Conference EDUvision 2024

November 28-30, 2024

Hybrid Conference (Zoom and live)


Register to conference!
International conference > Conference programme

Wednesday, November 22, 2023
International Conference EDUvision 2023

10:30-11:45


PATH 1

OPENING OF THE CONFERENCE


EDUvision 2023


"NEW CONTEMPORARY CHALLENGES - OPPORTUNITIES FOR INTEGRATING INNOVATIVE SOLUTIONS INTO 21ST CENTURY EDUCATION"


PLENARY LECTURES
(in Slovenian)

Čas generacije alfa
Ana Velički (OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj)

Naučite se postati čustveno inteligentne osebe
Dijana Pantović (OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)

GPT-4 kot učiteljev digitalni pomočnik
Tanja Vrecl (OŠ Primoža Trubarja Laško)

Moderator: Martin Simčič

11:45-12:00

 Break

12:00-14:15

PATH 1

Using Modern Technology
in Education
(in Slovenian)

 PLENARY LECTURE

Kako s pomočjo filmskih planov in montažnega reda ustvariti video posnetke, ki bodo pritegnili pozornost
Martin Simčič
(Šolski center Postojna)


LECTURES

Uporaba umetne inteligence pri pouku
Denis Fras (Srednja šola za oblikovanje Maribor)

Hej ti, vem, kdo si! Varno uporabljajmo splet!
Nuša Bratovščak
(OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica)


Spletna učilnica kot učni pripomoček za razvoj kompetence učenje učenja
Tanja Jerič
(Šolski center Novo mesto)


Digitalna učilnica: študija IKT orodij za aktivno učenje
Sandra Žeželj (Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Metode poučevanja programiranja v srednjih šolah
Edi Medvešček
(Šolski center Nova Gorica)

Moderator: Martin Simčič


PATH 2

Communication and Personality Development
(in Slovenian and Croatian)

 PLENARY LECTURES

Spodbujanje grafomotoričnih spretnosti v predšolskem obdobju
Mirjam Juvan (Vrtec Antona Medveda Kamnik),
Damjana Kogovšek,
Jerneja Novšak Brce (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)


Disleksija in skotopični sindrom oz. sindrom Helen Irlen – 2 težavi, ki se lahko prekrivata
Nina Čelešnik (OŠ Polje)


Odnos školske klime, pozitivnog razvoja mladih i otpornosti na svakodnevni akademski stres
Gabrijela Vrdoljak,
Sara Dujak
(J. J.  Strossmayer University of Osijek, Faculty of Humanities and Social studies, Croatia)


How to Deal With Gifted Students?
Anita Lasić (OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora, Croatia)

LECTURES

Minuta za zdravje kot prvi pogoj uspešnega učenja
Marina Ristova Firer
(OŠ Vrhovci)


Učenec s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v razredu – izziv ali problem?
Tatjana Mravlak
(OŠ Štore)

Moderator: Nina ČelešnikPATH 3

The Challenges of our Time
(in Slovene, English, Croatian and Macedonian)

PLENARY LECTURES

Uporaba didaktičnih pripomočkov pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami
Igorcho Angelov (OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana)

Experiential Learning through Japanese ‘One Village One Product (OVOP) +1’ rural development project in Kyrgyz
Yumi Takahashi (American University of Central Asia, Kyrgyz)

Challenges of educational inclusive practice in the context of universal design for learning
Jasna Kudek
(Faculty of Education, University of Zagreb, Croatia)


Uporaba slikovnica za poticanje jezičnoga razvoja u ranoj dobi
Vendi Franc (Faculty of Education, University of Zagreb, Croatia),
Laura Đekić (Kindergarten Izvor, Samobor, Croatia)


Collaboration between teachers and parents of children with special educational needs
Jadranka Runčeva (Faculty of Educational Sciences,  Goce Delchev University of Štip,
RN Macedonia)


A case study - research endeavor to enrich the teacher's pedagogical repertoire
Snežana Jovanova Mitkovska (Faculty of Educational Sciences, Goce Delchev University of Štip, RN Macedonia),
Milena Avukatova
PS „Vancho Prkje“, Štip,
RN Macedonia)


Moderator: Igorcho Angelov
14:15-14:30

Break

14:30-17:30

PATH 1

Using digitisation in teaching and school projects
(in Croatian)
14.30–16.30


Matematički bingo
Dražena Potočki
(OŠ Novska, Croatia) in Antonela Matajić
(OŠ Rajić, Croatia)


Chat with my bot
Elvisa Sekulić
(OŠ Zorke Sever, Croatia)


Jabuka – kraljica voća, kraljica kodiranja
Ksenija Lekić
(OŠ Novska, Croatia)


Računalno razmišljanje – novi način razmišljanja
Sanja Pavlović Šijanović (Gimnazija Vukovar, Croatia)

Računalno razmišljanje bez računala
Davor Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Croatia)


Eksperiment kao baza IKT-a u nastavi kemije
Antonija Milić
(Gimnazija Vukovar, Croatia)


Primjena umjetne inteligencije u nastavnom procesu
Suzana Osička
(Gimnazija Vukovar, Croatia
)

Tajna molekule DNA
Jasminka Bikić in
Sanja Matičić
(Gimnazija Vukovar, Croatia)


Vodi: Ana Logar

Modern Approaches and Challenges
(in Slovenian)

Izzivi pri poučevanju Navidezna učilnica: Izdelek iz lesa – križni spoj
Janez Jamšek,
Bernarda Urankar
(Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)


Poslovni načrt in pot k lastni delavnici
Maruša Korelc
(Biotehniški center Naklo)

Moderator: Irena Lombar 

PATH 2

Communication and Personality Development
(in Slovenian)

Informacijsko komunikacijska tehnologija kot učinkovito orodje za pripravo prilagojenih gradiv za učence z motnjo avtističnega spektra
Maja Odar
(OŠ Antona Janše Radovljica)


Gradniki učinkovitega usmerjanja dijakov z uporabo čustvene inteligence, teorije izbire, čuječnosti in kompetenc
Biljana Bahat
(Šolski center Novo mesto)


Telesna teža kot pokazatelj življenjskih sprememb pri učencu s posebnimi potrebami
Primož Černilec (OŠ Šenčur)

S socialnimi igrami do sprejemanja drugačnosti v osnovi šoli
Suzana Žura
(OŠ Center, PŠ Mali Slatnik)


Nevrolingvistično programiranje za otroke in mladostnike
Nataša Šafhalter Đukić
(Logos izobraževalni center)


Opojna sredstva, možgani in adolescenti
Sandra Skribe Kosina
(Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor)


Opojna sredstva med mladostniki in njihov vpliv na možgane
Greta Jadrič (OŠ Antona Globočnika Postojna)

Kako lahko učitelj pomaga razvijati empatijo pri učencih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju? Tanja Kovačič
(OŠ II Murska Sobota)


Moderator: Mladen Kopasić

PATH 3

The Challenges of our time
(in Macedonian)

PLENARY LECTURES

Impact of physical activity on the health status and quality of life of children and school adolescents
Snežana Stavreva Veselinovska
(Faculty of Educational Sciences, Goce Delchev University of Štip,
RN Macedonia)

Which skills should be acquired by students and in which way, in order they would get well equipped with competencies for facing challenges in life and acquiring knowledge and skills?
Vesna Horvatovikj (St. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje,
RN Macedonia)


Critical and research reading as part of reading comprehension
Irena Kitanova
(Faculty of Educational Sciences, Goce Delchev University of Štip,
RN Macedonia)

The challenges of the new conceptual and digital dimensionality of the primary education in the Republic of North Macedonia
Anita Shterjoska (St. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje,
RN Macedonia)

LECTURES

Physical deformities in children
Silvana Stojanova
(JOUDG Detska Radost, Strumica, RN Macedonia)


The climate in organizations in which to communicate
Slavica Andreeva
(JOUDG Detska Radost, Strumica, RN Macedonia)


Learning techniques
Sonja Veličkova
(OOU Strašo Pindžur,  Kochani, RN Macedonia)


Learning focused on students' skills in the field of literature and culture
Marija Brndevska
(OĐ Vidoe Podgorec v Kolešinu, RN Macedonia)


Integrating interactive teaching and experiental learning in the teaching of Biology
Tome Kitanovski
(OOU Goce Delčev, Vasilevo,
RN Makedonija)


Moderator: Igorcho Angelov

17:30-18:00

Break

18:00-21:15

PATH 1

Modern Approaches and Challenges in Teaching
(in Slovenian)

Pomen učnega okolja v šoli in pri delodajalcu
Jure Petric
(Šolski center Novo mesto)


Motivacija pri pouku matematike
Mateja Frangež-Herman
(Šolski center Celje; Gimnazija Lava)


Interdisciplinarni sklop
Barbara Leban
(Gimnazija Jesenice)


Gremo v Mursko Soboto, povej naprej!
Regina Zavec (OŠ Horjul)

Lentikularna slika
Marko Rožič
(Šolski center Novo mesto)


Uporaba sodobnih tehnologij pri pouku Računalniško opismenjevanje v prvem triletju
Mirjam Remic
(OŠ Simona Jenka Kranj)


Spodbujanje inovativnosti pri dijakih s pomočjo razvoja lastne VR aplikacije
Dominik Letnar (Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota)

Razvoj koncepta časa ob uporabi interaktivne table v
1. razredu osnovne šole

Jasmina Selko
(OŠ Stična)


Moderator: Irena Lombar

PATH 2

Challenges in Sport Teaching
(in Slovenian)

Izzivi inkluzije avtističnega otroka pri predmetu šport
Rok Polajnar (OŠ Šenčur)

Enako za vse ni nujno tudi pravično za vse
Petra Rankel (OŠ Kolezija)

Stres in regeneracija pri dijakih nogometnega oddelka Dijaškega doma Gimnazije Šiška
Renata Močnik
(Gimnazija Šiška, Ljubljana)


Kolesarjenje kot sredstvo za spodbujanje gibanja pri osnovnošolcih
Boštjan Brnot
(OŠ Dob)


Drugačen športni dan
Simona Lozinšek
(OŠ Ljudski vrt Ptuj)


Gibanje otrok in prosti čas Jure Jeromen (OŠ Rodica)

Challenges in Teaching

Pohodništvo, interesna dejavnost v osnovni šoli
Špela Kovič
(OŠ Gradec Litija)


»Moje delo in dosežki« – Interaktivna osebna mapa v osnovni šoli
Nuša Vešligaj (OŠ Griže)

Moderator: Alenka Slak

PATH 3

ROUND TABLE 1
(in Croatian)

18:00 – 20:30


Potpora odgojno-obrazovnog sustava radu s darovitim učenicima

Moderators: Jasminka Brala-Mudrovčić & Josip Miletić (University of Zadar, Croatia)

Igor Artić
(Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Croatia)

Gordana Knez
(OŠ Murterski skoji, Croatia)

Debora Lukac
(OŠ dr. Jure Turića, Gospić, Croatia)

Sanja Mrkić
(Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Croatia)

Orijana Paus
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin, Croatia

Anela Serdar Pašali
(Gimnazija Gospić, Croatia)

Lidija Rudić
(OŠ Jurja Barakovića, Ražanac, Croatia)

Kristina Varda
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin, Croatia)

Ivana Klobučar
(Strukovna škola Gospić, Croatia)


Dijana Miočić (Centar za razvojnu podršku Feralić d.o.o., Zadar, Croatia)

Ana Lisica (OŠ Bartola Kašića, Zadar, Croatia)

Vera Šušić (OŠ Bartola Kašića, Zadar, Croatia)

Elvis Čavić (Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar, Croatia)

Antonija Pavelić
(Gimnazija Gospić, Croatia)

21:00

Conclusion of the 1st day of the ConferenceThursday, November 23, 2023
International Conference EDUvision 2023

09:00-09:50


PATH 1

EDUvision 2023


"NEW CONTEMPORARY CHALLENGES - OPPORTUNITIES FOR INTEGRATING INNOVATIVE SOLUTIONS INTO 21ST CENTURY EDUCATION"


PLENARY LECTURES
(in Slovenian)

Učitelj kot vodja razreda
Suzana Kumelj Bračič (Šolski center Novo mesto)

Trajnostni razvoj in »Energijski izzivi Slovenije«
Helena Lazar (Gimnazija Šentvid)

Moderator: Ajda Medvešek

09:50-10:00

 Break

10:00-13:30

PATH 1
(in Slovenian)

Education for Sustainable Development

Trajnostno podjetništvo in krožno gospodarstvo
Tanja Pirih
(Gimnazija Jurija Vege Idrija)


Evropski teden zmanjševanja odpadkov na OŠ Šenčur
Tanja Bogataj (OŠ Šenčur)

Ne zavrzi oblek, reši planet! – Vzgoja odgovornih potrošnikov
Nataša Nikolić
(OŠ Dušana Flisa Hoče)


Možnost vključevanja trajnostnega razvoja v pouk kemije
Ajda Medvešek
(OŠ Ivana Skvarče)


Z mednarodnim sodelovanjem do smernic vpeljevanja trajnostnih praks v šole in vrtce
Anja Petelin (Vrtec Vrhnika)

Spinning generator
Matjaž Marušič
(Šolski center Nova Gorica)


Challenges in Science Teaching

Tabor preživetja Renče
Marko Juretič (OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče)

Verižni eksperiment v prvi triadi OŠ
Jana Lavtižar Pekolj
(Podružnična šola Blejska Dobrava)


Eksperimentalno ugotavljanje Avogadrovega števila
Saša Cecowski
(Gimnazija Bežigrad)


Moderator: Ajda Medvešek
PATH 2
(in Slovenian)

Challenges in Math Teaching

Prednosti uporabe grafičnega računala pri pouku matematike v srednji šoli
Polonca Križanič
(II. gimnazija Maribor)


Pametni telefon pri pouku matematike?
Irena Pivko (Srednja elektro-računalniška šola Maribor)

Matematično nadarjeni učenci raziskujejo drevesa v okolici šole
Metka Jemec (OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled)

Trije načini upoštevanja individualnih razlik pri pouku matematike
Jernej Regvat
(OŠ Prežihovega Voranca Maribor)


Dosežki na nacionalnem preverjanju znanja pri matematiki
Sergej Tratnik
(OŠ Bojana Ilicha Maribor)


Linearni matematični zapis za slepe učence – korak k inkluziji
Anja Ponikvar (Center IRIS)

Binarna ura – izdelava učnega pripomočka za ponazoritev binarnega kodiranja
Rajko Palatin
(Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota)


Kaj imata skupnega matematika in Solid Edge?
Jasna Kvenderc Medvešek
(Šolski center Novo mesto)


Modern Approaches and Challenges

Digitalna tehnologija med mladostniki

Martina Omerzel
(Šolski center Celje)


Moderator: Martina Omerzel

PATH 3
(in Slovenian)

Modern Approaches and Challenges

E-dražba – učinkovito orodje za polnjenje šolskega sklada
Dejan Košenina
(OŠ Petrovče)


Vodenje osnovne šole v
21. stoletju

Damjan Gašparič
(OŠ Gustava Šiliha Velenje)


Predstavitev pravilnega dihanja
Simon Novak
(OŠ Prestranek)

Zdrav spanec – zdravo življenje
Suzana Krajnc (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Vpliv spanja in telesne aktivnosti na možgane in učenje
Tara Sinkovič
(II. gimnazija Maribor)


''Can you spot it?''
Predstavitev didaktične igre

Anja Majger
(OŠ Petrovče)

Moderator: Tara Sinkovič

13:30-14:00

Break

14:00-17:00

PATH 1

Challenges in Science Teaching
(in Slovenian)

Kako z dijaki ustvariti botanično učno pot?
Janina Žorž
(Gimnazija Nova Gorica)


Uporaba diagramov gibanja pri različnih učnih tematskih sklopih
Monika Vidmar
(OŠ Juršinci)


Drugačen pristop do poučevanja pretvarjanja merskih enot
Aljaž Slivnik
(OŠ Šentvid)


Obrnjeno učenje pri pouku fizike
Tanja Blažič
(Šolski center Nova Gorica)


Challenges in Slovenian Language Teaching

Berem, torej sem

Maja Savorgnani
(II. gimnazija Maribor)


Domače branje po strategijah za branje Monserrat Sarto
Kaja Dragoljević
(Šolski center Ljubljana)


Nega bralne kulture z bralnim klubom
Janja Florjančič
(Šolski center Novo mesto)


Negovanje bralne kulture na Gimnaziji Celje – Center
Tanja Tratenšek
(Gimnazija Celje – Center)


Moderator: Nataša Muršec
PATH 2

Modern Approaches and Challenges
(in Slovenian)

Skupaj v različnosti – vključevanje učencev priseljencev (projekt Erasmus+)
Andreja Molan (OŠ Janeza Puharja Kranj – Center)

Rezultati projekta Erasmus+ omogočajo šoli spodbudno okolje za uveljavljanje trajnostnega razvoja
Monika Hajdinjak
(OŠ Cankova)


Vključevanje sodobnih ergonomskih metod in tehnik v strokovni modul zdravstvena nega za dvig ergonomskega znanja pri dijakih
Simona Križanec
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola v Celju)


Medsebojni odnosi in kulturna raznolikost v razredu
Andrejka Kurbus
(OŠ Apače)


Aktivizem, aktivno državljanstvo in filozofija z otroki ter mladostniki
Marko Štempihar
(Gimnazija Bežigrad)


Kritično razmišljanje in medpredmetno povezovanje

Renata Knap
(Gimnazija Jesenice in
OŠ Naklo)


Model United Nations (MUN) kot orodje za razvoj ključnih kompetenc
Andreja Piškur Vodopivec
(Gimnazija Bežigrad)


Moderator: Božena Šmirmaul


PATH 3

ROUND TABLE 2
(in English)
14:00 – 15:30


CRITICAL THINKING - Teaching students how to think not what to think

Moderator: Miha Andrič

Debate as a tool for teaching critical thinking and de-radicalisation
Joseph Zomppeti
(Illinois State University, USA)


Communication, Content and Cognition integrated learning
Patrizia Malausa
(Liceo Caterina Percoto, DeA FVG, Italy)


Teaching critical thinking to kids and young students
Bruno Čurko (The Petit Philosophy Institute, Croatia)

Teaching Oracy as a part of Critical thinking
Sumana Chatterjee
(GEMS Modern Academy, United Arab Emirates)


Preparing future citizens through rhetorical and democratic education
Valia Loutrianaki
(Hellenic Association for Rhetoric in Education, Greece)


Discussing ethical dilemmas in classroom
Floris Velema
(Tilburg University, Netherlands)ROUND TABLE 3
(in Croatian)
15:30 – 17:00


Izvedeni projekti u školama, izvanškolska nastava i suvremeni pristupi obrazovanju u školama, te umjetna inteligencija u obrazovanju

Moderator: dr. sc. Matija Varga
(University North, Croatia)

Edukacijska Njutn soba
Vladimir Križaić
(Međimursko Veleučilište u Čakovcu, Croatia)


Učinci uporabe online alata na razvoj vještina i kompetencija učenika
Zoran Hercigonja (Medicinska škola u Varaždinu Croatia)

Croskills projekt – izobrazba građevinskih radnika za energetski učinkovitu gradnju
Srebrenka Pongrac (Graditeljska škola Čakovec, Croatia)

Medijski projekti u realizaciji učenika Graditeljske škole Čakovec
Ljiljana Ille (Graditeljska škola Čakovec, Croatia)

Medijska (ne)pismenost u srednjoj školi
Romina Fic (Knjižnica Graditeljske škole Čakovec, Croatia)

Umjetna inteligencija u obrazovanju
Dražen Ružić (III. Osnovna škola Čakovec, Croatia)

ChatGPT i primjena u nastavi
Ružica Mlinarić (Srednja škola Dugo Selo, Croatia)

Primjena umjetne inteligencije u učenju programiranja
Miljenko Blažeka (Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Croatia)

Primjena humanoidnog robota u obrazovanju
Ivana Ružić (I. Osnovna škola Čakovec, Croatia)
17:00-17:15

Break

17:15-21:15

PATH 1

Challenges in Slovenian Language Teaching
(in Slovenian)

Prisluhnimo ljudski pravljici v šolski knjižnici
Brigita Boštjančič Baša
(OŠ Podgora Kuteževo in
OŠ Jelšane)


Ustvarjalne metode poučevanja pri pouku slovenščine
Petra Šijanec (OŠ Trebnje)

Skladenjska razgradnja povedi in nekoherentno besedilo
Lili Epih (Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana)

Antigona v 21. stoletju
Valentina Hrastnik
(Šolski center Celje)


Razvijanje mehkih veščin pri pouku ob uporabi slovenskega znakovnega jezika
Mira Ambruš
(OŠ I Murska Sobota)


Dostopnost literarnih del učencem v posebnem programu vzgoje in izobraževanja na primeru pesmi Franceta Prešerna
Živa Jakšić Ivačič
(Center Janeza Levca Ljubljana)


Sokratov seminar
Mirjam Petrović
(OŠ Montessori, Maribor)


Večjezičnost pri pouku slovenskega jezika
Nevenka Novak
(Srednja šola Jesenice)


Pisanje eseja pri slovenščini s formativnim spremljanjem v gimnaziji
Ana Lavbič
(I. gimnazija v Celju)


Moderator: Tina Šetina

PATH 2

Challenges in Second Language Teaching
(in Slovenian)

Otroške pesmice na YouTube kot zgodbe za zgodnje učenje angleščine
Suzana Miljević
(OŠ Ljubečna)


Angleška bralna značka – kako začeti?
Julijana Kmetič (OŠ Kašelj)

Povezava zgodbe z risanjem, filmom in plesom pri pouku angleščine
Alenka Gabrovšek Nikšič
(OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika)


Disleksija in učenje angleščine z Montessori elementi
Romina Kavkler
(OŠ Montessori Maribor)


Učenje in poučevanje malo drugače – ko angleški jezik poda roko glasbeni umetnosti
Urška Cerar
(OŠ Matije Čopa Kranj)


Učenje angleščine in nemščine s pomočjo klepetalnega robota
Petra Vačovnik
(Šolski center Ravne na Koroškem)


Branje v tujem jeziku – nemščina
Jasmina Kene
(OŠ XIV. divizije Senovo)


Nemščina? Ja, prosim!
Petra Jager Čakš
(OŠ Vojnik)


Umetna inteligenca pri pouku italijanščine
Mateja Kumar
(Šolski center Nova Gorica)


Moderator: Blanka Karnjac

PATH 3

Challenges in Teaching
(in Slovenian)

Mladi mladim – o spletnem nasilju
Tatjana Hrovat Ahac
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Šolski časopis kot besedni in likovni odraz šole
Andreja Popović
(OŠ Prule)


Vpliv medicinskih sester učiteljic na profesionalni razvoj dijakov
Sabina Eberl
(SZKŠ Maribor)


Communication and Personality Development

Manjši projekti kot pomembni gradniki oddelčne skupnosti in njihov vpliv na oddelčno klimo
Nika Lampret
(Gimnazija Franceta Prešerna)


Lutka - moja nepogrešljiva pomočnica v razredu ali pri urah dodatne strokovne pomoči
Erika Lapornik (OŠ Ivana Cankarja Trbovlje)

Krepitev socialnih veščin pri deklici, ki odklanja obiskovanje pouka
Svjetlana Mišković
(OŠ XIV. divizije Senovo)


Tutorstvo učencev z dodatno strokovno pomočjo
Manca Maretič Paulus
(OŠ Železniki)


»Vsako telo ima svoje veselje« ali različni pristopi pri čezmerni razdraženosti učencev in dijakov
Irena Wozniak (Srednja šola Slovenska Bistrica)

Različni pristopi naslavljanja multikulturnosti, predsodkov in stereotipov na Gimnaziji Novo mesto
Maja Hren
(Gimnazija Novo mesto)


Moderator: Sabina Eberl

21:15

Conclusion of the 2nd day of the Conference
Friday, November 24, 2023International conference EDUvision 2023

08:30-11:00


PATH 1
(City Hotel & Zoom)

EDUvision 2023


"NEW CONTEMPORARY CHALLENGES - OPPORTUNITIES FOR INTEGRATING INNOVATIVE SOLUTIONS INTO 21ST CENTURY EDUCATION"


PLENARY LECTURES
(in Slovenian and Croatian)

Razlike v kognitivnih vzorcih in možnosti njihove
uporabe v poučevanju in vzgoji

Gaber Marolt
(NLP Center, Ljubljana, Maribor)


Emocionološko vođeno čitanje u nastavi književnosti
(na primjeru adolescentskog romana Janje Vidmar Bucka)

Kornelija Kuvač Levačić
(University of Zadar, Croatia)


Slovenščina med dvema ognjema – z gibanjem do znanja slovenščine
Nataša Muršec (OŠ Trnovo)

Vzdrževanje pozornosti dijakov na začetku šolske ure in v njenem nadaljevanju
Tanja Gabriel (Gimnazija Bežigrad)

LECTURES

Promocija šolske knjižnice
Tina Mlakar
(Gimnazija Moste, Ljubljana)


Ko vsi gledajo zraven in hkrati proč – mobing
Petra Kunc
(Šolski center Ravne, SŠ Ravne)


Moderator: Mladen Kopasić

11:00-11:30

Break

11:30-14:40

PATH 1 (City Hotel & Zoom)

Modern Approaches and Challenges
(in Slovenian)

Trpinčenje na delovnem mestu –
vpliv na žrtev

Marko Laznik
(OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu)


Vpliv mobinga na družino
Vesna Trop
(OŠ Črna na Koroškem)


Poučevanje s srcem in za življenje
je rešilo moje srce

Tatjana Lazar
(OŠ Sostro)


Ko otrok rad hodi v šolo
Mateja Szillich Debevec
(OŠ Preserje pri Radomljah)


Nebesedna komunikacija razkriva osebnost
Sanja Obaha
(OŠ Dušana Flisa Hoče)


Vpliv medsebojnih hospitacij na kvaliteto učiteljevega poučevanja
Nataša Koderman
(Gimnazija Bežigrad)


Sodelovanje med šolo in muzejem
Martina Goričan
Šolski center Ravne,
Srednja šola Ravne)

Uporaba mobilne aplikacije Actionbound pri predmetu družba v 5. razredu osnovne šole
Sara Jurović (OŠ Polje)
Vlasta Hus, Polona Jančič Hegediš
(Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta)


Moderator: Petra Žibert


PATH 2 (Zoom)

Modern Approaches and Challenges
(in Slovenian))

PLENARY LECTURES

 Strategija snovanja in razvijanja trajnostno naravnanih odprtih učnih gradiv
Alenka Žerovnik in Matej Zapušek
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


3D animacija in AR aplikacija kot didaktično orodje za razumevanje delovanja kože pri predmetu biologije
Sanja Celeste Smaraglia, Jure Sulič,
Urša Stanković Elesini, 
Helena Gabrijelčič Tomc
(Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta),
Tanja Hrkač(OŠ Franca Rozmana - Staneta)

Fizika malo drugače: razvoj in evalvacija
i-učnega gradiva za učence s posebnimi potrebami

Saša Dolenc, Jerneja Pavlin,
Katarina Susman
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta),
Anja Šmid Pustoslemšek (OŠ Orehek Kranj)


LECTURES

Delo po kotičkih v 1. razredu in
delo na daljavo

Katarina Plut (OŠ Zadobrova)

Zaključna tekmovanja dijaških domov Slovenije
Miha Indihar (Dijaški dom Ivana Cankarja)

Projektni dan na temo hrana kot medpredmetna povezava angleščine in biologije
Hilda Hašaj Tegelj (Gimnazija Bežigrad)

Zabavno učenje
Vanja Majcen
(OŠ Ljudski vrt Ptuj, Podružnica Grajena)


Moderator: Božena Šmirmaul

14:40-15:00

Break

15:00-17:00

PATH 1 (City Hotel & Zoom)

Modern Approaches and Challenges
(in Slovenian)

Razumevanje delovanja človeškega telesa s pomočjo medpredmetnega sodelovanja
Iztok Černe
(Gimnazija Litija)


Obravnava krvnega obtoka na formativni način
Irena Knafelc
(OŠ Šturje Ajdovščina)

Moderator: Petra Žibert

Izzivi poučevanja in učenja v naravi
Tamara Tekavec
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Pouk na prostem na Gorjancih
Petra Žibert
(Šolski center Novo mesto,
Srednja zdravstvena in kemijska šola)


Zborovsko petje krepi prosocialno vedenje in preprečuje nasilje
Ema Cerar (OŠ Rodica)

Moderator: Tina Šetina
PATH 2 (Zoom)

Modern Approaches and Challenges
(in English)

PLENARY LECTURES

Student Evaluation in Croatian Language Classes Conducted in the Lower Grades of Primary School
Josip Miletić (Department of Croatian Studies, University of Zadar, Croatia),
Ivana Dizdar (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego Katowice, Poland)


The reflection of the social context on the pedagogical activity
Daniela Koceva (Faculty of Educational Sciences, Goce Delchev University, Štip,
RN Macedonia)


Teaching about Cultural Heritage through Recognizing Oral Literature Elements in Selected Stories Written by Vladimir Nazor
Jasminka Brala-Mudrovčić
(University of Zadar, Department of Educatinal studies in Gospić, Croatia),
Sanja Čulina
(Master of Primary Education, Croatia)


Building the Service Learning Network in Serbia - Service-Learning: Experiences and Institutionalization Processes
Bojana  Perić Prkosovački (Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia)

Moderator: Mladen Kopasić

17:00-
17:15

Break

17:15-20:30

PATH 1 (City Hotel & Zoom)

Modern Approaches and Challenges
(in Slovenian)

Nazaj k naravi – ohranimo jo čisto in zdravo. Ponovna uporaba T-shirt
Suzana Gorup (OŠ Šturje Ajdovščina)

iNačrtovanje in izdelava Hi-Fi zvočnikov – projekt ZVičNIK
Timotej Maroševič (Gimnazija Vič)

Zvok malo drugače
Lea Arnejšek
(OŠ Zadobrova)


Sorojenci oseb s posebnimi potrebami
Dominika Pirjevec (OŠ Tržič)

Komunikacijske veščine pri dijakih
na zasebni šoli

Ksenija Sever Žižek (B2 d.o.o,
srednja in višja strokovna šola Ljubljana)

Pametne roke in neumni telefoni ali
Ko na temelju starega raste novo

Maja Rak (Gimnazija Celje – Center)

Pouk književnosti – nuja ali vrata v široki svet umetnosti in osebnostne rasti?
Nataša Grobelnik (Gimnazija Celje – Center)

Napake pri pouku tujega jezika
Nataša Sovič Kirm
(Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma)


Moderator: Tina ŠetinaPATH 2 (Zoom)

ROUND TABLE 4
(in English)
17:00– 18:30

New Topics in STEAM Education

Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Alvaro Folhas (NUCLIO, Lisboa;
CITEUC, Coimbra, Portugal)

Paula Urrutia
(Colegio Polivalente Santa María, Chile)

Aswini Prabhakaran
(University of Burgundy, France)

Costantina Cossu (Scientific Liceo
IIS E. Fermi Alghero, Italy )

Slavoljub Toskić (Elementary school
"Branko Radičević, Bor, Serbia)

Pere Adan Chavarria (Instituto de Tecnificación de Amposta, Tarragona, Spain)

Fernando Martínez Lara (IES Valle del Arlanza, Lerma, Burgos, Spain)

Jorge Miravalles (School of Art and
Higher of Design, Burgos, Spain)

Luis Miguel García de Alba (Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, México)

Carlos Moreno Borrallo
(Agora Internacional, Andorra)

Celia Escudero Carrascal
(University of Burgos, Spain)

Antonia Trompeta (University of Alicante,
Faculty of Education, Spain)

Elena Matroana Hreciuc (Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romania)

Hatice Kirmaci (Korkmaz Yigit Anatolian High School -Istanbul, Turkey)


ROUND TABLE 5
(in English)
18:30– 20:00


Sustainable Education in the Framework
of the SDGs


Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios (University of Burgos, Spain)

Rita Rocha (Colégio Luso-Francês, Portugal)

Rania Lampou (Greek Ministry of Education & Religious Afffairs, Greece)

Laura Beatriz Oliveira Rodrigues
(University of Almería, Spain)

dr. Lee Saw Im
(Seri Bintang Utara High School, Malaysia )

Alicia Mateo Borrega (Secondary Education, Castilla la Mancha, Spain)

Silvia Lag (Institut Sant Just Desvern. Spain)

María Montaña Cardenal Domínguez
(Universidad de Extremadura, Spain)

Daniel Aguirre Molina
(Pedro Poveda School, Spain)

José María Díaz Fuentes (Colegio salesiano "Santo Domingo Savio" de Úbeda, Spain)

Josefina Anllo Naveiras
(MIT & University of Oporto)

Jesús Ureña Vásquez (Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Republic)

Francisco Javier Redondas Maseda (Secondary School of Candás, Spain)

Dolores Alicia Queiruga Dios
(Universidad de La Rioja, Spain)

María Diez Ojeda
(University of Burgos, Spain)

Araceli Giménez Lorente
(Higher Education School of Art and
Design in Castelló de la Plana, Spain)

20:30

Conclusion of the Conference