Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij

30. november - 2. december 2017,

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Kontakti

Mednarodna znanstvena konferenca EDUvision 2016, Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij

ORGANIZATOR
EDUvision
Stanislav Jurjevčič s.p.
Srednji vrh 15
1355 Polhov Gradec

E: info@eduvision.si
T: ++386 40 247 535

MEDNARODNI PROGRAMSKI ODBOR


mag. Mojca Orel, vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana
Vizija izobraževanja prihodnjih generacij

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., specialist nevrofiziolog

predstojnik Katedre za Nevrologijo na UL, Medicinska fakulteta

mag. Urška Bučar
Osnovna šola Dolenjske Toplice

dr. Vesna Ferk Savec
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

mag. Martina Golob

Osnovna šola Sostro

dr. Peter Gray
Norwegian University of Science & Technoloogy

Mladen Kopasić
Osnovna šola Polje

mag. Radmila Stojanović
Učiteljski fakultet u Beogradu, Srbija

mag. Katarina Vodopivec Kolar
Osnovna šola Domžale

mag. Axel Zahlut
European Network of Innovative Schools Austria, Vienna

dr. Nejc Zakrajšek
Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana

dr. Srečo Zakrajšek
Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana

MEDNARODNI RECENZENTSKI ODBOR


mag. Mojca Orel, vodja recenzentskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

mag. Jelka Bajželj
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

mag. Urška Bučar
Osnovna šola Dolenjske Toplice

dr. Vesna Ferk Savec
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

mag. Martina Golob
Osnovna šola Sostro

dr. Peter Gray
Norwegian University of Science & Technoloogy

mag. Julijana Juričić
Osnovna šola Trnovo

Mladen Kopasić
Osnovna šola Polje

dr. Urban Kordeš
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Kaja Lenič
Osnovna šola Log-Dragomer

Alenka Perko Bašelj
Gimnazija Moste, Ljubljana

mag. Radmila Stojanović
Učiteljski fakultet u Beogradu, Srbija

mag. Katarina Vodopivec Kolar
Osnovna šola Domžale

mag. Axel Zahlut
European Network of Innovative Schools Austria, Vienna

dr. Nejc Zakrajšek
Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana

dr. Srečo Zakrajšek
Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana