Konferenca EDUvision 2020

3. - 5. december 2020

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna konferenca


EDUizziv 


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


10. februar 2021


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja trenutna situacija. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Namenjena je vzgojiteljem, učiteljem v osnovnih šolah in profesorjem v srednjih šolah.

Letos nas je situacija pandemije prisilila k nenehnemu spreminjanju in prilagajanju novonastalim situacijam.
Zato je osrednji naslov konference AKTUALNI PRISTOPI POUČEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
    - Kako inovativno poučevati zdajšnje generacije glede na aktualne razmere?
    - Kako učinkovito poučevati in na kakšne načine objektivno vrednotiti znanje?
    - Kako izboljšati pedagoško sociološki vidik poučevanja?


Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja.

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo objavljen v Zborniku prispevkov konference.
Na konferenci bo sodelovala vsaj 1/3 tujih predavateljev.

Za sodelovanje na konferenci izdamo potrdilo, s katerim sodelujoči uveljavljajo pravico do 4 točk za napredovanje v nazive, udeleženci konference pa 0,5 točke.

Uradni jeziki konference:
Slovenski, angleški, hrvaški in španski.


Program konference


Sreda, 10. februarja 2021


09:00-09:55

Otvoritev mednarodne konference

EDUizziv

"Aktualni pristopi poučevanja in vrednotenja znanja"


PLENARNI PREDAVANJI


Distance Learning Emotional Effects
Erika Gerardini
              JUMP Academy Soverato, Italija


Beyond the Virtual
Marina Gabelica
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvaška


Vodi: Mojca Orel

09:55-10:00

 Odmor

10:00-
12:10
 STEZA 1

Izzivi v poučevanju

Pomen ustvarjalnosti v aktualnih razmerah
Mojca Šon (OŠ Petrovče)

Ali je dramatizacija na daljavo sploh mogoča?
Marko Curk (OŠ Branik)

Fit tudi od doma
Vesna Hmelak (OŠ Loče)

Z igrifikacijo do učne motivacije
Jasmina Kene (OŠ XIV. divizije Senovo)

Ko timsko delo na daljavo zadiši
Petra Bajc Curk (CIRIUS Vipava)

Poučevanje na daljavo s pomočjo
Oblaka 365

Mateja Šebenik (OŠ Brezovica pri Ljubljani)

Vodi: Mateja Šebenik


STEZA 2

Izzivi v poučevanju 

Organizacija pouka na daljavo
Robert Osolnik (OŠ Venclja Perka Domžale)

Ali lahko digitalna tehnologija v času učenja na daljavo pripomore k učinkovitemu in optimalnemu doseganju ciljev pouka v osnovni šoli?
Tamara Kranjc Roškar (OŠ Gornja Radgona)

Razredništvo v času prvega in
drugega vala epidemije

Lea Kastelic
(OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični)


Pouk na daljavo s 30 prvošolci
Petra Arnež (OŠ Simona Jenka Smlednik)

Prvošolci na daljavo
Andreja Perdih (Zavod sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Ljubljana)

Mnenje četrtošolcev in petošolcev o interesni dejavnosti Lump naj bo!
Kaja Lenič (OŠ Log-Dragomer)

Vodi: Kaja Lenič

12:10-12:20

 Odmor

12:20-15:30

STEZA 1

Izzivi v poučevanju

Google Classroom – učilnice, ki preprosto delujejo
Simon Hebar (OŠ Dramlje)

Zbiranje dokazov o učenju geografije
pri pouku na daljavo

Vesna Markelj (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Slovenski izseljenci – blizu ali daleč?
Metka Vajdič (III. osnovna šola Celje)

Inovativni podjetnik na kmetijskem gospodarstvu
Marija Ban
(Šolski center Ptuj, Biotehniška šola)


Že spet okolje? Izziv sprejet!
Polona Cimerman (Gimnazija Šentvid)

Vodi: Tina Preglau Ostrožnik

Pouk naravoslovja na daljavo

Trajnostni razvoj na Srednji šoli
Josipa Jurčiča

Simon Bregar
(Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica)


Uporaba podatkov iz raziskave za namen doseganja nekaterih učnih ciljev pri pouku biologije
Helena Rihtar (II. gimnazija Maribor)

Projekt Čarovnija narave
Petra Flajnik (Gimnazija Kranj)

Izzivi in rešitve pri izvajanju praktičnih vaj na daljavo, na programu Kozmetike
Mateja Justinek (ŠC Novo mesto)

Vodi: Polona Cimerman
STEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

Zmanjšajmo stres pri pedagoških delavcih
Sonja Lenarčič (JVIZ OŠ Dobre polje)

Zoom izčrpanost
Katarina Podgoršek (OŠ Marije Vere)

Učitelji v primežu stresa
Barbara Blatnik (JVIZ OŠ Dobre polje)

Tehnike premagovanja anksioznosti
Mitja Trošt (ŠC Nova Gorica, Tehniška gimnazija in Zdravstvena šola)

Svetovalno delo z dijaki s posebnimi potrebami pri delu na daljavo
Tanja Hočevar Ziherl (Gimnazija Moste)

Usposobljenost za učenje na daljavo
Maša Mlinarič (OŠ Venclja Perka Domžale)

Primerjava življenjskega sloga med mladimi pred in v času socialne izoliranosti
Mateja Kulot (ŠC Nova Gorica)

Moč ali pomoč v času poučevanja
na daljavo

Sandra Zelko Sitar (OŠ Glazija)

Pouk na daljavo skozi oči starša otroka
s posebnimi potrebami

Urška Doblehar (CIRIUS Vipava)

Vodi: Špela Cimerman Hudopisk
15:30-15:40

 Odmor

15:40-17:25

STEZA 1

Pouk tujega jezika na daljavo

Poučevanje angleščine in spletna učilnica
Helena Erčulj (JVIZ OŠ Dobre polje)

Pouk slovenščine na daljavo

Poslušanje kot pomembna komunikacijska veščina pri pouku slovenščine tudi v času poučevanja na daljavo
Zdenka Jelenovec
(Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci)


Vrednotenje znanja na daljavo

Pouk na daljavo da, ocenjevanje ne hvala

Maja Ručigaj (Srednja šola Jesenice)

Uporaba sodobnih tehnologij


Orodja, ki popestrijo pouk na daljavo
Blanka Kocbek (OŠ Livade, Izola)

Uporaba orodja Screencast za pomoč pri pouku na daljavo
Andreja Markuta
(OŠ Franceta Prešerna Kranj)


Vodi: Marjana Jus

STEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

Izzivi poučevanja na daljavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Jana Nusdorfer Recek
(OŠ Gornja Radgona, Podružnična šola dr. Janka Šlebingerja)


Vizualna opora učencem z avtističnimi motnjami pri učenju v šoli in na daljavo Anja Kleinberger
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Aktivno sodelovanje dijaka z avtističnimi motnjami na videokonferencah
Vanja Makarič
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Poučevanje mladostnikov z motnjo avtističnega spektra na daljavo
Marjeta Čampa
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Skrb za duševno zdravje v okviru dodatne strokovne pomoči za učence Rome
Ane Mari Čerpnjak (OŠ Sveti Jurij)

Vodi: Sandra Zelko Sitar17:25-17:30

 Odmor

17:30-20:30

STEZA 1

OKROGLA MIZA 1
17:30 – 19:00

Challenges, Changes and Future
in Teaching

Izzivi, spremembe in prihodnost
pri poučevanju

Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Jesús Ureña Vásquez
(Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Republic)

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romania)

dr. Radu Bogdan Toma
(University of Burgos, Spain)

Hatice Kirmaci
(Korkmaz Yigit Anatolian High School, Istanbul, Turkey)

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Spain)

Maria Del Carmen Perea Marco
(Miguel Hernández University, Spain)

dr. Lee Saw Im
(Seri Bintang Utara High School, Malaysia)

Jairo Conesa Aparicio
(CIFP Simón  de Colonia ,Spain)

María del Pilar Aguilar López
(Science Teacher, Spain)

Erramun Martiarena Sarasola
(Ikastolen Elkartea, Spain)

Alessandro Carano
(Carano 4 Children foundation, Brussels, Belgium)

Carlos Moreno Borrallo
(Agora Internacional, Principality of Andorra)

Polona Cimerman
(Gimnazija Šentvid, Ljubljana, Slovenija)OKROGLA MIZA 2

19:00 – 20:30

 Emotional and Social Aspects
of Distance Learning


 Čustveni in sociološki vidiki šolanja
na daljavo


 Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)


Alejandra Pachamé
(I.S.F.D. y T. N°35 Profesor Vicente D’Abramo, Argentina)

dr. Izaskun Mitxitorena
(Informal Science Education, Spain)

Yara Arnaiz Martín
(University of Burgos, Spain)

Vanesa Baños Martínez
(University of Burgos, Spain)

María Palma García Hormigo
(Colegio La Inmaculada, Algeciras, Spain)

Alejandro González Gómez
(IES Hipólito Ruiz López of Belorado, Spain)

 Costantina Cossu
(Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy)

Germán Bernal Girón
(Director of PLANETA EXPLORA museum, Spain)

dr. Bárbara de Aymerich Vadillo
(Director of the Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia, Spain)

Gabriel Pinto
(Universidad Politecnica de Madrid, Spain)

José María Díaz Fuentes
(Colegio salesiano "Santo Domingo Savio" de Úbeda, Spain)

dr. José Luis Olmo Rísquez
(Head of Department of Biology and Geology at IES Azuer de Manzanares, Spain)


STEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

Starši in socialni vidik pouka na daljavo v času epidemije Covid -19
Lidija Mikec (OŠ Bršljin)

Podpora dijakom s posebnimi potrebami v času epidemije v okviru projekta SEM
Bojana Matić Risteski
(Center za sluh in govor Maribor)


 Šolanje na daljavo za osnovnošolske učence s posebnimi potrebami
Tina Dović (OŠ Grm Novo mesto)

 Izzivi v poučevanju športne vzgoje

Odzivnost dijakov v obdobju pouka na daljavo pri predmetu športna vzgoja
Bojan Jaklič (ŠC Novo mesto)

Moj športni dan
Vesna Pogelšek Lavrenčič
(OŠ Istrskega odreda Gračišče)


Motiviranje dijakov za delo na daljavo pri športni vzgoji
Jan Jelen (ŠC Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola)

Projektno učno delo pri predmetu šport
Marina Tomić
 (OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana)


Telesna aktivnost učencev
Jasna Cvitanič (OŠ Markovci)

Motivacija in delo učencev pri pouku športa na III. OŠ Celje pri delu na daljavo
Lucija Vrhovšek Jančič
(III. OŠ Celje)


Vodi: Mladen Kopasič
20:30

Zaključek mednarodne konference


Erika Gerardini
JUMP Academy Soverato, Italy


dr. sc. Marina Gabelica
Faculty of Education, University of Zagreb, Croatia


Polona Cimerman
Gimnazija Šentvid, Ljubljana


dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain


Jesús Ureña Vásquez
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Republic


Elena Matroana Hreciuc
Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romania


dr. Radu Bogdan Toma
University of Burgos, Spain


Hatice Kirmaci
Korkmaz Yigit Anatolian High School, Istanbul, Turkey


Francisco Javier Redondas Maseda
Secondary School of Candás, Spain


Maria Del Carmen Perea Marco
Miguel Hernández University, Spain


dr. Lee Saw Im
Seri Bintang Utara High School, Malaysia


Jairo Conesa Aparicio
CIFP Simón de Colonia ,Spain


María del Pilar Aguilar López
Science Teacher, Spain


Erramun Martiarena Sarasola
Ikastolen Elkartea, Spain


Alessandro Carano
Carano 4 Children foundation, Brussels, Belgium


Carlos Moreno Borrallo
Agora Internacional, Principality of Andorra


Alejandra Pachamé
I.S.F.D. y T. N°35 Profesor Vicente D’Abramo, Argentina


dr. Izaskun Mitxitorena
Informal Science Education, Spain


Yara Arnaiz Martín
University of Burgos, Spain


Vanesa Baños Martínez
University of Burgos, Spain


María Palma García Hormigo
Colegio La Inmaculada, Algeciras, Spain


Alejandro González Gómez
IES Hipólito Ruiz López of Belorado, Spain


Costantina Cossu
Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy


Germán Bernal Girón
Director of PLANETA EXPLORA museum, Spain


dr. Bárbara de Aymerich Vadillo
Director of the Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia, Spain


Gabriel Pinto
Universidad Politecnica de Madrid, Spain


José María Díaz Fuentes
Colegio salesiano "Santo Domingo Savio" de Úbeda, Spain


dr. José Luis Olmo Rísquez
Head of Department of Biology and Geology at IES Azuer de Manzanares, Spain

Pomembni datumi

Rok za oddajo celotnega prispevka: 6. januar 2021
Rok za obvestilo o sprejetju v program: 25. januar 2021
Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 5. februar 2021

Navodila za pisanje prispevka: 

   - kliknite tukaj

Prijava aktivne udeležbe in oddaja prispevka:

   - spletni obrazec (kliknite tukaj).

Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain

Polona Cimerman
Gimnazija Šentvid, Ljubljana

Špela Cimerman Hudopisk
Osnovna šola Metlika

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Marjana Jus
Gimnazija Moste, Ljubljana

Mladen Kopasič
Osnovna šola Polje, Ljubljana

Kaja Lenič
Osnovna šola Log-Dragomer

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka

Tina Preglau Ostrožnik

Osnovna šola Venclja Perka Domžale

Mateja Šebenik
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani

Sandra Zelko Sitar
Osnovna šola Glazija, Celje


Kotizacija

Predavatelji s prispevkom Udeleženci
178 EUR 185 EUR

* Cene vsebujejo 22 % DDV.

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate do 5. februarja 2021.

Kotizacija vključuje konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 5. februar 2021.

Vljudno vabljeni in na svidenje 10. februarja!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 5. februarja 2021.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 10022021 
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: