Konferenca EDUvision 2020

3. - 5. december 2020

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna konferenca


EDUizziv 


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


10. februar 2021


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja trenutna situacija. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Namenjena je vzgojiteljem, učiteljem v osnovnih šolah in profesorjem v srednjih šolah.

Letos nas je situacija pandemije prisilila k nenehnemu spreminjanju in prilagajanju novonastalim situacijam.
Zato je osrednji naslov konference AKTUALNI PRISTOPI POUČEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
    - Kako inovativno poučevati zdajšnje generacije glede na aktualne razmere?
    - Kako učinkovito poučevati in na kakšne načine objektivno vrednotiti znanje?
    - Kako izboljšati pedagoško sociološki vidik poučevanja?


Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja.

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo objavljen v Zborniku prispevkov konference.
Na konferenci bo sodelovala vsaj 1/3 tujih predavateljev.

Za sodelovanje na konferenci izdamo potrdilo, s katerim sodelujoči uveljavljajo pravico do 4 točk za napredovanje v nazive, udeleženci konference pa 0,5 točke.

Uradni jeziki konference:
Slovenski, angleški, hrvaški in španski.


Mednarodna strokovna konferenca je razdeljena na tri vsebinske sklope:

   1. IZZIVI V POUČEVANJU ­
      - Primeri dobrih praks in konstruktivnih rešitev pri poučevanju na daljavo.
      - Kako učinkovito poučevati in vrednotiti znanje? ­
      - Kako motivirati učence/dijake za učenje na daljavo? ­
      - Razvijanje podjetnosti pri poučevanju in vzpodbujanje kreativnosti in inovativnosti.­
      - Formativno spremljanje ter alternativne oblike vrednotenja znanja (projektni pristop, raziskovalne naloge, IKT predstavitve, eksperimentalno delo). 

   2. UPORABA SODOBNIH TEHNOLOGIJ ­
      - Uporaba sodobnih naprav in aplikacij pri učinkovitem poučevanju in učenju. ­
      - Razvoj in uporaba e/i-gradiv. ­
      - Varnost na internetu. ­
      - TPACK Tehnološko pedagoško vsebinsko znanje. 


   3. KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI ­
       - Problematika socialne izoliranosti pri pouku na daljavo ter psihološke posledice na odraščajočo mladino. ­
      - Socialne neenakopravnosti pri dostopu do IKT, veščin in različne družinske razmere. ­
      - Kako se soočiti s stresom pri učencih in učiteljih?
      - Učni in vedenjski izzivi za motivacijo novodobnih generacij otrok za učenje na daljavo. ­
      - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, sodelovanje v timu). ­
      - Uporaba prakse čuječnosti. 


Pomembni datumi

Rok za oddajo celotnega prispevka: 6. januar 2021
Rok za obvestilo o sprejetju v program: 25. januar 2021
Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 5. februar 2021

Navodila za pisanje prispevka: 

   - kliknite tukaj

Prijava aktivne udeležbe in oddaja prispevka:

   - spletni obrazec (kliknite tukaj).

Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Spain

Polona Cimerman
Gimnazija Šentvid, Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Marjana Jus
Gimnazija Moste, Ljubljana

Mladen Kopasič
Osnovna šola Polje, Ljubljana

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka

Mateja Šebenik
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani

Sandra Zelko Sitar
Osnovna šola Glazija, Celje


Kotizacija

Predavatelji s prispevkom Udeleženci
178 EUR 185 EUR

* Cene vsebujejo 22 % DDV.

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate do 5. februarja 2021.

Kotizacija vključuje konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 5. februar 2021.

Vljudno vabljeni in na svidenje 10. februarja!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 5. februarja 2021.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 10022021 
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: