Mednarodna konferenca Mindfulness 2020

29.-30. avgust 2020

Terme Olimia, Podčetrtek


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Teme konference

Teme konference MINDfulness 2020

“Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost.“


1  OSNOVNI KONCEPTI O ČUJEČNOSTI

 • Sodobne interpretacije čuječnosti
 • Čuječnost, sočutje, etika in kulturna inteligenca
 • Čuječnost kot orodje za osebnostno rast in samo-zavedanje
 • Razumevanje in zavedanje sebe ter sveta
 • Čuječnost v digitalni dobi
 • Čuječnost: samostojno oz. skupinsko izkustvo
 • Avtomatizem proti navzočnosti
 • Samoopazovanje kot posledica treninga čuječnosti
 • Kritična primerjava pristopov k čuječnosti
 • Metodološka vprašanja pri raziskovanju čuječnosti, empatije in sočutja
 • Meditacija: teorija in praksa
 • Selfness
 • Tehnika pozitivnega raziskovanja (»appreciative inquiry«)
 • DELAVNICE ČUJEČNOSTI, meditacija, umirjanje

2  KOGNITIVNA NEVROZNANOST O ČUJEČNOSTI

 • Čuječnost, kognicija in zavest
 • Anatomija možganov in delovanje možganov v odnosu do čuječnosti
 • Spreminjanje možganov s čuječnostjo
 • Spremembe v konceptualnih sistemih
 • Metakognicija, pozornost in nevroznanost
 • Učenje s čuječimi možgani
 • Blodenje uma in privzeto omrežje
 • Razsrediščenje (Decentring)
 • Odnos med nevroznanostjo pozornosti in raziskavo odnosa med telesom in umom ter zavestjo
 • Čuječnost v medicini
 • Z vadbo čuječnosti učinkovito nad kronično bolečino
 • Zdravo življenje, zdrav um


3  ČUJEČNOST V NARAVNEM OKOLJU (Od stika z naravo k čuječnemu stiku k sebi)

 • Pouk v zunanjem okolju (medpredmetno povezovanje, projekti, tabori, šole v naravi)
 • Čuječnost v zunanjem okolju, opazovanje, osredotočenost ob uporabi naravnih materialov
 • Spodbujanje varovanja okolja ob stiku z naravnim okoljem
 • Ustvarjalnost v naravnem okolju (likovna, glasbena, literarna)
 • Raziskovanje v naravnem okolju (terensko, naravoslovno, medpredmetno raziskovanje)
 • Projektno in sodelovalno učenje v naravnem okolju
 • Socialne veščine v zunanjem okolju
 • Vaje za umirjanje v zunanjem okolju, meditacija, joga za otroke...
 • Aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami (tudi nadarjene) v zunanjem okolju...
 • Pomen stika z naravnimi okoljem v vrtcu, OŠ, SŠ, fakulteti

4  ČUJEČNOST V IZOBRAŽEVANJU IN SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA ČUJEČNOSTI

 • Priložnosti in izzivi čuječnosti
 • Ustvarjanje »navzoče« šole
 • Uporaba čuječnosti v izobraževanju: raziskave, izzivi in nove smernice
 • Spodbujanje socialnega in čustvenega učenja
 • Uporaba različnih pristopov čuječnosti pri vzgoji in izobraževanju
  • Primernost različnih pristopov čuječnosti v izobraževalnem okolju
  • Doživljanje čuječnosti v šolah iz perspektive učencev različnih starosti
  • Izvajanje čuječnosti pri interdisciplinarnem učenju
  • Čuječnost in multikulturnost
  • Integracija čuječnosti in ljubeznivosti kot metoda transformacije
  • Negovanje vzdržljivosti (»resilience«)
  • Metakognicija in učinkovita pozornost
  • Urjenje sočutja (»Compassion cultivation training«)
 • Vpliv čuječnosti na izražanje ustvarjalnosti in inovativnosti
 • Vpliv psihologije na čuječnost v šoli
 • Čuječnost za učence s posebnimi potrebami
 • Blagostanje učenca in učitelja
 • Trening čuječnosti za pedagoge
 • Krepitev družbene in čustvene občutljivosti pri ućiteljih v razredu
 • Skrb za samega sebe in druge
 • Ustvarjalne metode poučevanja
 • Spodbujanje kreativnega mišljenja in inovativnosti pri učencih
 • Kritično razmišljanje in reševanje avtentičnih problemov
 • Alternativni načini poučevanja in vrednotenja znanja z vključevanjem čuječnosti
 • Timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje
 • Mednarodno sodelovanje šol pri zasnovi skupnih projektov in učnega procesa
 • Čuječnost in projektno delo
 • Obvladovanje čustev
 • Obvladovanje konfliktov
 • Spodbujanje ustvarjalnosti
 • Premagovanje stresa s pomočjo afektivnih veščin


5  ČUJEČNOST V SOCIALNEM VARSTVU IN ZDRAVSTVU

6  ČUJEČNOST V POSLOVNEM SVETU