Conference EDUvision 2021

November 25-27, 2021

Online Conference (Zoom)


Register to conference!
Other events > Conference EDUchallenge

International Conference


EDUchallenge


"Teaching Challenges and  Evaluation of Knowledge"


24-26 August 2021


We kindly invite you to co-create an exchange of effective innovative approaches and good practice in education and knowledge evaluation.

With new insights and exchanged experiences, we will be more ready to enter the new challenges caused by the current situation. Someone else's solution can help us to achieve our goals more effectively.

This conference is intended for educators, primary school teachers and secondary school teachers.

This year, the pandemic situation has forced us to act outside the box and adapt to new situations. The topic of the conference is therefore: CONTEMPORARY APPROACHES TO LEARNING AND  TEACHING AND EVALUATION OF KNOWLEDGE.

The following questions may challenge you as a starting point:
    - How to innovatively teach new generations of students according to the current situation?
    - How to teach effectively and in what ways to objectively evaluate the knowledge? 
    - How to motivate students to be more effective?


Join the discussion on modern approaches and challenges in teaching and knowledge evaluation that will enable students to be more effective and motivated to learn.

Official languages of the conference: English and Slovene.


Programme

Tuesday, 24 August 2021


10:00-11:50

PATH 1

Opening of the International Conference

EDUchallenge

" Contemporary Approaches to Teaching, Learning
and Evaluation of Knowledge "


PLENARY LECTURES


Learning to Learn: Self-regulated Learning in Science Teaching
Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)


 Postupak informatizacije i integracije procesa obrazovnih ustanova
(in Croatian)
Matija Varga
(University North, Koprivnica;
The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, Croatia)


LECTURES  (in Slovene)

Lajšanje in bogatenje učnega procesa
z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije

Jasmina Gojčič
(Primary school of Dobrna)


 Učenje in poučevanje skozi umetnost - kreativna drama in ples
Jasna Jeromel
(Second Primary school of Slovenj Gradec)


 Moderator: Mateja Šebenik

11:50-12:00

 Break

12:00-13:50

PATH 1  (in Slovene)

Poučevanje z gibanjem je učinkovitejše in zabavnejše
Klavdija Peljhan (Primary school Žirovnica)

Krepitev čustvene inteligentnosti mladostnikov
Mitja Trošt (School center of Nova Gorica)

 Geografija Afrike skozi življenjske zgodbe posameznikov
Vesna Markelj (Janko Kersnik Primary school Brdo)

Oblikovanje kriterijev uspešnosti
Darinka Drmaž Lavrič (Grm Novo mesto – Center of biotechnics in tourism)

Zapoj in zapleši z mano tudi na daljavo
Suzana Belušić (Ludvik Pliberšek Primary school of Maribor)

 Moderator: Mateja Šebenik

13:50-14:00

 Break

14:00-
17:20
 PATH 1  (in Slovene)

Communication and Personality Development

Razvijanje komunikacijskih spretnosti
s pomočjo umetnosti

Mojca Gorjup (Primary school Trnovo)

Umetnostni filmski dan spodbuja učinkovito komunikacijo in sodelovanje v timu ter vodi
do razvoja osebnosti

Anja Košir (St. Stanislav Institution)

Komunikacija in vedenje v poletni šoli
po pandemiji

Mateja Kumar (School center of Nova Gorica)

 Poučevanje otrok z avtizmom
(moja osebna izkušnja)

Bojan Bokalič (Vencelj Perko Primary school)

Šolanje na daljavo in samopodoba
učno manj uspešnih učencev

Deja Tratnik
(Prežihov Voranc Primary school Jesenice)


Učenje in povezovanje z dijaki s posebnimi potrebami s pomočjo gledališča
Vanja Makarič
(Deaf and hard of hearing Institution, Ljubljana)


Primer obravnave petošolca z dispraksijo
Jana Nusdorfer Recek
(Primary school Gornja Radgona)


Izzivi pouka na daljavo za otroke
s posebnimi potrebami

Metka Vajdič (III. Primary school of Celje)

Knjige ne grizejo – primeri dobre prakse spodbujanja bralne motivacije pri otrocih in mladostnikih s čustveno-vedenjskimi motnjami
Marija Krebelj (Planina Educational Institution)

 Moderator: Nataša Vrhovnik Jerič
PATH 2  (in Slovene)

Teaching Challenges in Slovene Language 

Uporaba bralnih učnih strategij za uspešnejše učenje - tudi na daljavo
Petra Dešman Senčar (Primary school Rodica)

Spodbujanje branja in vpliv
na razvoj bralne pismenosti
 (v času šolanja na daljavo)

Polona Medvešek (Primary school of Trbovlje)

Branje naj bo zabava z gibanjem
Suzana Oder (Primož Trubar Primary school Laško)

Stavčna analiza v prvem razredu

Petra Košir (Vencelj Perko Primary school)

Teaching Challenges in Math

Ali poznaš Črnega Petra?
Mojca King (Secondary Technical school of Koper)

Učni list z dinamično geometrijo

Ines Makovec (Primary school Otočec)

Matematika na daljavo v prvem razredu
Martina Arbajter
(Primož Trubar Primary school Laško)


Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje
pri pouku matematike

Tina Zupanc (III. gimnazium of Maribor)

Teaching Challenges in Social Science

 EU@ home – EU IN MLADI
Tomaž Kofol (School center of Nova gorica)

 Moderator: Klemen Stepišnik
17:20-17:30

Break

17:30-20:15

PATH 1  (in Slovene)

Teaching Challenges

Videoposnetki – odlična motivacija za učence
Martina Nediževec
(Narodni heroj Maks Pečar Primary school,
Ljubljana-Črnuče)


Ocenjevanje znanja v spletni učilnici Moodle
Natalija Šetina
(Secondary school of gastronomy and tourism of Radovljica)


Učim se in ustvarjam z gibom
Staša Berkopec (Janko Kersnik Primary school Brdo)

Uporaba teorije mnogoterih inteligentnosti pri poučevanju angleščine v otroštvu
Helena Krušič (Second Primary school of Slovenj Gradec)

Spoznavanje kulturne dediščine s kreativnim povezovanjem in sodelovanjem
(družba, likovna umetnost in knjižnica)

Mojca Finžgar Eleršek
(Simon Jenko Primary school of Kranj)


Didaktični pripomoček za učenje delov celote
Katarina Čamernik
(Deaf and hard of hearing Institution of Ljubljana)


Uspešne strategije pri poučevanju na daljavo
Mojca Mlakar
(Adam Bohorič Primary school Brestanica)


Izvedba projekta Pišem z roko na daljavo – poseben izziv
Andreja Lampič
(Secondary school of Mechanical engineering in Škofja Loka)


Moderator: Sandra Zelko Sitar

PATH 2  (in Slovene)

Teaching Foreign Languages from a Distance

Razvoj jezikovnih kompetenc in ostalih veščin s pomočjo sodelovanja na enotedenskih in enomesečnih dijaških izmenjavah
Nataša Adžić (Gimnasium of Kranj)

Aplikacije kot podpora pri učenju tujega jezika v času pouka na daljavo
Klaudija Skerbinšek (St. Jurij Primary school)

Poučevanje angleščine na daljavo skozi gibanje
Mojca Kline (Franc Lešnik - Vuk Primary school, Slivnica pri Mariboru)

Razvijanje procesnega pisanja
z izdelavo E knjige

Tina Šabec (Prade Primary school)

Teaching Challenges

Nove tehnologije v sodobnem
izobraževalnem sistemu

Vesna Trančar (School center of Ptuj)

Izziv poučevanja vsebin prve pomoči
Martina Razoršek (Jurij Vega Primary school of Moravče)

Prva pomoč na OŠ Orehek Kranj
Jana Žavbi (Primary school Orehek Kranj)

Inovativni pristopi poučevanja pri izbirnih predmetih ter interesnih dejavnostih na daljavo
Doroteja Kostanjevec (Primary school of Markovci)

Moderator: Tina Šetina
20:15

Conclusion of the first dayWednesday, 25 August 2021


14:30-15:00

PATH 1

International Conference EDUchallenge

" Contemporary Approaches to Teaching, Learning
and Evaluation of Knowledge "


PLENARY LECTURE


Elektronička dječja književnost - poticanje čitanja u digitalnom dobu
Marina Gabelica
(University of Zagreb, Faculty of Education, Croatia)

Moderator: Mojca Orel
15:00-
16:45
 STEZA 1  (in Slovene)

Contemporary Approaches and Challenges

Video vodiči – zakladnica znanja
Lea Frice (School center of Novo mesto)

Ustvarjalni procesi in izzivi poučevanja predmeta ansambelska igra v okviru glasbene umetnosti v OŠ
Tanja Avsec (Ivan Cankar Primary school, Vrhnika)

 Glasba kot sredstvo za premagovanje duševnih stisk
Zilhad Džananović (Music school of Jesenice)

Primer uporabe integracije z interaktivno tablo pri matematiki, spoznavanju okolja in angleškem jeziku v prvem razredu osnovne šole
Tanja Miklavčič-Lukančič
(Stane Žagar Primary school Lipnica)


Inkluzija gluhih in naglušnih otrok v večinsko osnovno šolo
Mateja Šebenik (Primary school Brezovica pri Ljubljani)

Moderator: Nina Gabrovšek
PATH 2  (in Slovene)

Teaching Challenges 

Pouk na daljavo – novodobni izzivi za novodobnega učitelja
Aleksander Verhovšek (III. Primary school of Celje)

Epidemija covid-19 alias
Neverjetna priložnost za rast!

Meta Arnež (School center Kranj, Vocational College)

Poučevanje dijakov v času »korona krize«
Nada Medved (SFŠ Ljubljana)

Motiviranje in vrednotenje znanja dijakov na daljavo s spletno učilnico Moodle pri pouku matematike
Ira Vučko Pavlina (I. gimnazija v Celju)

Družbena neenakost in socialni kapital v luči šolanja na daljavo

Bojana Vodnjov (Vencelj Perko Primary school)

Moderator: Bojana Vodnjov
16:45-17:00

 Break

17:00-20:00

PATH 1

ROUND TABLE 1
17.00 - 18.30

Challenges in STEAM education and
New approaches in Education

Moderator: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Lee Saw In
(Seri Bintang Utara High School, Malaysia)

Rafa Montero Braga
(Corazón de María, Spain)

Hatice Kirmaci
(Korkmaz Yigit Anatolian High School -Istanbul, Turkey)

Alejandra Pachamé
(I.S.F.D. y T. N°35 Profesor Vicente D’Abramo, Argentina)

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Spain)

Cármen Diez Calzada
(Scientix Ambassador, Spain)

Carlos Moreno Borrallo
(Agora Internacional, Principality of Andorra)

Vanesa Baños Martínez
(University of Burgos, Spain)

Jordi Diaz-Marcos
(CCiTUB & Nanodivulga, Universitat de Barcelona, Spain)

Araceli Giménez Lorente
(Higher Education School of Art and Design in Castelló de la Plana, Spain)

Álvaro Molina Ayuso
(IES Blas Infante, Spain)

Jesús Ureña Vásquez
(Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Republic)

Yara Arnaiz Martín
(Universidad de Burgos, Spain)

dr. Izaskun Mitxitorena
(Informal Science Education, Spain)


ROUND TABLE 2
18.30 – 20.00


 Towards a Sustainable Education: Development of Strategies and Skills

Moderator: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Paula Urrutia
(Colegio Polivalente Santa María, Chile)

Natalia De Lucas Alonso
(IES Alejo Vera, Spain)

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romania)

María Montaña Cardenal Domínguez
(Universidad de Extremadura, Spain)

María Diez Ojeda
(Universidad de Burgos, Spain)

Ender Alexander Araujo Gutiérrez
(Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Republic)

Maria Del Carmen Perea Marco
(Miguel Hernández University, Spain)

Pratibha Mishra
(Panbai International School, India)

Costantina Cossu
(Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy)

Alejandro González Gómez
(IES Hipólito Ruiz López of Belorado, Spain)

José María Díaz Fuentes
(Colegio salesiano "Santo Domingo Savio" de Úbeda, Spain)

Carlos Rodrigo Quirós
(Ábaco School, Madrid)

Graça Silva
(Escola Secundária Augusto Gomes, Portugal) 

PATH 2

ROUND TABLE 3
17.00 - 18.00


What good is if we investigate brownfield sites together with our European colleagues

Moderator: Marko Majce
(Secondary school of Domžale)

Jón Aðalsteinn Brynjólfsson
(Lundarskoli, Akureyri, Iceland )

Hedvika Škapová
(VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalska, Praha,
Czech Republic)

Margit Kirss
(Suure-Jaani Gümnaasium, Suure-Jaani, Estonia)


ROUND TABLE 4  (in Croatian)
18.00 – 19.30


Vision of 21st-century Education
in the Light of the Covid Pandemic

Moderators: Jasminka Brala-Mudrovčić
 (University of Zadar, Department of Teacher Education Studies in Gospić, Croatia) and
 
Josip Miletić
 (University of Zadar, Department of Croatian Studies, Croatia)

Ivanka Marković
(Srednja škola Otočac, Croatia)

Dragocena Bilović
(Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Croatia)

Mia Bilović Peitel
(Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Croatia)

Kristina Varda
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin, Croatia)

Mirela Berlančić
(Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH, Osijek, Croatia)

Elvis Čavić
(Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar, Croatia)

Lidija Miočić
(Osnovna škola Jurja Barakovića, Ražanac, Croatia)

Marija Gračanin
(Osnovna škola Josipdo, Croatia)

Anita Vrkić
(Osnovna škola Pirovac, Croatia)

Sanja Mrkić
(Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Croatia)


20:00

Conclusion of the second day of the ConferenceThursday, 26 August 2021


14:00

International Conference EDUchallenge

" Contemporary Approaches to Teaching, Learning
and Evaluation of Knowledge "

14:00-
16:40
 PATH 1  (in Slovene)

Teaching Challenges in Science

Od rastline do kozmetičnega izdelka in uporabnega znanja
Saša Lužar (Secondary school of Health care and Cosmetics in Celje)

Interaktivne simulacije PhET kot dober učni pripomoček za poučevanje vsebin
s področja naravoslovja

Aleš Ravnjak (Primary school Kolezija)

Teaching Challenges in Math

Gibalne igre pri mlajših otrocih
pri pouku matematike

Marjetka Novak (Fran Roš Primary school in Celje)

Matematične urice za učence
z učnimi težavami

Ana Rudnik Pavlica (Primary school in Griže)

Pouk matematike na daljavo v osnovni šoli
(6. razred - 9. razred)

Sergej Tratnik (Bojan Ilich Primary school in Maribor)

Ustno ocenjevanje znanja matematike
na daljavo

Teja Škrjanec
(Davorin Jenko Primary school Cerklje na Gorenjskem)


Matematično modeliranje spletnega nakupovanja – delo na daljavo
Katja Novak (III. gimnasium of Maribor)

Moderator: Nataša Vrhovnik Jerič

PATH 2  (in Slovene)

Teaching Challenges 

Razredništvo – izziv ali nagrada
Jasmina Mulc
(Primary school Notranjski odred Cerknica)


Razvijanje kompetenc podjetnosti
skozi dobrodelni projekt

Marija Švraka
(Rudolf Maister Gimnasium and Secondary school in Kamnik)


Antični dnevi – pridobivanje znanja in spodbujanje kreativnosti
Tina Weilguny
(St. Stanislav Institution, Ljubljana)


Eko dan na daljavo
Ines Gorenšček
(France Lešnik - Vuk Primary school)


Spodbujanje motivacije pri pouku na daljavo
v nižjem poklicnem izobraževanju

Petra Naglič
(Secondar school of Jesenice)


Romski učenci z učnimi težavami
pri pouku na daljavo

Ane Mari Čerpnjak
(St. Jurij Primary school)


Sodobne tehnologije in 4. predmet
poklicne mature

Aleš Malnarič
(School center of Škofja Loka)


Moderator: Klemen Stepišnik

16:40-17:00

 Break

17:00-20:00

PATH 1  (in Slovene)

Communication and Personality Development

Ali je empatija ključna za učenje v 21. stoletju?
Barbara Cergolj (St. Stanislav Institution)

Dejavnosti za razvijanje čustvene inteligence pri otrocih
Tina Omahna (Janko Kersnik Primary school Brdo)

Komunikacija s starši otrok s posebnimi potrebami, ki le s težavo dosegajo ali pa minimalnih ciljev v redni osnovni šoli
ne zmorejo dosegati

Magdalena Tehovnik
(Primary school Preserje pri Radomljah)


Nemiren otrok v šoli in kaj lahko stori učitelj
Suzana Grah
(Hearing and speech center of Maribor)


Prilagojenost pouka na daljavo in inovativni učni pristopi za dijake
s skotopičnim sindromom

Tanja Tomšič (School center of Ljubljana)

Intervizija kot oblika strokovne opore
pri reševanju problemskih situacij

Tanja Klavž
(Counseling center for children, adolescents and parents of Maribor; Primary school Kašelj)


Izkušnja pri delu na daljavo z učencem
s posebnimi potrebami

Irena Fišter (Primary school Bršljin Novo mesto)

Reševanje vedenjskih izzivov s pomočjo literarnega branja pri pouku slovenščine
Nives Horvat
(Deaf and hard of hearing Institution of Ljubljana)

Moderator: Sandra Zelko Sitar

PATH 2  (in Slovene)

Teaching Challenges

Praktični izdelek za več znanja
in enostavnejše vrednotenje

Jasna Milek
(School center of Post, Economics and Telecommunications, Ljubljana)


Načrtovanje in izvajanje praktičnega pouka kuharstva v času šolanja na daljavo
Andrejka Pisk Rutar
(School center of Nova Gorica,)


Vključevanje vsebin podatkovnega
veriženja v pouk

Katarina Novoselec
(Secondary technical school of Koper)


Ko ure v razredu zamenjajo računalnik in zanimiva spletna orodja
Darja Štibelj (Primary school in Železniki)

Trajnostni razvoj v ločevanju odpadkov
Kristina Burger (Primary school Brusnice)

Projektna naloga oziroma kako učenje izpeljati malo drugače
Milan Zeman (St. Stanislav Institution, Ljubljana)

Moderator: Darja Užmah

20:00

Conference ConclusionProgramme and Organization Committee

mag. Mojca Orel, Chair of the Programme Committee
Moste Gymnasium, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain

dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić
University of Zadar, Department of Teacher Education Studies in Gospić, Croatia

dr. sc. Josip Miletić
University of Zadar, Deparmtent of Croatian Studies

Nina Gabrovšek
Secondary school of Gastronomy and Tourism of Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Olga Koplan
Ivan Grohar Primary school, Škofja Loka

mag. Tina Preglau Ostrožnik
Vencelj Perko Primary school in Domžale

Klemen Stepišnik
Vecelj Perko Primary school in Domžale

Mateja Šebenik
Primary school in Brezovica pri Ljubljani

Tina Šetina
St. Stanislav Institution, Ljubljana

Darja Užmah
Secondary school of gastronomy and tourism in Ljubljana

Bojana Vodnjov
Vencelj Perko Primary school in Domžale

Nataša Vrhovnik Jerič
Vencelj Perko Primary school in Domžale

Sandra Zelko Sitar
Glazija Primary school, Celje


Kindly Welcome on August 24-26, 2021!

Programme and Organisation Committee: 
mag. Mojca Orel & Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 40 247 535

Prijava


Naslov seminarja: Conference EDUchallenge  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: