Konferenca EDUvision 2024

28. - 30. november 2024

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Komu je namenjena

Komu je namenjena

  • univerzitetnim in visokošolskim profesorjem, asistentom, raziskovalcem, mladim raziskovalcem in študentom
  • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim na področju izobraževanja, ki stremijo k uvajanju sodobnih pristopov v poučevanje in vzgojo prihodnjih generacij
  • strokovnjakom s področja nevroznanosti in nevro-izobraževanja, ki se ukvarjajo s preučevanjem možganov, razvojno kognitivno nevroznanostjo, izobraževalno psihologijo
  • svetovalnim uslužbencem, ki skrbijo za razvoj osebne integritete učenca, dijaka in odkrivajo ter rešujejo nepravilnosti in odstopanja pri odraščanju
  • zaposlenim na raziskovalnih ustanovah, inštitutih, andragoških centrih, ljudskih univerzah idr.
  • vzgojiteljem v dijaških domovih in v vrtcih
  • knjižničarjem v šolskih in univerzitetnih knjižnicah
  • zaposlenim na inštitucijah za varovanje okolja in s področja trajnostnega razvoja ter vladnih in nevladnih organizacijah, ki vlagajo v trajnostni razvoj
  • socialnim delavcem
  • vsem, ki jih zanimajo izzivi vzgajanja in poučevanja