Conference EDUvision 2020

December 3-5, 2020

M hotel, Ljubljana


Register to conference!
Other events > Conference EDUchallenge

International Online Conference


EDUchallenge 2020 


"Working outside the Box: Effective Online/Doistance Teaching 
and Evaluation of Knowledge"


August 26 - 27,  2020


We kindly invite you to co-create an exchange of effective innovative approaches and good practice in teaching and knowledge evaluation before the start of the new school year.

With new insights and exchanged experiences, we will be more willing to enter the new challenges caused by the current situation. Someone else's solution can help us to achieve our goals more effectively.

This year, the pandemic situation has forced us to act outside the box. The topic of the conference is therefore: WORKING OUTSIDE THE BOX: EFFECTIVE ONLINE/DISTANCE TEACHING AND EVALUATION OF KNOWLEDGE.

The following questions may challenge you as a starting point:
    - How well did you adapt to distance learning during the pandemic and how did you find the proper solutions?
    - How effectively did you teach and in what ways did you objectively evaluate the knowledge? 
    - How do you view the pedagogical-sociological aspect of distance learning and students' computer dependance?


Join the discussion on modern approaches and challenges in teaching and knowledge evaluation that will enable students to be more effective and motivated to learn.

Program of the Conference


Wednesday, August 26, 2020


14:00-14:30

Opening of the Conference

EDUchallenge 2020

"Working outside the Box: Effective Online/Distance Teaching 
and Evaluation of Knowledge"


PRESENTATIONS


Being a Teacher in 2020
Nataša Vesel Plos
(OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu)


Distance Learning with Teams Environment 
  Uroš Rozina
(OŠ Zalog)


 Moderator: Mojca Orel
14:30-
16:00
 PATH 1

Challenges in Teaching

Od izziva do uspeha
Nina Šalamon (OŠ Šentjernej)

Šolanje na daljavo kot izziv za preplet starih strategij poučevanja z novimi
Urška Willewaldt
(OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana)


Izkušnje bogatijo in gradijo novo prihodnost
Alenka Brovč (OŠ Rodica)

Razvijanje kreativnosti pri poučevanju na daljavo: 'Prosim, pripnite si varnostne pasove… prihajamo v turbulenco.'
Martina Kobal (Gimnazija Nova Gorica)

Učiteljica na gimnaziji in mama dijakinje - dragocen pogled na pouk na daljavo
Veronika Babič (Gimnazija Ledina)

Vloga razrednika v šoli na daljavo
Špela Cimerman Hudopisk
(OŠ Matlika)


Moderator: Mojca Orel

PATH 2

Challenges in Teaching 

Vsak na svoji strani, a vseeno povezani
Ivana Matošević Pogačnik 
(OŠ Janka Kersnika Brdo) 

Kako smo ogoljufali vestne učence
Jasmina Mulc 
(OŠ Notranjski odred Cerknica)

Mami, zakaj jaz nimam "leptopa"? 
Katja Zupančič Krajnc 
(III. Gimnazija Maribor) 

Projektni teden Aktivno branje po metodi vzvratnega načrtovanja 
Ana Mihelič 
(Gimnazija in srednja šola Kočevje) 

Povezave za dostop do e-knjig za učence za domače branje in bralno značko
Mojca Finžgar Eleršek 
(OŠ Simona Jenka Kranj) 

Spodbujanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov pri pouku slovenščine na daljavo 
Tina Mojzer (II. gimnazija Maribor) 

Doprinos Dijaške skupnosti za kvalitetnejšo izvedbo pouka na daljavo 
Silvestar Ovčar (I. gimnazija v Celju) 

Prednosti in slabosti dela od doma 
Saša Vrabič (OŠ Blaža Arniča Luče) 

Moderator: Uroš Rozina

16:00-16:10

 Break

16:10-17:40

PATH 1

Distance Knowledge Evaluation

Primeri metod poučevanja in vrednotenja znanja na daljavo
 Helena Rihtar (II. gimnazija Maribor)

Govorno nastopanje kot oblika preverjanja ter ocenjevanja znanja na daljavo pri pouku slovenščine
 Tatjana Grah Marič (OŠ Sveti Jurij)

 Kronska naloga - izziv za učenca in učitelja
Nives Kostevc Arzenšek (OŠ Lesično)

Učinkovito spremljanje dela in napredka dijakov v virtualni učilnici
 Milanka Sobočan (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor)

Izzivi ocenjevanja znanja na daljavo pri pouku fizike
Janja Markovič (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika)

E-goljufanje
Katarina Podgoršek
(OŠ Marije Vere)


 Biti pripravljen pomeni že napol zmagati - standardi kakovosti poučevanja na daljavo v času pandemije Covid-19
 Simona Duška Zabukovec
(Biotehniški center Naklo - Srednja šola)


Kviz kot metoda ponavljanja in/ali preverjanja znanja
 Ksenija Rožman (OŠ Mokronog)
              
 Moderator: Špela Cimerman Hudopisk


PATH 2

Challenges in Teaching

COVID-19 pandemic - a curse or a blessing for our education system?
Helena Čas (Šolski center Ravne na Koroškem – Gimnazija)

Model obrnjene učilnice kot pozitivna izkušnja poučevanja v času pandemije
Janja Javoršek (Šolski center Novo mesto)

The Use of Modern Technologies

Pouk na daljavo s spletnimi orodji

Breda Jesenik Kolar
(Prva gimnazija Maribor)


Internet, dober ali slab nadomestek klasične učilnice?
Vojko Brantuša
(II. gimnazija Maribor)


Praktični pouk robotike od doma
Oliver Milinčič
(Šolski center Ljubljana,
Višja strokovna šola)


Pouk spletnih tehnologij na daljavo v času epidemije covida-19
Katarina Novoselec
(Srednja tehniška šola Koper)


Pogledi (doživljanje) dijakov Srednje zdravstvene šole Celje na izobraževanje preko Skypa
Peter Čepin Tovornik
(Srednja zdravstvena šola Celje)


Spopadanje s tehnološkimi izzivi v času šolanja na daljavo
Marko Novak (Zavod Sv. Stanislava,
OŠ Alojzija Šuštarja)


Moderator: Uroš Rozina

17:40-17:50

 Break

17:50-20:00

PATH 1

Distance Knowledge Evaluation

H5P - orodje za izdelavo interaktivnega e-gradiva za učenje na daljavo
Ana Jurkovič (STŠ Koper)

Težave pri poučevanju, osvajanju in vrednotenju znanja na daljavo pri predmetu zgodovina
Sladjana Šućur Popović (OŠ Prestranek) 

Communication and the Personality Development

Več stresa pri dijakih in učiteljih zaradi uvajanja novih oblik poučevanja v času karantene spomladi 2020?
Mojca Poharc (Šolski center Celje)

Stres pri učiteljih ob poučevanju
na daljavo

Damjan Gašparič (OŠ Fram)

Učitelji in stres pri poučevanju na daljavo
Marjeta Vertovšek (OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje)

Soočanje s stresom s pomočjo
podporne skupine

Julijana Bekš
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Razvijanje mehkih veščin in strokovnih kompetenc pri strokovnem modulu Informatika s poslovnim komuniciranjem na BIC Ljubljana, Živilski šoli
Alenka Rep (BIC Ljubljana)

Kako smo motivirali učence med virtualnim poukom na daljavo
na OŠ Dramlje

Mitja Logar (OŠ Dramlje)

Lump naj bo!
Kaja Lenič (OŠ Log-Dragomer)

Poskus reševanja problematike socialne izoliranosti otrok iz socialno šibkejših družin v času pouka na daljavo
Polona Ramšak
(OŠ Šempeter v Savinjski dolini)


Spodbujanje učnih navad socialno ogroženih učencev pri delu na daljavo
Tamara Vamberger (OŠ Videm)

 Moderator: Mojca Orel

PATH 2

Distance Learning of a Foreign Language

Ni ovir za učenje jezika
Mojca Kosi (Gimnazija Vič)

New readers discovered during
the coronavirus pandemic

Petra Popič
(ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija)


(Pre)živeli smo angleščino na daljavo
Saša Kralj (ŠC Novo mesto,
 Srednja gradbena, lesarska in vzg. šola)


Pouk angleščine od doma
Janja Štefanič Guštin (OŠ Metlika)

Kako izboljšati pouk angleščine na daljavo z aktivnim vključevanjem dijakov
Daniela Ruzzier Tajić
(Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper)


Učenci priseljenci in učenje na daljavo: jezikovne igre kot primer dobre prakse
Andreja Popović (OŠ Prule)

Pouk tujega jezika v heterogeni skupini na daljavo – misija (ne)mogoče
Tamara Ogorevc
(OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova)


Challenges of Distance Learning in Practical Classes

Kako v okvirih pouka na daljavo organizirati praktični pouk za strokovne module (na nivoju srednješolskega strokovnega izobraževanja)
Rihard Bonifer (Srednja šola Domžale)

Poučevanje praktičnega pouka zdravstvene nege v času posebne epidemiološke situacije v državi
Martina Škrabec
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Izziv izobraževanja na daljavo
pri praktičnem pouku

Tatjana Hrovat Ahac
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Moderator: Uroš Rozina


20:00

The Conclusion of the 1st Day of the ConferenceThursday, August 27, 2020


14:00-15:30

 PATH 1

Communication and the Personality Development

Z vadbo pozornosti do boljših učnih rezultatov
Jaka Jagrič, Rado Gorjup
(Gimnazija Nova Gorica)


Pot k ravnovesju
Mojca Tomšič
(Zavod A. M. Slomška, Škofijska gimnazija
A. M. Slomška)


Pot do čustvene svobode
s pomočjo metode EFT

Anita Starašinič (Srednja šola Črnomelj)

Distance Knowledge Evaluation

Če karantena te muči,
se na Edmodo priključi!

Mitja Bončina
(Gimnazija in srednja šola Kočevje)


Izzivi posredovanja in vrednotenja znanja maturantov pri slovenščini med poukom na daljavo v luči priprave na maturo
Irena Krapš Vodopivec
(Škofijska gimnazija Vipava)


Preverjanje znanja s kvizi
Urška Valenčič (OŠ Jelšane)

Izzivi učenja na daljavo: izdelava, predstavitev in vrednotenje
seminarske naloge

Mojca Krevs (Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik)

Kako pri geografiji izvajati in vrednotiti terensko delo na daljavo?
Verica Gradišek
(Šolski center Krško-Sevnica)


Moderator: Urška Valenčič
PATH 2

Distance Learning Challenges 

Pedagogika v (krizni) digitalni centrifugi
Nataša Klun
(OŠ Trnovo)


Zagotavljanje zasebnosti in varnosti mladostnikov na internetu
Polona Rajher
(III. Gimnazija Maribor)


Umetna inteligenca kot pomočnik pri učenju na daljavo
Uroš Rozina
(OŠ Zalog)


Izobraževanje na daljavo v programu mednarodne mature
Dušica Štiblar Božović
(II. gimnazija Maribor)


Organizacija poučevanja na daljavo
Darja Bastl
(III. OŠ Celje)


Izkustveno učenje v neposredni bližini učenčevih domov
Karolina Hostnik Amon
(OŠ Lesično)


Pouk v otroški sobi
Klavdija Černelč
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Starši prvošolcev - ključ do uspeha
Kristina Škulj
(OŠ heroja Janeza Hribarja,
Stari trg pri Ložu)


Moderator: Uroš Rozina
15:30-15:40

 Break

15:40-18:00

PATH 1

Distance Learning of a Science

Poučevanje biologije v gimnaziji na daljavo: samostojno načrtovanje in izvedba biološkega eksperimenta doma
 Vesna Hojnik (II. gimnazija Maribor)

Izvedba fizikalnega eksperimenta na daljavo s pomočjo pametnega telefona
 Goran Kosem (I. gimnazija v Celju)

 Distance Learning of a Math             

 Izbira pri matematiki
 Marjanca Velkavrh (ŠC Novo mesto,
Srednja zdravstvena in kemijska šola)


 Obseg in ploščina kroga v poklicnem programu na daljavo
 Polonca Hajšek Pavlič (SERŠ Maribor)

Uporaba grafične tablice
pri pouku na daljavo

Mateja Bončina
(Srednja gostinska in turistična šola Radovljica)


 Priprave na maturo iz matematike
v 4. letniku gimnazije na daljavo
v času pandemije

 Slavka Žmaucar (Gimnazija Šentvid)

Matematika na daljavo
 Mateja Potočnik
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Challenges in Teaching

Tips and Tricks for Maintaining
Emotional Connection

 Adrienn Szabó (Hungarian alternative school ''Budapest School'', Hungary)

Prednosti i izazovi online nastave
 Marina Pregernik
(Catholic school center “St. Joseph” Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)


 How the Croatian Teachers Dealt with
the Distance Teaching

 Martina Supančić (1st Primary School in Bjelovar, Croatia)

 Digital Tools in Distance Teaching
 Helena Gustović Ljubić
 (1st Primary School in Bjelovar, Croatia)


Distance vs. Relationship Building. Frontiers of Learning and Teaching Planning Innovative Trainings
Erika Gerardini, Pietro Curatola
 (Network C.T.E. Closer to Europe which includes JUMP Gioventù in riSalto,
Soverato, Italia)


 Moderator: Mojca Orel
PATH 2

Distance Learning Challenges


Medpredmetno povezovanje na daljavo
Jožefa Vogrinec (OŠ Podlehnik)

Prilagoditve poučevanja izbranih vsebin glasbene umetnosti na daljavo
Tanja Kovačič (OŠ II Murska Sobota)

Neposredni stik s starši
v času pouka na daljavo

Nataša Kuhar Čerpnjak (OŠ Grad)

Z ustvarjalnostjo učencev
preko ovir pouka na daljavo

Mateja Zupančič
(OŠ Brinje, Grosuplje)


Pomen timskega dela pri poučevanju
na daljavo

Maja Kovačič (OŠ Vojnik)

Distance Learning of a Sport             

Učinkovit model poučevanja in ocenjevanja na daljavo pri urah športne vzgoje v športnih oddelkih
Dejan Korotaj (II. gimnazija Maribor)

Športna aktivnost na daljavo s pomočjo mobilne aplikacije
Dušan Okleščen
(ŠC Novo mesto - Srednja strojna šola)


Poučevati športno vzgojo na daljavo -
ali je to sploh mogoče?

Snežna Kožuh Mravljak
(Gimnazija Bežigrad Ljubljana)


Distance Teaching the Students with Special Needs 

Podpora otroku s posebnimi potrebami v izrednih razmerah epidemije
Mojca Mlakar
(OŠ Adama Bohoriča Brestanica)


Izzivi specialnega pedagoga
poučevanja na daljavo

Tina Čeh (OŠ dr. Ljudevita Pivka)

Prilagoditve in strukturirano poučevanje za učenca z Aspergerjevim sindromom pri izobraževanju na daljavo
Suzana Miklič (OŠ Bršljin)

Učenje na daljavo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Simona Kuplen (OŠ IV Murska Sobota)

O čutilih pri pouku na daljavo
Božena Svet
(OŠ Šempeter v Savinjski dolini)


Pouk družboslovja na daljavo

Poučevanje družbe, gospodinjstva in glasbe v 5. razredu v času koronavirusa
Mojca Gabrijel (OŠ Šenčur)

»Čez planke«, tako ali drugače
Lea Nemec (Gimnazija Ledina)

Pouk geografije na daljavo s pomočjo digitalnih orodij – primer programa Google Earth
Vesna Markelj
(OŠ Janka Kersnika Brdo)


"Se je okužil šolski zvonec?" ali kako
smo se s šolanjem na daljavo soočali
v drugem razredu

Nuša Arnež (Zavod Sv. Stanislava,
OŠ Alojzija Šuštarja)


Tudi doma je lahko učenje uspešno
Karmen Klopčič Kranjec (Zavod
Sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja)


Moderators: Alenka Rep & Uroš Rozina

18:00-18:15

 Break

18:15-20:00


ROUND TABLE


WORKING OUTSIDE THE BOX:
EFFECTIVE ONLINE/DISTANCE TEACHING AND EVALUATION
OF KNOWLEDGE   

   Daniel Aguirre-Molina 
  (Colegio Pedro Poveda de Jaén, Spain)    

  Małgorzata Zajączkowska
  (CEN Białystok, Poland)    

  Monika Bartova
  (Klášterec nad Ohří, Czech Republic)
   

   Carlos Cunha
  (Colégio Militar, Lisbon, Portugal)
   

  Tiziana Lentini 
  (Istituto Maria Ausiliatrice - “Linguistic 
  High School”,   Soverato, Italia)
   

  Pietro Curatola
  (Network C.T.E. Closer to Europe, 
  Associazione Jump, Soverato, Italia) 

   

  Erika Gerardini
  (Network C.T.E. Closer to Europe,
  Associazione Jump, Soverato, Italia) 
   

  Tina Šetina
  (St. Stanislav Institution, Slovenia)
 
              Moderators: Mojca Orel & Katarina Vodopivec Kolar 

20:00

The Conference Conclusion


Programme and Organization Committee

mag. Mojca Orel, Chair of the Programme Committee
Gymnazium Moste, Ljubljana

Špela Cimerman Hudopisk
Primary School in Metlika

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Alenka Rep
Biotechnical Education Center of Ljubljana

mag. Uroš Rozina
Primary School Zalog

Tina Šetina
St. Stanislav Institution

Urška Valenčič

Primary School Jelšane

mag. Katarina Vodopivec Kolar


Kindly Welcome on August 26 - 27!!

Programme and Organisation Committee: 
mag. Mojca Orel & Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 40 247 535

Prijava


Naslov seminarja: Conference EDUchallenge  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: