Konferenca EDUvision 2024

28. - 30. november 2024

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
Konferenca MINDfulness 2020

O mednarodni konferenci MINDfulness 2020

Vabimo Vas na mednarodno konferenco MINDfulness 2020, s sloganom"Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost", ki bo potekala od 29. do 30. avgusta 2020 v Termah Olimia, Podčetrtek.

Zakaj čuječnost (mindfulness) v izobraževanju?


     Čuječnostna praksa se v svetu pospešeno vključuje v številne institucije, med drugim v zdravstvene ustanove in predvsem v šole. Raziskave so potrdile, da programi čuječnosti prispevajo k fizičnemu zdravju, razvoju emocionalno-socialnega učenja, razvoju eksekutivnih funkcij (pozornost, delovni spomin, samoregulacija), notranji motivaciji, odpornosti na stres in tesnobo ter psihičnemu blagostanju.

Čuječnostna praksa ima izvrstne rezultate pri premagovanju stresa in tesnobe, pomaga nam, da se osredotočimo, umirimo, smo manj anksiozni in depresivni, mislimo bolj jasno ter se bolj učinkovito učimo in delujemo.

Tema o čuječnosti je del nacionalnega učnega načrta v Angliji, prav tako je del učnega načrta organizacije mednarodnega združenja šol IBO International Baccalaureate Organization in del učnega programa na fakultetah v Avstraliji. Koncept čuječnosti se je leta 2015/2016 začel uvajati tudi na nekaterih osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani.

V šolsko prakso se poleg programov socialno-emocionalnega učenja širijo tudi programi za razvijanje čuječnosti, ki so namenjeni izboljšanju pozornosti in pomnenja, vzpodbujanju notranje motivacije in uravnavanju stresa. Čuječnost je način mirnega samoopazovanja. Zavedamo se svojih misli, čustev in telesnih občutkov, ne da bi ta doživljanja vrednotili. Izvajanje teh programov je pomembno tako za učitelje kot za učence.     Včasih se nam dozdeva, da pogrešamo svojo pripravljenost ali sposobnost, da se res izkažemo v življenju in ga živimo, kot bi bilo resnično pomembno, v edinem trenutku, ki ga sploh imamo na voljo, torej v tem – in da smo vredni, da živimo življenje na tak način in da smo ga tudi sposobni živeti.
To pogumno spoznanje je izjemno pomembno. Lahko spreminja svet. Tistim, ki se odločijo, da bodo to intuicijo ali spoznanje upoštevali, prav gotovo nahrani dušo in jim spremeni življenje.

Jon Kabat-Zinn (UMass Medical Center)


Empatija, sočutje, ustvarjalnost in notranji mir so ključni za splošno dobro počutje in tudi vzdušje v vzgojno-izobraževalnem okolju. Negovanje čuječnosti lahko zelo vpliva na te ključne vidike našega življenja.


Z mednarodno konferenco MINDfulness 2020 želimo nova spoznanja s področja kognitivne znanosti, kognitivne terapije in kliničnih poskusov vključiti v sodobne strategije poučevanja in vzgoje, razumeti dejavnike, ki vplivajo na kognitivne sposobnosti učečih se ljudi, raziskati vprašanja zavesti itd.

Pojem čuječnosti v izobraževanju je sicer NOVOST, a dejavnosti, povezane z njo, doživljajo silovit vzpon. Da bi konferenca izpolnila pričakovanja prirediteljev in udeležencev, vabimo k sodelovanju strokovnjake s široke palete znanstvenih in humanističnih področij, ne le s področja vzgoje in izobraževanja, temveč vse, ki s svojimi izkušnjami, ugotovitvami in razmišljanjem lahko prispevate k širjenju zavedanja o pomenu in vlogi čuječnosti pri pridobivanju in poglabljanju znanja.

Vljudno Vas vabimo, da se mednarodne znanstvene konference udeležite kot predavatelj(ica), udeleženec(ka), sponzor, razstavljalec ali kako drugače sodelujete pri organizaciji in izvedbi mednarodne konference.

Ne zamudite enkratne priložnosti, da obogatite svoje znanje in pridobite veščine, ki jih boste aplikativno prenesli v svoje strokovno delovno področje in družbo nasploh.

Predstavitve prispevkov na konferenci potekajo v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.

V pričakovanju Vašega sodelovanja in udeležbe konference Vas lepo pozdravljamo.

Programski in organizacijski odbor
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič