirovac)ROUND TABLE 7
18.00 – 19.00

Presenting Erasmus KA2:
Short films for School and Europe


Moderator: Marko Majce
(Secondary school of Domžale, Slovenia)

Mónica Carneiro
(Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Alijó, Portugal)

Kristina Procenko
(Pažinimo Licėjus, Lithuania)

Joren Van Roy & Ann Vanmarcke
(Campus Fenix, Grimbergen, Belgium)

Maria Grazia Lupo
(Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli, Italy)

Angelo Urgo
(Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli, Italy)

Katarina Vodopivec Kolar
(Vencelj Perko Primary school, Slovenia)ROUND TABLE 8
19.00 – 20.30

The Role of ICT in Education

Moderator: dr. Ana Logar
(Osnovna šola Metlika)

Antonija Milić (Gimnazija Vukovar)

Davor Šijanović (Gimnazija Vukovar)

Dragan Sabljak
(Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana)

Maja Sokač (Gimnazija Karlovac)

Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar)

Helena Jajčević (Tehnička škola Karlovac)

dr. sc. Snježana Smerdel
(Sveučilište u Splitu)

Diana Selman (OŠ Turanj, Karlovac)20:00

Conclusion of the 2nd day of the Conference
Saturday, November 27, 2021International Conference EDUvision 2021

09:00-10:30


PATH 1

EDUvision 2021


"NEW CONTEMPORARY CHALLENGES - OPPORTUNITIES FOR INTEGRATING INNOVATIVE SOLUTIONS INTO 21ST CENTURY EDUCATION"


PLENARY LECTURES


Stress = živeti na avtopilotu x pomanjkanje sposobnosti spoprijemanja z obremenitvami
Petra Havaj Kuharič
(OŠ Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru)


Tabor socialnih veščin – dobra popotnica za življenje
Petra Paradiž
(OŠ Venclja Perka Domžale)


Mnenje učiteljev o pomenu čustvene inteligence
Vesna Eržen
(Šolski center Škofja Loka)


Pravilna drža in dihanje
Nadja Janežič
(Zavod Sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja)


Moderator: Mladen Kopasič

10:30-10:40

 Break

10:40-14:00

PATH 1

COMMUNICATION AND THE PERSONALITY DEVELOPMENT

Srečen učitelj – učenec še bolj

Maja Štembergar Prosen
(OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad)


Učiteljice učencem nismo »mame«
Darja Štrekelj
(OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem)


Preprečevanje nasilja med vrstniki v šoli
Mojca Kline (OŠ Franca Lešnika – Vuka)

Vsebina kakovostnega odnosa med vzgojiteljem in mladostnikom
Karmen Mihelčič (VIZ Višnja Gora)

Cool kids – program za spoprijemanje z anksioznostjo
Tadeja Batagelj (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor)

Vpliv plesa na vozičkih na kvaliteto življenja gibalno oviranih plesalcev
Anja Tegelj (OŠ Kolezija)

USE OF MODERN TECHNOLOGY IN EDUCATION

Interaktivna spletna orodja kot motivacija za učenje na daljavo
Matejka Hrovat (I. OŠ Celje)

Pouk in uporaba ipadov
Andreja Markuta (OŠ Franceta Prešerna Kranj)

Ocena in uporabniška izkušnja spletnih okolji Microsoft Teams in Xooltime
Petra Čebulj Zajc (OŠ 16. decembra Mojstrana, OŠ Staneta Žagarja Lipnica)

Moderator: Bojana Vodnjov

PATH 2

CHALLENGES IN TEACHING

Poučevanje z gibanjem
Anja Vrečko
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Zavzetost za gibanje dijakov v času pandemije covida-19
Lorena Ignaz
(Ekonomska šola Novo mesto)


Kako motivirati dijake za športno vzgojo med poukom na daljavo?
Anja Pirc (Gimnazija Bežigrad)

Športnovzgojni karton za zaposlene
Bojan Bokalič (OŠ Venclja Perka)

Kreativno razmišljanje pri športni vzgoji
Bernarda Jug (I. gimnazija v Celju)

Analiza razlik v gibalni učinkovitosti po dveh različnih pristopih poučevanja na daljavo
Jera Gregorc
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Avtorska glasbena pravljica
Natalija Rus (OŠ Horjul)

Izziv ocenjevanja pri predmetu likovna umetnost v prvem razredu v sodobnem času
Marina Ristova Firer (OŠ Vrhovci)

Bralni klub v Osnovni šoli Toma Brejca Kamnik
Marta Grkman Repolusk
(OŠ Toma Brejca Kamnik)


Moderator: Mladen Kopasič

14:00-14:20

Break

14:20-16:30

PATH 1

CHALLENGES IN MATH TEACHING

IKT pri pouku matematike
Rafaela Voglar
(OŠ Draga Kobala Maribor)


Matematične igre so zakon!
Marijana Fidel
(OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje)


Kinestetični dijak pri matematiki
Maja Končar (Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola)

Virtualna resničnost pri pouku matematike
Tajda Štrukelj (OŠ Šentvid, Ljubljana)

CHALLENGES IN TEACHING

 IKT-kompetence učiteljev in učencev
Janja Ribič (I. OŠ Celje)

Uporaba Google Arts & Culture pri pouku
Marko Drobne (OŠ Rodica, Domžale)

Moderator: Urška Valenčič

PATH 2

CHALLENGES IN SLOVENE LANGUAGE TEACHING

Hkratno opismenjevanje z velikimi in malimi tiskanimi črkami
Katarina Grom (OŠ Log – Dragomer)

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri pouku slovenščine v osnovni šoli
Katja Janič (I. osnovna šola Celje)

Načini spodbujanja branja sodobne literature pri pouku slovenščine in interesnih dejavnostih v gimnaziji
Nina Prešern (Gimnazija Poljane)

Zemljevid jezika
Petra Šabič Sušec (OŠ Log – Dragomer)

Kaj pa menijo učenci? - Analiza stanja pri poučevanju slovenščine
Nataša Vrhovnik Jerič (OŠ Venclja Perka)

Slovenščina za tujce
Mateja Miljković (OŠ n. h. Maksa Pečarja)

Moderator: Nataša Vrhovnik Jerič

16:30-16:40

Break

16:40-19:00

PATH 1

CHALLENGES IN TEACHING

Primer obravnave učne vsebine pri predmetu SPO, z vključevanje elementov formativnega spremljanja
Igorcho Angelov (OŠ Hinka Smrekarja)

Bolnišnična šola – raznoliki in inovativni učni pristopi
Jasna Jeromel
(Prva osnovna šola Slovenj Gradec)


Internet - nevarnosti za dijake na primeru nogometnega oddelka
Renata Močnik
(Gimnazija Šiška – dijaški dom)


Praktično usposabljanje z delom
Mojca Višček (Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola)

Prehod iz programskega jezika Sinumerik 840D v Sinumerik Operate za CNC-frezanje
Ivan Štrukelj (Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo)

Projektno učenje v učnem podjetju
Peter Koščak (STSŠ ŠC PET Ljubljana)


Delo na daljavo - tudi učitelji se učimo
Urška Valenčič (OŠ Jelšane)

Moderator: Urška ValenčičPATH 2

CHALLENGES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Ali je pripovedovanje pravljic učinkovit način učenja tujega jezika?
Alenka Gabrovšek Nikšič
(OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika)

Medpredmetno povezovanje pri pouku tujih jezikov
Ingrid Škofic (OŠ Orehek Kranj)

Vrednost mednarodnih projektov v učnem procesu
Jasmina Gojčič (OŠ Dobrna)

Strategije poučevanja angleškega jezika pri urah dodatne strokovne pomoči
Margaret Godec (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Uporaba glasbenih dejavnosti za izboljšanje slušnih in govornih sposobnosti učencev v okviru poučevanja angleščine v otroštvu
Helena Krušič
(Druga osnovna šola Slovenj Gradec)

CHALLENGES IN TEACHING

Spoznajmo Slovenijo v 3. razredu
Marisa Leban (OŠ Koper)

Kako motivirati učence druge triade za učenje na daljavo?
Katja Volčanjk (OŠ Jurija Dalmatina Krško)

Moderator: Nataša Vrhovnik Jerič

19:00

Conference Conclusion