Konferenca EDUvision 2024

28. - 30. november 2024

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
Kontakti

Mednarodna znanstvena konferenca EDUvision 2022, Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij

ORGANIZATOR
EDUvision
Stanislav Jurjevčič s.p.
Srednji vrh 15
1355 Polhov Gradec

E: info@eduvision.si
T: ++386 40 247 535

MEDNARODNI PROGRAMSKI IN RECENZENTSKI ODBOR


mag. Mojca Orel, vodja programskega in recenzentskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Španija

doc. dr. sc. Jasminka Brala Mudrovčić

Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, Hrvaška

mag. Igorcho Angelov
Osnovna šola Hinka Smrekarja

mag. Andreja Burger Muhič
Osnovna šola Drska, Novo mesto

Andreja Cerkvenik
Osnovna šola Hinka Smrekarja

Nina Gabrovšek
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Mojca Jerala
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Blanka Karanjac
Osnovna šola Stična

Kristina Kern
Osnovna šola Hinka Smrekarja

dr. Jurij Kočar
Gimnazija Moste, Ljubljana

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka

Anja Kržič
Osnovna šola Hinka Smrekarja

Marko Ljubej
Osnovna šola Hinka Smrekarja

dr. Ana Logar
Osnovna šola Metlika

Andrej Martinek
Osnovna šola Hinka Smrekarja

doc. dr. sc. Josip Miletić
Sveučilišteu Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku

Inka Nose
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Polona Ostanek
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Katica Pantner
Osnovna šola Prule, Ljubljana

Maša Rakuš Dobnik
Osnovna šola Hinka Smrekarja

Alenka Slak
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miha Slapničar
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

dr. Radmila Stojanović
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Tina Šetina
Zavod sv. Stanislava, Ljubljana

Božena Šmirmaul
OŠ Sveta Ana

doc. dr. sc. Matija Varga
Sveučilište Sjever, Koprivnica