Conference EDUvision 2023

November 22-24, 2023

Hybrid Conference (Zoom and live)


Register to conference!
Other events > Conference EDUchallenge

International Conference


EDUchallenge


"Teaching Challenges and  Evaluation of Knowledge"


22 - 24 August 2023


We kindly invite you to co-create an exchange of effective innovative approaches and good practice in education and knowledge evaluation.

With new insights and exchanged experiences, we will be more ready to enter the new challenges caused by the current situation. Someone else's solution can help us to achieve our goals more effectively.

This conference is intended for educators, primary school teachers and secondary or high school teachers.

The following main themes may challenge you as a starting point:
    - Modern Approaches and challenges in teaching;
    - Education for sustainable development and Outdoor Learning;
    - Teaching and Learning with Video;
    - The impact of participation in international projects on the teaching process and personal development.

Join the discussion on modern approaches and challenges in teaching and knowledge evaluation that will enable students to be more effective and motivated to learn.

Official languages of the conference: English, Croatian, Macedonian and Slovenian.


Programme

Tuesday, 22 August 2023


13:00-14:15

PATH 1

Conference opening

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY PRESENTATIONS
(in Slovenian)

Ali prevladujejo v današnjem šolskem prostoru narcistično socializirani učenci?
Katarina Vodopivec Kolar
(OŠ Venclja Perka Domžale)


Uporaba Mayerjevih načel za oblikovanje večpredstavnih gradiv
Mojca Orel
(Gimnazija Moste, Ljubljana)


Moderator: Mojca Abbad

14:15-14:30

 Break

14:30-16:50

PATH 1

Communication and Personality Development
(in Slovenian)

Delavnica za krepitev duševnega zdravja
Špela Ševerkar
(Gimnazija Bežigrad)


Beyond Academics: Empowering Students with Soft Skills for Social Awareness and Inclusion
Sandra Žeželj
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Moderator: Mojca Abbad

Začinimo pouk – medgeneracijsko sodelovalno učenje med učenci 2. in 9. razreda osnovne šole
Dana Sušnik
(OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled)


Svetovalni delavec v šoli – biti ali ne biti?
Nives Laul
(Gimnazija Celje – Center)


Svetovalni odnos v šolskem sistemu
Maruša Grešak
(Gimnazija Celje – Center)


Obravnava svetovalne službe – izboljšanje čustvene regulacije pri prvošolki s čustveno-vedenjskimi težavami
Andreja Jalen
(OŠ Toneta Čufarja Jesenice)


Moderator: Maja Koritnik

PATH 2

Use of Modern Technology in Education
(in Slovenian)

Izzivi pri izvedbi pouka na daljavo in
kako se spopasti z njimi

Inna Beguš Dolgun
(OŠ n. h. Maksa Pečarja)


Uporaba mobilnega telefona pri izbirnem predmetu multimedija
Nuša Bratovščak
(OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica)


Več kot le računalniške igrice
Maja Kopar (OŠ Stična)

Moderator: Blanka Karanjac


Using Digitisation in Teaching and
School Projects

(in Croatian)
(16:00- 18:00)

Interaktivnom slikom do znanja
Dražena Potočki (OŠ Novska, Hrvaška),
Antonela Matajić (OŠ Rajić, Hrvaška)


 PiMath
Elvisa Sekulić (OŠ Zorke Sever, Hrvaška)

Moderator Ana Logar
16:50-17:00

 Break

17:00-20:00

PATH 1

ROUND TABLE 1

Integrative Educational Approaches: towards Quality Teaching
(17:00-18:30)
(in English)

Moderator: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Alvaro Folhas (NUCLIO, Lisboa;
CITEUC, Coimbra. Portugal),

Michael Gregory
(Science Teacher, France),

 Aswini Prabhakaran
(University of Burgundy, France),

María Montaña Cardenal Domínguez (Universidad de Extremadura, Spain),

Jesús Ureña Vásquez
(Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Republic),

Pere Adan Chavarria
(Instituto de Tecnificación de Amposta, Tarragona, Spain),

Antonia Trompeta
(University of Alicante,
Faculty of Education, Spain),

Rania Lampou
(Greek  Ministry of Education & Religious Afffairs, Greek Astronomy & Space Company, Greece),

Roberto Abajo Atanes
(Science Teacher, Spain),

Ismael Camarero
(Colegio San José, Valladolid, Spain)ROUND TABLE 2

Educational Technologies and
Sustainable Education
(18:30-20:00)
(in English)

Moderator: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

 Eyad Ahmed Alsouqi
(Jenin Primary Boy's School, Palestine),

Rita Rocha
(Colégio Luso-Francês, Portugal),

Suchitra Bhattacharya
(Manav Rachna International school. Delhi India),

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Spain),

José Luis Olmo
(I..E.S. Azuer, Manzanares,
Ciudad Real, Spain),

Lee Saw Im
(Seri Bintang Utara High School, Malaysia ),

Costantina Cossu
(Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy),

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School  ”Ion Creangă”
Suceava, Romania),

María Diez Ojeda
(University of Burgos, Spain),

César Quílez Cervero
(CEIP Castilla de Aranda de Duero, Spain),

Jorge Miravalles
(School of Art and Higher of Design,
Burgos, Spai)
PATH 2

Using Digitisation in Teaching
and School Projects


(in Croatian)
(16:00-18:00)

Od književnog teksta
do vlastite igre na ploči

Ksenija Lekić (OŠ Novska, Hrvaška)

Umjetna inteligencija - podrška nastavnicima
Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Junior Engineer Academy 2.0
Davor Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


 Kemija nije bauk
Antonija Milić
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Sigurno u budućnost
Suzana Osička
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Moderator: Ana Logar

20:00

The first day conference conclusionWednesday, 23 August 2023


13:00-15:00

PATH 1

International Conference EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation ov Knowedge"


PLENARY PRESENTATIONS
(in Slovenian)

Kako v pouk vključiti veščine 21. stoletja?
Simona Hajnal (OŠ Ljudski vrt, Ptuj)

Osebni projekt kot inovativen način razvijanja in
ocenjevanja veščin 21. stoletja

Katja Kvas (Gimnazija Bežigrad)

Učitelj kot zgled z uporabo pristopa nenasilne komunikacije
Marina Ristova Firer (OŠ Vrhovci)

Zmanjšanje stresa pri dijakih s prožno rabo učnih metod
za različne učne stile

Irena Česnik (Gimnazija Bežigrad)

Moderator: Anja Kržič

15:00-15:30

 Break

15:30-17:30

PATH 1

Communication and Personality Development
(in Slovenian)

Spretnosti učenja in komunikacije pri otroku z Downovim sindromom
Margareta Megi Vidmar (OŠ Mirna)

Celostna obravnava učenke
z motnjo pozornosti

Margaret Godec (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Socialne veščine dijakov
s posebnimi potrebami

Maruša Jarc Stergar
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih pri odpravi stresa, strahu, tesnobnosti, s pomočjo tehnik in orodij Nevrolingvističnega programiranja
Dušanka Strnad
(OŠ dr. Vita Krigherja Ljubljana)


Spoprijemanje s stresom in anksioznostjo pri dijakinjah Dijaškega doma Vič
Maruša Gajić (Dijaški dom Vič)

Moderator: Maja Glavič
PATH 2

Modern Approaches and Challenges
(in Slovenian)

Ozaveščanje mladostnikov o vplivu gibanja na duševno in fizično zdravje
Polona Rajher (III. gimnazija Maribor)

Uporaba aplikacije Smart Mirror
pri urah športa

Dejan Pivk (OŠ Kolezija)

Če si besede narišem,
v spomin si jih zapišem

Vanja Jovićević (OŠ Nove Fužine)

S slikovnimi karticami do znanja
Urška Vidmar (OŠ Komenda Moste)

Zgodbe iz 1. A (razredni projekt)
Kristina Burger (OŠ Brusnice)

Možnost vključitve trajnostnosti
v pouk fizike

Alex Wirth (Zavod RS za šolstvo)

Moderator: Alenka Slak


17:30-17:45

 Break

17:45-
20:15
 PATH 1

Challenges in Teaching Foreign Language
(in Slovenian)

YouTube pri pouku angleščine
Blanka Kocbek (OŠ I Murska Sobota)

Govorni nastop v obliki videoposnetka pri drugem tujem jeziku
in ocenjevanje na daljavo

Tina Terzić (Gimnazija Šentvid)

Aktivnejša vloga učencev pri pouku angleščine – reši in
preglej domačo nalogo sam

Metka Fendre (OŠ Gustava Šiliha Velenje)

Angleški pisni sestavek na poklicni maturi
Andreja Božič Horvat (Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor)

Razvijanje mehkih veščin pri pouku angleščine
Manuela Rigler (Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca)

Sodobni pristopi in motiviranje učencev
pri pouku izbirnega predmeta
francoski jezik

Katka Božič
(OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja)


Moderator: Darja Jerebic


PATH 2

Modern Approaches and Challenges
(in Macedonian and Croatian)

PLENARY PRESENTATIONS

Uloga na assistivnata tehnologija vo rabotata so deca so prečki vo razvojot
Jadranka Runčeva (Univerza Goce Delčev, Fakulteta za izobraževalne vede,
Sev. Makedonija)

Prezentacija na projektot Potreba od zasilena realizacija na vospitnata funkcija vo učilištata vo Republika Severna Makedonija
Rozalina Popova-Kockarova (Univerza sv. Ciril in Metod Skopje, Pedagoška fakulteta Sv. Kliment Ohridski Skopje,
Sev. Makedonija)


Učilnicata na XXI vek
Marija Brndevska (OŠ Vidoe Podgorec v Kolešinu, Sev. Makedonija)

Inicijalno obrazovanje odgojitelja i učitelja: ključ inkluzivnog obrazovnog sustava
Jasna Kudek Mirošević (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croatia)

PRESENTATIONS

Odnosot na roditelite sprema decata so problemi vo odnesuvanjeto
Sonja Veličkova (OOU Strašo Pindžur, Kochani, Sev. Makedonija)

Komuniciranjeto kako menadžerska veština
Slavica Andreeva (JOUDG Detska Radost, Strumica, Sev. Makedonija)

Razvijanje na detskoto tvoreštvo
Silvana Stojanova (JOUDG Detska Radost, Strumica, Sev. Makedonija)

Upotreba na naglednite sredstva inkorporirani vo inovativnite metodi vo praktičnata nastava po predmetot Biologija
Tome Kitanovski (OOU Goce Delčev Vasilevo, Sev. Makedonija)

Moderator: Igorcho Angelov

20:15

The second day conference conclusionThursday, 24 August 2023


10:00-12:00

PATH 1

International Conference EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY PRESENTATIONS
(in Slovenian)

Drobni gibi pod drobnogledom
Jera Gregorc
(Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)


Eksperiment kot metoda dela in motivacijsko sredstvo pri pouku kemije
Ajda Medvešek
(OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi)


Uporaba strategij kritičnega mišljenje za učenje varne rabe digitalnih vsebin
Katja Svetlin Piščanec
(OŠ Toneta Čufarja Jesenice)


Gozd – popolno učno okolje
Mateja Čadež
(Vrtec »Murenčki« pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)


Kamišibaj doma in v vzgojno-izbraževalni ustanovi
Manca Maretič Paulus
(OŠ Železniki)


Moderator: Rebeka Velak

12:00-12:30

 Break

12:30-14:30

PATH 1

Education for Sustainable Development
(in Slovenian)

Trajnost pri pouku geografije
Anita Kaube (OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru)

Pouk zunaj šolskih prostorov
Saša Vrabič (OŠ Blaža Arniča Luče)

Primer poučevanja v zunanjem okolju
Bajec Helena (II. gimnazija Maribor)

V šolo s kolesom
Ema Jelatancev (OŠ Lenart)

VITR v mednarodnem projektu
Inka Nose (Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana)

Moderator: Katarina Vodopivec Kolar

14:30-15:00

Break


15:00-17:45

PATH 1

(in Slovenian)

Challenges in Science Teaching

Razvijanje mehkih veščin z metodo debate pri pouku biologije
Alen Ovčar (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje)

Sodobni pristopi k učenju, poučevanju in vrednotenju znanja
na primeru pouka biologije

Sabina Lepen Narić (Gimnazija Šiška)

Challenges in Math Teaching

Učenje matematike s pomočjo didaktičnih iger
Mateja Kastelic (OŠ Brusnice)

Communication and Personality Development

Temelji vzpostavitve zaupanja med učitelji in starši
Tanja Miklavčič-Lukančič (OŠ Staneta Žagarja Lipnica)

Socialna vključenost in krepitev osebnostnih moči
Urška Petrič (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika)

Dijaška skupnost povezuje
Klavdija Šavle (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran)

Moderator: Tina Šetina

17:45-18:00

Break

18:00-20:00

PATH 1

Modern Approaches and Challenges

Lovim ribe, okušam morje in ujamem svoje znanje
Žiga Rener (Center šolskih in obšolskih dejavnosti)

Gledališko-plesna predstava – timsko delo
Mateja Kolarič (OŠ Kamnica)

Challenges in Slovenian Language Teaching

Tutorstvo v 6. razredu osnovne šole pri pouku slovenščine

Mateja Krajnc (Š Videm)

Berem, da moči naberem
Metka Kajtna (OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova)

Spodbujanje k prostoizbirnemu domačemu branju v srednji strokovni šoli
Valentina Hrastnik
(Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo)


Moderator: Darja Štibelj

20:00

The Conference Conclusion


Programme and organisation committee of the conference

mag. Mojca Orel, The Head of the programme committee
Moste Gymnasium, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain

Erika Božič
Moste Gymnasium, Ljubljana

Maja Glavič
Moste Gymnasium, Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Marjana Jus
Moste Gymnasium, Ljubljana

Blanka Karanjac
Educational Center of Ljubljana

Olga Koplan
Ivan Grohar Primary school, Škofja Loka

dr. Ana Logar
Primary school of Metlika

Alenka Slak
Moste Gymnasium, Ljubljana

Tina Šetina
Primary school Kašelj, Ljubljana

Rebeka Velak
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana


Kindly Welcome on August 22-24, 2023!

Programme and Organisation Committee: 
mag. Mojca Orel & Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 40 247 535

Prijava


Naslov seminarja: Conference EDUchallenge  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: