Conference EDUvision 2023

November 22-24, 2023

Online Conference (Zoom)


Register to conference!
Other events > Conference EDUchallenge

International Conference


EDUchallenge


"Teaching Challenges and  Evaluation of Knowledge"


22-24 February 2023


We kindly invite you to co-create an exchange of effective innovative approaches and good practice in education and knowledge evaluation.

With new insights and exchanged experiences, we will be more ready to enter the new challenges caused by the current situation. Someone else's solution can help us to achieve our goals more effectively.

This conference is intended for educators, primary school teachers and secondary or high school teachers.

The following main themes may challenge you as a starting point:
    - Teaching and Learning with Video;
    - Development of soft skills (emotional intelligence, communication, teamwork, mindfulness, overcoming stress and anxiety).
    - Education for sustainable development and Outdoor Learning
    - The impact of participation in international projects on the teaching process and personal development.

Join the discussion on modern approaches and challenges in teaching and knowledge evaluation that will enable students to be more effective and motivated to learn.

Official languages of the conference: English, Croatian, Macedonian, Serbian and Slovenian.


Programme

Wednesday, 22 February 2023


14:00-15:20

PATH 1

Conference Opening

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY SPEECHES


Holistički pristup razvoju filmske pismenosti
Marina Gabelica
(Faculty of Education, University of Zagreb)


Učenici s teškoćama u razvoju u nastavi materinskoga jezika
Marinko Lazzarich
(Faculty of Education, University of Rijeka)


Nastavnici i inkluzivna nastava usmerena na učenika
Branka Jablan
(Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade)


The Art of Citizenship
Mohamed Sadok Mami
(The Higher Institute of Technological Studies, Nabeul, Tunisia)


 Moderator: Sebastjan Abbad

15:20-15:30

 Break

15:30-
18:10
 PATH 1

Modern Approaches and Challenges

Tim pri pouku
Uroš Avsec
(ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola)


Predstava in likovni izdelki kot spodbudni načini razvijanja socialnih veščin in timskega dela dijakov
Veronika Prijol
(Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)


Gledališki maraton – timski izziv
Barbara Bolarič (Gimnazija Šentvid)

Obravnava domačega branja Hamlet z orodji za razmišljanje Edwarda de Bona
Mojca Osvald (Gimnazija Bežigrad)

Prehranjevalne navade mladih nekoč in danes
Suzana Krajnc (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Miške v siru - Projektno učno delo
Nataša Lačen (OŠ Markovci)

 Moderator: Anja Kržič
PATH 2

Communication and Personality Development

Mehke veščine – priložnost za osebno rast in pomoč dijakom
Mateja Legan Crnoja
(Gimnazija Vič)

Razvoj mehkih veščin za konstruktivno reševanje konfliktov med učenci prve triade osnovne šole
Marina Ristova Firer (OŠ Vrhovci)

Soočanje s stresom in z anksioznostjo – celostni pristop pri delu z razredom
Petra Rep (Škofijska gimnazija Vipava)

Perfekcionizem in anksioznost v srednji šoli
Katja Pegam (Gimnazija Kranj)

Bralna anksioznost in bralci začetniki –
kaj lahko naredimo?

Aleksandra Fleischmann
(OŠ Spodnja Šiška)


Stres v šolstvu in kako se z njim spopadati
Marjetka Pivk (OŠ Bršljin, Novo mesto)

Stres otrok in mladostnikov
Mitja Trošt (ŠC Nova Gorica)

Moderator: Valentina Kobal

18:10-18:20

 Break

18:20-21:00

PATH 1

Using Videos in Education

Izobraževanje mladih o kibernetski varnosti s pomočjo kratkih videoposnetkov na družabnih omrežjih
Dominik Letnar (Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota)

Videoposnetki za izdelavo seminarske naloge pri informatiki in kemijski informatiki
Selma Štular Mastnak (ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca,
Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana)


You Tube pri pouku književnosti v srednji šoli
Natalija Šraml (ŠC Novo mesto,
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola)


Videoposnetki pri glasbeni umetnosti v prvem triletju
Marija Istenič (OŠ Žiri)

Uporaba pesmi iz videoposnetka pri ocenjevanju angleščine v prvem razredu
Mojca Šilc
(OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica)


Geografija svetovnega prvenstva v Katarju ob podpori video vsebin
Vesna Markelj (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Učimo se Scratch s pomočjo videoposnetkov v Active Presenter-ju
Nuša Bratovščak
(OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica)


Moderator: Blanka Karanjac
PATH 2

Challenges in Teaching Slovenian Language

Bralno razumevanje učencev s posebnimi potrebami pri urah dodatne strokovne pomoči
Urška Ponikvar
(OŠ Louisa Adamiča Grosuplje)


Brain gym – velike pisane črke

Ana Pance
(OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika
)

Spodbujanje bralne motivacije pri učencih
Jasmina Klakočer
(OŠ Leskovec pri Krškem)


Razvijanje čustvene inteligence pri pouku književnosti
Lea Zupan
(OŠ Primoža Trubarja Laško)


Challenges in Teaching

Krmarimo naprej: učinkovito poučevanje tujega jezika s pomočjo IKT v pokovidni dobi
Sabina Kramer (OŠ Žiri)

Proti stresu s pomočjo čuječnosti in drugimi oblikami sproščanja pri delu učitelja praktičnega pouka
Mateja Justinek (Šolski center Novo mesto)

Struktura pouka na daljavo v četrtem razredu osnovne šole – primer iz prakse
Marko Ljubej
(OŠ Hinka Smrekarja)

Moderator: Maja Glavič

21:00

The end of the first day of the conference


Thursday, 23 February 2023


13:30
14:25

PATH 1

International Conference

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY SPEECHES

Inkluzivni aspekti slobodnog vremena djece s teškoćama -
aktualno stanje i perspektive

Violeta Valjan Vukić
(Department of Teachers and Preschool Teachers Education, University of Zadar)


Motivacija in dobro počutje na delovnem mestu učitelja
Marija Pepelnak Arnerić
(OŠ Rodica)


Moderator: Barbara Kalan

14:25-14:30

 Break

14:30-
17:15
 PATH 1

Communication and Personality Development

Čuječnost v razredu
Janja Zver
(Oš Šentvid)


Razpoloženjske kartice in čuječnost dijakov
Azira Kozjek
(Srednja šola Jesenice)


Joga v angleški učilnici za premagovanje tesnobe – aktivnosti na svetovni dan Zemlje
Natalija Anders
(OŠ Sveta Ana)


Podpora in pomoč staršem otroka z avtističnimi motnjami
Maruša Jarc Stergar
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Izzivi poučevanja otrok z motnjo avtističnega spektra
Margareta Megi Vidmar
(OŠ Mirna)


 Gibalna aktivnost za boljše duševno zdravje pri mladih
Mateja Kulot
(Šolski center Nova Gorica)


Stres pri dijakih nogometnega oddelka Dijaškega doma Gimnazije Šiška
Renata Močnik
(Gimnazija Šiška, Ljubljana)


Moderator: Barbara Kalan
PATH 2

Inclusion and Modern ways of Teaching

PLENARY SPEECHES
(in English)

The new form of socialization in modern family
prof. dr. Daniela Koceva (Faculty of Educational Sciences, Goce Delčev University of Štip, N. Macedonia)

Why is teamwork important in inclusive education?
Jadranka Runčeva (Faculty of Educational Sciences, Goce Delčev University of Štip,
N. Macedonia)


(in Macedonian)
Blazhe Koneski on the national survival -
Thematic constellation of the poems Survival and poems of Koneski in the 9th grade school curriculum

Marija Brdnevska
(OŠ Kolešino, N. Macedonia)


SPEECHES

(in Macedonian)

Teachers and quality in education
Slavica Andreeva (Vrtec, JOUDG Detska Radost, Strumica, N. Macedonia)

Writing in beginning classes
Sonja Veličkova (OŠ, OOU Strašo Pindžur, Kochani, N. Macedonia)

Stimulation of developmental-mental attitude and persistence at learning
Žaneta Jakimovska Gjorgjievska
(OŠ Skopje, N. Macedonia)


Musical development of preschool children
Silvana Stojanova (Vrtec, JOUDG Detska Radost, Strumica, N. Macedonia)

Moderator: Igorcho Angelov

17:15-17:25

 Break

17:25-20:30

PATH 1

Communication and Personality Development

Spodbujanje medsebojne komunikacije med učenci
Tina Porenta
(OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem)

Challenges in Teaching Science

Samostojno raziskovanje otrok v naravoslovnem kotičku
Valentina Šoštarič (JVIZ Goršnica)

Education for Sustainable Development and Outdoor Learning

Inovativne metode poučevanja strokovnih vsebin s področja trajnostnega razvoja in gradnja mehkih veščin v srednji šoli
Srđan Vuković
(ŠC PET, Srednja tehniška in strokovna šola)


Živimo, kar učimo, in učimo, kar živimo
Valerija Vnuk Tušak
(Vrtec Gorišnica)

Moderator: Janja Pust

Gimnazijci berejo pravljice predšolskim otrokom – izobraževanje za trajnostni razvoj
Martina Berič (Gimnazija Šentvid)

Primerjava dela v tandemu v vrtcu in v šoli
Melita Gnezda Petrič
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Igralnica v naravi
Nika Mesec
(Vrtec pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica)


Uporaba videoposnetkov za vizualno demonstracijo tehnoloških procesov pri poučevanju

Ljubica Gabrovšek (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo)

Moderator: Tina Šetina
PATH 2

Modern Approaches and Challenges

»Resnica dvoma«
Polona Strnad Bensa
(Škofijska klasična gimnazija Vipava)


Pomen sodelovanja v timu za organizacijo projektov na Gimnaziji Kranj
Gašper Markič (Gimnazija Kranj)

Vrednotenje znanja na podlagi učenčevega portfelja
Tina Rajhman (Šolski center Kranj)

Challenges in Teaching Sport

Leto športa za vse življenje
Polonca Maček (OŠ Žiri)

Uporaba video pripomočkov pri pouku športa
Špela Horvat (OŠ Markovci)

Pouk športne vzgoje na daljavo z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije
Roman Tamše
(Tehniški šolski center Maribor)


Uporaba IKT pri urah športne vzgoje pri TŠC dijakih
Mitja Draškovič
(Tehniški šolski center Maribor)

Projekt »Naj športnik in naj športnica šole«: dodatna motivacija za gibalno aktivnost
Janko Rošelj (OŠ Šentvid)

Ogledalo z zamikom v športu
Žiga Ivanšek (OŠ Kašelj)

Moderator: Aleš Miklič

20:30

The end of the second day of the conference


Friday, 24 February 2023


14:00-14:30

PATH 1

International Conference

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY PRESENTATION


IKT – rešitev, nadloga ali nuja v šolah
Marjan Tkavc (OŠ Šentvid, Ljubljana)

Moderator: Božena Šmirmaul

14:30-14:35

 Break

14:35-15:55

PATH 1

Communication and Personality Development

Razvijanje spretnosti aktivnega poslušanja in pripovedovanja pri učencih
Helena Prosen Zupančič
(OŠ Veliki Gaber)


Dramatizacija – priložnost za krepitev mehkih veščin
Jasmina Zalar (OŠ Žiri)

Razvoj kompetenc spletne komunikacije pri učencih
Tajda Štrukelj
(OŠ Šentvid, Ljubljana)


Zimski tabor z učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja
Luka Svoljšak (OŠ Helene Puhar Kranj)

Moderator: Božena Šmirmaul
PATH 2

Modern Approaches and Challenges in Teaching

Kako v šoli razvijamo čustveno inteligenco otrok?
Nika Buček Čavić
(OŠ Nove Jarše)


Terapevtske karte kot pripomoček za vzpostavitev pogovora
Gordana Slak (OŠ Trzin)

Kako bo umetna inteligenca spremenila način poučevanja
Edi Medvešček
(Šolski center Nova Gorica)


Uporaba aplikacije Animaker kot pomoč pri učenju
Jernej Mlakar
(Srednja šola Ravne na Koroškem)


Moderator: Sebastjan Abbad

15:55-16:00

 Break


PATH 1

Communication and Personality Development
16:00 - 16:50

Razmišljanje o samozaupanju, spoštovanju in ljubezni v šestem razredu
Maja Vovk
(OŠa Božidarja Jakca Ljubljana)


Motivacija učencev osnovnih šol za področji računalništva in elektrotehnike
Gorazd Geč
(Srednja šola Ravne na Koroškem)


Moderator: Božena Šmirmaul

PATH 2

PRESENTATIONS
(in Croatian)
16:00 – 18:00

Slomljeni krugovi za početak
Dražena Potočki (Oš Novska) in
Antonela Matajić (Oš Rajić), Hrvaška


Suradnja u projektnoj nastavi s Book Creator
Anita Šimac (OŠ Petra Preradovića, Hrvaška)

IKT u STEAMu
Antonija Milić (Gimnazija Vukovar, Hrvaška)

Digitalizacija morala i slobode- ostani svoj!
Sanja Matičić (Gimnazija Vukovar, Hrvaška)

Strava - primjena mobilne aplikacije u redovitoj nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Davor Šijanović (Gimnazija Vukovar, Hrvaška)

Učenje i poučavanje uz pomoć Loomena
Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Digitalno zrela škola
Milić Zlatko (OŠ Antuna Bauera, Hrvaška)

Moderator: Ana Logar


PATH 1

ROUND TABLE 1

How to Work with Children
with Developmental Disorders

Rad s djecom s teškoćama u razvoju


(in Croatian)

17:00 – 20:00

Moderators: Jasminka Brala Mudrovčić
and Josip Miletić
(University of Zadar, Croatia)

Igor Artić
(Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar)

Marin Bačić
(Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar)

 Sanja Balić
(Sveučilište u Splitu)

Jere Bilan
(Nezavisni sindikat srednjih škola Hrvatske)

Silvana Crljen
(Osnovna škola Pirovac)

Elvis Čavić
(Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar)

Gordana Knez
(Osnovna škola Murterski skoji)

Debora Lukac
(Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić)

Dijana Miočić
(Centar za razvojnu podršku Feralić d.o.o., Zadar)

Sanja Mrkić
(Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar)

Orijana Paus
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin)

Antonija Pavelić
(Gimnazija Gospić)

Anela Serdar Pašalić
(Gimnazija Gospić)

Lidija Rudić
(Osnovna škola Jurja Barakovića, Ražanac)

Kristina Varda
(Pazinski kolegij – klasična gimnazija s pravom javnosti Pazin)

Tea-Tereza Vidović-Schreiber
(Sveučilište u Splitu)

Anita Vrkić
(Osnovna škola Pirovac)

Josip Vuleta
(Osnovna škola Biograd)

PATH 2

ROUND TABLE 3

Modern Approaches to Teaching
the New Generations

 (in English)
18:30 – 20:00

Moderator: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Carlos Moreno Borrallo
(Agora Internacional, Principality of Andorra)

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romania)

María Montaña Cardenal Domínguez
(Universidad de Extremadura, Spain)

Rania Lampou
(Greek Ministry of Education & Religious Afffairs, Greek Astronomy & Space Company)

Vanesa Baños Martínez
(University of Burgos, Spain)

Javier Redondas
(Secondary School of Candás, Spain)

Antonia Trompeta
(University of Alicante, Faculty of Education)

Luis Pedro García San Segundo Jiménez
(IES Virgen de la Esperanza, Cádiz, Spain)


Costantina Cossu
Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy

María Sánchez-Solís Rabadán
Agora Internacional School, Andorra
18:00

The Conference ConclusionProgramme and Organization Committee

mag. Mojca Orel, Chair of the Programme Committee
Moste Gymnasium, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain

prof. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić
University of Zadar, Department of Teachers Education Studies in Gospić, Croatia

prof. dr. sc. Josip Miletić
University of Zadar, Croatia

Sebastjan Abbad
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

mag. Igorcho Angelov
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana,

Erika Božič
Moste Gymnasium, Ljubljana

Polona Cimerman
Šentvid Gymnasium, Ljubljana

Mojca Flajs
Josip Jurčič Secondary school of Ivančna Gorica

Maja Glavič
Moste Gymnasium, Ljubljana

Mojca Jerala
Secondary school of gastronomy and tourism of Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Marjana Jus
Moste Gymnasium, Ljubljana

Barbara Kalan
Ivan Tavčar Primary school, Gorenja vas

Blanka Karanjac
Primary school Stična

Valentina Kobal
Fran Erjavec Primary school of Nova Gorica

Olga Koplan
Ivan Grohar Primary school of Škofja Loka

dr. Sabina Krajnc Dular
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

Anja Kržič
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

dr. Ana Logar
Primary school of Metlika

Tina Mlakar
Moste Gymnasium, Ljubljana

Aleš Miklič
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

Nika Ostan
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

Janja Pust
Gymnasium of Novo mesto

Božena Šmirmaul
Primary school Sveta Ana

Veronika Tepež
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

Darja Užmah
Secondary school of gastronomy and tourism of Ljubljana


Kindly Welcome on February 22-24, 2023!

Programme and Organisation Committee: 
mag. Mojca Orel & Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 40 247 535

Prijava


Naslov seminarja: Conference EDUchallenge  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: