Konferenca EDUvision 2023

22. - 24. november 2023

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna online konferenca


EDUizziv, Junij 2024


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


26. - 28. junij 2024 (Zoom)


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja sodobno izobraževanje. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, univerzitetnim profesorjem in specialnim pedagogom.

V okviru mednarodne konference bomo izpostavili tri osrednje teme:
    - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, socialne kompetence, sodelovanje v timu, čuječnost,
       premagovanje stresa in anksioznosti),
    - Sodobni pristopi in izzivi poučevanja,
    - Kreativno in inovativno poučevanje s sodobnimi tehnologijami.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
  1. Na kakšen način lahko razvijamo mehke veščine. Kako izboljšati komunikacijo? Kašno vlogo ima čuječnost v izobraževanju? Kako lahko premagamo stres pri učiteljih in učencih? Kako lahko zmanjšamo anksioznost pri učencih?
  2. Katere sodobne pristope uporabljate pri poučevanju? S katerimi izzivi se srečujete pri poučevanju? Na kakšne načine spodbujate učence k podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti?
  3. Kako uporabiti umetno inteligenco pri pouku? Kako ustvarjalno in inovativno poučevati z uporabo IKT in videoposnetki?

Teme konference:


   • SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI POUČEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA
       - Smeri poučevanja v 21. stoletju
       - Kako motivirati učence/dijake za učenje
       - Veščine 21. stoletja (komunikacija, sodelovanje, kritično mišljenje, ustvarjalnost)
       - Razvijanje podjetnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti
   • KOGNITIVNA NEVROZNANOST
       - Delovanje izven okvirjev
       - Učenje in spomin
       - Možgani in zavest
       - Čuječnost
   • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
       - Vrednote in okolje
       - Pouk v zunanjem okolju
       - Zelena ekonomija, podjetništvo in šola
   • KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI
       - Učiteljeva avtoriteta v sodobni šoli
       - Učni in vedenjski Izzivi za motivacijo novodobnih generacij otrok
       - Osebnostni razvoj učitelja/vzgojitelja
       - Razvoj učenčeve osebnosti (samospoznavanje, samoregulacija, samozavedanje in samoučinkovitost)
       - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, sodelovanje v timu)
    • PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA SODOBNIM TEHNOLOGIJAM
       - Uporaba umetne inteligence pri poučevanju
       - Izdelava videoposnetkov
       - Razvoj in uporaba e/i-gradiv
       - Varnost na internetu
       - Uporaba sodobnih naprav in aplikacij pri učinkovitem poučevanju in učenju na daljavo

Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja.

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo po sprejetju objavljen v Zborniku prispevkov konference.
Na konferenci bo sodelovala vsaj 1/3 tujih predavateljev.

Za sodelovanje na konferenci pridobite potrdilo, s katerim uveljavljate pravico do 4 točk za napredovanje v nazive, udeleženci konference pa 0,5 do 1,5 točke.

Uradni jeziki konference:
 slovenski, hrvaški, srbski in angleški.


Pomembni datumi:

   Rok za oddajo prispevkov:  25. maj 2024
   Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka:  10. junij 2024
   Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije:  22. junij 2024

Prijava

za slušatelje, aktivne udeležence in oddajo prispevka
: - spletni obrazec (kliknite tukaj).
Navodila za pisanje prispevka: - kliknite tukaj.


Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Španija

Erika Božič
Gimnazija Moste, Ljubljana

Sabina Eberl
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Mojca Jerala
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Marjana Jus
Gimnazija Moste, Ljubljana

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka

dr. Ana Logar
Osnovna šola Metlika

Martin Simčič
Šolski center Postojna

Alenka Slak
Gimnazija Moste

Tina Šetina
Osnovna šola Kašelj, Ljubljana

Božena Šmirmaul
Osnovna šola Sveta Ana


Kotizacija

Predavatelji Udeleženci (8 ur) Udeleženci (16 ur) Udeleženci (24 ur)
180 EUR
(+ 22 % DDV)
80 EUR
(+ 22 % DDV)
140 EUR
(+ 22 % DDV)
180 EUR
(+ 22 % DDV)

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate oz. pošljete naročilnico do 22. junija 2024.

Kotizacija vključuje recenzijo, konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 22. junija 2024.

Vljudno vabljeni in na svidenje 26.-28. junija!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 22. junija 2024.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 26062024 
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.


Spodnji obrazec za prijavo ne deluje.
Prijava na konferenco: TUKAJ.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: