Konferenca EDUvision 2020

3. - 5. december 2020

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna online konferenca

EDUizziv 2020 

27. avgust 2020


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja pred začetkom novega šolskega leta.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja trenutna situacija. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Letos nas je situacija pandemije prisilila k delovanju izven okvirjev. Zato je osrednji naslov konference DELOVANJE IZVEN OKVIRJEV: UČINKOVITE REŠITVE POUČEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA NA DALJAVO.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
    - Kako dobro ste se prilagodili na pouk na daljavo v času pandemije in kako ste našli ustrezne rešitve?
    - Kako ste učinkovito poučevali in na kakšne načine ste objektivno vrednotili znanje?
    - Kako gledate na pedagoško-sociološki vidik poučevanja na daljavo in odvisnost učencev od računalnika?


Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja pri učenju na daljavo.

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo objavljen v Zborniku prispevkov konference.

Mednarodna strokovna konferenca je razdeljena na tri vsebinske sklope:

   1. IZZIVI V POUČEVANJU ­
      - Kako učinkovito poučevati in vrednotiti znanje na daljavo? ­
      - Kako motivirati učence/dijake za učenje na daljavo? ­
      - Učni in vedenjski izzivi za motivacijo novodobnih generacij otrok za učenje na daljavo. ­
      - Razvijanje kreativnosti pri poučevanju na daljavo.­
      - Formativno spremljanje ter alternativne oblike vrednotenja znanja (projektni pristop, raziskovalne naloge, IKT predstavitve, eksperimentalno delo). 

   2. UPORABA SODOBNIH TEHNOLOGIJ ­
      - Uporaba sodobnih naprav in aplikacij pri učinkovitem poučevanju in učenju na daljavo. ­
      - Razvoj in uporaba e/i-gradiv. ­
      - Varnost na internetu. ­
      - TPACK Tehnološko pedagoško vsebinsko znanje. 


   3. KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI ­
       - Problematika socialne izoliranosti pri pouku na daljavo ter psihološke posledice na odraščajočo mladino. ­
      - Socialne neenakopravnosti pri dostopu do IKT, veščin in različne družinske razmere. ­
      - Kako se soočiti s stresom pri učencih in učiteljih, ob uporabi novih oblik dela?
      - Kako doseči in motivirati za sodelovanje slabše odzivne učence in dijake? ­
      - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, sodelovanje v timu). ­
      - Uporaba prakse čuječnosti v času pandemije. 


Pomembni datumi

Rok za oddajo naslova prispevka in  povzetka: 16. avgust 2020
Rok za obvestilo o sprejetju v program: 19. avgust 2020
Rok za oddajo celotnega prispevka: 25. avgust 2020
Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 25. avgust 2020

Navodila za pisanje prispevka: 

   - kliknite tukaj

Prijava aktivne udeležbe in oddaja povzetka ter prispevka:

   - spletni obrazec (kliknite tukaj).

Kotizacija

Predavatelji s prispevkom Udeleženci
120 EUR 130 EUR

* Cene vsebujejo 22 % DDV.

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate do 25. avgusta 2020.

Kotizacija vključuje konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 25. avgust 2020.

Vljudno vabljeni in na svidenje 27.avgusta!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 25. avgusta 2020.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 27082020
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: