Mednarodna konferenca Mindfulness 2019

3. - 5. oktober 2019

Terme Olimia, Podčetrtek


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Program konference
V program so še možne spremembe. Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Četrtek, 3. oktober 2019,  Terme Olimia, Podčetrtek


12:00-13:00

Prihod in registracija udeležencev

13:00-16:00

dvorana Primula I

OTVORITEV KONFERENCE


MINDfulness 2019

"Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost"


UVODNI NAGOVORI

Čuječnostni odmik ob glasbi
Mateja Bobek 

PLENARNA PREDAVANJA

Mindfulness and Mind Training for School-Based Staff 
David McMurtry (Inspired by Learning, Univerza v Aberdeenu, Škotska)

Mindfulness Attitudes in the Classroom
Lana Horvat Dmitrović
(Univerza v Zagrebu, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo)


 Our Brain in Mindfulness: Roadmap for a Journey Within
 Sangeeta Bhatia (Gargi College, Univerza v Delhiju, Indija)

DELAVNICA (60 min)
Games for Encouraging the Development of Children’s Potential with Zhineng Qigong
Mira Trampuš, Anja Trampuš Purger (Društvo Leteča želva)

Vodi: Mojca Orel

16:00-16:30

 Odmor (kava, čaj, voda, sok, prigrizek)

16:30-17:15

Angelica
(v angleškem jeziku)

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

DELAVNICA (45 min)

Mindfulness and Self-hypnosis
Jana Pertot Tomažič
(OŠ Domžale)

Primula I

ČUJEČNOST 
V IZOBRAŽEVANJU 

Plenarno predavanje (45 min)

Čuječnost - vprašanja in odgovori
Eva Škobalj
(Prva gimnazija Maribor)


Vodi: Katarina Vodopivec Kolar

17:15-19:15

Angelica
(v angleškem jeziku)

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Plenarno predavanje
(45 min)

Mindfulness - Questions and Answers
Eva Škobalj
(Prva gimnazija Maribor) DELAVNICA v slovenskem jeziku (45 min)

V stiku s seboj

 Senka Božič
(Vzgojni zavod Planina)

Vodi: Jana Pertot Tomažič

Primula I

ČUJEČNOST 
V IZOBRAŽEVANJU 

Plenarno predavanje

Delovanje možganov in vpliv čuječnosti nanje
Anita Vidic
(Šolski center Novo mesto)


Predavanja

Meditativno terapevtsko sproščanje
Senka Božič
(Vzgojni zavod Planina)

Čuječnost in skupinsko oziroma sodelovalno delo v različnih skupinah
Nataša Jurjevec Juvan
(Srednja šola Domžale)


Kako otroke in mladostnike poučevati čuječnost
Andreja Vukmir Brenčič (Družinski in terapevtski center Pogled)

Tehnologije v razredu
Natalija Kirar
(Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola)


Doživetje v deželi Petra Klepca
Dušan Okleščen
(Šolski center Novo mesto)


Negovanje čuječnosti z elementi Montessori pedagogike pri pouku geografije
Marta Nardin (OŠ Polje)

Vodi: Katarina Vodopivec Kolar

Primula 2

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Plenarna predavanja 

Z glasbo in gibanjem do boljših odnosov
Nataša Babič (OŠ Angela Besednjaka Maribor)

Program BAL-A-VIS-X kot učitelj čuječnosti
Tjaša Islamčević Lešnik
(CIRIUS Kamnik)


V čem je dodana vrednost tabora Gimnazije Kranj?
Gašper Markič
(Gimnazija Kranj)


Predavanja

Pouk malo drugače: slovenščina in narava z roko v roki
Majda Fortuna Gregorčič
(OŠ Ivana Cankarja Vrhnika)


Knjige nam pomagajo, da upočasnimo
Cilka Zupančič
(OŠ Mokronog)


 Čuječnost pri pouku nemškega jezika
Žužana Zajtl
(Gimnazija Bežigrad)


Prvi koraki k čuječnosti pri pouku španščine
Lučka Rednak
(Gimnazija Celje – Center)


Vodi: Nataša Bergant


19:15-20:15

Primula I

DELAVNICA
Okrepimo naše dobro počutje z glasbo in gibanjem

Nataša Babič
(OŠ Angela Besednjaka Maribor)


20:15

Zaključek prvega dne konference
Petek, 4. oktober 2019,  Terme Olimia


08:00-09:00

Prihod in registracija udeležencev

08:15-08:45

dvorana Angelica

Qigong (Optional)
Vera Kaltwasser


09:00-10:40

 dvorana Primula I

PLENARNA PREDAVANJA

Applying Aesthetic Experience and OPTIC Approach in Teaching a Greek Language Arts Course in a Multicultural Environment
(20 min)
Maria-Anna Sidiropoulou (ACS Athens, Grčija)

Mindfulness in Schools
(75 min)
Vera Kaltwasser (AISCHU – Achtsamkeit in der Schule (Čuječnost v šoli), Nemčija)

Vodi: Mojca Orel

10:40-11:05

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

11:05-12:45


PLENARNA PREDAVANJA

Staying in Emotional Balance: Healthy Self-Regulation
Snežana Milenković
(Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta, Srbija)

Effectiveness of Zhineng Qigong on Emotional and Behavioural Difficulties in the School Environment: Results of a Two-way Mixed Design Study
Mauro Lugano, Anja Trampuš Purger, Andraž Purger (Društvo Leteca želva)
 Urša Mars Bitenc (Univerza na Primorskema, FAMNIT)


DELAVNICA (60 min)
Mindfulness and Mind Training Strategies, Techniques and Practices for Maintaining Staff Well-Being in Schools and Classrooms

David McMurtry (Inspired by Learning, Univerza v Aberdeenu, Škotska)

Vodi: Mojca Orel

12:45-13:45

 Odmor za kosilo

13:45-16:45

Angelica
(v angleškem jeziku)

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

 Predavanje

Handclapping and Other Methods for Developing Mindfulness in Teaching English as a Foreign Language
Merita Korenica (OŠ Trnovo)

DELAVNICA (120 min) Teaching mindfulness to school teachers and to school children and students
Vera Kaltwasser
(AISCHU – Achtsamkeit in der Schule - Čuječnost v šoli)DELAVNICA (40 min)
V slovenskem jeziku

Čuječnost med zaposlenimi v šolstvu
Sandra Jemec (OŠ Marije Vere) in
Anja Zima (OŠ Jakoba Aljaža Kranj)

 Vodi: Sandra Zelko Sitar
 Primula I

ČUJEČNOST V NARAVNEM OKOLJU

Predavanja


Vaje čuječnosti in profesionalni razvoj učitelja
Vesna Drofenik Jerič
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Sodobna umetnost in narava okrog nas
Tanja Mastnak
(Gimnazija Bežigrad)


Prisluhnimo vodi
Anastazija Makorič Bevčar (Gimnazija Nova Gorica)

Medpredmetno povezovanje na šolskem vrtu
Alenka Sedlar Špehar
(BIC Ljubljana, Živilska šola)


Vzgajanje za zdravo ekološko pridelano hrano
Petra Drnovšček
(OŠ Franceta Bevka Tolmin)


Čuječnost in literarno ustvarjanje v naravi
Vera Zagoričnik Novak
(OŠ Ljudski vrt Ptuj)


Rdeča redkvica in čuječnost v oddelku podaljšanega bivanja Mojca Kovačič (OŠ Notranjski odred Cerknica)

»Land art« pri pouku LUM v 1. razredu
Sonja Pučko
(OŠ Ljudski vrt Ptuj)


Vodi: Katarina Vodopivec Kolar 

DELAVNICA V ZUNANJEM OKOLJU
15:45 – 16.45
(60 min)

Čuječen stik z naravo, s seboj in drugimi v zunanjem okolju
Katarina Vodopivec Kolar
(OŠ Domžale)ob 15.45
ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU


Plenarna predavanja

Peti pomeni biti čuječ
Marjetka Kozmus
(Gimnazija Ledina)


11 idej za urjenje čuječnosti s pomočjo gline
Klaudija Košenina
(OŠ Primoža Trubarja Laško)


Čutne zaznave pri slepemu v povezavi s čuječnostjo v različnih življenjskih situacijah
Carmen L. Oven, Aksinja Kermauner, Janja Plazar
(Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)

Vodi: Tina Šetina

Primula 2

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA ČUJEČNOSTI

Plenarni predavanji

Čuječnost in stres
Mojca Okršlar (Srednja šola Domžale)

 Stres na delovnem mestu ter uvajanje čuječnosti v šolske klopi
Iris Polutnik (OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnika)

 Predavanja

Uporaba zvočnih posod ter njihovih vibracij kot učinkovito terapevtsko orodje pri sproščanju, boljši koncentraciji in pomnjenju v šolskih prostorih
 Urška Kovačič
(OŠ Nove Fužine)


Z umetnostjo k čuječnosti in s čuječnostjo k umetnosti
Bergit Vrečko
(Gimnazija Celje – Center)


Čuječnost in dodatna strokovna pomoč v redni osnovni šoli
Mojca Lalić
(OŠ Slave Klavore Maribor)


Čuječnost in otroci z motnjo v duševnem razvoju
Tanja Hrovat
(CUDV Matevža Langusa Radovljica)


Čuječnost – ključ do globljega razumevanje jezika in književnosti
Ljubica Koprivc Bertoncelj (Gimnazija Celje – Center)

Pesniška delavnica v luči čuječnosti
Tanja Štante Benčina
(Gimnazija Celje – Center)


Čuječnost pri poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika
Marjetka Zorzut Santoro
(Šolski center Nova Gorica)


Motivacija za branje z interaktivnimi igrami
Blanka Bošnjak
(Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)


Vodi: Jana Pertot Tomažič


16:45-17:15

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

17:15-19:15

Angelica
(v angleškem jeziku)

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

DELAVNICA (120 min)

 Teaching mindfulness to school teachers and to school children and students

Vera Kaltwasser
(AISCHU – Achtsamkeit in der Schule - Čuječnost v šoli) Erika 

DELAVNICA (120 min)

The way to Mindfulness is through our Hearts: Understanding the Why, What & How!
Sangeeta Bhatia
(Oddelek za psihologijo, Gargi College,
Univerza v Delhiju, Indija)


Vodi: Sandra Zelko Sitar
Primula I

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Predavanja


Pomen čuječnosti pri delu z introvertiranimi otroki
Damjana Pregeljc (Srednja tehniška šola Koper)

Ujemi srečo – zdaj!
Tanja Vasle
(I. OŠ Žalec, POŠ Ponikva)


Čuječ dan v vrtcu
Nuša Jug

Kako do čuječih učencev
Sandra Jemec (OŠ Marije Vere) in Anja Zima (OŠ Jakoba Aljaža Kranj)

Likovna subjektivizacija kot vzvod za kreativnost v pedagoškem procesu Reggio Emillia
Emira Najdenova
(OŠ Nove fužine)


Parametri, ki vplivajo na otrokovo pripravljenost za šolanje
Irena Fišter (OŠ Bršljin)

Avtentično učenje – najboljša šola
Mihaela Korošak
(III. gimnazija Maribor)


 Obvladovanje čustev pri pouku matematike
Janita Tomažin (Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola)

Vodi: Tina Šetina


Primula 2

SODOBNI PRISTOPI K POUČEVANJU ČUJEČNOSTI

Predavanja


Osebna izkušnja učiteljice razrednega pouka s programom MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)
Kaja Lenič
(OŠ Log-Dragomer)


Razvijanje čuječnosti z medpredmetnim povezovanjem
Nataša Munih
(Gimnazija Nova Gorica)


Povezava čuječnosti in čustvene inteligence pri mladih
Biljana Bahat
(Šolski center Novo mesto)


Vpliv čuječnosti pri izdelavi sodobnih učil
Andro Glamnik
(Šolski center Celje)


Inovativni pristopi k poučevanju pri obravnavi piramide v 9. razredu
Dolores Bončina
(OŠ Franceta Bevka Tolmin)


Urjenje čuječnosti pri športni vzgoji
Špela Sešlar
(Gimnazija Celje – Center)


Tek osvobaja
Mateja Frangež-Herman
(Šolski center Celje, Gimnazija Lava)


Igrišče - prostor za razvijanje čuječnosti, sprostitev in raziskovanje
Sabina Tauses (I. OŠ Žalec)

Vodi: Kaja Lenič

19:15-20:00

Primula I

DELAVNICA (45 min)

Razvijanje čuječnosti pri učencih z uporabo zvočnih posod
Urška Kovačič (OŠ Nove Fužine)

20:00

Zaključek drugega dne konferenceSobota, 5. oktober 201907:30-08:00

Prihod in registracija udeležencev

08:00-09:50

dvorana Primula I

MINDfulness 2019

"Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost"

Plenarna predavanja in delavnice

Workshop (90 min)
Zhineng Qigong Stillness Meditation - For Each Part of the Day 
Mira Trampuš, Anja Trampuš Purger (Društvo Leteča želva)

The Importance of Mindfulness and Project-based Class for Improvement of Students’ Learning Opportunities and Teaching Activities
Bojana Markovic (Neodvisna univerza Banja Luka, BiH)

Vodi: Mojca Orel

09:50-10:20

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

10:20-13:10

 

DELAVNICA V ZUNANJEM OKOLJU
10:30-11:30
(60 min)
(v angleškem jeziku)

Sensitive Contact with Nature, with Yourself and Others in the External Environment
Katarina Vodopivec Kolar
(OŠ Domžale)


DELAVNICA
11:45-12:30

Vzpostavljanje dobrega stika
Jana Pertot Tomažič
(OŠ Domžale)

Primula 1

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Plenarna predavanja

Forgiveness and Gratitude – Way to Mindful Life
Snežana Milenković
(Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta, Srbija)


Predstavitev predmeta "Šola za življenje"
Majda Kovačec (OŠ Naklo)

Govori z dobrim namenom – tukaj in zdaj
Hermina Rot (OŠ Gorje)

Tipam, torej sem – akcijska raziskava taktilnih sposobnosti prvošolcev
Maja Novak
(OŠ Preserje pri Radomljah)


Predavanja

Čuječnost v praksi izvajanja dodatne strokovne pomoči v osnovnih in srednjih šolah
Matic Mur, Suzana Pulec Lah (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Čuječnost v superviziji za razvoj strokovnih kompetenc za delo z otroki s posebnimi potrebami
Ajda Eiselt Čreslovnik
(CIRIUS Kamnik)


Ure dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami lahko izvajamo tudi v naravi
Polona Markovič (OŠ Karla Destovnika Kajuha)

Čuječ učitelj lažje prepozna dijake v stiski
Alenka Potočnik Zadrgal
(Šolski center Kranj)


Prisluhniti drugemu
Klavdija Stropnik
(Šolski center Kranj)

Joga pri pouku športne vzgoje
Mitko Nasevski (Gimnazija Murska Sobota)

Vodi: Sandra Zelko Sitar
Primula 2

ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Plenarna predavanja

Geoselfness (Kako klasične geografske terenske vaje spremenimo v potovanje od narave k sebi)
Lea Nemec
(Gimnazija Ledina)


Sproščanje ob torkih
Tina Šetina
(OŠ Alojzija Šuštarja)


Priprava na pouk z Brain Gym metodo
Amadeja Turnšek
(Glasbena šola Karol Pahor Ptuj)


Samozavedanje in obvladovanje čustev
Mirjana Purnat
(OŠ Dramlje)


Učenje matematike s preiskovanjem in čuječnost
Mojca Plut (Ekonomska šola Novo mesto)

Ustvarjalno branje in pisanje pri pouku slovenščine na gimnaziji
Marjetka Krapež
(Gimnazija Vič)


Predavanja

Premagovanje stresa – sproščanje in čuječnost
Mira Vidmar (OŠ Karla Destovnika – Kajuha)

 Kaj nastane, ko profesorji in dijaki združijo moči
Vanja Kancler, Natalija Kirbiš, Natalija Prašnički
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)


Prebujanje čuječnosti s poučevanjem podjetništva in dobrodelnosti
Keith Kleva (Srednja ekonomska šola Ljubljana in Šolski center Srečka Kosovela Sežana)

Vodi: Tina Šetina

13:10-13:45

 Odmor (kava, čaj, voda, prigrizek)

13:45-16:45

Primula I

DELAVNICA (90 min)

Celovit človek

Majda Kovačec (OŠ Naklo)


DELAVNICA (90 min)

Postanimo celoviti
Barbara Kordež (OŠ Naklo)

16:45

Zaključek konferenceDELAVNICE


 
Vera Kaltwasser
(AISCHU – Achtsamkeit in der Schule (Čuječnost v šoli), Nemčija)

      Teaching Mindfulness to School Teachers and to School Children and Students
Petek, ob 14:00, 120 min
Petek, ob 17:15, 120 min

Na delavnici bodo udeleženci izkustveno raziskovali nabor vaj in učnih pristopov v zvezi s poučevanjem čuječnosti na pedagoškem področju. Veliko časa bomo namenili samo-zaznavanju in samo-refleksiji. Znanstveno ozadje, ki se nanaša na učinke čuječnosti, bomo povezali z neposredno osebno izkušnjo. Poleg tega bo dovolj prostora za izmenjavo idej in konkretnih načinov vpeljevanja čuječnosti v izobraževanje učiteljev in pouk. Delavnica poteka v angleščini. 
David McMurtry
(Inspired by Learning, Univerza v Aberdeenu, Škotska)

      Mindfulness and Mind Training Strategies, Techniques and Practices for Maintaining Staff Well-Being in Schools and Classrooms
Petek, ob 12:30, 60 min

Na praktični delavnici bomo raziskovali strategije, tehnike in prakso tako čuječnosti kakor tudi urjenja uma, ki so v pomoč in podporo šolskemu in pedagoškemu osebju, zlasti učiteljem, da vzdržujejo svojo celovitost.
Delavnica vključuje kratke predstavitve, diskusije v manjših skupinah, vprašanja celotne skupine in povratne informacije ter sodelovanje v prakticiranju čuječnosti. Primeri tehnik in praks vključujejo 3 minutni prostor za dihanje, Oddih za sočutje do samega sebe, usmerjanje na dih in razvijanje občutja utelešenosti. Delavnica poteka v angleščini. 
Sangeeta Bhatia
(Gargi College, Univerza v Delhiju, Indija)

      The way to Mindfulness is through our Hearts: Understanding the Why, What & How!
Petek, ob 17:15, 120 min

Delavnica vas vabi k raziskovanju notranjih pokrajin, ki se vedno znova spreminjajo v luči izzivov, dnevnih zahtev, preobremenjujočih izkušenj ali napornih konfliktnih odločitev. Um je kakor Pandorina skrinjica. V njej so skriti pred očmi viri, v katere se lahko poglobimo, da ustvarimo pozitivnost in moč za izboljšanje samega sebe ter sprejmemo odgovornost za vse, s čimer se soočamo. Rezilientnost je eno izmed nepogrešljivih orodij, ki ga vsakdo lahko uporabi za krepitev notranjega sebstva, izboljšanje dobrega počutja in varovanje našega duševnega zdravja na splošno.
Cilj je krepitev sebstva s pomočjo povečanja osebnih virov odpornosti z uporabo interaktivnih dejavnosti, delovnih listov in študij primerov / pripovedi, ki jih bi nekdo razgrnil, da bi udeležence izpostavili sistematičnem razumevanju rezilientnosti in da bi poglobili svoje veščine čuječnosti s pomočjo sočutja do samega sebe, da bi dosegli bolj zdrave, srečnejše in bolj izpolnjujoče odnose. Delavnica poteka v angleščini.


 
Majda Kovačec
(Osnovna šola Naklo)

      Celovit človek
Sobota, ob 13:45, 90 min

Delavnica bo udeležence popeljala v zavedanje sebe, svojega bistva, zdravja in vsega kar gradi duševni mir. Spoznali se bodo s terminom Imeti sebe rad, ter pastmi, ki človeka odvračajo od tega. Vsak posameznik se bo soočil s samim seboj, s svojimi omejitvami in pozitivnimi navadami. Ozavestili bodo osnovne gradnike zdravja: prehrana, gibanje, misli. Poglobili se bodo v svoje fizično, čustveno in psihično zdravje ter skozi praktični del ozavestili težave, a hkrati spoznali in preizkusili možne tehnike samopomoči. Skozi meditacijo bo vsak uravnovesil energijsko pretočnost, saj je sprostitev neogibna potreba človekovega vsakdana. Poudarek bo na moči misli, ki gradijo umski svet in ustvarjajo vzorce delovanja, ti so lahko vzpodbujajoči ali omejujoči, kar je odvisno od posameznika. Današnji svet je prežet s stresom in strahovi. Da bi postali in ostali zdravi, je potrebno uravnotežiti telo, um in duha. Udeleženci se bodo soočili z močjo odpuščanja. Skozi delavnico bo predstavljen tudi model poučevanja izbirnega predmeta za učence. Na OŠ Naklo se ta predmet imenuje Šola za življenje.

 
Barbara Kordež
(Osnovna šola Naklo)


      Postanimo celoviti
Sobota, ob 15:15, 90 min

Vsako telo je vredno ljubezni, da se mu prisluhne in spoštuje njegove potrebe. Sodobni način življenja pa telesu ne prizanaša nič dobrega. Stres je postal del vsakdanjika. Težko je najti mir in zadovoljstvo, večina ljudi se počuti ujete in izčrpane. Pozabljajo na svoje telo, svoje počutje, svoje zaznavanje in doživljanje. Ste se kdaj vprašali, kateri so trenutki, ki jih namenite sebi? Na delavnici bodo udeleženci spoznali, kaj lahko sami naredijo, da se bodo bolje počutili. Na svoje telo se bodo osredotočali preko gibanja in mirovanja, dihanja, meditacije, sproščanja in dotika. Glavni namen tovrstnega gibanja sta sproščanje in dobro počutje. Pri tem gre tudi za raztezanje in boljše ravnotežje. Gibanje se izvaja mehko, pri čemer se uporablja zgolj teža telesa. Ključno je, da gibanje vzbuja prijetne občutke in dobro počutje. Vse vaje so zasnovane tako, da odpravljajo napetost, izboljšujejo telesno držo in pospešijo krvni obtok. Nekaj vaj bodo udeleženci delavnice izvajali v paru, ter tako pojačali vezi drug med drugim in se podprli, naučili se bodo tudi nekaj preprostih in zelo učinkovitih masažnih tehnik. Na delavnici bodo drug drugega masirali, sproščali, raztezali in greli. Vsakdanji dotiki in objemi so zelo pomembni za dobro počutje. Preko delavnice bo predstavljen projekt poučevanja učencev na OŠ Naklo, ki obiskujejo izbirni predmet Šola za življenje.

 
Sandra Jemec (Osnovna šola Marije Vere)

 
Anja Zima (Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj)

      Čuječnost med zaposlenimi v šolstvu
Petek, ob 16:00, 40 min

Na delavnici želimo poudariti čuječno zavedanje naših čutil (vid, tip, sluh, vonj in okus). Čutila uporabljamo praktično skozi cel dan, v vsakem trenutku, vendar so naša dejanja vse preveč avtomatizirana. Delo bo potekalo na 4 postajah, kjer se bodo udeleženci na vsaki postaji osredotočili na določeno čutilo. Udeleženci bodo lahko odkrivali zvoke iz vsakdana, jih primerjali med seboj ter vsakemu zvoku poiskali svoj par. Spoznavali bodo teksturo različnih snovi ter jo skušali prepoznati zgolj s tipanjem skozi gumijasto snov. Prepoznavali bodo vonje in premislili, ali v njih prebudi kakšne spomine, mogoče na jed, pijačo, začimbo in rastlino. Čutilo vid pa bodo urili z iskanjem malih predmetov v manjših stekleničkah, polnih riža, sladkorja, moke, … Cilj delavnice je predvsem ta, da se začnemo zavedati, koliko vsako naše čutilo vpliva na naš vsakdan, poleg tega pa izvajalki delavnice želita svojim kolegicam podati kakšno idejo za delo v šoli, bodisi kot delavnica za zaposlene ali kot delavnica za razvijanje čuječnosti osnovnošolskih otrok.


 
Katarina Vodopivec Kolar (Osnovna šola Domžale)      Čuječen stik z naravo, s sabo in drugimi v zunanjem okolju
Petek, ob 15:45, 60 min, v naravi, v slovenskem jeziku,
Sobota, ob 10:30, 60 min, v naravi, v angleškem jeziku

Ob neposrednem stiku z naravo ter z izkustvenim učenjem v zunanjem okolju učenci najbolje začutijo pomen in moč naravne energije, ki jo lahko poglobijo tudi z različnimi meditativnimi tehnikami. V naravnem okolju je z učenci lažje vzpostaviti čuječ stik z naravo in jim omogočiti, da naravo začutijo z vsemi čutili, praktično spoznajo njene zakonitosti in jo vzljubijo – in tako tudi trajno zgradijo pozitiven odnos do njenega varovanja in ohranjanja. Za učitelje in vzgojitelje, ki poučujejo otroke o naravi in pomenu njenega ohranjanja za zanamce je ključno, da čim bolj ponotranjijo pomen vrednot trajnostnega razvoja z vzpostavitvijo pristnega čustvenega stika z naravo. Aktivnosti delavnic so strukturirane od čutnega preko čutstvenega in izkustvenega dojemanja narave. Predstavljena bo tudi tehnika navezovanja stika med udeleženci – teambuilding v zunanjjem okolju – s poudarkom na poglabljanju pozornosti na sogovornika.

 
Jana Pertot Tomažič
(Osnovna šola Domžale)

      Čuječnost in samohipnoza
Četrtek, ob 16:30, 30 min, v angleškem jeziku

Na delavnici bo predstavljena ena najbolj uporabnih, učinkovitih in hkrati preprostih tehnik v nevrolingvističnem programiranju, to je tehnika Betty Erickson. Tehnika se v hipnoterapiji uporablja kot uvod v trans. Lahko jo uporabimo tudi za samohipnozo, pri čemer sami svoji podzavesti posredujemo različne sugestije. Zelo učinkovita je za sprostitev, umiritev, premagovanje stresa in za odpravljanje težav z nespečnostjo. Izvajamo jo lahko na sebi ali z njo pomagamo drugim, kjer koli in kadar koli. Bistvo tehnike je usmerjanje pozornosti na različne čutne dražljaje v okolju in prehajanje skozi zaznavne kanale, kar zaposli naš delovni spomin. Ob tem tonemo v prijetno sproščeno stanje z redkimi mislimi, ki omogoča, da se spočijemo in napolnimo z novo energijo. Hkrati pa z usmerjanjem pozornosti na vidne, slušne in kinestetične dražljaje urimo čuječnost. Delavnica poteka v angleščini.

 
Jana Pertot Tomažič
(Osnovna šola Domžale)

      Vzpostavljanje dobrega stika
Sobota, ob 11:45, 45 min

Dober stik je temeljna veščina za vzpostavljanje učinkovite komunikacije. Ljudje smo si različni in če hočemo sodelovati, moramo najti skupni jezik. Sposobnost povezovanja in sodelovanja z ljudmi okrog nas nam omogoča, da uresničimo, kar želimo. Ljudje bodo pripravljeni sodelovati le, če se bodo ob nas počutili prijetno in nam bodo zaupali. To je še zlasti pomembno v šoli, kjer učitelji vsakodnevno sodelujemo z različnimi skupinami ljudi – z učenci, s starši, kolegi. Na delavnici se bomo naučili tehnike, kako vzpostaviti dober stik s sogovorniki tako na neverbalni kot na verbalni ravni, da nam bodo sledili in nam zaupali.

 
Senka Božič
(Vzgojni zavod Planina)

      V stiku s seboj
Četrtek, ob 18:10, 45 min

Delavnica je namenjena vzpostavitvi stika s seboj, kar je mogoče doseči preko globoke sprostitve. V ta namen bomo najprej izvedli gibalno-energetske vaje ter nadaljevali z vodenim sproščanjem v ležečem ali sedečem položaju. Delavnice se lahko udeleži vsakdo ne glede na starost ali fizično pripravljenost. Zaželena so udobna oblačila in podlaga za sedenje ali ležanje. Intenzivnost delavnice bo prilagojena skupini.
    

 
Nataša Babič
(Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor)


      Okrepimo naše dobro počutje z glasbo in gibanjem
Četrtek, ob 19:15, 60 min

Delavnico bomo izvajali z metodo biodanze, ki je na gibanju osnovana metoda in večinoma uporablja ples kot obliko izražanja. Je glasbeno-gibalni sistem integracije človeka, s pomočjo katerega povezujemo mišljenje, čustvovanje in gibanje. Hkrati je to sistem revitalizacije in prenove čustev. Ni terapija, ima pa terapevtske učinke, ki blagodejno vplivajo na počutje posameznika. Biodanzo označujejo štirje temeljni elementi: izredno kvalitetna in izbrana glasba, gibanje, konstruktivna čustva in skupina. S pomočjo biodanze postanemo bolj srčni in vzbudimo življenje v sebi. Lažje se počutimo varne in stabilne ter premagujemo ovire vsakdanjega življenja. Ob rednih srečanjih nam biodanza najbolj pomaga pri povečanju dobrega počutja, vitalnosti, postanemo bolj odporni na stres, krepimo samospoštovanje, razvijamo ustvarjalnost, ojačamo in izražamo identiteto, razvijamo genetske potenciale, empatijo in sočustvovanje. Na Univerzi v Leipzigu so pri učiteljih, ki so bili vključeni v delavnice biodanze, ugotovili statistično pomembne spremembe v izboljšanju odnosa učiteljev do otrok. Izboljšala se je empatija, odkritosrčnost, očesni stik in komunikacija. Na delavnici bomo spoznali osnovne vaje biodanze, s pomočjo katerih bomo povečali našo vitalnost ter spodbudili ustvarjalnost in čustvenost. Metodologija pri biodanzi je doživljanje, kar pomeni, da pri vsaki vaji svojo pozornost preusmerimo iz razuma v telo in čustva. Na ta način doživimo sebe, naše gibanje in druge tukaj in sedaj ter se na doživljajski ravni povežemo s seboj in z drugimi. Delali bomo vaje ritmične koordinacije, čustveno-motorične koordinacije ter vaje za spodbujanje čustvenosti in empatije. Zaželeno je, da smo oblečeni v lahkotna oblačila za gibanje, priporočeno je, da se gibljemo bosi.

 
Urška Kovačič
(Razredna učiteljica, certificirana praktičarka bioenergijskega in alternativnega zdravljenja)

      Razvijanje čuječnosti pri učencih z uporabo zvočnih posod
Petek, ob 19:15, 45 min

Na delavnici bodo predstavljene zvočne posode, kot učinkovit terapevtski pripomoček za sproščanje, odpravo stresa in umirjanje učencev, s katerimi pri učencih razvijamo čuječnost. Na delavnici bodo predstavljena tako teoretična izhodišča, kaj zvočne posode sploh so, možnosti njihove uporabe in pa pozitivni učinki, ki jih ima njihova uporaba in pa tudi praktični primeri uporabe v šoli. Z zvočnimi posodami lahko pozitivno vplivamo na učenčevo pozornost, zavest o sebi tukaj in zdaj, pozitivno samozavest, ustvarjalnost in motivacijo ter dobro počutje. Vključevanje terapevtskih zvočil spodbuja tudi razvoj otrokovih osnovnih spretnosti, ki so potrebne za opazovanje, učenje in reševanje problemov. Sprostitveni učinki, ki jih ima zvok, ustvarjajo podporo učenju, saj z alfa stanji omogočamo dostop do potenciala, ki se skriva v možganih, kajti zvoki ugodno vplivajo tudi na nevronsko mrežo in spodbujajo povezovanje in aktiviranje sinaps. Zvočne posode lahko uporabljamo tako pri individualnem delu kot v skupini na različne načine in v različne namene. Na delavnici bo predstavljena uporaba zvočnih posod kot zvočna masaža z namenom sproščanja in pa uporaba zvočnih posod za razvijanje čuječnosti.

 
Mauro Lugano
(Društvo Leteča želva)


 
Anja Trampuš Purger
(Društvo Leteča želva)


 
Andraž Purger
(Društvo Leteča želva)

      Igre za spodbujanje razvoja potencialov pri otrocih z veščino Zhineng qigong
Četrtek, ob 15:00, 60 min

Teoretično bo predstavljen konstrukt kurikuluma vadbenih enot Zhineng qigonga v raziskavi Učinkovitost Zhineng Qigonga pri zmanjševanju čustvenih in vedenjskih težav v šolskem okolju: rezultati raziskave z dvosmernim mešanim načrtom, izvedenih v šolskem letu 2018/2019. Predstavljenih bo nekaj qigong iger in drugih igric, ki so se izvajale tekom raziskave. Igre se lahko uporabljajo med učno uro v namen harmoniziranja skupine učencev in kot podpora razvoju mentalnih sposobnosti, kot so spomin, občutljivost, vztrajnost; čustvenih zmožnosti, kot so empatija, prijaznost, sodelovanje, zaupanje; ter fine motorike. Praktikanti se bodo lahko preizkusili v izvajanju nekaterih iger.
Qigong igre lahko uporabljajo starši, ki želijo podpreti razvoj mentalnih in čustvenih sposobnosti svojih otrok skozi igro, ter učitelji med učnimi urami. Delavnica poteka v angleščini.

Zhineng qigong statične meditacije - za vsak del dneva
Sobota, ob 8:00, 90 min

Predstavili bomo koncept qi in njegovo uporabo v namene uravnovešanja telesa pri prakticiranju specifičnih metod Zhineng qigonga statičnih meditacijah. Okvirno bo razložena teorija, praktično pa bomo predstavili tri dopolnjujoče se meditacijske tehnike, ki so namenjene uravnovešanju telesa in umirjanju uma, ter jih združili v daljšo meditacijo. Praktikanti jih lahko kot vsakodnevno vadbo uporabljajo ločeno, na dogodku pa bomo z uporabo vseh treh hkrati poskrbeli za celostno revitalizacijo telesa.
Začeli bomo z organizacijo polja qi. Organizacija polja qi je oblika aktivnega sproščanja. Zavest uporabi kot lepilo, ki spoji um, telo in namero za uporabo na različnih področjih oz. za izpolnjevanje različnih potreb praktikanta (poučevanje, učenje, vadba, spanje, zdravljenje, sproščanje itd.). Pri tej metodi praktikanti razvijajo svoj potencial uporabljanja polja qi ter ohranjajo svoj lasten qi pretočen.
Organizacija polja qi bo praktikante sprostila, osrediščila in povezala skupino ter odprla pretok energije qi. Le-to bomo v prvem delu stoječe meditacije vodili iz okolice v središče telesa. Tehnika nas sčisti, stabilizira in napolni z energijo. Sledila bo sedeča meditacija, pri kateri bomo preko povezave s čutili in zvokom krepili vse notranje sloje telesa – tetive, kite, kosti, krvožilni sistem, notranje organe, ... in s tem omogočili energiji qi, da prodre globlje v telo. Zakljućili bomo z ležečo meditacijo, ob kateri se bo um izpraznil in umiril preko vodenja zavesti po določenih točkah v telesu, telo pa bo imelo priložnost, da se v globoki sproščenosti harmonizira in vitalizira v blagodejnih učinkih vadbe.
Cilj delavnice je udeležencem ponuditi možnost za sprostitev in regeneracijo na vseh nivojih. Želimo predati tehnike, ki so praktično uporabne v različnih delih dneva in telesnih položajih – stoječem, sedečem in ležečem, ter tako približati in spodbuditi zanimanje za izvajanje tehnik sproščanja čim večjemu krogu posameznikov, ne glede na njihov način življenja, fizične predispozicije in čas, ki si ga lahko odmerijo za meditacijo.