Conference EDUvision 2022

November 23-25, 2022

Online Conference (Zoom)


Register to conference!
Other events > Conference EDUchallenge

International Conference


EDUchallenge


"Teaching Challenges and  Evaluation of Knowledge"


22-24 August 2022


We kindly invite you to co-create an exchange of effective innovative approaches and good practice in education and knowledge evaluation.

With new insights and exchanged experiences, we will be more ready to enter the new challenges caused by the current situation. Someone else's solution can help us to achieve our goals more effectively.

This conference is intended for educators, primary school teachers and secondary or high school teachers.

The following main themes may challenge you as a starting point:
    - Teaching and Learning with Video;
    - The impact of participation in international projects on the teaching process and personal development;
    - Development of soft skills (emotional intelligence, communication, teamwork, mindfulness, overcoming stress and anxiety).
    - Challenges of objective 
knowledge assessment;

Join the discussion on modern approaches and challenges in teaching and knowledge evaluation that will enable students to be more effective and motivated to learn.

Official languages of the conference: English, Croatian and Slovenian.


Programme

Monday, 22 August 2022


08:30-09:30

PATH 1

Conference Opening

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY SPEECHES


All about the magic of Erasmus
Aneta Copić
(XV. Gimnazija v Zagrebu, Croatia)


Green Morning, Europe
Sabine Benning
(Katharinen-Gymnasium Ingolstadt, Germany)


Moderator: Mojca Orel

09:30-09:40

 Break

09:40-
12:30
 PATH 1

Using Videos in Education

Poučevanje in učenje s pomočjo videoposnetkov
Vesna Vesel
(OŠ in vrtec Apače)


Didaktične smernice za uporabo videoposnetkov pri poučevanju
Rok Demič (BIC Ljubljana)

 Interaktivni urejevalnik videa – Win10 video editor, ki služi kot dober in enostaven pripomoček za izdelavo izobraževalnih video vsebin
Aleš Ravnjak (Osnovna šola Kolezija)

Videoposnetek je narejen en, dva, tri
Ines Makovec (Osnovna šola Otočec)

Videoposnetki iz »korona časov«
še vedno aktualni

Lea Frice (Šolski center Novo mesto,
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)


Videoposnetki in didaktični pripomoček - električna klaviatura
Jasna Jurjavčič (Šolski center Novo mesto)

Svet skozi fotomontažo in filter
Nuša Bratovščak
(OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica)


Moderator: Nataša Vrhovnik Jerič
PATH 2

Communication and Personality Development

Učiteljev razvoj mehkih veščin izven šolskega prostora
Tina Porenta
(OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem)


Znanje in socialne veščine, oprema za kakovostno življenje
Mateja Podgoršek (OŠ Domžale)

Raziskujemo, komuniciramo, sodelujemo
Damjana Demšar (OŠ Železniki)

Mehke veščine kot vodilo razvoja osebnosti na razredni stopnji
Melanie Veselko
(OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem)


Pomoč z umetnostjo in razvijanje mehkih veščin
Jasna Jeromel
(Prva osnovna šola Slovenj Gradec)


Ublažimo stres – tehnike sproščanja kot protiutež sodobnemu načinu življenja
Sandra Planinšek
(OŠ Elvire Vatovec Prade)


Čuječnost v razredu
Tjaša Drofenik
(OŠa Venclja Perka, Domžale)


Moderator: Urška Kužner

12:30-12:40

 Break

12:40-15:20

PATH 1

Using Videos in Education

Poučevanje in učenje tujega jezika angleščine v prvi triadi na daljavo z uporabo videoposnetkov
Martina Krašovic
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Videoposnetek kot del pouka angleščine
Blanka Kocbek
(OŠ I Murska Sobota)


Kombinirano učenje pri geografiji ob podpori videovsebin
Danica Aščić
(OŠ Alojza Gradnika Dobrovo)


Učenje, obrnjeno na glavo, v šoli z nižjim izobrazbenim standardom
Maša Berčan (OŠ Brinje Grosuplje)

Usvajanje besedišča preko videoposnetkov
Nina Kremžar (Gimnazija Vič)

Challenges in Teaching

Odigrajmo biologijo
Mateja Šegec (Srednja šola Izola)

Domine – skozi igro do znanja
Jasna Kvenderc (Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)

Moderator: Blanka Karanjac

PATH 2

Communication and Personality Development

Obvladovanje stresa pri učencih
Vesna Potočnik
(OŠ Primoža Trubarja Laško)


S čuječnostjo k zbranosti in pozornosti prvošolcev
Marina Ristova Firer (OŠ Vrhovci)

Od vaj čuječnosti do ustvarjalnega pisanja
Janja Hostnik (OŠ Gradec, Litija)

Vaje čuječnosti in možganske telovadbe (brain gyma) ob glasbi na urah dodatne strokovne pomoči
Ksenja Aškerc (OŠ Glazija, Celje)

Stresorji pri delu učitelja in njegova vloga pri vključevanju tehnik čuječnosti
v učni proces

Antonija Krajnčič
(OŠ Ludvika Pliberška Maribor)


Pomoč otroku pri večanju repertoarja izražanja jeze in načinih umirjanja
Maruša Jarc Stergar
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Doživljanje stresa in poklicne izgorelosti svetovalnih delavcev
Urška Ponikvar
(Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana)


Moderator: Urša Batis Savnik

15:20-15:40

 Break

15:40-18:30

PATH 1

Challenges in Teaching

Učenje skozi igro
Žan Močivnik ( I. OŠ Celje)

Z medpredmetnim povezovanjem do pravilnejše uporabe stičnosti ločil v praksi
Simona Magdalenc Lindner
(I. gimnazija v Celju)


Bralna motivacija drugošolcev
pri branju s težavami

Simona Sirk
(OŠ Primoža Trubarja Laško)


Prešeren od A do Ž s kamišibajem
Ksenja Žmauc (OŠ Juršinci)

Likovna ustvarjalnost učencev, staršev in učiteljev
Mojca Šon
(OŠ Petrovče, POŠ Trje)


Oblikovanje grafične pripovedi pri pouku zgodovine
Katarina Zupan
(Srednja šola Domžale)


Sodobni učenci potrebujejo – inovativno poučevanje
Meta Selič Turnšek (Šolski center Celje)

Moderator: Kristina Burger

PATH 2

Communication and Personality Development

Mehke veščine pri poučevanju
Jasmina Vaupotič (OŠ Duplek)

Kako lahko učitelji prepoznajo in premagajo stres?
Mojca Kline (OŠ Franca Lešnika – Vuka, Slivnica pri Mariboru)

Spodbujanje sočutja in empatije s skupinskim delom
Andreja Vintar (OŠ Gorica Velenje)

Premagovanje stresa pri pouku in ocenjevanju na zgodnji stopnji
Alenka Kukovec
(OŠ Voličina in OŠ Sveta Trojica)


Uporaba socialnih iger za dobre medsebojne odnose v šoli
Tjaša Lajmsner Paklec
(OŠ borcev za severno mejo)


Čuječnost v podaljšanem bivanju kot pot k premagovanju stresa
Katja Draškovič (OŠ Cirkovce)

Z jogo proti stresu v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Simona Čamer
(OŠ dr Slavka Gruma, Zagorje ob Savi)


Moderator: Polona Ostanek

18:30-18:40

 Break

18:40-20:30

PATH 1

Challenges in Teaching

Projekt-zmanjšajmo količino odpadne hrane
Erna Drofenik Lorber
(OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova)


Socialna vključenost albansko govorečih učencev s Kosova
Lea Cahunek
(OŠ Matije Čopa Kranj)


Izdelava Robosleda pri krožkih robotike
Primož Šajna (Elektro in
računalniška šola Velenje)


Uporaba robota LEGO pri učenju programiranja
Gorazd Geč
(Srednja šola Ravne na Koroškem)


Moderator: Kristina Burger

PATH 2

Communication and Personality Development

Modifikacija vedenja v praksi – primer dobre prakse dela z učencem s težjimi oblikami vedenjih motenj
Tjaša Prudič (OŠ Jožeta Krajca, Rakek)

Challenges in Teaching

Potujmo, pojdimo
Valentina Batagelj
(OŠ Frana Erjavca Nova Gorica)


Športni dan z gozdnim škratom
Urška Wiegele
(OŠ Primoža Trubarja Laško)


Tabor za učence 8. razreda - šola zunaj šole
Barbara Ogrin
(OŠ Trnovo Ljubljana)


Moderator: Anja Kržič

20:10

The end of the first day of the conference


Tuesday, 23 August 2022


08:30
09:30

PATH 1

International Conference

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY SPEECHES

Syllabus Design in Secondary School: Interactive Multimedia in Art
Krunoslav Bedi (School of Building and Crafts, Čakovec, Croatia)
Matija Varga (North University,  Koprivnica, Croatia)


Oxbridge’s Tutoring System: What we can learn from it, and how to implement
the findings into different areas of our educational system
Filip Gavranovič
(Cambridge University, Great Britain)


Moderator: Mojca Orel

09:30-09:40

 Break

09:40-
13:50
 PATH 1

Challenges in Teaching and
Evaluation of Knowledge


Interaktivno medpredmetno ocenjevanje znanja na športnem dnevu
Marko Curk (OŠ Branik)

Inovativni načini ponavljanja in utrjevanja učne snovi pri družboslovnih predmetih
Katica Pantner (OŠ Prule)

Using Videos in Education

Videoposnetek kot nepogrešljiv pripomoček pri poučevanju
Helena Drakulić
(OŠ Jurija Dalmatina Krško)


Tri, dve, ena, snemamo! Poučevanje tujega jezika s pomočjo videoposnetkov
Sabina Kramer (OŠ Žiri)

Challenges in Teaching

S poukom na prostem do boljšega zdravja in počutja učencev
Petra Košir (OŠ Venclja Perka)

Šolski vrt kot učni pripomoček
Sonja Rihar
(OŠ Ivana Cankarja Vrhnika)


Prva pomoč v tretji triadi na OŠ Venclja Perka, Domžale
Lidija Blažej
(OŠ Venclja Perka Domžale)


Projekti, dodatna vrednost na srednjih poklicnih šolah
Aleš Malnarič
(Šolski center Škofja Loka)


Vpliv prijave in izvedbe Erasmus+ projekta na poučevanje s pomočjo IKT opreme
Tajda Štrukelj (OŠ Šentvid, Ljubljana)

Moderator: Polona Kalan
PATH 2

Communication and Personality Development

Stres: grožnja ali izziv?
Danijela Fabčič (Škofijska gimnazija Vipava)

Dodana vrednost znanja - moč pedagoškega delavca
Tatjana Vene (Šolski center Novo mesto)

Kako pomagati anksioznemu učencu
Nina Stojaković Kvas
(OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica)


V tvoji koži
Nataša Breznik
(OŠ Angela Besednjaka Maribor)


Drobni kamenčki v mozaiku duševnega zdravja otrok in mladostnikov na urah dodatne strokovne pomoči
Katja Torkar (OŠ Franceta Bevka Tolmin)

Vzpodbujanje vseh vrst spretnosti, tudi učnih, s pomočjo obojeročnega ustvarjanja
Katarina Jagič (Šolski center Kranj)

Foreign Language Teaching Challenges

Tri muhe na en mah: angleška poezija kot mediacijsko orodje pri poskusu odprave medvrstniškega verbalnega nasilja
Dana Božič (Gimnazija Novo mesto)

Podpora učitelja pri pozitivni jezikovni samopodobi učencev v 1. triletju OŠ pri samoocenjevanju angleščine
Natalija Anders (OŠ Sveta Ana)

Mnenja dijakov in delodajalcev glede pomena komunikacije in znanja pri zaposlitvi
Peter Čepin Tovornik
(Srednja zdravstvena in koz
metična šola Celje)

Razvijanje mehkih veščin v osnovni šoli s sodelovanjem v projektu turizmu pomaga lastna glava
Sonja Špegel (JVIZ Osnovna šola Dobrna)

Moderator: Aleksandra Kotnik

13:50-14:00

 Break

14:00
16:00

PATH 1

ROUND TABLE 1

Debate as the Innovative Approach to Teaching Critical Thinking


Why Debate? A discourse about competitive vs non- competitive debating and student outcomes

Geetha Creffield
(Department at the Ministry of Education in Singapore, Singapore)


Incorporating debate and communication as a compulsory subject in the curriculum
Sumana Chatterjee
(GEMS Modern Academy in Dubai, United Arab Emirates)


Impact of debate on individual and society
Bo Seo
(Two-time world champion debater, Australia)


Debate as a teaching strategy for language learning
dr. Letizia Cinganotto
(University for Foreigners in Perugia, Italy)

Debate in non-formal education as a tool to build critical citizens
Daan Weelling
(International Debate Education Association (IDEA), Netherlands)


Debate Training in a Polarized Society: Using Argumentation Skills to Reduce Toxicity by Promoting Intercultural Awareness
dr. Joseph Zompetti
(School of Communication at Illinois State University, USA)


Moderator: Miha Andrič
(Education center Argument)

16:00-16:10

 Break

16:10-20:30

PATH 1

Modern Approaches and Challenges

Zakaj je dijaški dom spodbudno učno okolje?
Natalija Kovše (SŠGT Celje,
Dijaški in študentski dom Celje)


Didaktične igre v srednji šoli?
Sandra Cigula
(Šolski center Rogaška Slatina)


Moderator: Anja Kržič


 ROUND TABLE 2
17:00 – 18:00

Challenges in STEAM Education

Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

María Montaña Cardenal Domínguez
(Universidad de Extremadura, Spain)

Vanesa Baños Martínez
(University of Burgos, Spain)

Hatice Kirmaci
(Korkmaz Yigit Anatolian High School -Istanbul, Turkey)

José María Díaz Fuentes
(Colegio salesiano "Santo Domingo Savio"
de Úbeda, Spain)

Carlos Moreno Borrallo
(Agora Internacional, Principality of Andorra)

Eyad Ahmed Alsouqi
(Jenin Primary Boy's School, Palestine)

Rubintang Naomi Butar-Butar
(T-Hope Bilingual School, Medan, Indonesia)

Yohanes Djoni
(Senior High School Permai, Jakarta, Indonesia)

Dr. Suchitra Bhattacharya
(Manav Rachna International school. Delhi, India)


 ROUND TABLE 3
18:00 – 19:30

Creating Connections for Sustainable
Development

Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Teresita Gravina
(Liceo Manzoni, Italy)

Dolores Alicia Queiruga Dios
(Universidad de La Rioja, Spain)

María Palma García Hormigo
(Colegio La Inmaculada, Algeciras, Spain)

Costantina Cossu
(Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy)

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romania)

Antonia Trompeta
(University of Alicante, Faculty of Education, Spain)

Rania Lampou
(Greek Ministry of Education & Religious Afffairs, Greek Astronomy & Space Company, Greece)

Araceli Giménez Lorente
(Higher Education School of Art and Design in Castelló de la Plana, Spain)

Laura Beatriz Oliveira Rodrigues
(University of the Basque Country - UPV/EHU)

Aswini Prabhakaran
(University of Burgundy, France)

Alicia Mateo Borrega
(Profesora Enseñanza Secundaria, Castilla la Mancha, Spain)

Lee Saw Im
(Seri Bintang Utara High School, Malaysia)

ROUND TABLE 4
19:30 – 20:30

"Why the development of the key competences of the students?"

Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

 Carlos Rodrigo Quirós
(Ábaco School, Madrid, Spain)

dr. Bárbara de Aymerich Vadillo
(Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia, Spain)

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Spain)

Javier Pastor
(IES María Blasco, Sant Vicent del Raspeig, Alicante, Spain)

María Diez Ojeda
(University of Burgos, Spain)

Bruno Jiménez Fernández
(University of Burgos, Spain)

Graça Carvalho e Silva
(Escola Secundária Augusto Gomes, Matosinhos, Portugal)

Alejandro Rey López
(Scientific Culture and Innovation Unit, University of Burgos, Spain)
PATH 2

ROUND TABLE 5
(in Croatian)
16:10 - 18:50

The Role of Parents in the Educational Process

Moderators:
Izv. prof. dr. sc. Jasminka Brala Mudrovčić
(Sveučilište u Zadru, Croatia)
Izv. prof. dr. sc. Josip Miletić
(Sveučilište u Zadru, Croatia)

Dragocjenka Bilović
(OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac)

Mia Bilović Peitel
(OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac)

Silvana Crljen
(OŠ Pirovac)

Elvis Čavić
(Gimnazija Jurja Barakovića Zadar)

Gordana Knez
(OŠ Murterski skoji)

Sanja Mrkić
(Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar)

Orijana Paus
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin)

Anela Serdar Pašalić
(Gimnazija Gospić)

Antonija Pavelić
(Gimnazija Gospić)

Ivana Klobučar
(Strukovna škola Gospić)

Debora Lukac
(OŠ dr. Jure Turića, Gospić)

Kristina Varda
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin)

Anita Vrkić
(OŠ Pirovac)

Ana Trogrlić
(Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu)

Jere Bilan
(tajnik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske)

Tea-Tereza Vidović-Schreiber
(Sveučilište u Splitu)

Lidija Rudić
(OŠ Jurja Barakovića Ražanac)

Ivana Dizdra
(Sveučilište u Katowicama)

Danijela Visković Veršić
(Gimnazija Marka Marulića Split)

Andrej Ciglar
(XVI. gimnazija, Zagreb)

Petar Bagarić
(XVI. gimnazija, Zagreb)

Ana Ivanković
(XVI. gimnazija Zagreb)

Igor Artić
(Gimnazija Vladimira Nazora Zadar)


ROUND TABLE 6
(in Croatian)
19.00 – 20.30


Challenges in Teaching

Moderator: dr. Ana Logar
(OŠ Metlika, Slovenia)

Vrednovanje učenika kroz Portfolio metodu
Sanja Matičić
(Gimnazija Vukovar, Croatia)

Timskim radom do uspjeha
Antonija Milić
(Gimnazija Vukovar, Croatia)

Projektne stem aktivnosti
Davor Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Croatia)

Gimnazija Vukovar – od male realke do eŠkole
Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Croatia)

Plakati u nastavi biologije
Jasminka Bikić
(Gimnazija Vukovar, Croatia)

Primjena obrnute učionice u nastavi matematike
Suzana Osička
(Gimnazija Vukovar, Croatia)


20:30

The end of the second day of the conference


Wednesday, 24 August 2022


08:30-12:20

PATH 1

International Conference

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


Communication and Personality Development


Kaj »stresa« mladostnike?
Petra Pernat
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)


Pouk skozi igro in ples – premagajmo stres!
Nika Buček Čavić
(Osnovna šola Nove Jarše, Ljubljana)


Naj bo učenje branja brez stresa - združimo ga z gibanjem
Martina Nediževec
(Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja)


Žoga za sprostitev
Katarina Simčič
(Osnovna šola Loka Črnomelj)


Razvoj mehkih veščin in komunikacije v timu v okviru pouka na prostem
Srđan Vuković
(Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije)


Slepota učitelja in izvajanje pouka s poudarkom na zmanjševanju stresa pri dijakih
Andrej Oberwalder Zupanc
(Srednja šola Domžale)


Biti učiteljica gibalno oviranemu in dolgotrajno bolnemu otroku
Jasmina Klakočer
(Osnovna šola Leskovec pri Krškem)


Kdo se boji črnega moža ali kako se soočiti z agresivnimi starši
Jasmina Mulc
(Osnovna šola Notranjski odred Cerknica)


Izzivi socialnopedagoškega dela na daljavo
z učencem s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Katja Kušar
(Osnovna šola Mengeš)


Moderator: Mateja Širca

12:20-12:30

 Break

12:30-15:20

PATH 1

Challenges in Teaching

Učenje učenja v osnovni šoli
Tanja Starc Novak
(OŠ Ivana Kavčiča, Izlake)


Učenje učenja – delavnice za prvošolce Gimnazije Celje – Center
Simona Painkret
(Gimnazija Celje – Center)


Medgeneracijski pristopi do digitalizacije
v času epidemije

Lara Prijatelj
(Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)


Poučevanje ustrezne komunikacije z različnimi pacienti v laboratoriju
Sara Zavec (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana)

Predstavitev spomenika s performansom
Tanja Bračun
(Gimnazija Celje – Center)


Spodbujajmo učence k branju
Erika Jerič
(OŠ Bršljin)


Z Andersenom spoznavamo dansko kulturo in spodbujamo branje
Mateja Hribar
(OŠ Šmihel, Novo mesto)


Moderator: Sandra Zelko Sitar
PATH 2

Communication and Personality Development

Pomembnost učenja mehkih veščin pri pouku matematike
Tina Zupanc (III. gimnazija Maribor)

Challenges in Teaching

Zeliščni vrt kot didaktični pripomoček pri pouku predšolske vzgoje
Nataša Korošec
(III. gimnazija Maribor)


Tabor priprave na poklicno maturo v naravi
Mojca Zabukovec
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Vrste timskega dela v srednješolskem izobraževanju
Mojca Višček (Šolski center Novo mesto,
Srednja zdravstvena in kemijska šola)


Uporaba mobilne aplikacije pri učenju genetike
Anela Plazar (Osnovna šola Šentjernej)

Uporaba 360-stopinjske videoanalize za vrednotenje uspešnosti oskrbe življenjsko ogroženega pacienta pri predmetu Nujna medicinska pomoč
Dean Horvat
(Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola)


Prostovoljstvo kot priložnost za razvoj osebnosti
Klaudija Pahor
(OŠ Brezovica pri Ljubljani)


Moderator: Andreja Burger

15:20-15:30

 Break

15:30-18:00

PATH 1

Using Videos in Education

Uporaba aplikacije Loom pri ustvarjanju učnih videoposnetkov
Teja Demič (OŠ Kolezija)

Napredek dijakov pri športni vzgoji s pomočjo različnih načinov video analize
Boštjan Lampret
(Biotehniška šola Maribor)


Uporaba posnetkov pri pouku matematike
v 6. razredu

Irena Demšar
(Zavod Sv. Stanislava)


Poučevanje angleščine pri mlajših učencih s pomočjo videoposnetkov
Nataša Kuselj (OŠ Mokronog)

Challenges in Teaching

Fotografije pri pouku angleščine: razvijanje kreativnosti, kritičnega mišljenja, sporazumevalne spretnosti in sodelovanja
Breda Jesenik Kolar (Prva gimnazija Maribor in Konservatorij za glasbo in balet Maribor)

Razvijanje kritičnega mišljenja in sporazumevalne zmožnosti
Alenka Kozar (OŠ Kapela, Radenci)

Moderator: Tina Šetina
PATH 2

Challenges in Teaching

Razlagalni spis po domačem branju pri slovenščini v 9. razredu na daljavo
Andreja Krstić
(OŠ Janka Padežnika Maribor)


Sodobni pouk zgodovine v 9. razredu osnovne šole
Simona Sabati (OŠ Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru)

Ali je izbirni predmet za učenca lahko le želja?
Karmen Soban (OŠ Franca Lešnika - Vuka, Slivnica pri Mariboru)

Moderator: Andreja Burger

Naredimo gledališko predstavo
Jožica Vršič Novoselnik
(OŠ Cerkvenjak - Vitomarci)


Uporaba interaktivnih e-gradiv pri glasbeni umetnosti v osnovni šoli pri pouku na daljavo ali v šoli
Vesna Ristova Petrova
(OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana)


Poučevanje družbene odgovornosti podjetij kot ideja za projektno učenje
Vesna Trančar
(Šolski center Ptuj)


Moderator: Inka Nose

18:00

The Conference ConclusionProgramme and Organization Committee

mag. Mojca Orel, Chair of the Programme Committee
Moste Gymnasium, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain

prof. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić
University of Zadar, Department of Teachers Education Studies in Gospić, Croatia

prof. dr. sc. Josip Miletić
University of Zadar, Croatia

Miha Andrič
Education center Argument

mag. Andreja Burger
Drska Primary school

Kristina Burger
Brusnice Primary school

Nina Gabrovšek
Secondary School of Gastronomy and Tourism, Ljubljana

Mojca Jerala
Secondary School of Gastronomy and Tourism, Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Polona Kalan
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

Blanka Karanjac
Stična Primary school

Olga Koplan
Ivan Grohar Primary school, Škofja Loka

Aleksandra Kotnik
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

Anja Kržič
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

Urška Kužner
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

dr. Ana Logar
Primary school of Metlika

Inka Nose
Secondary School of Gastronomy and Tourism, Ljubljana

Polona Ostanek
Secondary School of Gastronomy and Tourism, Ljubljana

Tina Šetina
St. Stanislav Institution, Ljubljana

Mateja Širca
Fran Erjavec Primary school in Nova Gorica

Nataša Vrhovnik Jerič
Vencelj Perko Primary school in Domžale

Sandra Zelko Sitar
Glazija Primary school, Celje


Kindly Welcome on August 22-24, 2022!

Programme and Organisation Committee: 
mag. Mojca Orel & Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 40 247 535

Prijava


Naslov seminarja: Conference EDUchallenge  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: