Mednarodna konferenca Mindfulness 2020

29.-30. avgust 2020

Terme Olimia, Podčetrtek


Prijavi se na konferenco!
Oddaja prispevkov

Oddaja prispevkov

V želji, da mednarodna konferenca MINDfulness 2020, “Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost“ doseže svoj namen in konstruktivno pripomore k uvajanju potrebnih sprememb v način poučevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, se obračamo na Vas, saj smo prepričani, da imate veliko strokovnega znanja, dragocenih izkušenj in praktičnih rešitev, ki jih lahko izmenjate v družbi znanih predavateljev, vrhunskih strokovnjakov, pedagogov in ostalih udeležencev.

Vabimo Vas, da s svojim znanstvenim ali strokovnim prispevkom sodelujete na mednarodni konferenci posvečeni čuječnosti, predstavite svoje ideje, metode dela, ki temeljijo na učenju čuječnosti ali skoznjo, načine vključevanja čuječnosti v svoj pristop v izobraževanju oz. svoje delo ter svojo vizijo. S tem boste prispevali k prenosu znanja in širjenju dobre prakse s področja čuječnosti v okolje in prostor.

Prispevek bosta recenzirala najmanj dva recenzenta s strani mednarodnega recenzentskega odbora.

Objavljeni bodo v Zborniku prispevkov MINDfulness 2020.

Pomembni datumi:

Rok za oddajo prispevkov: 10. julij 2020
Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka: 20. avgust 2020
Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 25. avgust 2020

Za vse informacije v zvezi z znanstvenimi in s strokovnimi prispevki pišite na naslov mindfulness@eduvision.si.