Conference EDUvision 2021

November 25-27, 2021

Online Conference (Zoom)


Register to conference!
Keynote Speakers

Speakers and Authors of the Paper presenting at the conference EDUvision 2020:

There are 121 speakers presenting from 14 different countries.

Agueda Gras-Velazquez
European Schoolnet, Belgium


Daniel Aguirre Molina
Colegio Pedro Poveda, Jaén, Spain


Mercedes Saiz Ruiz
Colegio Jesús-María, Burgos, Spain


Carlos Cunha
Colegio Militar, Lisbon, Portugal


Malgorzata Zajączkowska
CEN Bialystok, SP45 Bialystok, Poland


Monika Bártová
Zakladni skola, Klasterec nad Ohri, Czech Republic


Irena Šterman
Moste Gymnasium , Ljubljana, Slovenia


Doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić
Department of Teacher Education Studies in Gospić, University of Zadar, Croatia


Kristina Alviž Rengel
Faculty of Educational Sciences, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia


Madalina Cocea
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania


Dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš
Department of Teacher Education Studies in Gospić, University of Zadar,
Croatia

Marina Gabelica
Faculty of Teacher Education, University of Zagreb,
Croatia

Tatjana Gergorić
Faculty of Educational Sciences, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia


Dr. Teresita Gravina
IC Da Vinci-Lorenzini, Caserta, Italy Scientix and Europeana Ambassador, membro direttivo Nazionale ANISN, ESERO tutor


Mag. Outi Haatainen
National LUMA Centre Finland, Faculty of Science, University of Helsinki, Finland


Doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović
University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing,
Croatia

Prof. dr. Branka Jablan
University of Belgrade, Faculty for Special Education and Rehabilitation, Serbia


Ivo Jokin
Municipal center for extracurricular activities, Dolna Mitropolia municipality, Bulgaria


Slađana Jović
Kralj Petar I Primary school, Niš, Serbia


Achillefs Kapartzianis
Cyprus Ministry of Education, Culture, Sport and Youth, Cyprus


Efthymia Karatopouzi
ACS Athens, Greece


Izv. Prof. dr. sc. Marinko Lazzarich
Faculty of Teacher Education, University of Rijeka,
Croatia

Izv. prof. dr. sc. Goran Livazović
Faculty of Humanities and Social Sciences, J.J.Strossmayer University of Osijek,
Croatia

Maja Ljubetić
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split,
Croatia

Nataša Lončar
University of Belgrade, Faculty for Special Education and Rehabilitation, Serbia


Ivana Matasić
Zrinskih i Frankopana Primary school in Otočec,
Croatia

Mag. Mia Matković
Faculty of Educational Sciences, Juraj Dobrila University of Pula,
Croatia

Prof. dr. Snežana Milenković
Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia


Bojana Mitriceski Andjelkovic
Branislav Nušić Primary school in Donja Trnava, Serbia


Maria-Anna Sidiropoulou
ACS Athens, Greece


Josh Skjold
American School of Warsaw, Poland


Dr. Radmila Stojanović
Teacher Education Faculty, University of Belgrade, Serbia


Doc. dr. sc. Slavica Šimić Šašić
Department of Teachers and Preschool Teachers Education, University of Zadar, 
Croatia

Karmen Travirka Marčina
Department of Teachers and Preschool Teachers Educatio, University of Zadar,
Croatia

Dr. sc. Matija Varga
University North, Koprivnica Facukty of Education, University of Zadar,
Croatia

RNdr. Petra Vondráková
University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Czech Rep.


prof.dr.sc. Smiljana Zrilić
Department of Teachers and Preschool Teachers Educatio, University of Zadar,
CroatiaDoc. dr. Marija Anđelković
University of Belgrade,
Faculty for Special Education and Rehabilitation, Srbija

Doc. dr. sc. Tamara Kisovar Ivanda
Department of Teachers and Preschool Teachers Educatio,
University of Zadar

Marina Kovačević
Department of Teacher Education Studies in Gospić,
University of Zadar, Croatia

Doc. dr. sc. Diana Nenadić-Bilan
Department of Teachers and Preschool Teachers Educatio,
University of Zadar

Doc. dr. Ksenija Stanimirov
University of Belgrade,
Faculty for Special Education and Rehabilitation, SerbiaKatja Ajlec
Osnovna šola Puconci

Mag. Alja Andromako
Zavod Sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja

Lea Arnejšek
Osnovna šola Zadobrova

Mateja Barbarič
Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor

Tina Benvenuti
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

Ksenja Berlec
Vrtec Antona Medveda Kamnik

Tanja Bezgovšek
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Mag. Tanja Brčić Petek
Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Lea Cahunek
Osnovna šola Matije Čopa Kranj

Martina Čapelnik
Osnovna šola Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem

Katja Čarman
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana

Mag. Nina Čelešnik Kozamernik
Center IRIS
Koordinatorica projekta Strokovni center

Urška Doblehar
CIRIUS Vipava

Marko Drobne
Osnovna šola Rodica, Domžale

Nataša Frank
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak

Brigita Godec Kopčič
Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Špela Grum
Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola

Karmen Hebar
VIZ Antona Martina Slomška,
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Maribor

Nina Hostnik
Osnovna Šola Škofja Loka-Mesto

Tatjana Hrovat Ahac
Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Jaka Jagrič
Gimnazija Nova Gorica

Erika Jerič
Osnovna šola Bršljin, Novo mesto

Alma Kandare
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

Saša Kelhar
ePROF, inovativne rešitve, d. o. o.

Katarina Keserin
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje

Miha Kimovec
Osnovna šola Vodice

Anja Kleinberger
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Mag. Lana Klopčič
Osnovna šola Dob

Blanka Kocbek
Osnovna šola Beltinci

Doc. dr. Damjana Kogovšek
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Sandra Kolarič
Osnovna šola IV Murska Sobota

Maja Končar
Šolski center Novo mesto,
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Dr. Marjanca Kos
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana

Doroteja Kostanjevec
Osnovna šola Markovci

Suzana Krajnc
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

dr. Mojca Kralj
Center za montessori pedagogiko – zavod za
izobraževanje in razvoj montessori pedagogike,
Osnovna šola Glazija Celje

mag. Adrijana Kresnik Kočev
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola

Mag. Tjaša Lajmsner Paklec
Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor

Damjana Lampe
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Ljubljana

Boštjan Lampret
Biotehniška šola Maribor

Marisa Leban
Osnovna šola Koper

Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Doc. dr. Francka Lovšin Kozina
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Ljubljana

Dr. Vesna Markelj
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, Lukovica pri Domžalah

Manja Marko S
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Ivana Matošević Pogačnik
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

Tina Merela
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Sergej Mijatovič
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Lidija Mikec
Osnovna šola Bršljin, Novo mesto

Uroš Mikolič, dr.vet.med
Biotehniška šola Maribor

Nuška Mlekuž
Osnovna šola Gradec – POŠ Vače

Alenka Močnik
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Nina Mom
Osnovna šola Draga Kobala Maribor

As. Dr. Jerneja Novšak Brce
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Franci Oblak
Elektro in računalniška šola Velenje

Doc. dr. Jerneja Pavlin
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Matjaž Petek
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Maruša Poklič
Osnovna šola Pod goro, Slovenske Konjice

mag. Tina Preglau Ostrožnik
Osnovna šola Venclja Perka

Doc. dr. Simona Pulko
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

David Rebernik
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Petra Smrdel
Osnovna šola Prestranek

Vida Snedec Gerkman 
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Mag. Vesna Starman
Innorenew CoE, Izola

Tjaša Stepančič
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

Nika Stradovnik
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana

Mag. Nastja Strnad
Center IRIS,
(Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne)

Doc. dr. Katarina Susman
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Mag. Natalija Šraml
Šolski center Novo mesto
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Irena Šterman
Gimnazija Moste, Ljubljana

Dr. Gregor Torkar
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana

Izr. prof. dr. Natalija Ulčnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Tamara Vamberger
Osnovna šola Videm

Tatjana Vene, mag. menedž. kak.
Šolski center Novo mesto

Izr. prof. dr. Darinka Verdonik
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ribana Višnar
Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Mag. Patricija Volčič
Osnovna šola Ivana Groharja, POŠ Bukovščica

Jasna Zebec
Center Janeza Levca Ljubljana

Sandra Zelko Sitar, mag. prof. spec. in reh. pedagogike
Osnovna šola Glazija, Celje