Konferenca EDUvision 2023

22. - 24. november 2023

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Program konference


Sreda, 23. novembra 2022
Mednarodna konferenca EDUvision 2022

10:30-12:20


STEZA 1

OTVORITEV KONFERENCE


EDUvision 2022


"NOVI IZZIVI DANAŠNJEGA ČASA - PRILOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE INOVATIVNIH REŠITEV V IZOBRAŽEVANJE 21. STOLETJA"


PLENARNE PREDSTAVITVE

Svet naših možganov: njihovo delovanje (učenje in pomnjenje),
staranje in ohranjanje v dobri formi

Andrej Oberwalder Zupanc
(CIRIUS Kamnik)


Vodi: Mojca Orel

Premagovanje stresa pri učencih
Katja Prelesnik
(OŠ Toma Brejca)


Kaj čutim danes?
Mojca Pevec Satler
(Osnovna šola Prebold)


Mladi in bonton
Petra Pernat
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)


Vodi: Katica Pantner

12:20-12:30

 Odmor

12:30-15:40

STEZA 1

Komunikacija in razvoj osebnosti

Pasti permisivne vzgoje – kje so meje?
Nataša Valh Kukovič
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)


Vedenjsko opazni učenci z motnjo ADHD
Matjaž Homan
(OŠ Koroški jeklarji)


Komunikacijski trendi med dijaki in učitelji: uporaba alternativnih kanalov pri procesu poučevanja in učenja
Dana Božič (Gimnazija Novo mesto)

Obravnava smrtne nesreče in samomora
v srednji šoli

Katja Pegam (Gimnazija Kranj)

Skotopični sindrom oz. sindrom Helen Irlen: vpliv na življenje posameznikov in pomen ustrezne oftalmološke / optometristične diagnostike vida
Nina Čelešnik (OŠ Polje)

Čustvena inteligenca pri dijakih Srednje zdravstvene šole Ljubljana
Helena Božič Janežič
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Tim in čustvena inteligenca
Uroš Avsec
(ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola)


Odkar mediiram, bolje komuniciram!
Meta Prezelj Manfreda
(OŠ Franceta Bevka Tolmin)


Vodi: Katica Pantner
STEZA 2

Izzivi današnjega časa – povezanost, inkluzija
in sodelovanje


PLENARNE PREDSTAVITVE

Today's challenges – connectivity, inclusion and cooperation Multi-Perspective Evaluation
Sonja Veličkova (OŠ, OOU Strašo Pindžur,
Kochani, Sev. Makedonija)


Intercultural communication in multicultural environment – developing intercultural competences amoung students future teachers
Daniela Koceva (Univerza Goce Delčev,
Fakulteta za izobraževalne vede, Sev. Makedonija)


Preparing students from teaching faculties to work in inclusive groups in kindergartens and schools (situation and challenges in Republic of North Macedonia)
Jadranka Runčeva (Univerza Goce Delčev,
Fakulteta za izobraževalne vede, Sev. Makedonija)


Inclusion in primary education in Republic of North Macedonia
Sonja Petrovska (Univerza Goce Delčev,
Fakulteta za izobraževalne vede, Sev. Makedonija)


PREDSTAVITVE

Reform priorities in basic education in Macedonia and Slovenia
Slavica Andreeva (Vrtec, JOUDG Detska Radost,
Strumica, Sev. Makedonija)


The symbolism of tales for children aged 3-6 in preschool
Silvana Stojanova (Vrtec, JOUDG Detska Radost,
Strumica, Sev. Makedonija)


Vodi: Igorcho Angelov

Ecolinguistics and Real-Life Pedagogical Applications: An Invitation to Collaboration
Josh Skjold
(American School of Warsaw, Poljska)


STEM Competition - Experience, projects and resources
Costantina Cossu
(Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italija)

Strategije dela z učenko z učnimi težavami in specifičnimi učnimi težavami - disleksija
Igorcho Angelov (OŠ Hinka Smrekarja)

Vodi: Tina Šetina
15:40-16:00

Odmor

16:00-19:00

STEZA 1

Komunikacija in razvoj osebnosti

Vpliv komunikacije in odnosa na zadovoljstvo posameznika
Margareta Megi Vidmar
(OŠ Mirna)


Občutenje smisla življenja in učna uspešnost slovenskih mladostnikov
Nina Potočnik
(OŠ Vransko-Tabor) in
Andreja Kozmus (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru)


Vihar v glavi – prepoznavanje in zavestno upravljanje čustev
Nataša Herženjak Horvat
(Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor)


Prostovoljstvo na programu mednarodna matura
Nataša Kne (Gimnazija Kranj)

Izzivi v poučevanju

Izzivi poučevanja digitalne generacije s pomočjo metode obrnjene učilnice (FLICREATE projekt)
Klavdija Šavle (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran)

Barve znanosti (Projekt Erasmus+): Izzivi sodobnega časa
Irena Šterman
(Gimnazija Moste)


Erasmus+ projekt: Razvijanje kompetenc za boljše vključevanje učencev tujcev in težje vodljivih otrok
Tjaša Drofenik
(OŠ Venclja Perka, Domžale)


Računalniško spremenjena vizija del Jožeta Plečnika
Sara Čeleš (OŠ Koper)

Vodi: Božena Šmirmaul

STEZA 2

Izzivi v poučevanju

Otvorena učionica
Slađana Jović (OŠ Kralj Petar I, Niš, Srbija),
Bojana Mitriceski Anđelković (OŠ Branislav Nušić, Donja Trnava, Srbija)

EE otpad nusproizvod modernog doba - ekološke aktivnosti
Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Pametni seizmograf
Davor Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Sukob kao prilika
Slavica Kljunić
(Ekonomska škola Vukovar, Hrvaška)


Stvaralačko izražavanje na digitalnoj ploči Padlet
Sanja Matičić
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Kako ukrotiti zmaja?
Ella Rakovac Bekeš
(Gimnazija Osijek, Hrvaška)


Poticanje čitanja u školskoj knjižnici ekonomske škole
Marija Bratonja
(Ekonomska škola Vukovar, Hrvaška)


Matematika uz proširenu stvarnost
Anita Šimac
(OŠ Petra Preradovića, Hrvaška)


Objektivno vrednovanje digitalnim alatom BookWidgets
Dražena Potočki (OŠ Novska)
Antonela Matajić (OŠ Rajić), Hrvaška

Vodi: Ana Logar

STEZA 3

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Pouk na šolskem vrtu in v gospodinjski učilnici – učenje za življenje
Katarina Kos (OŠ Litija)

Trajnostni pristop v
osnovni šoli

Maja Lenart
(OŠ Gradec, POŠ Jevnica)


Vpliv elementov joge na gibljivost otrok
Nataša Frank (OŠ Toneta Tomšiča Knežak)

Preživetje v naravi v okviru projektnih dni
Urška Korasa (ŠC Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola)

Krožno gospodarstvo – projektiranje in predstavitev samooskrbe s sončno elektrarno
Nejc Šiško (BVS, sistemi zelene energije d.o.o.),
Muharem Husić (ŠC Ljubljana, Višja strokovna šola)

V primežu hitre mode
Jana Stančič (OŠ Rodica)

Vpliv razrednika na oblikovanje odgovornega in uspešnega dijaka
Gašper Markič
(Gimnazija Kranj)


Razvijanje učiteljevih kompetenc pri vodenju razreda
Suzana Kumelj Bračič
(ŠC Novo mesto)


Vodi: Tina Šetina19:00-19:10

Odmor

19:10-21:00

STEZA 1

Uporaba sodobnih tehnologij pri pouku

Razvoj prečnih/prenosljivih veščin s pomočjo elektronskega listovnika Mahara
Branko Cvikl (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

S pomočjo OpenSCAD-a
do 3D tiska

Jasna Kvenderc (ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)

Izdelava spletnih strani
v 6. razredu OŠ

Borut Merčnik
(OŠ Dušana Flisa Hoče)


Interaktivni program Sketchup, ki služi kot dober učni pripomoček za poučevanje vsebin s področja 3D-risanja v OŠ
Aleš Ravnjak (OŠ Kolezija)

Nastajanje in uporaba spletnega slikovnega slovarja za evropske avtomehanike,
e-Pictionary

Alenka Brodnjak
(SIC Ljubljana)


Vodi: Marko Ljubej

STEZA 2

Izzivi pri poučevanju matematike

Primeri dobre prakse pri predmetih Poslovna matematika s statistiko in Uporabna matematika v logistiki sledijo prenovi višješolskih programov
Lovro Dretnik (Gimnazija Moste, Višje strokovne šole BB, ŠC PET in DOBA)

Dvig digitalnih kompetenc pri pouku matematike
Ksenija Smogavec (OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec)

Naš izziv – pravilni poliedri
Bojana Pevec
(OŠ Šmarje pri Jelšah)


Matematični sprehod
Urška Golob
(OŠ Janka Glazerja Ruše)


Vodi: Kristina Kern
STEZA 3

Izzivi v vrednotenju znanja

S formativnim spremljanjem do še bolj kakovostne dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli in vrtcu
Nina Šeligo (OŠ Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica)

Vloga učitelja pri sodobnih pristopih poučevanja po načelih formativnega spremljanja
Mateja Kop (OŠ Sveta Ana)

Timsko poučevanje z elementi formativnega spremljanja v podporo dijakom pri pripravi na maturitetni esej pri slovenščini
Barbara Gradišnik
(III. gimnazija Maribor)


Formativno spremljanje znanja z uporabo kvizov
Lea Frice (ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)

Spoznavanje zgodovinskih virov pri pouku zgodovine v srednji šoli s formativnim spremljanjem
Tine Strmšek
(III. Gimnazija Maribor)


Vodi: Maša Rakuš Dobnik

21:00

Zaključek prvega dne konference
Četrtek, 24. novembra 2022Mednarodna konferenca EDUvision 2022

10:30-12:50


STEZA 1

EDUvision 2022


"NOVI IZZIVI DANAŠNJEGA ČASA - PRILOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE INOVATIVNIH REŠITEV V IZOBRAŽEVANJE 21. STOLETJA"


PLENARNE PREDSTAVITVE

Kindergarten-primary school cooperation practice during transition
Sanja Tatalović Vorkapić, Vesna Katić, Helena Pejinović
(Faculty of Teacher Education, University of Rijeka, Hrvaška)


The Challenges in Learning English for Medical Purposes
for The Health Professions Students

Anamarija Gjuran Coha
(University of Rijeka, Faculty of Medicine, Hrvaška),
Tajana Tomak
(University of Rijeka, Faculty of Health Studies, Hrvaška)


Vodi: Stanislav Jurjevčič

Analiza potreb po kompetencah učiteljev za razvijanje ustvarjalnosti
na področju izobraževanja odraslih

Jože Rugelj (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta),
Valéria Bugris (Fontanus Center Ltd., Budimpešta, Madžarska),
Balázs Török-Szabó (Fontanus Center Ltd., Budimpešta, Madžarska),
Ioana Boghian (University “Vasile Alecsandri”, Bacau, Romunija),
Matej Zapušek (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Fonološko zavedanje prezgodaj rojenih otrok pred vstopom v šolo
Nina Kozamernik (Zdravstveni dom Velenje),
Damjana Kogovšek, Jerneja Novšak Brce
(Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)


Pojmovanje fizikalne vsebine hidrostatika
pri prihodnjih učiteljih razrednega pouka

Saša Ziherl
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Kognitivni, gibalni in socialno-emocionalni cilji tematske učne poti
Polhov doživljajski park

Monika Čurila in Irena Hergan
(Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani)


Vodi: Katica Pantner

12:50-13:00

 Odmor

13:00-16:00

STEZA 1

Sodobni pristopi in izzivi

Vključevanje računalniške pismenosti v prvo triado kot nuja izobraževanja 21. stoletja
Marina Ristova Firer (OŠ Vrhovci)

Vodi: Katica Pantner

Izzivi v poučevanju športne vzgoje

Vpliv različnih učnih oblik na gibalno učinkovitost pri pouku ŠVZ
Roman Tamše
(Tehniški šolski center Maribor)


Šport in osteoporoza
Monika Rjavec (OŠ Brinje Grosuplje)

Čas za zasloni – učenje ali igranje igric: primer nogometnega oddelka Dijaškega doma Gimnazije Šiška
Renata Močnik (Gimnazija Šiška)

Šport po Bartlu: Po različnih poteh
do istega cilja

Vesna Pogelšek Lavrenčič
(OŠ Istrskega odreda Gračišče)


Težave pri poučevanju nogometa v slovenskih strokovnih šolah
Mitja Draškovič
(Tehniški šolski center Maribor)


Drsanje v osnovni šoli
Helena Drakulić
(OŠ Jurija Dalmatina Krško)


Orientacijski športni dan za učence s posebnimi potrebami
Luka Svoljšak (OŠa Helene Puhar Kranj)

Vodi: Alenka Slak

STEZA 2

Izzivi v poučevanju

Razvijanje podjetniških kompetenc: Vloga mentorja pri razvoju podjetniških kompetenc mladih v srednji šoli in posredni vpliv na razvoj identitete posameznika
Danijela Erenda (ŠC Novo mesto,
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija)

Kako zaposleni na OŠ Dragomelj skrbijo za zdravje svojih možganov
Natalija Kocijan (OŠ Dragomelj)

Gibanje z namenom: Interesna dejavnost z Bal-A-Vis-X in Brain gym ®
Maša Berčan (OŠ Brinje Grosuplje)

Prebujanje kompetenc podjetništva pri osnovnošolcih
Gordana Budimir
(OŠ Draga Kobala Maribor)


Spodbujanje aktivnega državljanstva v osnovni šoli s pomočjo avtentičnih nalog
Katica Pantner (OŠ Prule)

Izzivi pri poučevanju slovenščine

Gibanje in igre pri pouku slovenščine v tretji triadi osnovne šole
Jasna Zorenč (OŠ Dob)

Od Bevka do skrbi za okolje
Mojca Batič Škarabot
(OŠ Frana Erjavca Nova Gorica)


Spremljanje branja učencev drugega razreda osnovne šole s pomočjo preizkusa, ki temelji na kurikulumu
Aleksandra Fleischmann
(OŠ Spodnja Šiška)


Vodi: Andreja Cerkvenik

16:00-16:10

 Odmor

16:10-18:10

STEZA 1

Izzivi pri poučevanju

Ozaveščanje varne rabe interneta
v osnovni šoli

Tina Porenta
(OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem
)

Učenje za življenje – varno v promet
Ksenija Volf (OŠ Jurija Vege Moravče)

Medpredmetno povezovanje zgodovine in geografije - učna enota Islam
Andreja Droljc (Gimnazija Šentvid)

Izzivi sodobnega poučevanja dijakov pri praktičnem pouku v kliničnem okolju
Nikica Grkman
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Študija primera za srednješolce
Peter Koščak (ŠC PET Ljubljana)

Vodi: Maša Rakuš Dobnik


STEZA 2

Izzivi v poučevanju slovenščine

Zaključna ekskurzija za lažje razumevanje Tavčarjeve Visoške kronike
Karmen Soban
(OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru)


Predstavitev osebe – delo v skupini s pomočjo didaktičnih fotografij
Nika Lampret
(Gimnazija Franceta Prešerna)


Medgeneracijsko branje kot spodbujanje bralnih navad dijakov
Natalija Kovše (SŠGT Celje,
Dijaški in študentski som Celje)


Metoda lahkega branja in njena uporaba v pedagoškem procesu posebnega programa vzgoje in izobraževanja
Živa Jakšić Ivačič
(Center Janeza Levca Ljubljana)


S pravljico skozi dneve dejavnosti
Karla Tušek (OŠ Naklo)

Vodi: Marko Ljubej

18:10-18:20

Odmor

18:20-21:00

STEZA 1


Izzivi v poučevanju naravoslovja

Fizika v adventu – primer konceptualnega učenja pri predmetu fizika na gimnaziji
Kristina Leskovar
(Gimnazija Franceta Prešerna)


Uporaba računalniške simulacije pri pouku biologije – dedovanje lastnosti pri morskih prašičkih
Polona Gros Remec
(Gimnazija Bežigrad, Ljubljana)


Skrivnostni gozd učenja
Damjana Debenec (OŠ Naklo)

Do socialnih kompetenc z igrifikacijo in sodelovalnim učenjem pri pouku kemije
Elena Rudolf (Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor)

Praktično delo pri pouku kemije
Ajda Medvešek (OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi)

Izvedba predmeta interdisciplinarni tematski sklop s pomočjo IKT
Barbara Hudovernik
(Gimnazija Kranj)


Vodi: Andrej MartinekSTEZA 2


Izzivi pri poučevanju slovenščine

Noč s knjigo – motiviranje učencev za branje z uporabo digitalne tehnologije
Ksenija Čebašek (OŠ Šenčur)

Z branjem spoznavam sebe, druge in svet
Mateja Drnovšek Zvonar
(OŠ Polje)


Izzivi v poučevanju tujega jezika

Učenje besedišča s pomočjo videa in podnapisi
Mateja Simončič Tomič
(ŠC Novo mesto)


Besedišče A‒Z
Simona Vincelj
(Gimnazija Celje – Center)


Igra vlog za motivacijo in aktivno udeležbo vseh učencev pri pouku angleščine v osnovni šoli
Merita Korenica (OŠ Trnovo)

Učencu in učitelju prijazno opisno ocenjevanje pri pouku angleščine
Ema Šmid (OŠ Železniki )

Spletno orodje Quizlet kot učni pripomoček pri poučevanju izbirnega predmeta nemščina
Nataša Kuselj
(OŠ Mokronog)


Vodi: Blanka Karanjac

STEZA 3


Izzivi v poučevanju

Moč neverbalne komunikacije učitelja
Tamara Murko
(III. gimnazija Maribor)


Tabor za nadarjene učence na Bohorju
Svjetlana Mišković
(OŠ XIV. divizije Senovo)


Moj domači kraj, te poznam?
Marija Istenič (OŠ Žiri)

Digitalne kognitivne igre za učence s težavami na področju izvršilnih funkcij
Tjaša Prelog
(OŠ dr. Ljudevita Pivka)


Učimo se učiti ali pomembnost obvladovanja učenja in dobrih učnih navad v osnovni šoli
Andreja Rinc Urošević
(OŠ Miklavž na Dravskem polju)


Ustvarjalnost danes za jutri (uporabna reciklaža)
Mojca Šon (OŠ Petrovče)

Vodi: Kristina Kern

21:00

Zaključek prvega dne konferencePetek, 25. novembra 2022Mednarodna konferenca EDUvision 2022

10:30-12:50


STEZA 1

EDUvision 2022


"NOVI IZZIVI DANAŠNJEGA ČASA - PRILOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE INOVATIVNIH REŠITEV V IZOBRAŽEVANJE 21. STOLETJA"


PLENARNA PREDAVANJA

Procjene učitelja o značaju i efektima integrativne nastave
Tanja Stanković-Janković, Slaviša Jenjić in Snježana Kević-Zrnić
(Filozofski fakultet Banja Luka, Bosna in Hercegovina)


Analiza reforme ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Josip Miletić
(Sveučilište u Zadru, Hrvaška)


Dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada kao put prema razumijevanju djeteta i djetinjstva
Violeta Valjan Vukić, Smiljana Zrilić
(Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Hrvaška)
Jelena Tomić (Dječji vrtić Maslačak, Zadar, Hrvaška)

Development for multimedia curriculum: Media project
as a constructivist environment for creativity

Krunoslav Bedi (School of Building and Crafts, Čakovec, Hrvaška)
Matija Varga (Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvaška)


Učenje i podučavanje kroz spoj dviju umjetnosti – književnosti i glazbe
Jasminka Brala-Mudrovčić (Univerza v Zadru, Hrvaška),
Ana Lemić (Ogranak Matice Hrvatske u Gospiću, Hrvaška)


Instrukcijski dizajn online nastave na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Sveučilišta u Zadru tijekom pandemije COVID-19

Josip Cindrić (Sveučilište u Zadru, Hrvaška)

Muzičko stvaralaštvo u digitalnim udžbenicima muzičke kulture za 4. razred osnovne škole
Jelena Stanivuković
(University of Belgrade, Teacher Education Faculty, Srbija)

Vodi: Miha Slapničar

12:50-13:00

 Odmor

13:00-16:40

STEZA 1

Izzivi v poučevanju

Možgani, spanje in vpliv spanja na kognitivne sposobnosti človeka
Neda Veniger
(Srednja šola za farmacijo, kozm
etiko in zdravstvo, Ljubljana)

Raziskovalni in razmišljujoči um – preko projektov in aktivnosti do družbenokritičnega razmišljanja mladih
Mojca Fajt
(III. gimnazija Maribor)


Mentoriranje učenki pri pripravi raziskovalne naloge
Teja Demič
(OŠ Kolezija)


Modul naravna in kulturna
dediščina Slovenije

Damjanca Ivan
(Gimnazija Šentvid)


Kako gledati svetovno problematiko v odtenkih med črno in belo?
Nataša Graovac
(Šolski center Postojna)


Vodi: Jurij Kočar

CATCHBALL – Vpliv sodelovanja v mednarodnih projektih na proces poučevanja in razvoj osebnosti učitelja oz. učenca
Aljaž Igor Topole
(II. OŠ Celje)


Projektno delo: Koledovanje
Natalija Rus (OŠ Horjul)

E-bazar, lastna rešitev za spletni bazar
Dejan Košenina (OŠ Petrovče)

Vodi: Andreja CerkvenikSTEZA 2

Izzivi v poučevanju

PLENARNI PREDSTAVITVI


Implementacija projektnog oblika rada u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Violeta Valjan Vukić,
Karmen Travirka Marčina
(Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Hrvaška)
Meri Meštrov (Dječji vrtić Smilje, Šibenik, Hrvaška)


Poučavanje frazeologije u okviru nastave zavičajnoga govora – primjer Brista u Makarskom primorju
Anja Šuta (Mediteranski institut za istraživanje života, Split, Hrvaška)

Komunikacija in razvoj osebnosti

PLENARNI PREDSTAVITVI


Razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri poučevanju angleščine in ruščine kot tujih jezikov za gluhe in naglušne učence
Hana Ćosić
(Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru)
Jerneja Novšak Brce, Damjana Kogovšek
(Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)


Življenje učencev s skotopičnim sindromom oz. sindromom Helen Irlen: študija primera
Julija Rejc (Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta)
Nina Čelešnik (OŠ Polje)


PREDSTAVITVE

Prostovoljske aktivnosti v dijaškem domu
Jerneja Verboten (Dijaški dom Tabor Ljubljana)

Socialno čustveno učenje preko likovnega ustvarjanja
Anamarija Cvelbar (OŠ Danile Kumar)

Razvoj profesionalne identitete učitelja preko projekta Munera 3
Ajda Kamenik
(Strokovni izobraževalni center Ljubljana)


Vključevanje strategij učenja življenjskih veščin za učence z avtizmom v šolski prostor
Jasna Hude (Center za sluh in govor Maribor)

Vodi: Tina Šetina

16:40-17:00

Odmor

17:00-20:45

STEZA 1

Izzivi v poučevanju pri pouku na daljavo

Izobraževanje na daljavo v prvem in drugem valu šol Obsotelja in Kozjanskega
Vanja Užmah (OŠ Šmarje pri Jelšah)

S kreativnim razmišljanjem do učenja podjetnosti v spremenjenem času
Boštjan Petučnik
(Srednja šola za oblikovanje Maribor)


Kako približati pouk na daljavo običajnemu pouku v šoli
Milenka Kocbek Krajnc
(OŠ Draga Kobala Maribor)


Spremembe v načinu poučevanja kot posledica pouka na daljavo
Tina Zupanc (III. gimnazija Maribor)

Spodbude in izzivi za razredništvo iz časa pouka na daljavo
Darinka Marc
(Gimnazija Poljane)

Vodi Anja Kržič

Sodobni pristopi in izzivi

Uporaba debatne metodologije pri pouku filozofije
Dora Lenart (II. gimnazija Maribor)

Stari Egipt – projektno delo v prvem triletju osnovne šole
Mateja Petan (OŠ Polje)

Mobilnost dijakov ter osebja v poklicnem in strokovnem izobraževanju
Marko Janžič (III. gimnazija Maribor)

Od ličkanja do izdelkov iz ličja in koruze
Tina Jerkič (OŠ Dob)

Vodi: Božena ŠmirmaulSTEZA 2

OKROGLA MIZA 1
(v angleškem jeziku)
17:00 – 18:30

Integrative approach to teaching and
skills development
(Integrativni pristop k poučevanju in razvoju spretnosti)


Vodi: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Yara Arnaiz Martín
(La Estación de la Ciencia y la Tecnología, Španija)

dr. Izaskun Mitxitorena
(Askatasuna BHI, Španija)

María del Pilar Aguilar López
(Sciente Teacher, Španija)

Cármen Diez Calzada
(Scientix Ambassador, Španija)

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romunija)

Benito Vázquez Dorrío
(University of Vigo, Španija)

Ivo Jokin
(European Association for Astronomy Education, Bolgarija)

Yohanes Djoni
(Senior High School Permai , Jakarta Indonezija)

Lee Saw Im
(Seri Bintang Utara High School, Malezija)

Mª Matilde Ariza Montes
(IES Pedro Espinosa, Antequera, Španija)

Eyad Ahmed Alsouqi
(Jenin Primary Boy's School, Palestina)

Jesús Ureña Vásquez
(Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominikanska Republika)

Rania Lampou
(Greek Ministry of Education & Religious Afffairs, Greek Astronomy & Space Company, Grčija)

Rubintang Naomi Butar-Butar
(T-Hope Bilingual School, Medan, Indonezija)

Dolores Alicia Queiruga Dios
(Universidad de La Rioja, Španija)OKROGLA MIZA 2
(v angleškem jeziku)
18:30 – 20:00


Creating connections: towards
transnational teaching
(Ustvarjanje povezav:
k transnacionalnemu poučevanju)


Vodi: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Silvia Lag
(Institut Sant Just Desvern. Španija)

Paula Urrutia
(Colegio Polivalente Santa María, Čile)

Costantina Cossu
(Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italija)

Araceli Queiruga Dios
(University of Salamanca, Španija)

Aswini Prabhakaran
(University of Burgundy, Francija)

María Montaña Cardenal Domínguez
(Universidad de Extremadura, Španija)

María Diez Ojeda
(University of Burgos, Španija)

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Španija)

Daniel Aguirre Molina
(Pedro Poveda School, Španija)

Antonia Trompeta
(University of Alicante, Faculty of Education, Španija)

Vanesa Baños Martínez
(University of Burgos, Španija)

Erramun Martiarena Sarasola
(Scientix Ambassador, Španija)

20:45

Zaključek konference