Konferenca EDUvision 2023

22. - 24. november 2023

Online konferenca (Zoom)


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna konferenca


EDUizziv 2023


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


26. - 28. junij 2023


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja sodobno izobraževanje. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, univerzitetnim profesorjem in specialnim pedagogom.

V okviru mednarodne konference izpostavljamo tri osrednje teme:
    - Sodobni pristopi in izzivi poučevanja,
    - VITR in učenje v zunanjem okolju,
    - Uporaba videoposnetkov v izobraževanju.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
  1. Katere sodobne pristope uporabljate pri poučevanju? S katerimi izzivi se srečujete pri poučevanju? Na kakšne načine spodbujate učence k podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti?
  2. Na kakšen način lahko vključimo vsebine VITR v pouk? Kako kvalitetno izvajati pouk v zunanjem okolju?
  3. Kako kvalitetno izdelati videoposnetek? Kakšna orodja pri tem uporabiti? Kakšna so didaktična načela pri izdelavi videoposnetkov? Kako poučevati z uporabo videoposnetkov?

Teme konference:
   • SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI POUČEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA
       - Smeri poučevanja v 21. stoletju
       - Kako motivirati učence/dijake za učenje
       - Veščine 21. stoletja (komunikacija, sodelovanje, kritično mišljenje, ustvarjalnost)
       - Razvijanje podjetnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti
   • KOGNITIVNA NEVROZNANOST
       - Delovanje izven okvirjev
       - Učenje in spomin
       - Možgani in zavest
       - Čuječnost in tehnike razvijanja pozornosti
   • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
       - Vrednote in okolje
       - Pouk v zunanjem okolju
       - Zelena ekonomija, podjetništvo in šola
   • KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI
       - Učiteljeva avtoriteta v sodobni šoli
       - Učni in vedenjski izzivi za motivacijo novodobnih generacij otrok
       - Osebnostni razvoj učitelja/vzgojitelja
       - Razvoj učenčeve osebnosti (samospoznavanje, samoregulacija, samozavedanje in samoučinkovitost)
       - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, čuječnost, sodelovanje v timu)
    • PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA SODOBNIM TEHNOLOGIJAM
       - Uporaba sodobnih naprav in aplikacij pri učinkovitem poučevanju in učenju
       - Izdelava in uporaba videoposnetkov
       - Razvoj in uporaba e/i-gradiv
       - Varnost na internetu
       - Igrifikacija

Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja.

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo objavljen v Zborniku prispevkov konference.
Na konferenci bo sodelovala vsaj 1/3 tujih predavateljev.

Za sodelovanje na konferenci pridobite potrdilo, s katerim uveljavljate pravico do 4 točk za napredovanje v nazive, udeleženci konference pa 0,5 do 1,5 točke.

Uradni jeziki konference:
 slovenski, hrvaški in angleški.


Pomembni datumi:
   Rok za oddajo prispevkov:  23. maj 2023
   Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka:  7. junij 2023
   Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije:  22. junij 2023

Navodila za pisanje prispevka: 

   - kliknite tukaj

Prijava aktivne udeležbe in oddaja prispevka:

   - spletni obrazec (kliknite tukaj).

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo po sprejetju objavljen v Zborniku prispevkov konference.

Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain

Polona Cimerman
Gimnazija Šentvid, Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka

Tina Šetina
Zavod Sv. Stanislava, Ljubljana

doc. dr. sc. Matija Varga
Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvaška

Sandra Zelko Sitar
Osnovna šola Glazija, Celje


Kotizacija

  Predavatelji s prispevkom   
        180 EUR  (+ 22 % DDV)   

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate oz. pošljete naročilnico do 22. junija 2023.

Kotizacija vključuje recenzijo, konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 22. junija 2023.

Vljudno vabljeni in na svidenje 26.-28. junija!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 22. junija 2023.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 26062023 
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.


Spodnji obrazec za prijavo ne deluje.
Prijava na konferenco tukaj.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: