Conference EDUvision 2024

November 28-30, 2024

Hybrid Conference (Zoom and live)


Register to conference!
Other events > Conference EDUchallenge

International Conference


EDUchallenge


"Teaching Challenges and  Evaluation of Knowledge"


12 - 14 February 2024


We kindly invite you to co-create an exchange of effective innovative approaches and good practice in education and knowledge evaluation.

With new insights and exchanged experiences, we will be more ready to enter the new challenges caused by the current situation. Someone else's solution can help us to achieve our goals more effectively.

This conference is intended for educators, primary school teachers and secondary or high school teachers.

The following main themes may challenge you as a starting point:
    - Modern Approaches and Challenges in Teaching;
    - Developing Soft Skills (Emotional Intelligence, Communication, Teamwork, Empathy, Overcoming Stress & Anxiety);
    - Creative and Innovative Teaching Using ICT;


Join the discussion on modern approaches and challenges in teaching and knowledge evaluation that will enable students to be more effective and motivated to learn.

Official languages of the conference: English, Croatian, Serbian and Slovenian.


Programme

Monday, 12 February 2024


12:50-14:30

PATH 1

Conference opening

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY SPEECHES
(In English)

Shifting the Education Paradigm: Improving Teaching and Learning
through Next-gen STE(A)M and NBS Projects

Ivelina Ivanova
(European Schoolnet, NBS EduWORLD, NBS Academy, Belgium)


Digital Changes and Innovative Solutions in 21st Century Education
Edita Roberts
(Primary School Velvary, Czech rep.)


Mindfulness and Film
Marina Gabelica
(University of Zagreb, Faculty of Education, Croatia))


An Introduction to Using AI in Education
Madalina Cocea
(Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania)


Moderator: Stanislav Jurjevčič

14:30-14:40

 Break

14:40-18:00

PATH 1

Modern Approaches and Challenges in Teaching

PLENARY SPEECHES
(in English)

Empowering High School Physics and Science Education with AI: Transforming Teaching and Learning for the Digital Age
Achillefs Kapartzianis (Cyprus Ministry of Education, Culture, Sport and Youth, Cyprus)

Why do We Need to Rethink
Dance Teaching
?
Elisabete Monteiro (Human Kinetics faculty, University of Lisbon, Portugal)

Linguistic Skills in AI World
Kinga Goldanowska (Smart School, Poland)

(in Serbian)

Izazovi urbanog svetla: Analiza, posledice i strategije za smanjenje svetlosnog zagađenja u gradskim sredinama
Slađana Jović (Gimnazija
Svetozar Marković, Niš, Serbia)
Bojana Mitriceski Anđelković
(OŠ Branislav Nušić, Donja Trnava, Serbia)


Naša Šekspirijada - primer dobre prakse projektne nastave u srednjoj školi
Artea Panajotović, Tijana Parezanović
(Alfa BK University, Beograd, Serbia)
Milica Živković (XIV beogradska gimnazija)

(in Croatian)

Što se promijenilo od "Imen knižica za hasen ladanjskih škol" (1776.) do zvučnih atlasa hrvatskih govora (2024.)?
Ivana Kurtović Budja, Jurica Budja
(Institut za hrvatski jezik, Zagreb, Croatia)


Moderator: Tina Šetina

PRESENTATIONS

(in English)

Building Bridges: Fostering Immigrant Integration in Schools
Sandra Žeželj
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

(in Slovenian)

Medpredmetno povezovanje v srednji šoli: kreativna pot do celostnega razmišljanja
Urška Mlakar
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Medpredmetno povezovanje računalništva in slovenščine v 6. razredu OŠ
Borut Merčnik (OŠ Dušana Flisa Hoče)

Moderator: mag. Uroš Rozina
PATH 2

Communication and Personality Development

(in Slovenian)

Razvoj komunikacijskih spretnosti mlajših učencev z uporabo iger ‒ učenje z gledališkimi pristopi
Darja Cekin
(1. osnovna šola Žalec)


Kako preživeti in živeti v razredu?
Ivica Kovač Fijavž
(OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu)


Pouk glasbene umetnosti v 5. razredu kot pomoč učencu z ADHD za uspešno sodelovanje pri ostalih predmetih
Vesna Ristova Petrova
(OŠ Jožeta Moškriča)


Obravnava medvrstniškega nasilja z dijaki s posebnimi potrebami
Maruša Jarc Stergar
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Pridne roke ustvarijo čudež
Mateja Žerjavič
(Center za sluh in govor Maribor)


Samopodoba pri učencih v osnovni šoli
Erika Lapornik
(OŠ Ivana Cankarja Trbovlje)


Joga za otroke kot interesna dejavnost
Janja Zver
(OŠ Šentvid, Ljubljana)


Temperamenti v razredu
Eva Divjak
(OŠ Kašelj)


Permisivna vzgoja in srednješolci
Sandra Skribe Kosina
(Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor)


Moderator: Erika Lapornik


18:00-18:10

Break

18:10-21:00

PATH 1

Modern Approaches and Challenges in Teaching

(in Slovenian)

Različni pristopi k uvajanju podjetništva med mlade
Marija Ermenc
(OŠ Livada Velenje)


Šolski ples kot zabava in posel
s projektom POGUM

Tina Jerkič (OŠ Dob)

Sodelovalno učenje – možnost za skupinsko učenje, raziskovanje, ustvarjanje in usvajanje novih znanj
(primer dobre prakse)

Nives Kemperle
(OŠ Šmarje – Sap)


Ustvarjanje e-Twinning pravljic
Erika Grosar (OŠ Solkan)

Projekt: Velika jajca
Domen Babič
(OŠ Dušana Flisa Hoče)


Naj tehnologija dela za nas
Uroš Rozina (OŠ Zalog)

Uporaba spletnih GIS aplikacij
pri pouku gradbeništva

Samo Jakljič
(Šolski center Novo mesto)


Delovna gradiva po meri učencev
Julijana Kmetič (OŠ Kašelj)

Moderator: mag. Uroš Rozina
PATH 2

Use of Modern Technology in Education

(in Slovenian)

Digitalna orodja – pomoč ali prekletstvo novodobnega poučevanja?
Sonja Miklaužič
(Srednja frizerska šola Ljubljana)


Predstavitev spletnega učenja
Simon Novak (OŠ Prestranek)

Izdelava video posnetkov s pomočjo tehnike Stop Motion
Martin Simčič (Šolski center Postojna)

Ustvarjalno in inovativno poučevanje z uporabo AI in IKT pri izdelavi animiranega filma
Mojca Guštin
(Srednja medijska in grafična šola Ljubljana)


Ustvarjanje interaktivnih učnih vsebin
z uporabo H5P

Katarina Jagič (Šolski center Kranj)

Znan obraz ima moj glas
Klavdija Mele (Gimnazija Šentvid)

Učimo se programirati s pomočjo
Lego Spike Essential

Nuša Bratovščak
(OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica)


Digitalne kompetence pri pouku zgodovine
Angelika Koncut Žorž
(OŠ Frana Erjavca Nova Gorica)


Moderator: Martin Simčič

21:00

The first day Conference ConclusionTuesday, 13 February 2024


12:00-12:50

PATH 1

International Conference

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY PRESENTATIONS
(in Slovenian)

Razvoj veščin 21. stoletja: izzivi in priložnosti
Nataša Kranjc
(Srednja šola za trženje in dizajn Maribor)


Vpliv senzorne integracije na učenje
Nataša Vanček
(OŠ Venclja Perka Domžale)


Moderator: mag. Uroš Rozina

12:50-13:00

Break

13:00-16:45

PATH 1

Communication and Personality Development

(in Slovenian)

Motivacija z vidika socialnih kompetenc
Simona Brlek (Šolski center Ptuj,
Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo)


Učenje brez zvezkov in knjig
Sandra Rusec Belaj
(OŠ Ljubo Šercer, Kočevje)


Mehke veščine učitelja v bolnišnični šoli
Metoda Leban Dervišević
(OŠ Ledina, Bolnišnična šola Ljubljana)

Uresničevanje ciljev individualiziranega programa pri učencih z avtistično motnjo na predmetni stopnji pouka
Kristina Mlinarič
(Center za sluh in govor Maribor)


Bodite čuječi, kjer koli že ste
Dijana Pantović
(OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)

Moderator: mag. Uroš Rozina

Strukturirano poučevanje v prilagojenem programu za predšolske otroke
Polona Pintar Hedl
(Center za sluh in govor Maribor)


Javno nastopanje in trening izvajanja izkustvenih delavnic pri dijakih smeri predšolska vzgoja
Aleš Pogačnik (Srednja šola Izola)

Motivacija in pristop k učenju
Marino Velušček (Šolski center Nova Gorica)

Pomen intuicije v zdravstveni negi
Zvonka Šauperl (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Pomen duhovne razsežnosti pri poučevanju za poklice v zdravstvenem in socialnem varstvu
Sabina Eberl (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Moderator: Tina Šetina
PATH 2

Modern Approaches and Challenges in Teaching

(in Slovenian)

Povezava učne snovi osteoporoza pri predmetih patologija in skrb za zdravje
Helena Božič Janežič in Mateja Puc
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Prva pomoč na Osnovni šoli
Venclja Perka Domžale

Lidija Blažej
(OŠ Venclja Perka Domžale)


Interdisciplinarno oblikovano učno okolje
Maja Matjaž (OŠ Griže)

S pomočjo plezalne stene do izboljšanja gibalnih sposobnosti v prvem razredu
Marina Ristova Firer
(OŠ Vrhovci)


Šolska knjižničarka danes počiva
Tadeja Česen Šink
(OŠ Naklo)


Domače naloge – koristne in zabavne
Katja Konjar (OŠ Križe)

Motivacija skozi formativno učenje
Aleš Ferenc (OŠ Kašelj)

Usvajanje učne snovi preko igre
Gordana Slak
(OŠ Trzin)


Uporaba metode fraktalne risbe
Mojca Pevec Satler
(OŠ Prebold)


Projekt Šolska VRTilnica v programu
Eko šole

Božena Šmirmaul
(OŠ Sveta Ana)


Moderator: Božena Šmirmaul16:45-17:00

 Break

17:00-20:30

PATH 1

Education for Sustainable Development

(in Slovenian)

Eko krojaček – podjetnost in trajnostni razvoj z roko v roki
Darja Sovinc
(Srednja šola Slovenj Gradec in Muta)

To naredite s starimi oblačili
Mihaela Ulčar (OŠ Šentvid Ljubljana)

Vzgoja in izobraževanje za poklic kozmetični tehnik z vključevanjem trajnostnega razmišljanja in delovanja
Karmen Pavrič Konušek (Srednja
zdravstvena in kozmetična šola v Celju)


ʺPotovanje plastenkeʺ ali onesnaževanje
s plastiko

Vesna Markelj (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Ozaveščanje učencev o pomenu zdrave, lokalno pridelane hrane
Maja Lenart (OŠ Gradec, POŠ Jevnica)

Čuječ sprehod v naravi
Lucija Polenik (OŠ Glazija Celje)

Pouk v zunanjem okolju ‒ zimska
šola v naravi

Igor Keber (2. OŠ Slovenska Bistrica)

Pomen eksperimentalnega dela pri izobraževanju za trajnostni razvoj
Mojca Plevnik Žnidarec
(I. gimnazija v Celju)


Narava, računalniška igra in pouk, ali kako združiti prijetno s koristnim
Nina Kramberger (OŠ Videm)

Moderator: Sabina Eberl


PATH 2

ROUND TABLE 1
(in English)


Education for Sustainability
(17:00 - 18:30)

Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Costantina Cossu
Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy

dr. Lee Saw Im
Seri Bintang Utara High School, Malaysia

Suchitra Bhattacharya
Manav Rachna International school.
Delhi NCR, India

Elena Matroana Hreciuc
Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romania

Antonia Trompeta
University of Alicante, Faculty of Education, Spain

Ainhoa Segura Zariquiegui
University of Burgos, Spain

Luis Miguel García de Alba
Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, México

Celia Escudero Carrascal
University of Burgos, Spain

Mª Matilde Ariza Montes
IES Pedro Espinosa, Antequera, Spain

Dolores Alicia Queiruga Dios
Universidad de La Rioja, Spain

María Montaña Cardenal Domínguez
Universidad de Extremadura, Spain

Hatice Kirmaci
Korkmaz Yigit Anatolian High School -Istanbul, Turkey

Cris Guerrero García
Salesianos Carabanchel, Madrid, Spain

Francisco Ivanildo de Sousa
University of Burgos, Spain

Virginia Martínez Fuentes
University of Burgos, Spain

Jordi Diaz-Marcos
CCiTUB & Nanodivulga, Universitat de Barcelona, Spain

Joan Mendoza
Scientific and Technological Centers of the University of Barcelona, Spain


ROUND TABLE 2
(in English)

Integrative Learning Environments
(18:30 - 20:00)

Moderator: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Spain)

Cármen Diez Calzada
Physics and Chemistry Professor, Scientix Ambassador, Spain

José María Díaz Fuentes
Colegio salesiano "Santo Domingo Savio"
de Úbeda, Spain

Araceli Queiruga Dios
University of Salamanca, Spain

María Diez Ojeda
University of Burgos, Spain

Rania Lampou
Greek Ministry of Education & Religious Afffairs, Greece

Jesús Ureña Vásquez
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Rep.

María del Pilar Aguilar López
Junta de Castilla y León, Spain

Liliana Fernandes
Agrupamento de Escolas de Alberto Sampaio, Braga, Spain

Luis Carlos González González
University of Burgos, Spain

Michael Gregory
Creator of "My Favourite Experiments", Science on Stage & Scientix Ambassador for France

Aswini Prabhakaran
University of Burgundy, France

María Palma García Hormigo
UNED Campo de Gibraltar & Colegio internacional Montessori Sotogrande, Spain

Josefina Anllo Naveiras
MIT & University of Porto, Portugal

20:30

The second day Conference ConclusionWednesday, 14 February 2024


12:00-12:50

PATH 1

International Conference

EDUchallenge

"Teaching Challenges and Evaluation of Knowledge"


PLENARY PRESENTATIONS
(in Slovenian)

Kritično mišljenje kot vrednota pri pouku
Barbara Turinek
(OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj)

Vedro stresa
Ines Rekar
(Zavod za šolstvo, OE Kranj)


Moderator: Sabina Krajnc Dular

12:50-13:00

 Break

13:00-16:45

PATH 1

Modern Approaches and Challenges in Teaching

(in Slovenian)

Uporaba umetne inteligence pri izdelavi celostne grafične podobe v šoli
Jernej Mlakar
(Srednja šola Ravne na Koroškem)


Poučevanje CNC obdelave s pomočjo programa Fanuc Manual Guide i
Boštjan Golob (TŠC Maribor)

Projekti oddelkov
Slavka Žmaucar (Gimnazija Šentvid)

Timsko delo v oddelku vrtca:
obogatitev ali obremenitev?

Ingrid Šorc (Vrtec Prestranek)

Vpliv joge na počutje otrok
v predšolskem obdobju

Marjeta Haunholter (Vrtec pri OŠ Destrnik)

Kreativno učenje in sodobni pristopi pri poučevanju anatomije
Polonca Kačičnik (Srednja zdravstvena
in kozmetična šola Celje)


Moderator: mag. Uroš Rozina

Challenges in Science Teaching

Dijaki ustvarjajo videoposnetke
s fizikalno vsebino

Anica Šaljaj (Gimnazija Škofja Loka)

Uporaba igre pri poučevanju fizike
Petra Drnovšček
(OŠ Franceta Bevka Tolmin)


Pouk kemije in naravoslovna pismenost
Ajda Medvešek (OŠ Ivana Skvarče)

Kako vemo, da je potekla kemijska reakcija? Pomagajmo si z eksperimentalnim delom v skupinah
Lea Jusufović Glažar (I. gimnazija v Celju)

Moderator: Martin Simčič

PATH 2

Communication adn Personality Development

(in Slovenian)

Spodbujanje samospoštovanja in čuječnosti pri dijakih
Petra Pleteršek Staklenac
(Srednja šola za trženje in dizajn Maribor)


Uporaba metode diskusije pri urah oddelčne skupnosti
Sabina Krajnc Dular (OŠ Hinka Smrekarja)

Vključevanje ter razvijanje čustvene in socialne inteligence pri pouku angleščine na predmetni stopnji
Lara Lipnik (OŠ Šmarje ‒ Sap)

Moderator: Sabina Krajnc Dular

Using Digitisation in Teaching &
School Projects 

(in Croatian)
(14:10-16:00)

Zimska matematika
Dražena Potočki (OŠ Novska, Croatia) &
Antonela Matajić (OŠ Rajić, Croatia)


Drag and drop - prvi koraci u
samostalnom učenju

Ksenija Lekić (OŠ Novska, Croatia) 

Immersive Reader – pomoć učenicima
s disleksijom

Elvisa Sekulić (OŠ Zorke Sever, Croatia)

 Stop animacija
Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Croatia)


 Rukopis prošlosti u suvremenom obrazovanju
Davor Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Croatia)

Matematika u kemiji
Antonija Milić & Suzana Osička
(Gimnazija Vukovar, Croatia)


Istraživački rad u nastavi biologije
Jasminka Bikić (Gimnazija Vukovar, Croatia)

Moderator: dr. Ana Logar

Communication and Personality Development

(in Slovenian)

Ovčke, pomočnice pri pisanju
Kaja Lipovec
(OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana)


Učne ure empatije v razredu
s slepim dijakom
Mateja Glušič Lenarčič
(Gimnazija Celje – Center)


Moderator: Božena Šmirmaul

16:45-17:00

 Break

17:00-20:30

PATH 1

(in Slovenian)

Challenges in Science Teaching

Projektno delo pri pouku biologije
Silva Čepin (OŠ Radlje ob Dravi)

Challenges in Teaching the Foreign Language

Uporaba aplikacij Umetne Inteligence
v projektnem tednu

Vlasta Leban )Šolski center Velenje)

Motivacijske strategije za učitelje in dijake pri pouku španščine
Ana Dvoraček
(Srednja ekonomska šola Ljubljana)


Opolnomočenje umov pri pouku angleščine: Razvijanje globalne ozaveščenosti s pomočjo kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti
Andreja Gungl (II. gimnazija Maribor)

Integrirano poučevanje tujega jezika v vrtcu po CLIL metodi
Nataša Kuselj (OŠ Mokronog)

Moderator: Martin Simčič

Challenges in Teaching the Slovenian Language

Sodobna poučevalna praksa in
formativno spremljanje

Katarina Germšek
(OŠ Miklavž na Dravskem polju)


Podoba pekla v literaturi od srednjega
veka do sodobnosti

Nuša Fujan (Srednja šola Domžale)

Ko se digitalna pismenost sreča z drugimi ključnimi kompetencami
Živa Blatnik (OŠ Bežigrad)

Pouk slovenščine z e-okoljem
Slovenščina na dlani

Tjaša Markežič (Prva gimnazija Maribor)

Moderator: Sabina Eberl
PATH 2

(in Slovenian)

Communication and Personality Development


Druženje učencev z motnjami v duševnem razvoju in srednješolcev v obliki prostovoljskega dela
Mija Borsellino (CIRIUS Vipava)

Stopiti v čevlje drugega
Klaudija Pahor (OŠ Brezovica pri Ljubljani)

Challenges in Sport Teaching

Mi zaupaš? Se počutiš dobro?
Si pod stresom?

Renata Močnik (Gimnazija Šiška)

Razvijanje mehkih veščin pri športni vzgoji
Melita Meglič (Gimnazija Jožeta Plečnika)

Poučevanje športa v tandemu v 3. razredu
Nataša Gaber (OŠ Kašelj)

Zimska šola v naravi ‒ šola za vse življenje
Sergej Tratnik (OŠ Bojana Ilicha Maribor)

Moderator: Božena Šmirmaul

Challenges in Math Teaching

Ko umetna inteligenca poseže v kurikulum priprav na poklicno maturo
Jasna Kvenderc Medvešek
(Šolski center Novo mesto)


Počutje dijakov: kaj lahko vidimo iz raziskave PISA 2022 in kaj iz šolskih anket
Karin Kastelic (Vegova Ljubljana)

Uporaba Lego kock pri pouku matematike
Kristina Grbec (II. gimnazija Maribor)

Moderator: Alenka Slak
20:30

The Conference Conclusion


Programme and organisation committee of the conference

mag. Mojca Orel, The Head of the programme committee
Moste Gymnasium, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain

Erika Božič
Moste Gymnasium, Ljubljana

Sabina Eberl
Secondary school of Nursery and Cosmetics of Maribor

Mojca Jerala
Secondary school of Gastronomy and Tourism of Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Marjana Jus
Moste Gymnasium, Ljubljana

Olga Koplan
Ivan Grohar Primary school, Škofja Loka

Sabina Krajnc Dular
Hinko Smrekar Primary school, Ljubljana

Erika Lapornik
Ivan Cankar Primary school in Trbovlje

dr. Ana Logar
Primary school of Metlika

mag. Uroš Rozina
Primary school Zalog, Ljubljana

Martin Simčič
School center of Postojna

Alenka Slak
Moste Gymnasium, Ljubljana

Tina Šetina
Primary school Kašelj, Ljubljana

Božena Šmirmaul
St. Ana Primary school, St. AnaKindly Welcome on February 12-14, 2024!

Programme and Organisation Committee: 
mag. Mojca Orel & Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 40 247 535

Prijava


Naslov seminarja: Conference EDUchallenge  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: