Konferenca EDUvision 2020

3. - 5. december 2020

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna online konferenca


EDUizziv 2020 


"Delovanje izven okvirjev: učinkovite rešitve poučevanja
in vrednotenja znanja na daljavo"


26. in 27. avgust 2020


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja pred začetkom novega šolskega leta.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja trenutna situacija. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Letos nas je situacija pandemije prisilila k delovanju izven okvirjev. Zato je osrednji naslov konference DELOVANJE IZVEN OKVIRJEV: UČINKOVITE REŠITVE POUČEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA NA DALJAVO.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
    - Kako dobro ste se prilagodili na pouk na daljavo v času pandemije in kako ste našli ustrezne rešitve?
    - Kako ste učinkovito poučevali in na kakšne načine ste objektivno vrednotili znanje?
    - Kako gledate na pedagoško-sociološki vidik poučevanja na daljavo in odvisnost učencev od računalnika?


Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja pri učenju na daljavo.

Program konference


Sreda, 26. avgust 2020


14:00-14:30

Otvoritev konference

EDUizziv 2020

"Delovanje izven okvirjev: učinkovite rešitve poučevanja
in vrednotenja znanja na daljavo"


PREDSTAVITVI


Biti učitelj v letu 2020
Nataša Vesel Plos
(OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu)


Učenje na daljavo z okoljem Teams na OŠ Zalog
  Uroš Rozina
(OŠ Zalog)


 Vodi: Mojca Orel
14:30-
16:00
 STEZA 1

Izzivi v poučevanju

Od izziva do uspeha
Nina Šalamon (OŠ Šentjernej)

Šolanje na daljavo kot izziv za preplet starih strategij poučevanja z novimi
Urška Willewaldt
(OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana)


Izkušnje bogatijo in gradijo novo prihodnost
Alenka Brovč (OŠ Rodica)

Razvijanje kreativnosti pri poučevanju na daljavo: 'Prosim, pripnite si varnostne pasove… prihajamo v turbulenco.'
Martina Kobal (Gimnazija Nova Gorica)

Učiteljica na gimnaziji in mama dijakinje - dragocen pogled na pouk na daljavo
Veronika Babič (Gimnazija Ledina)

Vloga razrednika v šoli na daljavo
Špela Cimerman Hudopisk
(OŠ Metlika)


Vodi: Mojca Orel

STEZA 2

Izzivi v poučevanju 

Vsak na svoji strani, a vseeno povezani
Ivana Matošević Pogačnik 
(OŠ Janka Kersnika Brdo) 

Kako smo ogoljufali vestne učence
Jasmina Mulc 
(OŠ Notranjski odred Cerknica)

Mami, zakaj jaz nimam "leptopa"? 
Katja Zupančič Krajnc 
(III. Gimnazija Maribor) 

Projektni teden Aktivno branje po metodi vzvratnega načrtovanja 
Ana Mihelič 
(Gimnazija in srednja šola Kočevje) 

Povezave za dostop do e-knjig za učence za domače branje in bralno značko
Mojca Finžgar Eleršek 
(OŠ Simona Jenka Kranj) 

Spodbujanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov pri pouku slovenščine na daljavo 
Tina Mojzer (II. gimnazija Maribor) 

Doprinos Dijaške skupnosti za kvalitetnejšo izvedbo pouka na daljavo 
Silvestar Ovčar (I. gimnazija v Celju) 

Prednosti in slabosti dela od doma 
Saša Vrabič (OŠ Blaža Arniča Luče) 

Vodi: Uroš Rozina

16:00-16:10

 Odmor

16:10-17:40

STEZA 1

Vrednotenje znanja na daljavo

Primeri metod poučevanja in vrednotenja znanja na daljavo
 Helena Rihtar (II. gimnazija Maribor)

Govorno nastopanje kot oblika preverjanja ter ocenjevanja znanja na daljavo pri pouku slovenščine
 Tatjana Grah Marič (OŠ Sveti Jurij)

 Kronska naloga - izziv za učenca in učitelja
Nives Kostevc Arzenšek (OŠ Lesično)

Učinkovito spremljanje dela in napredka dijakov v virtualni učilnici
 Milanka Sobočan (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor)

Izzivi ocenjevanja znanja na daljavo pri pouku fizike
Janja Markovič (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika)

E-goljufanje
Katarina Podgoršek
(OŠ Marije Vere)


 Biti pripravljen pomeni že napol zmagati - standardi kakovosti poučevanja na daljavo v času pandemije Covid-19
 Simona Duška Zabukovec
(Biotehniški center Naklo - Srednja šola)


Kviz kot metoda ponavljanja in/ali preverjanja znanja
 Ksenija Rožman (OŠ Mokronog)
              
 Vodi: Špela Cimerman Hudopisk


STEZA 2

Izzivi v poučevanju

COVID-19 pandemic - a curse or a blessing for our education system?
Helena Čas (Šolski center Ravne na Koroškem – Gimnazija)

Model obrnjene učilnice kot pozitivna izkušnja poučevanja v času pandemije
Janja Javoršek (Šolski center Novo mesto)

Uporaba sodobnih tehnologij

Pouk na daljavo s spletnimi orodji
Breda Jesenik Kolar
(Prva gimnazija Maribor)


Internet, dober ali slab nadomestek klasične učilnice?
Vojko Brantuša
(II. gimnazija Maribor)


Praktični pouk robotike od doma
Oliver Milinčič
(Šolski center Ljubljana,
Višja strokovna šola)


Pouk spletnih tehnologij na daljavo v času epidemije covida-19
Katarina Novoselec
(Srednja tehniška šola Koper)


Pogledi (doživljanje) dijakov Srednje zdravstvene šole Celje na izobraževanje preko Skypa
Peter Čepin Tovornik
(Srednja zdravstvena šola Celje)


Spopadanje s tehnološkimi izzivi v času šolanja na daljavo
Marko Novak (Zavod Sv. Stanislava,
OŠ Alojzija Šuštarja)


 Vodi: Uroš Rozina

17:40-17:50

 Odmor

17:50-20:00

STEZA 1

Vrednotenje znanja na daljavo

H5P - orodje za izdelavo interaktivnega e-gradiva za učenje na daljavo
Ana Jurkovič (STŠ Koper)

Težave pri poučevanju, osvajanju in vrednotenju znanja na daljavo pri predmetu zgodovina
Sladjana Šućur Popović (OŠ Prestranek) 

Komunikacija in razvoj osebnosti

Več stresa pri dijakih in učiteljih zaradi uvajanja novih oblik poučevanja v času karantene spomladi 2020?
Mojca Poharc (Šolski center Celje)

Stres pri učiteljih ob poučevanju
na daljavo

Damjan Gašparič (OŠ Fram)

Učitelji in stres pri poučevanju na daljavo
Marjeta Vertovšek (OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje)

Soočanje s stresom s pomočjo
podporne skupine

Julijana Bekš
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Razvijanje mehkih veščin in strokovnih kompetenc pri strokovnem modulu Informatika s poslovnim komuniciranjem na BIC Ljubljana, Živilski šoli
Alenka Rep (BIC Ljubljana)

Kako smo motivirali učence med virtualnim poukom na daljavo
na OŠ Dramlje

Mitja Logar (OŠ Dramlje)

Lump naj bo!
Kaja Lenič (OŠ Log-Dragomer)

Poskus reševanja problematike socialne izoliranosti otrok iz socialno šibkejših družin v času pouka na daljavo
Polona Ramšak
(OŠ Šempeter v Savinjski dolini)


Spodbujanje učnih navad socialno ogroženih učencev pri delu na daljavo
Tamara Vamberger (OŠ Videm)

 Vodi: Alenka Rep

STEZA 2

Pouk tujega jezika na daljavo

Ni ovir za učenje jezika
Mojca Kosi (Gimnazija Vič)

New readers discovered during
the coronavirus pandemic

Petra Popič
(ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija)


(Pre)živeli smo angleščino na daljavo
Saša Kralj (ŠC Novo mesto,
 Srednja gradbena, lesarska in vzg. šola)


Pouk angleščine od doma
Janja Štefanič Guštin (OŠ Metlika)

Kako izboljšati pouk angleščine na daljavo z aktivnim vključevanjem dijakov
Daniela Ruzzier Tajić
(Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper)


Učenci priseljenci in učenje na daljavo: jezikovne igre kot primer dobre prakse
Andreja Popović (OŠ Prule)

Pouk tujega jezika v heterogeni skupini na daljavo – misija (ne)mogoče
Tamara Ogorevc
(OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova)


Izziv izobraževanja na daljavo
pri praktičnem pouku


Kako v okvirih pouka na daljavo organizirati praktični pouk za strokovne module (na nivoju srednješolskega strokovnega izobraževanja)
Rihard Bonifer (Srednja šola Domžale)

Poučevanje praktičnega pouka zdravstvene nege v času posebne epidemiološke situacije v državi
Martina Škrabec
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Izziv izobraževanja na daljavo
pri praktičnem pouku

Tatjana Hrovat Ahac
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Vodi: Uroš Rozina

20:00

Zaključek prvega dne konferenceČetrtek, 27. avgust 2020


14:00-15:30

 STEZA 1

Komunikacija in razvoj osebnosti

Z vadbo pozornosti do boljših učnih rezultatov
Jaka Jagrič, Rado Gorjup
(Gimnazija Nova Gorica)


Pot k ravnovesju
Mojca Tomšič
(Zavod A. M. Slomška, Škofijska gimnazija
A. M. Slomška)


Pot do čustvene svobode
s pomočjo metode EFT

Anita Starašinič (Srednja šola Črnomelj)

Vrednotenje znanja na daljavo

Če karantena te muči,
se na Edmodo priključi!

Mitja Bončina
(Gimnazija in srednja šola Kočevje)


Izzivi posredovanja in vrednotenja znanja maturantov pri slovenščini med poukom na daljavo v luči priprave na maturo
Irena Krapš Vodopivec
(Škofijska gimnazija Vipava)


Preverjanje znanja s kvizi
Urška Valenčič (OŠ Jelšane)

Izzivi učenja na daljavo: izdelava, predstavitev in vrednotenje
seminarske naloge

Mojca Krevs (Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik)

Kako pri geografiji izvajati in vrednotiti terensko delo na daljavo?
Verica Gradišek
(Šolski center Krško-Sevnica)


Vodi: Urška Valenčič
STEZA 2

Izzivi poučevanja na daljavo 

Pedagogika v (krizni) digitalni centrifugi
Nataša Klun
(OŠ Trnovo)


Zagotavljanje zasebnosti in varnosti mladostnikov na internetu
Polona Rajher
(III. Gimnazija Maribor)


Umetna inteligenca kot pomočnik pri učenju na daljavo
Uroš Rozina
(OŠ Zalog)


Izobraževanje na daljavo v programu mednarodne mature
Dušica Štiblar Božović
(II. gimnazija Maribor)


Organizacija poučevanja na daljavo
Darja Bastl
(III. OŠ Celje)


Izkustveno učenje v neposredni bližini učenčevih domov
Karolina Hostnik Amon
(OŠ Lesično)


Pouk v otroški sobi
Klavdija Černelč
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Starši prvošolcev - ključ do uspeha
Kristina Škulj
(OŠ heroja Janeza Hribarja,
Stari trg pri Ložu)


Vodi: Uroš Rozina15:30-15:40

 Odmor

15:40-18:00

STEZA 1

Pouk naravoslovja na daljavo

Poučevanje biologije v gimnaziji na daljavo: samostojno načrtovanje in izvedba biološkega eksperimenta doma
 Vesna Hojnik (II. gimnazija Maribor)

Izvedba fizikalnega eksperimenta na daljavo s pomočjo pametnega telefona
 Goran Kosem (I. gimnazija v Celju)

 Pouk matematike na daljavo

 Izbira pri matematiki
 Marjanca Velkavrh (ŠC Novo mesto,
Srednja zdravstvena in kemijska šola)


 Obseg in ploščina kroga v poklicnem programu na daljavo
 Polonca Hajšek Pavlič (SERŠ Maribor)

Uporaba grafične tablice
pri pouku na daljavo

Mateja Bončina
(Srednja gostinska in turistična šola Radovljica)


 Priprave na maturo iz matematike
v 4. letniku gimnazije na daljavo
v času pandemije

 Slavka Žmaucar (Gimnazija Šentvid)

Matematika na daljavo
 Mateja Potočnik
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Vodi: Urška Valenčič

Challenges in Teaching

Tips and Tricks for Maintaining
Emotional Connection

 Adrienn Szabó (Hungarian alternative school ''Budapest School'', Madžarska)

Prednosti i izazovi online nastave
 Marina Pregernik
(Catholic school center “St. Joseph” Sarajevo, Bosna in Hercegovina)


 How the Croatian Teachers Dealt with
the Distance Teaching

 Martina Supančić (1st Primary School in Bjelovar, Hrvaška)

 Digital Tools in Distance Teaching
 Helena Gustović Ljubić
 (1st Primary School in Bjelovar, Hrvaška)


Distance vs. Relationship Building. Frontiers of Learning and Teaching Planning Innovative Trainings
Erika Gerardini, Pietro Curatola
 (Network C.T.E. Closer to Europe which includes JUMP Gioventù in riSalto,
Soverato, Italija)


 Vodi: Mojca Orel

STEZA 2

Izzivi poučevanja na daljavo


Medpredmetno povezovanje na daljavo
Jožefa Vogrinec (OŠ Podlehnik)

Prilagoditve poučevanja izbranih vsebin glasbene umetnosti na daljavo
Tanja Kovačič (OŠ II Murska Sobota)

Neposredni stik s starši
v času pouka na daljavo

Nataša Kuhar Čerpnjak (OŠ Grad)

Z ustvarjalnostjo učencev
preko ovir pouka na daljavo

Mateja Zupančič
(OŠ Brinje, Grosuplje)


Pomen timskega dela pri poučevanju
na daljavo

Maja Kovačič (OŠ Vojnik)

Pouk športne vzgoje na daljavo

Učinkovit model poučevanja in ocenjevanja na daljavo pri urah športne vzgoje v športnih oddelkih
Dejan Korotaj (II. gimnazija Maribor)

Športna aktivnost na daljavo s pomočjo mobilne aplikacije
Dušan Okleščen
(ŠC Novo mesto - Srednja strojna šola)


Poučevati športno vzgojo na daljavo -
ali je to sploh mogoče?

Snežna Kožuh Mravljak
(Gimnazija Bežigrad Ljubljana)


Poučevanje otrok s posebnimi
potrebami na daljavo


Podpora otroku s posebnimi potrebami v izrednih razmerah epidemije
Mojca Mlakar
(OŠ Adama Bohoriča Brestanica)


Izzivi specialnega pedagoga
poučevanja na daljavo

Tina Čeh (OŠ dr. Ljudevita Pivka)

Prilagoditve in strukturirano poučevanje za učenca z Aspergerjevim sindromom pri izobraževanju na daljavo
Suzana Miklič (OŠ Bršljin)

Učenje na daljavo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Simona Kuplen (OŠ IV Murska Sobota)

O čutilih pri pouku na daljavo
Božena Svet
(OŠ Šempeter v Savinjski dolini)


Pouk družboslovja na daljavo

Poučevanje družbe, gospodinjstva in glasbe v 5. razredu v času koronavirusa
Mojca Gabrijel (OŠ Šenčur)

»Čez planke«, tako ali drugače
Lea Nemec (Gimnazija Ledina)

Pouk geografije na daljavo s pomočjo digitalnih orodij – primer programa Google Earth
Vesna Markelj
(OŠ Janka Kersnika Brdo)


"Se je okužil šolski zvonec?" ali kako
smo se s šolanjem na daljavo soočali
v drugem razredu

Nuša Arnež (Zavod Sv. Stanislava,
OŠ Alojzija Šuštarja)


Tudi doma je lahko učenje uspešno
Karmen Klopčič Kranjec (Zavod
Sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja)


 Vodita: Alenka Rep in Uroš Rozina

18:00-18:15

 Odmor

18:15-20:00


OKROGLA MIZA


"Delovanje izven okvirjev: učinkovite rešitve poučevanja
in vrednotenja znanja na daljavo"


“Virtual round table”
WORKING OUTSIDE THE BOX:
EFFECTIVE ONLINE/DISTANCE TEACHING AND EVALUATION
OF KNOWLEDGE


   

   Daniel Aguirre-Molina 
  (Colegio Pedro Poveda de Jaén, Španija)    

  Małgorzata Zajączkowska
  (CEN Białystok, Poljska)    

  Monika Bartova
  (Klášterec nad Ohří, Češka)
   

   Carlos Cunha
  (Colégio Militar, Lisbon, Portugalska)
   

  Tiziana Lentini 
  (Istituto Maria Ausiliatrice - “Linguistic 
  High School”,   Soverato, Italija)
   

  Pietro Curatola
  (Network C.T.E. Closer to Europe, 
  Associazione Jump, Soverato, Italija) 

   

  Erika Gerardini
  (Network C.T.E. Closer to Europe,
  Associazione Jump, Soverato, Italija) 
   

  Tina Šetina
  (Zavod Sv. Stanislava, Ljubljana)
 
            Vodita: Mojca Orel & Katarina Vodopivec Kolar 

20:00

Zaključek konference


Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

Špela Cimerman Hudopisk
Osnovna šola Metlika

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Alenka Rep
BIC Ljubljana

mag. Uroš Rozina
Osnovna šola Zalog

Tina Šetina
Zavod Sv. Stanislava

Urška Valenčič

Osnovna šola Jelšane

mag. Katarina Vodopivec Kolar

Pomembni datumi

Rok za oddajo naslova prispevka in  povzetka: 16. avgust 2020
Rok za obvestilo o sprejetju v program: 19. avgust 2020
Rok za oddajo celotnega prispevka: 25. avgust 2020
Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 25. avgust 2020

Navodila za pisanje prispevka: 

   - kliknite tukaj

Prijava aktivne udeležbe in oddaja povzetka ter prispevka:

   - spletni obrazec (kliknite tukaj).

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo objavljen v Zborniku prispevkov konference.

Kotizacija

Predavatelji s prispevkom Udeleženci
120 EUR 130 EUR

* Cene vsebujejo 22 % DDV.

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate do 25. avgusta 2020.

Kotizacija vključuje konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 25. avgust 2020.

Vljudno vabljeni in na svidenje 27.avgusta!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 25. avgusta 2020.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 27082020
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: