Konferenca EDUvision 2023

22. - 24. november 2023

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna konferenca


EDUizziv, Avgust 2023


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


22. - 24. avgust 2023


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja sodobno izobraževanje. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, univerzitetnim profesorjem in specialnim pedagogom.

V okviru mednarodne konference bomo izpostavili tri osrednje teme:
    - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, sodelovanje v timu, čuječnost,
       premagovanje stresa in anksioznosti)
    - Sodobni pristopi in izzivi poučevanja,
    - VITR in učenje v zunanjem okolju.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
  1. Na kakšen način lahko razvijamo mehke veščine? Kako izboljšati komunikacijo? Kako preprečiti nasilno komunikacijo in nasilje v šolah in vrtcih? Kašno vlogo ima čuječnost v izobraževanju? Kako lahko premagamo stres pri učiteljih in učencih? Kako lahko zmanjšamo anksioznost pri učencih? Kako delati z vedenjsko in učno opaznimi učenci?
  2. Katere sodobne pristope uporabljate pri poučevanju? S katerimi izzivi se srečujete pri poučevanju? Na kakšne načine spodbujate učence k podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti?
  3. Na kakšen način lahko vključimo vsebine VITR v pouk? Kako kvalitetno izvajati pouk v zunanjem okolju?

Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja.

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo po sprejetju objavljen v Zborniku prispevkov konference.
Na konferenci bo sodelovala vsaj 1/3 tujih predavateljev.

Za sodelovanje na konferenci pridobite potrdilo, s katerim uveljavljate pravico do 4 točk za napredovanje v nazive, udeleženci konference pa 1,5 točke.

Uradni jeziki konference:
 slovenski, hrvaški in angleški.

Program konference EDUizziv

Torek, 22. avgusta 2023Mednarodna konferenca EDUizziv, Avgust 2023

13:00-14:15


STEZA 1

OTVORITEV KONFERENCE


EDUizziv, Avgust 2023


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


PLENARNI PREDSTAVITVI

Ali prevladujejo v današnjem šolskem prostoru narcistično socializirani učenci?
Katarina Vodopivec Kolar
(OŠ Venclja Perka Domžale)


Uporaba Mayerjevih načel za oblikovanje večpredstavnih gradiv
Mojca Orel
(Gimnazija Moste, Ljubljana)


Vodi: Mojca Abbad

14:15-14:30

 Odmor

14:30-16:50

STEZA 1

Komunikacija in razvoj osebnosti

Delavnica za krepitev duševnega zdravja
Špela Ševerkar
(Gimnazija Bežigrad)


Beyond Academics: Empowering Students with Soft Skills for Social Awareness and Inclusion
Sandra Žeželj
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Vodi: Mojca Abbad

Začinimo pouk – medgeneracijsko sodelovalno učenje med učenci 2. in 9. razreda osnovne šole
Dana Sušnik
(OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled)


Svetovalni delavec v šoli – biti ali ne biti?
Nives Laul
(Gimnazija Celje – Center)


Svetovalni odnos v šolskem sistemu
Maruša Grešak
(Gimnazija Celje – Center)


Obravnava svetovalne službe – izboljšanje čustvene regulacije pri prvošolki s čustveno-vedenjskimi težavami
Andreja Jalen
(OŠ Toneta Čufarja Jesenice)


Vodi: Maja Koritnik

STEZA 2

Uporaba sodobnih tehnologij pri pouku

Izzivi pri izvedbi pouka na daljavo in
kako se spopasti z njimi

Inna Beguš Dolgun
(OŠ n. h. Maksa Pečarja)


Uporaba mobilnega telefona pri izbirnem predmetu multimedija
Nuša Bratovščak
(OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica)


Več kot le računalniške igrice
Maja Kopar (OŠ Stična)

Vodi: Blanka Karanjac


Uporaba digitalizacije pri pouku
in šolskih projektih

(v hrvaškem jeziku)
(16:00- 18:00)

Interaktivnom slikom do znanja
Dražena Potočki (OŠ Novska, Hrvaška),
Antonela Matajić (OŠ Rajić, Hrvaška)


 PiMath
Elvisa Sekulić (OŠ Zorke Sever, Hrvaška)

Vodi Ana Logar

16:50-17:00

Odmor

17:00-20:00

STEZA 1

OKROGLA MIZA 1

Integrative educational approaches:
towards quality teaching

(17:00-18:30)
(v angleškem jeziku)

Vodi: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Alvaro Folhas (NUCLIO, Lisboa;
CITEUC, Coimbra. Portugal),

Michael Gregory
(Science Teacher, France),

 Aswini Prabhakaran
(University of Burgundy, France),

María Montaña Cardenal Domínguez (Universidad de Extremadura, Spain),

Jesús Ureña Vásquez
(Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Republic),

Pere Adan Chavarria
(Instituto de Tecnificación de Amposta, Tarragona, Spain),

Antonia Trompeta
(University of Alicante,
Faculty of Education, Spain),

Rania Lampou
(Greek  Ministry of Education & Religious Afffairs, Greek Astronomy & Space Company, Greece),

Roberto Abajo Atanes
(Science Teacher, Spain),

Ismael Camarero
(Colegio San José, Valladolid, Spain)


OKROGLA MIZA 2

Educational Technologies and
Sustainable Education

(18:30-20:00)
(v angleškem jeziku)

Vodi: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

 Eyad Ahmed Alsouqi
(Jenin Primary Boy's School, Palestine),

Rita Rocha
(Colégio Luso-Francês, Portugal),

Suchitra Bhattacharya
(Manav Rachna International school. Delhi India),

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Spain),

José Luis Olmo
(I..E.S. Azuer, Manzanares,
Ciudad Real, Spain),

Lee Saw Im
(Seri Bintang Utara High School, Malaysia ),

Costantina Cossu
(Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy),

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School  ”Ion Creangă”
Suceava, Romania),

María Diez Ojeda
(University of Burgos, Spain),

César Quílez Cervero
(CEIP Castilla de Aranda de Duero, Spain),

Jorge Miravalles
(School of Art and Higher of Design,
Burgos, Spain)

STEZA 2

Uporaba digitalizacije pri pouku
in šolskih projektih


(v hrvaškem jeziku)
(16:00-18:00)

Od književnog teksta
do vlastite igre na ploči

Ksenija Lekić (OŠ Novska, Hrvaška)

Umjetna inteligencija - podrška nastavnicima
Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Junior Engineer Academy 2.0
Davor Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


 Kemija nije bauk
Antonija Milić
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Sigurno u budućnost
Suzana Osička
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Vodi: Ana Logar20:00

Zaključek prvega dne konference
Sreda, 23. avgusta 2023Mednarodna konferenca EDUizziv, Avgust 2023

13:00-15:00


STEZA 1

EDUizziv, Avgust 2023


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


PLENARNE PREDSTAVITVE

Kako v pouk vključiti veščine 21. stoletja?
Simona Hajnal (OŠ Ljudski vrt, Ptuj)

Osebni projekt kot inovativen način razvijanja in
ocenjevanja veščin 21. stoletja

Katja Kvas (Gimnazija Bežigrad)

Učitelj kot zgled z uporabo pristopa nenasilne komunikacije
Marina Ristova Firer (OŠ Vrhovci)

Zmanjšanje stresa pri dijakih s prožno rabo učnih metod
za različne učne stile

Irena Česnik (Gimnazija Bežigrad)

Vodi: Anja Kržič

15:00-15:30

 Odmor

15:30-17:30

STEZA 1

Komunikacija in razvoj osebnosti

Spretnosti učenja in komunikacije pri otroku z Downovim sindromom
Margareta Megi Vidmar (OŠ Mirna)

Celostna obravnava učenke
z motnjo pozornosti

Margaret Godec (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Socialne veščine dijakov
s posebnimi potrebami

Maruša Jarc Stergar
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih pri odpravi stresa, strahu, tesnobnosti, s pomočjo tehnik in orodij Nevrolingvističnega programiranja
Dušanka Strnad
(OŠ dr. Vita Krigherja Ljubljana)


Spoprijemanje s stresom in anksioznostjo pri dijakinjah Dijaškega doma Vič
Maruša Gajić (Dijaški dom Vič)

Vodi: Maja Glavič

STEZA 2

Sodobni pristopi in izzivi

Ozaveščanje mladostnikov o vplivu gibanja na duševno in fizično zdravje
Polona Rajher (III. gimnazija Maribor)

Uporaba aplikacije Smart Mirror
pri urah športa

Dejan Pivk (OŠ Kolezija)

Če si besede narišem,
v spomin si jih zapišem

Vanja Jovićević (OŠ Nove Fužine)

S slikovnimi karticami do znanja
Urška Vidmar (OŠ Komenda Moste)

Zgodbe iz 1. A (razredni projekt)
Kristina Burger (OŠ Brusnice)

Možnost vključitve trajnostnosti
v pouk fizike

Alex Wirth (Zavod RS za šolstvo)

Vodi: Alenka Slak


17:30-17:45

 Odmor

17:45-20:15

STEZA 1

Izzivi v poučevanju tujega jezika

YouTube pri pouku angleščine
Blanka Kocbek (OŠ I Murska Sobota)

Govorni nastop v obliki videoposnetka pri drugem tujem jeziku
in ocenjevanje na daljavo

Tina Terzić (Gimnazija Šentvid)

Aktivnejša vloga učencev pri pouku angleščine – reši in
preglej domačo nalogo sam

Metka Fendre (OŠ Gustava Šiliha Velenje)

Angleški pisni sestavek na poklicni maturi
Andreja Božič Horvat (Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor)

Razvijanje mehkih veščin pri pouku angleščine
Manuela Rigler (Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca)

Sodobni pristopi in motiviranje učencev
pri pouku izbirnega predmeta francoski jezik

Katka Božič (OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja)

Vodi: Darja JerebicSTEZA 2

Sodobni pristopi in izzivi
(v makedonskem in hrvaškem jeziku,
s povzetkom v slovenskem)


Plenarne predstavitve

Uloga na assistivnata tehnologija vo rabotata so deca so prečki vo razvojot
Jadranka Runčeva (Univerza Goce Delčev, Fakulteta za izobraževalne vede,
Sev. Makedonija)

Prezentacija na projektot Potreba od zasilena realizacija na vospitnata funkcija vo učilištata vo Republika Severna Makedonija
Rozalina Popova-Kockarova (Univerza sv. Ciril in Metod Skopje, Pedagoška fakulteta Sv. Kliment Ohridski Skopje,
Sev. Makedonija)


Učilnicata na XXI vek
Marija Brndevska (OŠ Vidoe Podgorec v Kolešinu, Sev. Makedonija)

Inicijalno obrazovanje odgojitelja i učitelja: ključ inkluzivnog obrazovnog sustava
Jasna Kudek Mirošević (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška)

Predstavitve

Odnosot na roditelite sprema decata so problemi vo odnesuvanjeto
Sonja Veličkova (OOU Strašo Pindžur, Kochani, Sev. Makedonija)

Komuniciranjeto kako menadžerska veština
Slavica Andreeva (JOUDG Detska Radost, Strumica, Sev. Makedonija)

Razvijanje na detskoto tvoreštvo
Silvana Stojanova (JOUDG Detska Radost, Strumica, Sev. Makedonija)

Upotreba na naglednite sredstva inkorporirani vo inovativnite metodi vo praktičnata nastava po predmetot Biologija
Tome Kitanovski (OOU Goce Delčev Vasilevo, Sev. Makedonija)

Vodi: Igorcho Angelov

20:15

Zaključek drugega dne konferenceČetrtek, 24. avgusta 2023Mednarodna konferenca EDUizziv, Avgust 2023

10:00-12:00


STEZA 1

EDUizziv, Avgust 2023


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


PLENARNE PREDSTAVITVE


Drobni gibi pod drobnogledom
Jera Gregorc
(Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)


Eksperiment kot metoda dela in motivacijsko sredstvo pri pouku kemije
Ajda Medvešek
(OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi)


Uporaba strategij kritičnega mišljenje za učenje varne rabe digitalnih vsebin
Katja Svetlin Piščanec
(OŠ Toneta Čufarja Jesenice)


Gozd – popolno učno okolje
Mateja Čadež
(Vrtec »Murenčki« pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)


Kamišibaj doma in v vzgojno-izbraževalni ustanovi
Manca Maretič Paulus
(OŠ Železniki)


Vodi: Rebeka Velak

12:00-12:30

 Odmor

12:30-14:30

STEZA 1

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Trajnost pri pouku geografije
Anita Kaube (OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru)

Pouk zunaj šolskih prostorov
Saša Vrabič (OŠ Blaža Arniča Luče)

Primer poučevanja v zunanjem okolju
Bajec Helena (II. gimnazija Maribor)

V šolo s kolesom
Ema Jelatancev (OŠ Lenart)

VITR v mednarodnem projektu
Inka Nose (Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana)

Vodi: Katarina Vodopivec Kolar

14:30-15:00

Odmor


15:00-17:45

STEZA 1

Izzivi v poučevanju naravoslovja

Razvijanje mehkih veščin z metodo debate pri pouku biologije
Alen Ovčar (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje)

Sodobni pristopi k učenju, poučevanju in vrednotenju znanja
na primeru pouka biologije

Sabina Lepen Narić (Gimnazija Šiška)

Izzivi pri poučevanju matematike

Učenje matematike s pomočjo didaktičnih iger
Mateja Kastelic (OŠ Brusnice)

Komunikacija in razvoj osebnosti

Temelji vzpostavitve zaupanja med učitelji in starši
Tanja Miklavčič-Lukančič (OŠ Staneta Žagarja Lipnica)

Socialna vključenost in krepitev osebnostnih moči
Urška Petrič (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika)

Dijaška skupnost povezuje
Klavdija Šavle (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran)

Vodi: Tina Šetina

17:45-18:00

Odmor

18:00-20:00

STEZA 1

Sodobni pristopi in izzivi

Lovim ribe, okušam morje in ujamem svoje znanje
Žiga Rener (Center šolskih in obšolskih dejavnosti)

Gledališko-plesna predstava – timsko delo
Mateja Kolarič (OŠ Kamnica)

Izzivi pri poučevanju slovenščine

Tutorstvo v 6. razredu osnovne šole pri pouku slovenščine

Mateja Krajnc (Š Videm)

Berem, da moči naberem
Metka Kajtna (OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova)

Spodbujanje k prostoizbirnemu domačemu branju v srednji strokovni šoli
Valentina Hrastnik
(Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo)


Vodi: Darja Štibelj

20:00

Zaključek konference
Pomembni datumi:
   Rok za oddajo prispevkov:  1. avgust 2023
   Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka:  7. avgust 2023
   Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije:  18. avgust 2023

Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Španija

Mojca Abbad
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ljubljana

mag. Igorcho Angelov
Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana

Erika Božič
Gimnazija Moste, Ljubljana

Maja Glavič
Gimnazija Moste, Ljubljana

Mojca Jerala
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Darja Jerebic
Gimnazija Moste, Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Marjana Jus
Gimnazija Moste, Ljubljana

Blanka Karanjac
Strokovni izobraževalni center Ljubljana

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka

Maja Koritnik
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja

Anja Kržič
Osnovna šola Hinka Smrekarja, Ljubljana

dr. Ana Logar
Osnovna šola Metlika

Alenka Slak
Gimnazija Moste, Ljubljana

Tina Šetina
Osnovna šola Kašelj, Ljubljana

Darja Štibelj
Osnovna šola Železniki

Rebeka Velak
Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana

mag. Katarina Vodopivec Kolar
Osnovna šola Venclja Perka Domžale

Kotizacija

  Predavatelji s prispevkom   
        180 EUR  (+ 22 % DDV)   

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate oz. pošljete naročilnico do 17. avgusta 2023.

Kotizacija vključuje recenzijo, konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 17. avgusta 2023.

Vljudno vabljeni in na svidenje 22.-24. avgusta!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 17. avgusta 2023.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 22082023 
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.


Spodnji obrazec za prijavo ne deluje.
Prijava na konferenco tukaj.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: