Konferenca EDUvision 2023

22. - 24. november 2023

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
Oddaja prispevkov

Oddaja prispevkov

V želji, da mednarodna znanstvena konferenca EDUvision 2023, Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij doseže svoj namen in konstruktivno pripomore k uvajanju potrebnih sprememb v način poučevanja in preverjanja ter ocenjevanja znanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, se obračamo na Vas, saj smo prepričani, da imate veliko strokovnega znanja, dragocenih izkušenj in praktičnih rešitev, ki jih lahko izmenjate v družbi znanih predavateljev, vrhunskih strokovnjakov, pedagogov in ostalih udeležencev.

Vabimo Vas, da s svojim znanstvenim ali strokovnim prispevkom sodelujete na mednarodni znanstveni konferenci, predstavite svoje projekte, dosežke, vizijo in ideje ter na ta način prispevate k prenosu znanja in primerov dobre prakse s področja sodobnih pristopov poučevanja.

Prispevek bosta recenzirala najmanj dva recenzenta s strani mednarodnega recenzentskega odbora.

Pomembni datumi:

Rok za oddajo prispevkov: 7. oktober 2023
Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka: 6. november 2023
Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 20. november 2023

Za vse informacije v zvezi z znanstvenimi in s strokovnimi prispevki pišite na naslov info@eduvision.si.