Mednarodna konferenca Mindfulness 2020

29.-30. avgust 2020

Terme Olimia, Podčetrtek


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Program konference
Program konference je v nastajanju. Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Sobota, 29. avgusta 2020,  Terme Olimia


09:00-09:30

Prihod in registracija udeležencev

09:30-11:30

 dvorana Primula I

MINDfulness 2020

"Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost"


UVODNI NAGOVOR

PLENARNO PREDAVANJE

Moč zvoka za naše samozavedanje in delovanje
Helena Korošec
(Društvo DrugaZgodba, Peter Hess® Akademija Slovenija)


DELAVNICA (90 min)

Beyond the Root of Consciousness

Mauro Lugano, Anja Trampuš Purger, Andraž Purger
(Društvo Leteča želva)


 Vodi: Mojca Orel

11:30-12:00

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

12:00-13:15


PLENARNI PREDAVANJI

Emotional Self Regulation and Well Being during Challenging Times
Sangeeta Bhatia (Gargi College, University of Delhi, Indija)

On Advances of Contemporary Physics about Mindfulness and Consciousness
Paolo Di Sia
(University of Padova, School of Science, Department of Chemical Science,
University of Padova, School of Medicine, Department of Neuro sciences,
Free University of Bozen Bolzano, Faculty of Science and Technology)


Vodi: Mojca Orel

13:15-14:15

 Odmor za kosilo

14:15-16:15

Primula I

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU 

Plenarno predavanje s prakso čuječnosti (30 min)

Čuječnost in razredništvo med pandemijo koronavirusa
Slavka Žmaucar
(Gimnazija Šentvid)


Predavanje s prikazom konkretnih učnih primerov (30 min)

Čuječnost nujne uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v času pandemije
Vera Cunk Manić (Srednja šola Slovenska Bistrica)

Predavanji s prakso čuječnosti (30 min)

Razvijanje empatije pri praktičnem pouku z uporabo zaznavnih položajev
Judita Bendelja (Srednja zdravstvena šola Celje)

Čuječnost z očmi učitelja tujih jezikov
Jožica Plešnik
(Šolski center Velenje)


Vodi: Jana Pertot Tomažič


     


 


Primula 2

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Plenarno predavanje

Čuječnost kot prednostna naloga šole
 Nataša Bergant
(Osnovna šola Domžale)


 Predavanja

Vzgajam otroke, izboljšujem sebe
 Valerija Vnuk Tušak (JVIZ Gorišnica, Vrtec Gorišnica)

Čuječnost - rešitev za razvijanje čustvene pismenosti učencev
 Nataša Čupeljić
(OŠ Frana Roša, Celje)


Delo razrednika in čuječnost
Katarina Zupan
(Srednja šola Domžale)


Razvijanje socialnih veščin in čuječnosti pri razredni uri
Marjeta Klevže
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Lenoba, pomanjkanje motivacije - kako »prebuditi« učence in jih z glasbo motivirati pri pouku matematike?
Katarina Čamernik (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Spodbujanje razvoja veščin 21. stoletja pri eksperimentalnem pouku fizike
Silvestar Ovčar
(I. gimnazija v Celju)


Vpliv zunanjih dejavnikov med obedovanjem otrok na čuječnost
 Tina Kurent
(JVIZ OŠ Dobrepolje)


 Vodi: Nataša Bergant

Angelika

DELAVNICA
(60 min)
14:15 - 15:15

Šola za življenje
Majda Kovačec,
Barbara Kordeš
(OŠ Naklo)


Zunanje okolje

DELAVNICA
(60 min)
15:15 - 16:15


Čuječen stik z naravo,
s seboj in drugimi
v zunanjem okolju

Katarina Vodopivec Kolar (OŠ Domžale)

      


16:15-16:45

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

16:45-18:15

Primula I

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Predavanje s prakso čuječnosti (30 min) 

»Tibetančki« in čuječnost - pet tibetanskih vaj za sprostitev v vrtcu 
Andreja Fekonja 
(Vrtec Gorišnica, Gorišnica)

Predavanje

Bodimo čuječi in skrbimo
za svoj glas

Sonja Kitak
(Gimnazija Jožeta Plečnika)


DELAVNICA (30 min)

Negovanje glasu
tukaj in zdaj

Sonja Kitak
(Gimnazija Jožeta Plečnika)


Vodi: Sonja Kitak

Primula 2

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Predavanja

Čuječnost v komunikaciji
Damjana Pregeljc (Srednja tehniška šola Koper)

 Zgodbe pritegnejo pozornost
Andreja Čušin Gostiša
(OŠ Ledina, bolnišnična šola, Ljubljana)


Pomen čuječnosti pri medpredmetni povezavi slovenščine in športne vzgoje
Tjaša Markežič 
(Prva gimnazija Maribor) 


Srednješolci nimajo radi pouka slovenščine. Ali res? 
Daniela Hergan Grosek 
(Srednja elektro-računalniška šola Maribor)

Predavanje s prakso čuječnosti (30 min)

Moj otrok računa po metodi Brainobrain
Polonca Hajšek Pavlič
(Srednja elektro-računalniška šola Maribor)


Vodi: Tina Šetina

Angelika

DELAVNICA
(90 min)

Svoboda duha
Majda Kovačec
 (OŠ Naklo) 


18:15-19:15

Primula I

DELAVNICA (60 min)

Shakti dance (Joga plesa)
Majda Kovačec (OŠ Naklo)

19:15-19:30

 Odmor

19:30-20:30

V naravi

Zvočna kopel ob sončnem zahodu s prebujanjem v zvezdnato nebo
 
Helena Korošec
(Društvo DrugaZgodba, Peter Hess® Akademija Slovenija)

20:30

Zaključek prvega dne konferenceNedelja, 30. avgusta 2020, Terme Olimia08:30-09:00

Prihod in registracija udeležencev

09:00-10:00

dvorana Primula I

MINDfulness 2020

"Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost"


PLENARNO PREDAVANJE


Results of a Self-Compassion Based Burnout Intervention Program
Eszter Nagy
(Budapest University of Technology and Economics,
Department of Ergonomics and Psychology)


Predavanje s prakso čuječnosti

Za notranji mir moramo poskrbeti sami
 Polona Rajher ( III. gimnazija Maribor)

 Vodi: Mojca Orel
10:00-
12:00
 Primula I

DELAVNICA (60 min)

 Strengthening Compassion
Mauro Lugano, Anja Trampuš Purger,
Andraž Purger
(Društvo Leteča želva) 

DELAVNICA (60 min)

Introduction of the Renewal Program: Learn how to Love Yourself and how to Align Your Life to Your Values
 Eszter Nagy (Budapest University of Technology and Economics, Department of Ergonomics and Psychology)


Angelika

DELAVNICA (60 min) 

Točke mojega življenja 
Jana Pertot Tomažič 

DELAVNICA (60 min) 

Zgodba zvoka v prostoru in času 
Helena Korošec
(Društvo DrugaZgodba,
Peter Hess® Akademija Slovenija)


12:00-12:30

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

12:30-14:15

Primula 1

ČUJEČNOST V NARAVNEM OKOLJU

Predavanja

Slišim, vidim, čutim gozd – Gozdni dan
Petra Šegula 
(Vrtec Gorišnica)


Čuječa likovna umetnost
v naravnem okolju 

Anita Tancik 
(Osnova šola Domžale


Interesna dejavnost Joga za otroke z elementi čuječnosti na OŠ Spodnja Šiška
Barbara Jekoš (Osnovna šola Spodnja Šiška)

Začutimo naravo s spoznavanjem kemije vode in apnenca v Logarski dolini
Lea Jusufović Glažar
(I. gimnazija v Celju)


Začutimo naravo – medpredmetna povezava fizike in športne vzgoje
Goran Kosem
(I. Gimnazija v Celju)


Uporaba tehnik za razvijanje čuječnosti z zaznavanjem okoliških zvokov pri preučevanju čutil za zvok in eholokacije pri pouku biologije v gimnaziji
Vesna Hojnik
(II. gimnazija Maribor)


Uporaba čuječnosti v vzgoji in izobraževanju na primeru laboratorijske vaje (sekcija živalskega organizma)
Helena Rihtar
(II. gimnazija Maribor)


 Vodi: Katarina Vodopivec Kolar
Primula 2

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Predavanja

Kreativna učilnica – vstopanje v prostor kreativnosti in čuječnosti
Emira Najdenova
(OŠ Nove Fužine)


DELAVNICA (60 min)

Blagoslov je tam, kjer si
Emira Najdenova
(OŠ Nove Fužine)


Predavanje s prakso čuječnosti (30 min)

Vaje čuječnosti za učence prve triade
osnovne šole

Marjeta Vertovšek
(Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica)


 Vodi: Tina Šetina

14:15-14:30

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

14:30-16:30

Primula 1

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Predavanji

Učenje vaj atletske abecede pri pouku športa s pomočjo IKT
Marina Tomić (OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana)

Prisluhni svojemu telesu
Barbara Kordeš
(OŠ Naklo)


 DELAVNICA (90 min)

Podpora telesu skozi letne čase
Barbara Kordeš
(OŠ Naklo)


 Vodi: Barbara Kordeš 

Primula 2

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA ČUJEČNOSTI

Predavanja

Odstiranje skrivnosti punskih vojn skozi dnevniške zapise treh rodov večnih sovražnikov – rimske družine Scipion in kartažanske družine Barca
 Lea Nemec
(Gimnazija Ledina)


Ustvarjalne metode poučevanja dijakov
pri urah športne vzgoje

Polona Rajher (III. gimnazija Maribor)

Vpliv čuječnosti na izvedbo ur pri
športni vzgoji v športnih oddelkih

Dejan Korotaj (II. gimnazija Maribor)

Vpliv čuječnosti pri glasbeni pravljici -
od ideje do nastopa

Katja Zupančič Krajnc 
(III. gimnazija Maribor)


 Učeči/čuteči v Bolnišnični šoli
Alenka Prevec (OŠ Ledina, Bolnišnična šola, Ljubljana)

Prosta igra in otroci z motnjo
avtističnega spektr
a
Andreja Čas (Zavod za gluhe in naglušne)

 Učenje čuječnosti do učencev
s posebnimi potrebam
i
Aljoša Vodeb
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Čuječnost v posebnem programu
vzgoje in izobraževanja

Katja Krašovec
(OŠ Brinje Grosuplje)


Vodi: Polona Rajher

16:30

Zaključek konference in podelitev potrdilDELAVNICE


 
Eszter Nagy
(Univerza za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti, Oddelek za ergonomijo in psihologijo),

      Introduction of the Renewal Program: Learn how to Love Yourself and how to Align Your Life to Your Values
Nedelja, ob 11:00, 60 min

Delavnica je namenjena učiteljem in vsem, ki jih zanima tema izgorelosti. Na delavnici bo predstavljena ideja sočutja do samega sebe. V pomoč bo predstavljeno nekaj primerov, nato bomo preizkusili nekaj vaj: pismo sočutja do samega sebe, meditacijo ljubeče prijaznosti, opažanje čustev, čuječnostno meditacijo, vajo skrb za negovalca, posvečen čas samemu sebi. Govorili bomo o konceptih notranje in zunanje motivacije glede ciljev na delovnem mestu, prikazani bodo nekateri načini, kako poosebiti cilje, da bi jih spremenili tako, da bi nam prinašali srečo in se ne bi počutili kot breme. Če vas zanima prenova, ne samo v čudovitem okolju zdravilišča, ampak bi radi tudi nekaj duha in svojega srca, pridite na to delavnico!
Delavnica poteka v angleškem jeziku.


 
Mauro Lugano
(Društvo Leteča želva)


 
Anja Trampuš Purger
(Društvo Leteča želva)


 
Andraž Purger
(Društvo Leteča želva)

      Beyond the root of consciousness
Sobota, ob 10:00, 90 min

Cilj delavnice je ponuditi vpogled v koncept, ki mu v Zhineng Qigong sistemu rečemo Bistvo Resničnega Sebstva (YiYuanTi). Za začetek in potešitev logično-analitične miselnosti vajenega uma, bomo teoretično predstavili glavne koncepte, ki se bodo približali razlagi kaj je zavest z različnih perspektiv (zahodne in vzhodne filozofije). A kot lahko sklepamo je poznavanje konceptov izključno iz teoretičnega vidika lahko milo rečeno omejeno oz. le delno razumljeno. Če želimo pristopiti k raziskovanju bogate in večplastne narave našega Resničnega sebstva kot raziskovalnega objekta, moramo uporabiti njegove lastne sposobnosti samozavedanja kot vodilno orodje raziskovanja, tako da um sam po sebi spontano postane objekt in subjekt raziskave hkrati. Prevzetno in nerealno bi bilo pričakovati, da lahko v 90 minutni delavnici spoznamo celostno Bistvo (čeprav dopuščamo možnost, da se to zgodi), kljub temu pa se lahko potrudimo ponuditi velik, dragocen pripomoček, kot je meditacija YiYuanTi in za vse prisotno ustvarimo pogoje, ki bodo omogočili bežen vpogled v obliki samorefleksije kot ogledala, ki bo služil za krepitev samozavedanja in splošnega zdravja.
Za 45-60 minutno meditacijo potrebujete ležalko in/ali odejo ter beležko za zapiske, če začutite, da bi med uvodno predstavitvijo želeli kaj zabeležit.
Delavnica poteka v angleškem jeziku


Krepitev sočutja
Nedelja, ob 10:00, 60 min

Delavnica je sestavljena iz dveh delov, ki na zabaven, a hkrati prefinjen način omogočata spoznavanje povezave uma, čustev in našega obnašanja. Med kratkim eksperimentom in med vajami bomo opazovali občutke, ki se bodo spletali v različne čustvene reakcije, jih skušali analizirati in ovrednotiti v relaciji do sebe in drugih. Ukvarjali se bomo z dejstvom, kako različne situacije in proces misli vplivajo na čustveno stanje in posledično na naše delovanje. Naučili se bomo tehnike umirjanja uma, ki nam bo v različnih življenjskih situacijah pomagala delovati bolj ozaveščeno in s tem bolj prijazno do sebe in okolice. Krepili bomo sočutje do sebe in do drugih. Vaje se lahko uporabijo kot igra ozaveščanja misli in občutkov ter kot treniranje delovanja s točke umirjenosti. Primerne so tako za odrasle kot za otroke različnih starosti, saj so zabavne a hkrati v izziv. 
dr. Helena Korošec
(Društvo DrugaZgodba,
Peter Hess® Akademija Slovenija)


      Zgodba zvoka v prostoru in času
Nedelja, ob 11:00, 60 min

Kam nas zvok lahko popelje? Kaj lahko v nas prebudi? Kako nas zvoki iz okolja spomnijo na globoko shranjene spomine? Katera čustva se sprožijo, ko zaslišimo prijetne zvoke in tiste manj prijetne? Zakaj so nekateri zvoki za nekoga prijetni za drugega pa odbijajoči in nezaželjeni?
Vabljeni, da skupaj raziščemo skrivnost zvokov različnih inštrumentov. Ujemimo trenutek, ko se umetnost slike in zvoka združita in spregovorita v edinstveni zgodbi. Zgodbi, ki je la vaša, ker bodo barve, oblike, toni, ritem in melodija pripovedovali zgodbe vaših življenjskih izkušenj, čustev in tistega, kar vam bo telo v danem trenutku spregovorilo.
S procesom ustvarjanja zvočne slike bomo spodbudili ustvarjalnost, zavedanje svojih čustev in telesa, divergentno mišljenje in medsebojno sodelovanje. Improvizirano, svobodno raziskovanje zgodbe z zvokom omogoča vsakemu posamezniku unikatno izkušnjo povezave zavednih in nezavednih procesov, vstop v ustvarjalen proces pa nudi varno okolje za nebesedno izražanje čustev in misli.

 
Majda Kovačec
(Osnovna šola Naklo)
      Svoboda duha
Sobota, ob 16:45, 90 min

Človek ni le fizično in umsko bitje, saj se izza vsem videnega, skriva ves njegov energijski in informacijski sistem. Informacijski sistem človeka je poln vzorcev delovanja, ki usmerjajo vsako človekovo misel ter dejanja, oziroma človeka vodijo iz ozadja. Vsak človek, ki doživi res težko bolezen, večkrat sliši rek: »Popolnoma se spremeni in boš mogoče lahko še živel!«
Slednje v prenesenem pomenu pomeni, da mora tak človek ustvariti svoj lastni čudež in spremeniti svoje misli, navade, dejanja… Vsi vzorci delovanja človeka vodijo in ga lahko omejujejo ter mu ne dovolijo svobode. Najvišji smisel življenja pa je mir in svoboda vsakega posameznika. Ko človek doseže vse to, je lahko tudi fizično omejen, a zadrži svobodo duha.
Pred udeležence bo postavljeno dejstvo, zakaj človek doživi pretres, oziroma, kaj je smisel trpljenja ter kako si ga lahko vsak obrne v svoj prid. Poudarek delavnice bo na moči misli, ki gradijo umski svet in ustvarjajo vzorce delovanja, ti so lahko vzpodbujajoči ali omejujoči, kar je odvisno od posameznika. Delavnica bo udeležence popeljala na pot spoznavanja svojega bistva in smisla življenja.
Skozi meditacijo bodo udeleženci uravnovesili svoj energijski potencial, ki bo udeležencem dal novih moči za pogled v vsakdan.

 
Majda Kovačec
(Osnovna šola Naklo)


      Shakti Dance
Sobota, ob 18:15, 60 min

Udeleženci se bodo seznanili z vadbo Shakti dancea, ki ga je ustvarila Sara Avtar. Sara je bila učiteljica kundalini joge, ko je v nekem trenutku začutila, da bi v jogo vpeljala tudi ples. Z dovoljenjem jogi Bhagana, ustanovitelja kundalini joge, je gradila in ustvarila Shakti dance. Danes je po svetu že zelo veliko učiteljev shakti dancea. Vsak učitelj v svoje poučevanje vgradi del sebe, tako je storila tudi Majda in vadbo prilagodila.
Potrebujemo podlogo in športna oblačila. 
Barbara Kordež
(Osnovna šola Naklo)


      Podpora telesu skozi letne čase
Nedelja, ob 15:00, 90 min

Vsako telo je vredno ljubezni, da se mu prisluhne in spoštuje njegove potrebe. Sodobni način življenja pa telesu ne prinaša nič dobrega. Stres je postal del vsakdanjika. Težko je najti mir in zadovoljstvo, večina ljudi se počuti ujete in izčrpane. Pozabljajo na svoje telo, svoje počutje, svoje zaznavanje in doživljanje. Tradicionalna kitajska medicina opozarja, da je potrebno uskladiti življenje in živeti v harmoniji z naravo. Da se začnemo ravnati po naravni biološki uri, po naravnih ritmih letnih časov. Na delavnici bo udeležencem na enostaven način razloženo, kako lahko sami poskrbijo za svoje zdravje. Predstavljene jim bodo dihalne in telesne vaje, samomasaža, primerna prehrana skozi letne čase in vpliv letnih in dnevnih ciklov na naše telo.
Potrebujemo lahkotna oblačila in podlogo za vadbo.


 
Majda Kovačec
(Osnovna šola Naklo)
in
Barbara Kordež 
(Osnovna šola Naklo)

 

      Šola za življenje
Sobota, ob 14:15, 60 min

Udeležencem bo na praktičen način predstavljen model pionirskega predmeta »Šola za življenje«, ki ga vodita avtorici delavnice na OŠ Naklo. V zavedanju o obremenjenosti in preobremenjenosti mladostnikov sta ustvarili sklope vaj in tehnik samopomoči. Sem spadajo fizične vaje, ki zajemajo širok spekter gibanja ter umsko-energijske vaje in tehnike sproščanja. Na delavnici bodo udeleženci spoznali in preizkusili del dogajanja, kot ga skozi potek Šole za življenje doživijo učenci..
Potrebujemo podlogo in športna oblačila.


 
Katarina Vodopivec Kolar
(Osnovna šola Domžale)

      Čuječen stik z naravo, s sabo in drugimi v zunanjem okolju
Sobota, ob 15:15, 60 min, v naravi

Ob neposrednem stiku z naravo ter z izkustvenim učenjem v zunanjem okolju učenci najbolje začutijo pomen in moč naravne energije, ki jo lahko poglobijo tudi z različnimi meditativnimi tehnikami. V naravnem okolju je z učenci lažje vzpostaviti čuječ stik z naravo in jim omogočiti, da naravo začutijo z vsemi čutili, praktično spoznajo njene zakonitosti in jo vzljubijo – in tako tudi trajno zgradijo pozitiven odnos do njenega varovanja in ohranjanja. Za učitelje in vzgojitelje, ki poučujejo otroke o naravi in pomenu njenega ohranjanja za zanamce je ključno, da čim bolj ponotranjijo pomen vrednot trajnostnega razvoja z vzpostavitvijo pristnega čustvenega stika z naravo. Aktivnosti delavnic so strukturirane od čutnega preko čutstvenega in izkustvenega dojemanja narave. Predstavljena bo tudi tehnika navezovanja stika med udeleženci – teambuilding v zunanjjem okolju – s poudarkom na poglabljanju pozornosti na sogovornika.

 
Jana Pertot Tomažič
(mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik)

      Točke mojega življenja
Nedelja, ob 10:00, 60 min

Na delavnici bomo predstavili novo metodo coachinga Points of You, ki spodbuja čuječ odnos tako do sebe kot do drugih. Metoda je zasnovana tako, da s pomočjo asociativnih kartic, na katerih so fotografije in opredeljene teme, razrešujemo določen problem, dilemo, vprašanje, ki si ga zastavljamo. Gre za učinkovito orodje v procesu samoraziskovanja in strokovnega razvoja. Omogoča drugačen pogled na določeno situacijo, saj aktivira druge, bolj kreativne dele možganov, ki ponujajo nove rešitve in osvobajajo izpod primeža miselnih in vedenjskih vzorcev.


 
Emira Bečič
(Osnovna šola Nove Fužine)      Blagoslov je tam kjer si
Nedelja, ob 12:45, 60 min

Mir, radost, obilje, zdravje, moč, ljubezen in dolgo življenje za vse nas. Tako bi lahko začeli vsak dan in naš vsakdan bi bil blagoslovljen. Na delavnici bomo spoznali kako pomemben je namen in nevidni prostor, ki ga določa naš odnos do narave in človeštva. Vstopili bomo v stik z naravo, kjer so vsi odgovori. Tako bo naš odnos postal edinstven in ljubeč. Udeležencem bo predstavljen pogled na čas, ki ga kreirajo misli. Preteklost, sedanjost in prihodnost. Zavedanje sebe , sveta in soljudi-občutek za harmonijo in lepo naravo. Svet pred nami je naša miselna projekcija, misel pa je naša kreacija. Naj bo danes tisti dan, ko se boste zazrli vase v najbolj iskrenem iskanju notranjega miru, ljubezni in harmonije. Tisti dan, ko boste začeli iskati ljubezen, bo ljubezen začela iskati vas. Tisti dan, ko boste začeli iskati mir, bo mir začel iskati vas. Tisti dan, ko boste začeli prepoznavati vaše darove in potenciale, bodo oni začeli prepoznavati vas.

 
dr. Sonja Kitak (Gimnazija Jožeta Plečnika)
      Negovanje glasu tukaj in zdaj
Sobota, ob 17:30, 30 min

Cilj delavnice je spoznati pomembnost skrbi in negovanja svojega glasu. S pravilno tehniko preprečimo preobremenjenost glasilk, hripavost, izgubo glasu ali celo okvare glasilk.
Na delavnici se bomo posvetili pravilnemu dihanju s prepono in spoznavanju zakonitosti naravnega in močnega glasu, ki po nepotrebnem ne obremenjuje glasilk. Spodbujali bomo sproščenost in odprtost, ki je temelj učinkovite komunikacije.
Najprej bomo izvedli nekaj tehnik za sproščanje celega telesa. Nato bomo stoje ali leže spoznali in naredili nekaj vaj za ogrevanje govornega aparata in glasilk. Sledijo vaje za pravilno dihanje in tvorbo glasu, s katerimi lahko redno nadaljujemo. Na ta način lahko poskrbimo za svoj glas in glasilke.