Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij

30. november - 2. december 2017,

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
Predavatelji

Predavatelji in avtorji prispevkov na konferenci EDUvision 2016   mag. AMY BURKE ima 15 letne izkušnje poučevanja ter svetovalnega dela v srednjih šolah v Kanadi in na Nizozemskem. Izobražuje učitelje v projektu Čuječnost v šolah. Udeležila se je tudi tečaja za poučevanje čuječnosti pri dr. Saltzmanu (Still Quiet Place) in Gini Beigel (Obvladovanje stresa s čuječnostjo za najstnike). Je soustanoviteljica organizacije MindWell, ki se posveča podpori šolskim skupnostim pri integraciji uma, telesa in srca s pomočjo učenja čuječnosti, socialnega in emotivnega učenja.   KEVIN HAWKINS je učitelj, socialni delavec in ravnatelj, ki ima za seboj že več kot 30 let dela z mladimi v Veliki Britaniji, Afriki in Europi. O čuječnosti poučuje najstnike, učitelje in starše od leta 2008. Je svetovalec v projektu Čuječnost v šoli in eden vodilnih pedagogov za učitelje. Kevin je soustanovitelj organizacije MindWell, ki podpira izobraževalne skupnosti pri razvoju ugodja na podlagi čuječnosti. redno sodeluje kot govorec, avtor in voditelj pri razpravah o čuječnosti, socialnem in emotivnem učenju v izobraževanju.   dr. DAVID McMURTRY je učitelj čuječnosti v Zagrebu. Do decembra 2015 je bil programski direktor magistrskega programa Študije čuječnosti na Univerzi v Aberdeenu (Škotska), kjer ima naziv častnega profesorja. David je direktor založniškega in izobraževalnega podjetja Navdahnjeni z učenjem.   dr. DARJA PICIGA je doktorica psiholoških znanosti in več kot 30 let deluje na področjih družbe znanja - vzgoja in izobraževanje ter znanost in tehnologija, od 2008 pa se posveča tudi aktualnim vprašanjem trajnostnega razvoja, zlasti v povezavi s podnebnimi spremembami. Je avtorica več knjig ter preko 100 objavljenih strokovnih in znanstvenih prispevkov. Je prejemnica priznanja za družbeno odgovornost HORUS 2014, sodeluje s Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve in je prva urednica in vodilna avtorica knjige Integral Green Slovenia (Piciga, D., Schieffer, A., & Lessem, R. (2016).

 

  prof. dr. MARJAN ZALETEL, dr. med., specialist nevrolog na Nevrološki kliniki v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, izredni profesor nevrologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Deluje na področju žilne nevrologije in glavobola ter nevropatične bolečine. Ukvarja se z možganskim metabolizmom in kognitivnimi procesi.  dr. SIMONA TANCIG, izr. prof. na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Opravila je doktorat iz psihologije in specializacijo iz supervizije. Glavna področja njenega delovanja so psiho-motorični razvoj, samoregulacija, kognitivna znanost, pomoč z umetnostjo, supervizija, nevroedukacija in etika v raziskovanju. Je članica Posebne interesne skupine Nevroznanost in edukacija pri Evropski zvezi za raziskovanje učenja in poučevanja (EARLI).  mag. AXEL ZAHLUT, namestnik generalnega sekretarja, svetovalec, na področju izobraževanja, projektni vodja izobraževalnih projektov, koordinator iznajdljivih učiteljev v Avstriji. Zaposlen je na European Network of Innovative Schools, Dunaj, opravlja pa tudi naloge na Zveznem ministrstvu za izobraževanje in ženske zadeve.
Deluje na projektih: iTEC, inGenious, Scientix2, eSkillsForJobs, Pri-Sci-Net, SENNet, KeyCoNet
Pretekli Projekti: KliC, Cosmos, Pathway, eSkillsWeek, Spice.dr. Maija Aksela
University of Helsinki, Faculty of Science

Meta Arnež
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

mag. Jelka Bajželj
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

Karlo Bala, Msc  
Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Patricija Balatinec
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

mag. Metka Banič

Krunoslav Bedi
School of Civil Engineering,
Art and Craft Čakovec

mag. Janka Bergel Pogačnik
OŠ Toneta Čufarja Jesenice

Robert Bertoncelj
Šolski center Kranj

dr. sc. Vesna Bilić
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Simona Bizjak Mrak
OŠ Franceta Prešerna Kranj

Marija Blažič
OŠ Dobje

Mojca Borin
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Tihana Brajdić
Kindergarten Čavle

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić
Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru

Suzana Brozović
Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru

Vesna Bunderla
OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Maja Cerar
OŠ Janka Modra

Aleš Čep
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Renata Čepić
Faculty of Teacher Education in Rijeka

Martina Čolak
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Simona Čuček
OŠ Voličina

mag. Jelka Čujež
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

izr. prof. dr. Iztok Devetak
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Regina Dobaja
OŠ Voličina

Uroš Drnovšek
OŠ Toneta Okrogarja

Mirjam Erce Vratuša
Škofijska klasična gimnazija

mag. Matej Erjavec
Gimnazija Jesenice

Martina Erjavšek
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Tadeja Fričovsky
Biotehniški center Naklo-Srednja šola

Zoltan Geler, PhD  
Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

dr. Saša A. Glažar
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

dr. Bojan Golli
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Irma Golob
CIRIUS Kamnik

Tina Gorenšek
Gimnazija Celje-Center

mag. Alenka Gortan
Gimnazija Velenje

dr. Jera Gregorc
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Mihaela Gregorc
Gimnazija Ledina

Zora Gregorc
OŠ Šturje, Ajdovščina

Berta Grešovnik
Šolski center Ravne, OE Srednja šola Ravne na Koroškem

Andrej Grilc
Šolski center Celje

Nejc Grošelj
Gimnazija Jurija Vege Idrija

Petra Grum
Osnovna šola Kašelj

Karmen Hebar
Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija

mag. Janja Horvat
OŠ Beltinci

Špela Hrast
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Gregor Hrastnik
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola
 
mag. Alenka Humar

samostojna raziskovalka

dr. Ana Jakopec
Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek, University of Osijek

mag. Boštjan Miha Jambrek
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana in
Filmska akdemija Artes Liberales

mag. Tina Jeraj
OŠ Bršljin Novo mesto

Tina Jerkič
OŠ Dob

Cvetka Jošar Matić
Gimnazija Murska Sobota

Helena Jošt
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

Maja Jošt
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

Nataša Junež
Gimnazija Bežigrad

Vanja Kancler
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

mag. Uršula Kastelic Vukadinović
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Maša Kenda
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Laura Kerin Jevtić
Gimnazija Celje - Center

Boštjan Kernc
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Natalija Kirbiš
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

mag. Katarina Klajn
OŠ Šenčur

Nataša Kne
Gimnazija Kranj

mag. Marjanca Komar
OŠ Naklo

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka

Maruška Korelc
Biotehniški center Naklo, Srednja šola in gimnazija

doc. dr. Stojan Kostanjevec
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Klaudija Košenina
OŠ Laško

Lidija Kotnik Klaužer
Osnovna šola Lesično

Jana Kovač
OŠ Staneta Žagarja Kranj

Mihaela Kovačič
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

Jernej Krenčan
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana

Polonca Krobat
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Gorazd Krumpak
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Nives Kuhar
Dvojezična srednja šola Lendava

Helena Lazar
Gimnazija Litija

Veronika Lazarini Filo
Gimnazija Bežigrad

Kaja Lenič
OŠ Log-Dragomer

Mateja Lešničar
Osnovna šola Frana Roša Celje

dr. Ana Logar
OŠ Metlika

Anica Maček Intihar
OŠ Log Dragomer

Ana Margaretić
Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek, University of Osijek

Gregor Markič
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Nina Markuš
OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor, podružnična šola Ivana Cankarja Košaki

Valentina Maver
Gimnazija Bežigrad

dr. Lorena Mihelač
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

doc. dr. sc. Josip Miletić
Sveučilište u Zadru; Odjel za kroatistiku i slavistiku

Dragica Milojević
OŠ Frana Kranjca Celje

Monika Mithans
OŠ Muta

Črt Močivnik
I. osnovna šola Celje

dr. sc. Koraljka Modić Stanke
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Neja Nahtigal
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Damijan Novak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

mag. Ines Novak
Osnovna šola Polje, Ljubljana

Jerneja Novšak Brce
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Jelka Onuk
Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne

Jožica Orož Berginc
ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice

mag. Tina Osterman
OŠ Ivana Groharja Škofja Loka

Andreja Pavle
Jurman Gimnazija Ledina

doc. dr. Jerneja Pavlin
Univerza v Ljubljan, Pedagoška fakulteta

Alen Pavšar
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Mateja Petric
Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Samo Petrič
OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Tanja Pirih
Gimnazija Jurija Vege

mag. Mateja Pitako
OŠ Božidarja Jakca

Simona Podobnik
OŠ Škofja Loka – Mesto

Petja Pompe Kreže
OŠ Log-Dragomer

Nataša Potočnik Dajčman
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

mag. Luka Praprotnik
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Petra Premrl
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Maja Pur Tretjak
Prva OŠ Slovenj Gradec

Vanja Putarek
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mr. Darko Ratković
Univerzitet u Banjoj Luci

Meta Rožac Panger
OŠ Elvire Vatovec Prade, podružnica Sv. Anton

mag. Marko Rožič
Srednja šola Črnomelj

Tjaša Sajovic
OŠ Franceta Prešerna Kranj

Gordana Salobir
Osnovna šola Lesično

dr. Maja Savorgnani
II. gimnazija Maribor

Sendi Selič
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

doc. dr. Sanja Skočić Mihić
Učieljski fakultet u Rijeci

Irena Slapar
OŠ Šmartno v Tuhinju

Miha Slapničar
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Mateja Slapnik
OŠ Pod Goro, Slovenske Konjice

Snježana Smerdel
Srednja škola Plitvička jezera

mag. Milanka Sobočan
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška

Nataša Sorko
Društvo Žarek upanja

mag. Anja Sovič
II. gimnazija Maribor

Suzana Srića
Dječji vrtić Rijeka

Lidija Srša
Gimnazija Ledina

Branko Stepančič
OŠ Trnovo

mag. Sonja Stepančič
Osnovna šola Trnovo

Gregor Stojanovič
Dspot d.o.o.

Barbara Strnad
Gimnazija Novo mesto,
Društvo Čarunalnik

doc. dr. Katarina Susman
Univerza v Ljubljan, Pedagoška fakulteta

dr. Zoran Sušanj
Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka, University of Rijeka

Anica Šaljaj
Gimnazija Škofja Loka

dr. Eva Škobalj
Prva gimnazija Maribor

mag. Renata Škodnik
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje

Jernej Šoštar
OŠ Nove Fužine

Olga Štancar
Srednja zdravstvena šola Celje

Saša Šterk
Dijaški dom Tabor

Rudolf Šuligoj
Gimnazija Nova Gorica

Petra Šuman
OŠ Voličina

Sanja Tatalović Vorkapić
Faculty of Teacher Education in Rijeka

Maja Teran
Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj

Vesna Tofant
Vrtec Šentjur

dr. Mojca Tomažin
Ekonomska in trgovska šola Brežice

dr. Bojana Tomc
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana

Valerija Tompa
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

izr. prof. dr. Gregor Torkar
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Mojca Trampuš
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić
Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto
 
mag. Bernarda Urankar

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 
mag. Smiljana Valcl

OŠ Sladki Vrh
 
Dubravka Valić Nedeljković, PhD 

Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Matija Varga, PhD
University North and
Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Teaching Education, University of Zagreb,

doc. dr. sc. Damir Velički
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. Domen Verber
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Anja Vidmar
Gimnazija Ledina

Kaja Vlahinja
OŠ Trzin

mag. Katarina Vodopivec Kolar
OŠ Domžale

Branko Vrečar
Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj

Silvija Vučak Virant
Dvojezična srednja šola Lendava

Daša Vukašinovič
OŠ Dragomelj

Mojca Zabret
Kranjski vrtci

Mirica Založnik Simončič
Osnovna šola Horjul

Barbara Zaman
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Regina Zavec
OŠ Horjul

Aleš Zemljak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Nives Žabkar
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Leonida Žagar Petrovčič
VVZ Kurirček Logatec

Simona Žibert Menart
CŠOD dom Medved

Tea Žmavčič
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta