Conference EDUvision 2019

November 28-30, 2019

M hotel, Ljubljana


Register to conference!
International conference > Conference programme

Thursday, November 28, 2019, M hotel (Derčeva ulica 4)


Program is under construction, some changes are still possible. We own the right to change the program.


08:00-08:30

Arrival and registration of participants

08:30-10:30

M hotel, Room EF

OPENING OF THE CONFERENCE


EDUvision 2019

"Modern Approaches to Teaching the Coming Generations"
"Teaching for tomorrow"


Mindful Retreat with Music

Mateja Bobek

PLENARY LECTURES

 Generation Z is here. Now what??
 Alenka Gortan
(School center of Velenje, Gymnazium Velenje

Singing Bowl for a Holistic Approach in the Pedagogical Process
Helena Korošec
(Druga Zgodba, Association of Art, Education and Personal Growth)


Entrepreneurship in Everyday Life
Andreja Špernjak
(Faculty of  Natural Science and Mathematics, University of Maribor)


Traveling around the Virtual World
Nina Jelen
(Ivan Skvarča Primary school, Zagorje)


Teachers are Entrepreneurial – They should Help Students Develop
Entrepreneurial Mindset as well

Sonja Golob
(Grm Novo mesto - Center of Biotechnics and Tourism)

Moderator: Mojca Orel

10:30-11:00

 Coffee break (Coffee, Tea, Water, Juice)

11:00-14:00

Room F

ADAPTING EDUCATION
TO NEW TECHNOLOGIES

Plenary Lectures

Mladi in informacijska tehnologija
Anita Vidic
(ŠC Novo mesto)


Varna raba interneta v osnovnih in srednjih šolah
Darko Horvat (Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota)

Vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije pri predmetu naravoslovje in tehnika v osnovni šoli
Katja Gorenčič in Jerneja Pavlin
(UL, Pedagoška fakulteta)


Lectures

Vedoželjnost – najboljši časi za radovednost
Maja Ručigaj
(SŠ Jesenice)

Uporaba pametnih telefonov pri pouku kemije – prepoznavanje strupenih snovi
Judita Čas Krneža
(ŠC Ravne, Gimnazija)


Sodobna oprema in pouk CNC-tehnologije
Matjaž Luznar (ŠC Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo)

Kulturna dediščina kot e-učilnica na prostem
Lidija Kacin
(OŠ Idrija)


Demonstracija in spremljanje dela učencev v računalniški učilnici
Nejc Grošelj
(OŠ Idrija)


Z dostopnimi e-gradivi do lažje inkluzije učencev s posebnimi potrebami
Valentina Čufar
(INUK Inštitut)


Moderator: Mladen Kopasič

Room E

COMMUNICATION AND PERSONAL DEVELOPMENT

Plenary Lectures

Avtoriteta učitelja
Natalija Kirar
(ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola)


Razvoj poslušanja
Damjana Kogovšek, Mojca Hrovat, Jerneja Novšak Brce (UL, Pedagoška fakulteta)

Razvojno jecljanje in ocenjevanje znakov le-tega pri predšolskih otrocih
Jerneja Novšak Brce, Eva Polančec, Damjana Kogovšek (UL, Pedagoška fakulteta)

Razvijanje čustvene inteligence in zdrave samopodobe pri pouku tujega jezika
Špela Oman (Gimnazija Škofja Loka)

Supervizija kot prostor za pripravo na komunikacijo vzgojitelja s starši v težkih situacijah
Ajda Eiselt Čreslovnik (CIRIUS Kamnik)

Lectures

Motivacija je ključ do uspeha
Marija Majzelj-Oven (Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica)

Vem, kdo sem in kam grem
Valerija Jakop
(OŠ Glazija Celje)


Erasmus+: Učenci OŠ Majde Vrhovnik spoznavajo evropsko kulturno in naravno  dediščino, tokrat grško
Neda Gačnik Čebulj
(OŠ Majde Vrhovnik)


Moderator: Darko Korošec

Room D

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Plenary Lectures

The Benefits of Learning Morphological Cell Image Analysis for Medical Students
Nevenka Velickova (Faculty of Medical Sciences, Goce Delcev University, Stip Macedonia)

Ko učitelj postane učenec za en dan 
Anita Kušar
(OŠ Gradec)


Preko igre vlog do veščin za prihodnost
Tina Weilguny (Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja)

Spodbujanje inovativnosti pri učencih skozi izdelavo in uporabo didaktičnih iger
Simona Samida Cerk (OŠ Franceta Bevka Ljubljana)

Lectures

Literatura pri pouku angleščine
Sonja Pavlenič (OŠ Markovci)

Vse se začne z dobro zgodbo - Zgodbe pri pouku angleščine
Anja Frank (OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica)

Kako z igro osvojiti in spodbuditi prvošolca in devetošolca k učenju?
Petra Teržan
(OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje)


Aktivni učenci v učnem procesu
Sebastjan Kruh
(ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola)


Moderator: Sonja Golob


Room B

MODEN APPROACHES AND CHALLENGES (Entrepreneurship, Creativity and Innovation)

Lectures

Razvijanje podjetniških kompetenc: Učenje skozi prakso
Cirila Hajšek Rap (Srednja šola Slovenska Bistrica)

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah
Marko Juretič (OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče)

Po sledeh pisatelja Ivana Potrča
Renata Debeljak (OŠ Olge Meglič Ptuj)

Ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost v osnovni šoli
Nuša Ocvirk
(OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice)


SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND OUTDOOR LEARNING

Plenary Lecture

Izobraževanje in vzgoja osnovnošolcev za življenje brez odpadkov
Stojan Kostanjevec, Tanja Marinac, Martina Erjavšek (UL, Pedagoška fakulteta) 

Lectures

Recikliranje obnovljivih odpadnih materialov
Sonja Pučko
(OŠ Ljudski vrt)


Korak nazaj za trajnostno pot naprej
Verica Gradišek
(ŠC Krško-Sevnica)


Teden dni preživetja v naravi z osnovnošolskimi učenci 
Nada Klemenčič 
(OŠ Šentjernej) 

 Moderator: Nuša Ocvirk

14:00-15:00

 Coffee Break (Coffee, Tea, Water, Snack)

15:00-17:30

Room F

ADAPTING EDUCATION TO NEW TECHNOLOGIES

Lectures

Bi Maria Montessori tudi uporabljala tablični računalnik ali pameten telefon, če bi imela to možnost? 
Nataša Roblek
(OŠ Šmartno pod Šmarno goro) 

Uporaba OneNote zvezka za izobraževalno osebje 
Mateja Ivanuša (OŠ Kozara Nova Gorica)

Varstvo osebnih podatkov pri elektronski komunikaciji v vzgoji in izobraževanju
Tadej Kolar (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Prednosti in pasti interneta oz. socialnih omrežij
Jasmina Žagar
(OŠ Notranjski odred Cerknica)


Knjižnično informacijsko znanje v srednjem strokovnem izobraževanju
Tanja Jerič (ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)

Reševanje avtentičnega problema pri fiziki z uporabo IKT
Silvestar Ovčar
(I. gimnazija v Celju)

 
MODERN APPROACHES AND CHALLENGES 

Plenary Lectures

Sinergija tehnološke kreativnosti in virtualne prihodnosti v korelaciji s pomenom mednarodne izkušnje v srednjem strokovnem izobraževanju nadarjenih dijakov
Matej Veber (ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije)

Razvijanje ustvarjalnosti pri glasbeni umetnosti na drugačen način
Sabina Lukežič
(OŠ Komandanta Staneta Dragatuš) 


Lecture

Zgodnje urice angleščine v vrtcih
Mihaela Korošak (III. gimnazija Maribor)

Moderator: Matej Veber

Room E

COMMUNICATION AND PERSONAL DEVELOPMENT

Lectures

Kako lahko poznavanje koncepta življenjskega scenarija koristi učitelju pri delu z učenci?
Janja Javoršek (
ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola)

Elementi coachinga v šolskem svetovalnem delu
Karmen Kanalec
(ŠC Kranj)


Čustvena inteligenca in učitelj
Biljana Bahat
(ŠC Novo mesto)


Senzorna integracija v šoli – izguba časa ali izziv? 
Maja Mivšek 
(OŠ Idrija, PŠ Godovič) 

Vikanje v srednjih šolah – orodje navideznega spoštovanja?
Nejc Marinšek
(ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola)


Samopodoba in socialna opora pri nadarjenih dijakih
Sonja Kitak (Gimnazija Jožeta Plečnika)
Darja Kobal Grum (UL, Filozofska fakulteta) 

 
MODERN APPROACHES AND CHALLENGES 

SCIENCE

Lectures

Presenečenja motivirajo za učenje matematike
Mojca Plut (Ekonomska šola Novo mesto)

Matematika v kinestetični učilnici
Maja Končar (ŠC Novo mesto Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola)

Spoznavanje prestolnice skozi oči matematika
Sanja Ban (ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola)

Geometrija in kiparstvo med obveznimi izbirnimi vsebinami
Tanja Manfreda (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana)
               

Moderator: Sonja Golob
Room D

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

SCIENCE

Plenary Lecture

Razumevanje Luninih men pri študentih razrednega pouka 

Katarina Susman in Jerneja Pavlin (UL, Pedagoška fakulteta)

Lectures

Medvrstniško učenje z zabavnimi poskusi
Mojca Zemljič (OŠ in vrtec Sveta Trojica) 

Izzivi učiteljev pri poučevanju naravoslovja v 21. stoletju 
Darko Korošec (SŠ Slovenska Bistrica) 

S sodobnim didaktičnim pristopom do kvalitetnejšega znanja o kemiji zraka 
Lea Jusufović Glažar (I. gimnazija v Celju) 

Naravoslovni dan: KAJ, ZAKAJ, KAKO? (Eksperimentiranje v 3. razredu osnovne šole) 
Lilijana Kurnik (OŠ in vrtec Sveta Trojica) 

Naravoslovni dan – Zaščita in reševanje 
Uroš Rozina
(OŠ Gradec) 


Naravoslovje za predšolske otroke 
Andreja Senčar (III. gimnazija Maribor) 

Naravoslovni tabor za nadarjene 
Gorazd Šantej (OŠ Ig)

Spodbujanje motivacije učencev z vključevanjem didaktičnega gradiva pri pouku kemije 
Ajda Medvešek
(OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi) 


Preučevanje menstrualnega cikla pri pouku biologije v gimnaziji 
Vesna Hojnik (II. gimnazija Maribor) 

Moderator: Darko Korošec
Room B

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND OUTDOOR LEARNING

Plenary Lecture

Interesna dejavnost zdravilna zelišča in priprava kozmetike
Irma Peran (OŠ Jakobski Dol)

Lectures

Eko prazniki in počitnice – vzgoja in izobraževanje za trajnostno potrošništvo 

Nataša Nikolić (OŠ Dušana Flisa Hoče) 

Krepitev naravoslovnih kompetenc pri nadarjenih učencih skozi sodelovanje z javnim zavodom Kozjanski park 
Mateja Koprivc Polutnik 
(OŠ Lesično) 

Imejmo šolski vrt - učilnico v naravi 
Lidija Čepin
(OŠ Kozje) 


Izkušnje, učenje in dobro življenje 
Anica Indihar Zabukovec 
(OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas) 

Vzgoja in izobraževanje za ustvarjanje zelenih delovnih mest 
Greta Černilogar 
(ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola) 

Spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti v osnovni šoli 
Nina Globovnik 
(OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec) 

Pouk malo drugače
Barbara Pogačar 
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana) 

Pouk izven učilnice: čebele, pomembne žuželke 
Danijela Vidmar 
(OŠ Cerkno) 

Podnebne spremembe in njihov vpliv na zdravje ljudi
Ida Tarman Šmit 
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana) 

Moderator: Mladen Kopasič


17:30-17:45

 Coffee Break (Coffee, Tea, Water)

17:45-19:30

Room F

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Lectures

Ustvarjanje šolske televizijske oddaje
kot del interesnih dejavnosti

Gabrijela Granfol Peurača
(Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota)


 Gozdne antične olimpijske igre
Viktor Klampfer (Gimnazija Bežigrad)

Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš
Spoznavajmo jezike

Saška Aleksandra Pogorevc
(OŠ Gorje)


 Pravljica pri pouku tujega jezika
Vida Vajda (OŠ Markovci)

Vpliv vizualizacije na likovno artikulacijo
Janja Jakša
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Z mednarodnim sodelovanjem do večjega znanja učencev
Vesna Drofenik Jerič
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Delo z nadarjenimi učenci – ekskurzija
s terenskim delom

Branka Mestnik
(OŠ Gorica Velenje) 


Moderator: Matej Veber

Room E

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Predavanja

Spretnosti in veščine, ki jih bodo
 pripravile za življenje

Metka Uršič (OŠ Bršljin)

Uvajanje globalnega učenja v šole
(na primeru pravične trgovine)

Suzana Klavs
(Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje)


Medvrstniško učenje – frontalno
delo ali/in delo v paru

Karmen Kranjec Klopčič (Zavod Sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja)

Plava, ne plava?

Blanka Perpar (OŠ Žužemberk)

Fizikalne lastnosti morske vode
Bojan Herman (Šolski center Celje, SŠKER)

Imperialne enote - medpredmetna povezava fizike in angleščine
Goran Kosem (I. gimnazija v Celju)

Zbegani v prevodu: Informacijske in komunikacijske tehnologije
Alenka Potočnik Zadrgal
(ŠC Kranj)

Moderator: Jana Pertot Tomažič
 

19:30

The Conclusion of the First Day
Friday, November 29, 2019


08:00-08:30

Arrival and Registration of Participants

08:30-10:30

M hotel, Room EF

EDUvision 2019

"Modern Approaches to Teaching the Coming Generations"
"Teaching for Tomorrow"


INTRODUCTORY SPEECH


PLENARY LECTURES

 Augmented Reality - The New Reality In The Classroom?
Marko Drobne (Rodica Primary school)

Can We Empower People with Complex Communication Needs to Participate?
Hungarian Professionals’ Use of Augmentative and Alternative Communication
in Autism Spectrum Condition

Ágnes Havasi (Faculty of Education and Psychology, ELTE University Budapest),
Bárczi Gusztáv, Krisztina Stefanik, Miklos Gyori
(Faculty of Special Needs Education, ELTE University Budapest)


Formative Assessment of Reading and Writing Skills at English Lessons
Veronika Jelen Polak (Fran Kranjc Primary school Celje)

Enhancing autism knowledge among primary school pupils: first results from the evaluation of the ‘Star-bus’ Inclusion Intervention Programme (SIIP)
Krisztina Stefanik, Márta Molnár-Varga, Vivien Németh, Csilla Bertók,
Zsófia Borsos, Kornélia Pongrácz, Miklos Gyori
(Bárczi Gusztáv Faculty of Special Needs Education, ELTE University, Budapest),
Ágnes Havasi, Patrícia Őszi, Monika Janoch
(Faculty of Education and Psychology, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Needs Education, ELTE University, Budapest) 
 András Ábrahám, Katalin Vígh (HAS-ELTE ’Autism in Education’ Research Group)

Renewal Program for Teachers in Hungary – Results of a Pilot Burnout Intervention Program Based on Self-Reported Measures
Eszter Nagy, Ildikó Takács
(Budapest University of Technology and Economics)


Učenje web sadržaja mentalnim mapama
Matija Varga (University North, Croatia)

Moderators: Mojca Orel & Mladen Kopasič

10:30-11:00

 Coffee Break (Coffee, Tea, Water, Juice)

11:00-13:00

Room F

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Plenary Lectures

Generation Z and effectiveness of two different teaching methods
Špela Grum
(ŠC Ljubljana, Srednja lesarska šola)

Gamification in Education and Learning
Nežka Sajinčič (InnoRenew CoE), Anna Sandak (InnoRenew CoE Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, University of Primorska),
Andreja Istenič Starčič (Faculty of Education, University of Primorska, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana)

Directing cartoons on smartphones and tabs as a part of lessons

Robert Zrnec
(OŠ Ob Dravinji)


A Great Teacher - in the Eyes of Students
Andrej Kavčič
(OŠ Vide Pregarc)


Creative approaches of teaching of »generation Z«
Simona Diklič (Elektro in računalniška šola Velenje)

Lecture

Let's Agree to Disagree

Mojca Kosi
(Gimnazija Vič)


Moderator: Mladen Kopasič
Room E

COMMUNICATION AND PERSONAL DEVELOPMENT

Plenary Lecture

Slikanica »Kje je Maks?«
Simona Kuplen
(OŠ IV Murska Sobota)


Lectures

Izziv poučevanja učencev z disleksijo in ADHD
Jasmina Pušnik
(OŠ Koroški jeklarji)


Vrstniška mediacija v Dijaškem domu Ivana Cankarja
Katja Čarman (Dijaški dom Ivana Cankarja)

Z izkušnjo učne mobilnosti v tujini za zmanjšanje vedenjskih težav v razredu
Monika Hajdinjak
(OŠ Cankova)


Vloga razrednika pri oblikovanju odgovornega in uspešnega učenca
Marijana Levstik
(OŠ Boštan)j


Uporaba gibalnega programa Animal Fun pri urah dodatne strokovne pomoči
Eva Slapšak
(OŠ Mokronog)


Nadomestna komunikacija pri športni vzgoji
Franci Oblak
(Srednja elektro in računalniška šola Velenje)


Moderator: Nina Ciuha Cerkovnik
Room A

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

11.00 - 11.45

WORKSHOP

Refleksologija kot učinkovita metoda pri razvojnih, učnih in vedenjskih težavah otrok 
Urška Kovačič (Osnovna šola Nove Fužine)

Moderator: Urška Kovačič

11.45-12:45

WORKSHOP

Harmonization and Relaxation with Sound Bowels
Helena Korošec
(Druga Zgodba, Association of Art, Education and Personal Growth)


Moderator: Helena Korošec


Room D

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Plenary Lecture

Odnos osnovnošolcev do gospodinjskega opismenjevanja
Martina Erjavšek, Stojan Kostanjevec /(UL, Pedagoška fakulteta),
Nives Žabkar (OŠ XIV. divizije Senovo)


Lectures 

Z znanjem in ozaveščanjem spreminjamo odnos do hrane
Tatjana Peršuh
(OŠ Majšperk)


Poznavanje in razširjenost prehranskih dopolnil med osnovnošolci
Metka Močilar (Zdravstvena fakulteta),
Mitja Močilar, Darja Šega (OŠ A.M.S. Vrhnika)


Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja – projekt se zaključuje
Nina Čelešnik Kozamernik
(Center IRIS)


Ergonomski pristop za preprečevanje bolečin v hrbtenici pri praktičnem pouku
Blažena Berus
(Šolski center Novo mesto)


Razvijanje bralne funkcije s pomočjo terapevtskega psa in R.E.A.D. programa
Mateja Slapnik
(OŠ Pod goro Slovenske Konjice)

Večplastnost dela z dijaki tujci 
Ernesta Dejak Furlan
(ŠC Nova Gorica)         


Moderator: Mihaela Jakomini

13:00-14:00

 Coffee Break (Coffee, Tea, Water, Snack)

14:00-16:00

Room F

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Plenary Lecture

Simple Motions Lead to Wholebrain Activation
Maja-Barbara Kokot (Srednja zdravstvena šola Celje)

Lectures

Overcoming Stage Fright

Darja Pipuš (OŠ Frana Roša Celje) 

Z razteznim vajami pri praktičnem pouku do boljše koncentracije 
Jože Korošec
(ŠC Ljubljana)


Class Teacher can Help Pupils Become Responsible and Successful

Saša Setničar Jere
(OŠ Gradec)


Going Paperless
Emil Lokar
(Gimnazija Poljane)


Učenje skozi življenje
Mojca Simončič
(Šolski center Novo mesto)


Moderator: Mladen Kopasič
Room E

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

LANGUAGES

Lectures

Straniščna literatura – da ali ne?
Jana Jerenec
(OŠ Kidričevo)


Knjiga? Ja, prosim!
Suzana Robek
(OŠ Adama Bohoriča Brestanica)


Literatura in ples sta lahko brat in sestra
Alenka Šalej
(Šolski center Velenje, Gimnazija)


Pomoč učencem z učnimi težavami pri pouku slovenščine
Mira Vidmar
(OŠ Karla Destovnika – Kajuha, Ljubljana)


Gibanje za boljše učenje
Katja Kojnik Vengust
(OŠ Glazija Celje)


Prešeren, kaj te je treba bilo?
Vida Novak
(OŠ Dobrova)


Učenje o letnih časih s pomočjo bralnih učnih strategij
Tadeja Česen Šink
(OŠ Frana Albrehta Kamnik)


Kako izboljšati tekočnost branja pri enojezičnih in dvojezičnih tretješolcih?
Sandra Vuleta
(OŠ Koper)


Moderator: Nina Ciuha Cerkovnik


Room D

ADAPTING EDUCATION TO NEW TECHNOLOGIES 

Lectures

Ali so svinčnik, ravnilo in radirka preteklost?
Programsko orodje za 3D modeliranje v srednji strokovni šoli

Tina Benvenuti
(ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola)


Vloga IKT pri projektnem delu
Jana Komac (OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica)

Vključevanje IKT pri pouku naravoslovja na razredni stopnji osnovne šole
Urška Gorjan
(OŠ Domžale)


Matematika s pametnim telefonom
Jadranka Golčer
(ŠC Velenje, Šola za storitvene dejavnosti, Elektro in računalniška šola)


Vpliv mednarodnih projektov na motivacijo učiteljev in učencev
Lea Opravž Ostrelič
(OŠ XIV. divizije Senovo)


Sodobni pristopi z uporabo IKT pri urah športa v zadnji triadi
Natalija Rovan
(OŠ Adama Bohoriča Brestanica)


S tablico do torte
Alenka Šribar
(OŠ Adama Bohoriča Brestanica)


Kahoot! in Plickers za sprotno preverjanje znanja v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom
Nina Slanšek Slokan
(OŠ Glazija, Celje)


Moderator: Urška Gorjan

Room B

NEUROEDUCATION
Thinking Outside
 the Box

Plenary Lectures

Vpliv aerobne aktivnosti na nekatere kazalnike pozornosti v predšolskem obdobju
Jera Gregorc, Alenka Humar (UL, Pedagoška fakulteta),
Maruša Koren
(samost. raziskovalka)


Rezilientnost kot dejavnik profesionalnega razvoja
Mihaela Jakomini
(Center Janeza Levca Ljubljana, OE Jarše)


Stres plus
Andreja Blimen Majcen
(OŠ Pod goro)


Tehnike premagovanja stresa pri učiteljih
Damjana Pregeljc
(Srednja tehniška šola Koper)


Lecture

Je živčni impulz enako kot električni impulz?

Jana Škrlep
(Gimnazija Poljane)


Moderator: Mihaela Jakomini


16:00-16:15

 Coffee Break (Coffee, Tea, Water, Juice)

16:15-19:15

Room F

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND OUTDOOR LEARNING

Lectures


Naravoslovni tabor za učence 5. in 6. razredov osnovne šole
Maja Kovačič (OŠ Vojnik)

Krompirjeva dežela in obnovljivi viri energije
Maruša Korelc (Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija)

Od odpadka do posladka
Urška Krajnc
(OŠ Radlje ob Dravi)


Sodobni Robinsoni z Robinsonom Crusoem
v šoli v naravi

Simona Karl
(ŠC Krško-Sevnica, Gimnazija Krško)


SODOBNI PRISTOPI
IN IZZIVI


Predavanja

Dnevi (otroškega in mladinskega) filma v razredu
Tina Šetina
(OŠ Alojzija Šuštarja)


Delo z nadarjenimi učenci pri pouku kemije
Dominika Slokar De Lorenzi
(OŠ Sostro)


V novo šolsko leto s projektnim tednom
Helena Pečarič
(ŠC Novo mesto)


Učenje matematike s projektnim delom
Nataša Rostohar
(ŠC Krško-Sevnica, Gimnazija Krško)


Motivacija dijakov športnikov pri pouku športne vzgoje
Dejan Korotaj
(II. gimnazija Maribor)


Interesna dejavnost šport in motorično nadarjeni učenci
Boštjan Koren
(OŠ Dušana Flisa Hoče)


Moderator: Tina ŠetinaRoom E

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Plenary Lectures


Skupinsko učenje in učinkovitost metode prerazporejanj 
Aleš Malnarič 
(ŠC Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo) 

Samovrednotenje znanja 
Marjetka Mrakič 
(OŠ Bovec) 

Lectures

Četrt stoletja splošne mature v Sloveniji 
Karmen Virc 
(Ekonomska šola Novo mesto)

Pomembnost kompetence timsko delo v učiteljskem poklicu 
Kaja Lenič 
(OŠ Log-Dragomer) 

Za lepši in prijetnejši dan 
Simona Zupan Šmigič 
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana) 

Izzivi projektnega dela pri pouku oblikovanja na SLŠ Ljubljana 
Gabrijela Dolenšek 
(ŠC Ljubljana, SLŠ Ljubljana) 

LANGUAGES

Lectures

Uvodna ura slovenščine v
1. letniku gimnazije – ena ključnih oblik motivacije za učenje in osebno rast mladostnika na poti do mature 

Dušica Štiblar Božović 
(II. gimnazija Maribor) 

Šolski esej v gimnaziji – pisanje samo za maturo ali tudi za življenje? 
Nataša Preglau Borko 
(II. gimnazija Maribor) 

Formativno spremljanje napredka učencev
v 5. razredu pri pouku slovenščine 

Martina Govejšek 
(OŠ Griže) 

Vrednotenje znanja – s kreditnimi točkami do boljšega znanja nemškega jezika? 
Barbara Kovše 
(II. gimnazija Maribor) 

Vrednotenje znanja kemije pri vrhunskih športnikih 
Anita Mustač 
(II. gimnazija Maribor) 

Moderator: Kaja Lenič

Room B

NEUROEDUCATION
Thinking Outside the Box


Lectures

Lahkotno živeti
Majda Primec
(OŠ Oskarja Kovačiča)


Kako lahko ustrezno voljno delovanje pospeši doseganje ciljev v izobraževanju 
Mojca Čerče
(ŠC Slovenj Gradec, Gimnazija Slovenj Gradec) 


Dajmo telesu priložnost, zadihajmo pravilno
Melita Meglič
(Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)


 Od stika z naravo k čuječnemu stiku k sebi v šolskem prostoru
Urška Kovačič
(OŠ Nove Fužine)


WORKSHOP
17.15 - 17.45


Pravilno dihanje
zmanjšuje stres

Melita Meglič (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)

Moderator: Mihaela Jakomini
19:15

The Conclusion of the Second DaySaturday, November 30, 2019, M hotel (Derčeva ulica 4)


08:00-08:30

Arrival and Registration of Participants

08:30-10:30

M hotel, Room EF

EDUvision 2019

"Modern Approaches to Teaching the Coming Generations"
"Teaching for Tomorrow"


INTRODUCTORY SPEECH


PLENARY LECTURES

Sufisticirani učitelj
Marta Jenko
(ŠC Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo)


Kako postati dober govornik
 Mersiha Pašić (OŠ Škofljica)

Podrška socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece u Hrvatskoj:
Prikaz tri znanstveno-stručna projekta

Sanja Tatalović Vorkapić
(Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci)


»Thinking Out of the Room«
Using Gamification to Create Unforgetable Experiences

Nataša Potočnik
(Enigmarium)


Moderators: Mojca Orel & Mladen Kopasič

10:30-11:00

 Coffee Break (Coffee, Tea, Water, Juice)

11:00-13:00

Room F

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES 

Plenary Lecture 

Pusti svojo sled

Anastazija Makorič Bevčar
(Gimnazija Nova Gorica)


Lectures

Erasmus+ KA2 projekti in nadarjeni učenci

Mitja Logar (OŠ Dramlje)

MUN (Model United Nations) krožek in razvijanje kompetenc pri nadarjenih dijakih
Irena Česnik
(Gimnazija Bežigrad)


Bos moraš hoditi po zemlji
Renata Bone
(Gimnazija Nova Gorica)


Z igrivimi ritmi do novih znanj
Marija Tratnik Rupar
(OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana)


Obogaten pouk tujega jezika z naravnim govorcem
Nataša Munih
(Gimnazija Nova Gorica)


Kako izstopiti iz povprečja?
Problemski pouk – teoretična predstavitev

Tanja Brčić Petek
(Konservatorij za glasbo in balet Maribor)


Umetnost in poezija
Manca Herlec (OŠ Šenčur)

Ali je učenje matematike lahko zabavno?
Helena Jordan
(OŠ Dolenjske Toplice)


Teorija grafov na razredni stopnji? Eksotika, ki motivira učence!
Lidija Vinkler
(OŠ Cerklje ob Krki)


Moderator: Žužana Zajtl

Room A

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES


1. WORKSHOP
11.00 – 11.30


Escape room 
Nataša Potočnik (Enigmarium) 

2. WORKSHOP
11.30 – 12.00


Escape room 

Nataša Potočnik (Enigmarium) 


Lecture, at 12.30


Zdrava hrbtenica je steber našega telesa
 Meta Meglič
(Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija)


WORKSHOP
12.40 –  13.30 


Vadba za telo in dušo
Meta Meglič
(Škofijska klasična gimnazija)
Room E

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Plenary Lectures

Stavovi odgajatelja prema jednoroditeljskim obiteljima
Sanja Skočić Mihić
(Učiteljski fakultet u Rijeci)
Martina Košeto Kišić


Primjena intervjua u istraživanjima sa djecom predškolske dobi
Tanja Glišić
(Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet)


Stavovi nastavnika i učenika o integrativnom pristupu sadržajima prirode i društva u ambijentalnoj nastavi
Slaviša Jenjić
 (Filozofski fakultet Banja Luka),
Milanka Anđelić
(JU OŠ Pavle Savić Beograd)


Percepcija uloge pomoćnika u nastavi
Smiljana Zrilić, Diana Nenadić-Bilan
(Sveučilište u Zadru)


Proekološki stavovi i osobine ličnosti budućih učitelja
Dunja Anđić,
Sanja Tatalović Vorkapić
(Učiteljski fakultet u Rijeci


Performans u nastavi
Tanja Stanković-Janković,
Snježana Kević-Zrnić
(Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)


Lecture

Kompetencije ravnatelja s naglaskom na emocionalnu inteligenciju i komunikacijske vještine
Tatjana Gergorić,
Mia Matković
(Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Pula)


Moderator: Tina Šetina

13:00-13:30

 Coffee Break (Coffee, Tea, Water, Snack)

13:30-15:30

Room F

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Plenary Lecture


Uporaba mikrozgodovine pri pouku – primer metodologije projektne naloge učencev o življenju starih staršev
Maja Grbec Švajncer
(OŠ 8 talcev Logatec)


Lectures

Vse poti vodijo v Rim
Hajdeja Črnko
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)


S Prešernom prešerni
Tina Sušnik (OŠ Gorje)

Pouk španščine na
celjskih ulicah

Lučka Rednak
(Gimnazija Celje – Center)


Evropski dan jezikov – priložnost za projektni pouk, medpredmetno sodelovanje in motiviranje dijakov
Mateja Legan Crnoja
(Gimnazija Vič)


Šola za vse? Možnost in realnost inkluzije
Žužana Zajtl
(Gimnazija Bežigrad)


Starejši učenci poučujejo mlajše: karta sveta
Barbara Jagodic
(OŠ Horjul)


Uvajanje formativnega spremljanja v pouk geografije na osnovni šoli
Tjaša Bevc
(OŠ Janka Glazerja Ruše)     


Moderator: Žužana Zajtl

Room A

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES 

Plenary Lecture


Prilagoditve pri urah Športa v osnovni šoli na sodoben način življenja
Blaž Milar
(OŠ Cerklje ob Krki)


Lectures

Vpliv predtekmovalnih stanj na uspešnost nastopa na šolskih športnih tekmovanjih
Marina Tomić
(OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana)


 Razvijanje socialnih veščin pri pouku športa
Nina Ciuha Cerkovnik
(OŠ LogDragomer)


 Projektni dnevi za gibalno ovirane dijake
Tanja Prezelj
(CIRIUS Kamnik)


Gibalne in motorične ovire dijaka pri pouku
Klemen Klavčič
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Vloga asistenta v šolskem prostoru
Iva Kaplan
(Gimnazija in srednja šola Kočevje)


 Izmenjava otrok pobratenih občin Metlika, Wagna in Ronke
Janja Štefanič Guštin
(OŠ Metlika)


Kompetence prihodnosti in projektno delo
Marjana Jus
(Gimnazija Moste)

Moderator: Marjana Jus

Room E

MODERN APPROACHES AND CHALLENGES

Plenary Lecture

Kreativno razmišljanje, podjetnost in inovativnost osnovnošolcev
Nataša Šuen
(OŠ Sveti Tomaž )


Lectures

Podjetni v šoli, da bomo bolj podjetni tudi kot družba
Sonja Sušin
(Šolski center Velenje)


Projektno sodelovanje dijakov s podjetji
Matej Praprotnik
(Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo)


Praktično izobraževanje
na višji šoli

Darko Rupret
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije)


Sodobni pristopi poučevanja v razširjenjem programu osnovne šole
Simona Verdinek Špenger
(OŠ Brezno-Podvelka)


Ustvarjalne metode poučevanja pri predmetu tehnično varovanje
Janita Tomažin
(Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana)


 Preverjanje znanja pri matematiki z uporabo IKT
Alenka Trpin
(ŠC Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo)


Moderator: Darja Užmah


15:30

Conclusion of the Conference