Konferenca EDUvision 2020

3. - 5. december 2020

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna konferenca


EDUizziv 


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


27. november 2020


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja trenutna situacija. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Namenjena je vzgojiteljem, učiteljem v osnovnih šolah in profesorjem v srednjih šolah.

Letos nas je situacija pandemije prisilila k nenehnemu spreminjanju in prilagajanju novonastalim situacijam.
Zato je osrednji naslov konference AKTUALNI PRISTOPI POUČEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
    - Kako inovativno poučevati zdajšnje generacije glede na aktualne razmere?
    - Kako učinkovito poučevati in na kakšne načine objektivno vrednotiti znanje?
    - Kako izboljšati pedagoško sociološki vidik poučevanja?


Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja.


Program konferencePetek, 27. november 2020

08:30-09:10


OTVORITEV KONFERENCE


EDUizziv

"Aktualni pristopi poučevanja in vrednotenja znanja"


STEZA 1

Izzivi v poučevanju

Podjetno, kreativno in čuječe skupinsko delo dijakov
Slavka Žmaucar (Gimnazija Šentvid)

Prilagajanje pouka različnim učnim stilom
Urška Valenčič (OŠ Jelšane)

09:10-09:20

 Odmor

09:20-11:40

STEZA 1

Pouk naravoslovja na daljavo

Preučevanje encimov v domači kuhinji
Jana Škrlep (Gimnazija Poljane)

Tipna zaznava skozi
naravoslovne dejavnosti

Andreja Ahačič (Vrtec Tržič)

Kako raste smreka
Vesna Božič (OŠ Železniki)

Aplikacija SkEye za mobilne naprave
kot dober učni pripomoček pri astronomskih opazovanjih

Aleš Ravnjak (Osnovna šola Kolezija)

Šola v naravi kot drugačen pristop poučevanja
Darja Milošič (OŠ Markovci)

Merjenje fizioloških lastnosti telesa v stresnih situacijah z moderno tehnologijo
Barbara Klun (OŠ Kolezija)

Pedagoški utisci o online realizaciji predmeta Vokalno-instrumentalna nastava na Učiteljskom fakultetu u Beogradu usled pandemije virusa COVID-19
Radmila Stojanović
(Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija)

STEZA 2

Izzivi v poučevanju

Kamišibaj – ustvarjalni pristop, ki spodbuja pozitivno samovrednotenje predšolskega otroka
Ana Bandelj (Vrtec Škofja Loka)

Problemsko učenje v
spremenjenih okoliščinah

Nataša Klun (OŠ Trnovo)

Digitalno vaša - motivacija na daljavo
Maja Ručigaj (Srednja šola Jesenice)

Pravljica v času pouka na daljavo
z učenci 3. razreda

Marjetka Kocuvan (OŠ Markovci)

Delo na daljavo je lahko kvalitetno
Saša Vrabič (OŠ Blaža Arniča Luče)

S poučevanjem na daljavo
do simulacije pouka v šoli

Jernej Regvat
(OŠ Prežihovega Voranca Maribor)


Mens sana in corpore sano
Mateja Raušl (Gimnazija Brežice)


11:40-12:00

 Odmor

12:00-14:00

STEZA 1

Vrednotenje znanja na daljavo

Sestavljanje testa/kviza v aplikaciji Google Forms za preverjanje znanja na daljavo
Marko Golob (Šolski center Ljubljana)

Mnenja dijakov Srednje zdravstvene šole Celje glede preverjanja in ocenjevanja znanja preko aplikacije Microsoft Forms
Peter Čepin Tovornik
(Srednja zdravstvena šola Celje)


Mali mojstri kuhanja
Mateja Biluš (OŠ FLV Slivnica pri Mariboru)

Poučevanje in učenje naj bo uporabno
in poučno

Barbara Muhič (OŠ Brezovica pri Ljubljani)

Poučevanje prvošolcev na daljavo –
med priporočili ZRSŠ in realnostjo

Erika Koncilija
(OŠ Grm Novo mesto)


Šola na daljavo po rednem pouku
Ana Rejec (OŠ Franceta Bevka Tolmin)

STEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

S sprostitvenimi tehnikami do manj stresnega življenja mladostnikov
Mateja Kulot (ŠC Nova Gorica)

Sedeti pri miru kot žaba
Sandra Zelko Sitar (OŠ Glazija)

Ko 'stresa' šola na daljavo
Urška Willewaldt
(OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana)


Stres in učenci v OŠ - soočanje in premagovanje stresa med poučevanjem
na daljavo

Karla Oven (OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični)

Učenje na daljavo in stiske družin
Gabrijela Žlof Leskovšek (OŠ Glazija)

Kreativnost in svetovanje v srednji šoli- svetovanje skozi umetnost
Azira Kozjek (Srednja šola Jesenice)


14:00-14:10

 Odmor

14:10-16:50

STEZA 1

Vrednotenje znanja na daljavo

Formativno spremljanje na daljavo v skupini predšolskih otrok
Teja Tratnik
(Vrtec Otona Župančiča Ljubljana)


Razlike v šolski uspešnosti med fanti in dekleti v slovenskih srednjih šolah
Nataša Lampret (Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor)

Izzivi v poučevanju

 Jutranji krog na predmetni stopnji med šolanjem na daljavo

Mateja Šebenik (OŠ Brezovica pri Ljubljani)

Podcenjenost kompleksnosti
izobraževalne izkušnje

Nina Mesner (OŠ Kašelj)

Pouk tujega jezika na daljavo

Razvijanje pisnega izražanja v tujem jeziku in skrb za zdravje pri učenju
na daljavo

Simona Duška Zabukovec
(Biotehniški center Naklo, Srednja šola)


Interaktivno učenje preko interaktivnega plakata ThingLink
Mirjana Meško (OŠ Ormož)

Pokaži jezik!
Cvetka Bajec (Šolski center Postojna)

Kako spodbujati ustvarjalnost pri pouku angleškega jezika na daljavo?
Helena Čas (Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija)

STEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

Uporaba čuječnosti pri pouku modnega oblikovanja v srednji šoli
Alenka Lukić
(Srednja šola za oblikovanje Maribor)


Uporaba principov terapije sprejemanja in predanosti v šolski svetovalni službi
Nataša Grof (Gimnazija Poljane)

Izzivi v poučevanju

 Obravnava literarnega kanona pri poučevanju na daljavo

Martina Čapelnik (OŠ Koroški jeklarji)

Uporaba didaktičnih iger pri poučevanju v prvem triletju
Brigita Horvat (OŠ Markovci)

Razvijanje ustvarjalnosti in timskega dela dijakov pri izobraževanju na daljavo
Petra Naglič (Srednja šola Jesenice)

Pouk matematike na daljavo Exam.net pri matematiki
Mateja Potočnik
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Matematika v poklicnih šolah - izziv poučevanja na daljavo
Anamarija Kobal (ŠC Nova Gorica)

Obrnjeno učenje matematike v osnovni šoli
Irena Demšar (Zavod sv. Stanislava,
OŠ Alojzija Šuštarja)


16:50-17:00

 Odmor

17:00-19:00

STEZA 1

OKROGLA MIZA
17.00 – 19.00

Izzivi, spremembe in prihodnost
pri poučevanju

Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Daniel Aguirre Molina
(Colegio Pedro Poveda of Jaén, Španija)

Alberto Triviño Casas
(CEIP Alejandro Rodríguez de Valcárcel
de Burgos, Španija)

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Španija)

Altamira López Gallego
(University of Burgos, Španija)

María Diez Ojeda
(University of Burgos, Španija)

Alejandra Pachamé
(I.S.F.D. y T. N°35 Profesor Vicente D’Abramo, Argentina)

César Quílez Cervero
(CEIP Castilla de Aranda de Duero,
Burgos, Španija)

Carmen Diez Calzada
(Science and Technology, Barcelona, Španija)

 Ayla Márcia Cordeiro Bizerra
(Instituto Federal del Río Grande del Norte, Brazilija)

Nancy Noemí Videla
(Directorate of Culture and Education, Argentina)

Jesús Ureña Vásquez
(Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominikanska republika)


STEZA 2

Uporaba sodobnih tehnologij

Lego robotika = ustvarjalnost + lego kocke + programiranje
Jasna Lapornik
(OŠ Primoža Trubarja Laško)


Smart notebook program kot motivacijsko sredstvo za poučevanje otrok na daljavo
Tjaša Islamčević Lešnik
(CIRIUS Kamnik)


Izzivi v poučevanju

Delo na daljavo ni ovira, ampak napredek
Helena Purkart
(OŠ Log-Dragomer)


Učenje na daljavo in pomembnost računalniško podprtih gradiv
Petra Vačovnik
(Srednja šola Ravne)


Učenje zgodovine na daljavo z ustvarjanjem didaktičnih iger in stripov
Tanja Babič
(Osnovna šola Ormož)


Daleč stran od ponorelega sveta
Jana Stančič
(Osnovna šola Rodica)
19:00-19:10

 Odmor

19:10-20:45

STEZA 1

OKROGLA MIZA
 
PSIHOLOŠKI IN SOCIOLOŠKI VIDIKI ŠOLANJA NA DALJAVO

Aneta Dobrzynska
(Zespol Szkol w Dobrzejewicach and IX LO im. Kazimierza Jaagiellonczyka w Toruniu, Poljska)

Elvin Smajic
(Kungsgårdsskolan, Angelholm, Švedska)

Maria Samara
(’3rd General Lyceum of TRIKALA, ''Odysseas Elytis", Grčija)

Maria Kapetanaki
(Primary School of Profitis Ilias, Grčija)

Adrienn Szabo
(Budapest School, Madžarska)

Erika Gerardini
(Associazione Jump - Gioventù in riSalto, Italija)

Pietro Curatola
(C.T.E. Closer To Europe ltd, Italija)

Tiziana Lentini
(Istituto Maria Ausiliatrice ,“Linguistic High School”,Soverato, Italija)

Aurelia Leišienė
(Deputy of Siauliai Petras Avižonis Training Center, Litva)

Rasa Piežienė
(Siauliai District Department of Educational Assistance, Litva)

Michal Dušik
(Zakladni skola a Materska skola, Lovcice, Češka)

Raquel Torres Lumbreras
(IES Gabriel Alonso de Herrera, Španija)

Ana Isabel Barranco
(IES J IBÁÑEZ MARTIN Lorca, Španija)

Froukje van den Berg
(Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Nizozemska)


Martina Supančić
(I. osnovna škola Bjelovar, Hrvaška)

Helena Gustović Ljubić
(I. osnovna škola Bjelovar, Hrvaška)


STEZA 2

Izzivi v poučevanju

Preučevanje barvanja tkanin in
bioplastike v času šolanja na daljavo

Mojca Konda
(Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica)


Izvajanje ISP pomoči po
elektronskih napravah

Tina Turk
(OŠ Bršljin)


Poučevanje Športa na daljavo:
izziv ali izguba časa?

Janko Rošelj
(OŠ Šentvid)


Razvoj mobilne službe
na OŠ Glazija v Celju

Suzana Rednak
(OŠ Glazija)


20:45

Zaključek prvega dne konference


Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

Nataša Bergant
Osnovna šola Domžale

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

mag. Tina Preglau Ostrožnik
Osnovna šola Venclja Perka, Domžale

mag. Uroš Rozina

Osnovna šola Zalog

Tina Šetina
Zavod Sv. Stanislava

mag. Katarina Vodopivec Kolar
Osnovna šola Venclja Perka, Domžale


Kotizacija

Predavatelji s prispevkom Udeleženci
154 EUR 178 EUR

* Cene vsebujejo 22 % DDV.

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate do 24. novembra 2020.

Kotizacija vključuje konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 24. november 2020.

Vljudno vabljeni in na svidenje 27. novembra!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 24. novembra 2020.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 27112020
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: