Konferenca EDUvision 2023

22. - 24. november 2023

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna online konferenca


EDUizziv, Februar 2024


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


12. - 14. februar 2024 (Zoom)


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja sodobno izobraževanje. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, univerzitetnim profesorjem in specialnim pedagogom.

V okviru mednarodne konference bomo izpostavili tri osrednje teme:
    - Sodobni pristopi in izzivi poučevanja,
    - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, sodelovanje v timu, čuječnost,
       premagovanje stresa in anksioznosti),
    - Kreativno in inovativno poučevanje z uporabo IKT.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
  1. Katere sodobne pristope uporabljate pri poučevanju? S katerimi izzivi se srečujete pri poučevanju? Na kakšne načine spodbujate učence k podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti?
  2. Na kakšen način lahko razvijamo mehke veščine. Kako izboljšati komunikacijo? Kašno vlogo ima čuječnost v izobraževanju? Kako lahko premagamo stres pri učiteljih in učencih? Kako lahko zmanjšamo anksioznost pri učencih?
  3. Kako uporabiti umetno inteligenco pri pouku? Kako ustvarjalno in inovativno poučevati z uporabo IKT in videoposnetki?

Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja.

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo po sprejetju objavljen v Zborniku prispevkov konference.
Na konferenci bo sodelovala vsaj 1/3 tujih predavateljev.

Za sodelovanje na konferenci pridobite potrdilo, s katerim uveljavljate pravico do 4 točk za napredovanje v nazive, udeleženci konference pa 0,5 do 1,5 točke.

Uradni jeziki konference:
 slovenski, hrvaški, srbski in angleški.


Program konference

Ponedeljek, 12. februarja 2024


12:50-14:30

STEZA 1

Otvoritev mednarodne konference

EDUizziv

"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


UVODNA PLENARNA PREDAVANJA


Shifting the Education Paradigm: Improving Teaching and Learning
through Next-gen STE(A)M and NBS Projects

Ivelina Ivanova
(European Schoolnet, NBS EduWORLD, NBS Academy, Belgija)


Digital Changes and Innovative Solutions in 21st Century Education
Edita Roberts
(Primary School Velvary, Češka)


Mindfulness and Film
Marina Gabelica
(Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvaška)


An Introduction to Using AI in Education
Madalina Cocea
(Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romunija)


Vodi: Stanislav Jurjevčič

14:30-14:40

 Odmor

14:40-18:00

STEZA 1

Sodobni pristopi in izzivi poučevanja

PLENARNA PREDAVANJA

Empowering High School Physics and Science Education with AI: Transforming Teaching and Learning for the Digital Age
Achillefs Kapartzianis (Cyprus Ministry of Education, Culture, Sport and Youth, Ciper)

Why do We Need to Rethink
Dance Teaching
?
Elisabete Monteiro (Human Kinetics faculty, University of Lisbon, Portugalska)

Linguistic Skills in AI World
Kinga Goldanowska (Smart School, Poljska)

Izazovi urbanog svetla: Analiza, posledice i strategije za smanjenje svetlosnog zagađenja u gradskim sredinama
Slađana Jović (Gimnazija
Svetozar Marković, Niš, Srbija)
Bojana Mitriceski Anđelković
(OŠ Branislav Nušić, Donja Trnava, Srbija)


Naša Šekspirijada - primer dobre prakse projektne nastave u srednjoj školi
Artea Panajotović, Tijana Parezanović
(Alfa BK University, Beograd, Srbija)
Milica Živković (XIV beogradska gimnazija)

Što se promijenilo od "Imen knižica za hasen ladanjskih škol" (1776.) do zvučnih atlasa hrvatskih govora (2024.)?
Ivana Kurtović Budja, Jurica Budja
(Institut za hrvatski jezik, Zagreb, Hrvaška)


Vodi: Tina Šetina

PREDSTAVITVE

Building Bridges: Fostering Immigrant Integration in Schools
Sandra Žeželj
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

Medpredmetno povezovanje v srednji šoli: kreativna pot do celostnega razmišljanja
Urška Mlakar
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Medpredmetno povezovanje računalništva in slovenščine v 6. razredu OŠ
Borut Merčnik (OŠ Dušana Flisa Hoče)

Vodi: Uroš Rozina
STEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

Razvoj komunikacijskih spretnosti mlajših učencev z uporabo iger ‒ učenje z gledališkimi pristopi
Darja Cekin
(1. osnovna šola Žalec)


Kako preživeti in živeti v razredu?
Ivica Kovač Fijavž
(OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu)


Pouk glasbene umetnosti v 5. razredu kot pomoč učencu z ADHD za uspešno sodelovanje pri ostalih predmetih
Vesna Ristova Petrova
(OŠ Jožeta Moškriča)


Obravnava medvrstniškega nasilja z dijaki s posebnimi potrebami
Maruša Jarc Stergar
(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)


Pridne roke ustvarijo čudež
Mateja Žerjavič
(Center za sluh in govor Maribor)


Samopodoba pri učencih v osnovni šoli
Erika Lapornik
(OŠ Ivana Cankarja Trbovlje)


Joga za otroke kot interesna dejavnost
Janja Zver
(OŠ Šentvid, Ljubljana)


Temperamenti v razredu
Eva Divjak
(OŠ Kašelj)


Permisivna vzgoja in srednješolci
Sandra Skribe Kosina
(Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor)


Vodi: Erika Lapornik18:00-18:10

 Odmor

18:10-21:00

STEZA 1

Sodobni pristopi in izzivi poučevanja

Različni pristopi k uvajanju podjetništva med mlade
Marija Ermenc
(OŠ Livada Velenje)


Šolski ples kot zabava in posel
s projektom POGUM

Tina Jerkič (OŠ Dob)

Sodelovalno učenje – možnost za skupinsko učenje, raziskovanje, ustvarjanje in usvajanje novih znanj
(primer dobre prakse)

Nives Kemperle
(OŠ Šmarje – Sap)


Ustvarjanje e-Twinning pravljic
Erika Grosar (OŠ Solkan)

Projekt: Velika jajca
Domen Babič
(OŠ Dušana Flisa Hoče)


Naj tehnologija dela za nas
Uroš Rozina (OŠ Zalog)

Uporaba spletnih GIS aplikacij
pri pouku gradbeništva

Samo Jakljič
(Šolski center Novo mesto)


Delovna gradiva po meri učencev
Julijana Kmetič (OŠ Kašelj)

Vodi: Uroš Rozina
STEZA 2

Uporaba sodobnih tehnologij pri pouku

Digitalna orodja – pomoč ali prekletstvo novodobnega poučevanja?
Sonja Miklaužič
(Srednja frizerska šola Ljubljana)


Predstavitev spletnega učenja
Simon Novak (OŠ Prestranek)

Izdelava video posnetkov s pomočjo tehnike Stop Motion
Martin Simčič (Šolski center Postojna)

Ustvarjalno in inovativno poučevanje z uporabo AI in IKT pri izdelavi animiranega filma
Mojca Guštin
(Srednja medijska in grafična šola Ljubljana)


Ustvarjanje interaktivnih učnih vsebin
z uporabo H5P

Katarina Jagič (Šolski center Kranj)

Znan obraz ima moj glas
Klavdija Mele (Gimnazija Šentvid)

Učimo se programirati s pomočjo
Lego Spike Essential

Nuša Bratovščak
(OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica)


Digitalne kompetence pri pouku zgodovine
Angelika Koncut Žorž
(OŠ Frana Erjavca Nova Gorica)


Vodi: Martin Simčič

21:00

Zaključek prvega dne konferenceTorek, 13. februarja 2024


12:00-12:50

STEZA 1

Mednarodna konferenca

EDUizziv

"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


UVODNI PLENARNI PREDSTAVITVI


Razvoj veščin 21. stoletja: izzivi in priložnosti
Nataša Kranjc
(Srednja šola za trženje in dizajn Maribor)


Vpliv senzorne integracije na učenje
Nataša Vanček
(OŠ Venclja Perka Domžale)


Vodi: Uroš Rozina

12:50-13:00

 Odmor

13:00-16:45

STEZA 1

Komunikacija in razvoj osebnosti

Motivacija z vidika socialnih kompetenc
Simona Brlek (Šolski center Ptuj,
Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo)


Učenje brez zvezkov in knjig
Sandra Rusec Belaj
(OŠ Ljubo Šercer, Kočevje)


Mehke veščine učitelja v bolnišnični šoli
Metoda Leban Dervišević
(OŠ Ledina, Bolnišnična šola Ljubljana)

Uresničevanje ciljev individualiziranega programa pri učencih z avtistično motnjo na predmetni stopnji pouka
Kristina Mlinarič
(Center za sluh in govor Maribor)


Bodite čuječi, kjer koli že ste
Dijana Pantović
(OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)

Vodi: Uroš Rozina

Strukturirano poučevanje v prilagojenem programu za predšolske otroke
Polona Pintar Hedl
(Center za sluh in govor Maribor)


Javno nastopanje in trening izvajanja izkustvenih delavnic pri dijakih smeri predšolska vzgoja
Aleš Pogačnik (Srednja šola Izola)

Motivacija in pristop k učenju
Marino Velušček (Šolski center Nova Gorica)

Pomen intuicije v zdravstveni negi
Zvonka Šauperl (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Pomen duhovne razsežnosti pri poučevanju za poklice v zdravstvenem in socialnem varstvu
Sabina Eberl (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Vodi: Tina Šetina
STEZA 2

Sodobni pristopi in izzivi poučevanja

Povezava učne snovi osteoporoza pri predmetih patologija in skrb za zdravje
Helena Božič Janežič in Mateja Puc
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana)


Prva pomoč na Osnovni šoli
Venclja Perka Domžale

Lidija Blažej
(OŠ Venclja Perka Domžale)


Interdisciplinarno oblikovano učno okolje
Maja Matjaž (OŠ Griže)

S pomočjo plezalne stene do izboljšanja gibalnih sposobnosti v prvem razredu
Marina Ristova Firer
(OŠ Vrhovci)


Šolska knjižničarka danes počiva
Tadeja Česen Šink
(OŠ Naklo)


Domače naloge – koristne in zabavne
Katja Konjar (OŠ Križe)

Motivacija skozi formativno učenje
Aleš Ferenc (OŠ Kašelj)

Usvajanje učne snovi preko igre
Gordana Slak
(OŠ Trzin)


Uporaba metode fraktalne risbe
Mojca Pevec Satler
(OŠ Prebold)


Projekt Šolska VRTilnica v programu
Eko šole

Božena Šmirmaul
(OŠ Sveta Ana)


Vodi: Božena Šmirmaul16:45-17:00

 Odmor

17:00-20:30

STEZA 1

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Eko krojaček – podjetnost in trajnostni razvoj z roko v roki
Darja Sovinc
(Srednja šola Slovenj Gradec in Muta)

To naredite s starimi oblačili
Mihaela Ulčar (OŠ Šentvid Ljubljana)

Vzgoja in izobraževanje za poklic kozmetični tehnik z vključevanjem trajnostnega razmišljanja in delovanja
Karmen Pavrič Konušek (Srednja
zdravstvena in kozmetična šola v Celju)


ʺPotovanje plastenkeʺ ali onesnaževanje
s plastiko

Vesna Markelj (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Ozaveščanje učencev o pomenu zdrave, lokalno pridelane hrane
Maja Lenart (OŠ Gradec, POŠ Jevnica)

Čuječ sprehod v naravi
Lucija Polenik (OŠ Glazija Celje)

Pouk v zunanjem okolju ‒ zimska
šola v naravi

Igor Keber (2. OŠ Slovenska Bistrica)

Pomen eksperimentalnega dela pri izobraževanju za trajnostni razvoj
Mojca Plevnik Žnidarec
(I. gimnazija v Celju)


Narava, računalniška igra in pouk, ali kako združiti prijetno s koristnim
Nina Kramberger (OŠ Videm)

Vodi: Sabina Eberl

STEZA 2

OKROGLA MIZA 1

Education for Sustainability
(Izobraževanje za trajnostni razvoj)

(17:00 - 18:30)

Vodi: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Costantina Cossu
Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italy

dr. Lee Saw Im
Seri Bintang Utara High School, Malaysia

Suchitra Bhattacharya
Manav Rachna International school.
Delhi NCR, India

Elena Matroana Hreciuc
Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romania

Antonia Trompeta
University of Alicante, Faculty of Education, Spain

Ainhoa Segura Zariquiegui
University of Burgos, Spain

Luis Miguel García de Alba
Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, México

Celia Escudero Carrascal
University of Burgos, Spain

Mª Matilde Ariza Montes
IES Pedro Espinosa, Antequera, Spain

Dolores Alicia Queiruga Dios
Universidad de La Rioja, Spain

María Montaña Cardenal Domínguez
Universidad de Extremadura, Spain

Hatice Kirmaci
Korkmaz Yigit Anatolian High School -Istanbul, Turkey

Cris Guerrero García
Salesianos Carabanchel, Madrid, Spain

Francisco Ivanildo de Sousa
University of Burgos, Spain

Virginia Martínez Fuentes
University of Burgos, Spain

Jordi Diaz-Marcos
CCiTUB & Nanodivulga, Universitat de Barcelona, Spain

Joan Mendoza
Scientific and Technological Centers of the University of Barcelona, SpainOKROGLA MIZA 2


Integrative Learning Environments
(Integrativna učna okolja)

(18:30 - 20:00)

Vodi: dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Cármen Diez Calzada
Physics and Chemistry Professor, Scientix Ambassador, Spain

José María Díaz Fuentes
Colegio salesiano "Santo Domingo Savio"
de Úbeda, Spain

Araceli Queiruga Dios
University of Salamanca, Spain

María Diez Ojeda
University of Burgos, Spain

Rania Lampou
Greek Ministry of Education & Religious Afffairs, Greece

Jesús Ureña Vásquez
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Dominican Rep.

María del Pilar Aguilar López
Junta de Castilla y León, Spain

Liliana Fernandes
Agrupamento de Escolas de Alberto Sampaio, Braga, Spain

Luis Carlos González González
University of Burgos, Spain

Michael Gregory
Creator of "My Favourite Experiments", Science on Stage & Scientix Ambassador for France

Aswini Prabhakaran
University of Burgundy, France

María Palma García Hormigo
UNED Campo de Gibraltar & Colegio internacional Montessori Sotogrande, Spain

Josefina Anllo Naveiras
MIT & University of Porto, Portugal

20:30

Zaključek drugega dne konferenceSreda, 14. februarja 2024


12:00-12:50

STEZA 1

Mednarodna konferenca

EDUizziv

"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


UVODNI PLENARNI PREDSTAVITVI


Kritično mišljenje kot vrednota pri pouku
Barbara Turinek
(OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj)

Vedro stresa
Ines Rekar
(Zavod za šolstvo, OE Kranj)


Vodi: Sabina Krajnc Dular

12:50-13:00

 Odmor

13:00-16:45

STEZA 1

Sodobni pristopi in izzivi poučevanja

Uporaba umetne inteligence pri izdelavi celostne grafične podobe v šoli
Jernej Mlakar
(Srednja šola Ravne na Koroškem)


Poučevanje CNC obdelave s pomočjo programa Fanuc Manual Guide i
Boštjan Golob (TŠC Maribor)

Projekti oddelkov
Slavka Žmaucar (Gimnazija Šentvid)

Timsko delo v oddelku vrtca:
obogatitev ali obremenitev?

Ingrid Šorc (Vrtec Prestranek)

Vpliv joge na počutje otrok
v predšolskem obdobju

Marjeta Haunholter (Vrtec pri OŠ Destrnik)

Kreativno učenje in sodobni pristopi pri poučevanju anatomije
Polonca Kačičnik (Srednja zdravstvena
in kozmetična šola Celje)


Vodi: Uroš Rozina

Izzivi pri poučevanju naravoslovja

Dijaki ustvarjajo videoposnetke
s fizikalno vsebino

Anica Šaljaj (Gimnazija Škofja Loka)

Uporaba igre pri poučevanju fizike
Petra Drnovšček
(OŠ Franceta Bevka Tolmin)


Pouk kemije in naravoslovna pismenost
Ajda Medvešek (OŠ Ivana Skvarče)

Kako vemo, da je potekla kemijska reakcija? Pomagajmo si z eksperimentalnim delom v skupinah
Lea Jusufović Glažar (I. gimnazija v Celju)

Vodi: Martin SimčičSTEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

Spodbujanje samospoštovanja in čuječnosti pri dijakih
Petra Pleteršek Staklenac
(Srednja šola za trženje in dizajn Maribor)


Uporaba metode diskusije pri urah oddelčne skupnosti
Sabina Krajnc Dular (OŠ Hinka Smrekarja)

Vključevanje ter razvijanje čustvene in socialne inteligence pri pouku angleščine na predmetni stopnji
Lara Lipnik (OŠ Šmarje ‒ Sap)

Vodi: Sabina Krajnc Dular

Uporaba digitalizacije pri pouku
in šolskih projektih

(v hrvaškem jeziku)
(14:10-16:00)

Zimska matematika
Dražena Potočki (OŠ Novska, Hrvaška) &
Antonela Matajić (OŠ Rajić, Hrvaška)


Drag and drop - prvi koraci u
samostalnom učenju

Ksenija Lekić (OŠ Novska, Hrvaška) 

Immersive Reader – pomoć učenicima
s disleksijom

Elvisa Sekulić (OŠ Zorke Sever, Hrvaška)

 Stop animacija
Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


 Rukopis prošlosti u suvremenom obrazovanju
Davor Šijanović
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)

Matematika u kemiji
Antonija Milić & Suzana Osička
(Gimnazija Vukovar, Hrvaška)


Istraživački rad u nastavi biologije
Jasminka Bikić (Gimnazija Vukovar, Hrvaška)

Vodi: dr. Ana Logar

Komunikacija in razvoj osebnosti

Ovčke, pomočnice pri pisanju

Kaja Lipovec
(OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana)


Učne ure empatije v razredu
s slepim dijakom
Mateja Glušič Lenarčič
(Gimnazija Celje – Center)


Vodi: Božena Šmirmaul

16:45-17:00

 Odmor

17:00-20:30

STEZA 1

Izzivi pri poučevanju naravoslovja

Projektno delo pri pouku biologije
Silva Čepin (OŠ Radlje ob Dravi)

Izzivi pri poučevanju tujega jezika

Uporaba aplikacij Umetne Inteligence
v projektnem tednu

Vlasta Leban (Šolski center Velenje)

Motivacijske strategije za učitelje in dijake pri pouku španščine
Ana Dvoraček
(Srednja ekonomska šola Ljubljana)


Opolnomočenje umov pri pouku angleščine: Razvijanje globalne ozaveščenosti s pomočjo kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti
Andreja Gungl (II. gimnazija Maribor)

Integrirano poučevanje tujega jezika v vrtcu po CLIL metodi
Nataša Kuselj (OŠ Mokronog)

Vodi: Martin Simčič

Izzivi pri poučevanju slovenščine

Sodobna poučevalna praksa in
formativno spremljanje

Katarina Germšek
(OŠ Miklavž na Dravskem polju)


Podoba pekla v literaturi od srednjega
veka do sodobnosti

Nuša Fujan (Srednja šola Domžale)

Ko se digitalna pismenost sreča z drugimi ključnimi kompetencami
Živa Blatnik (OŠ Bežigrad)

Pouk slovenščine z e-okoljem
Slovenščina na dlani

Tjaša Markežič (Prva gimnazija Maribor)

Vodi: Sabina Eberl
STEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

Druženje učencev z motnjami v duševnem razvoju in srednješolcev v obliki prostovoljskega dela
Mija Borsellino (CIRIUS Vipava)

Stopiti v čevlje drugega
Klaudija Pahor (OŠ Brezovica pri Ljubljani)

Vodi: Božena Šmirmaul

Izzivi pri poučevanju športne vzgoje

Mi zaupaš? Se počutiš dobro?
Si pod stresom?

Renata Močnik (Gimnazija Šiška)

Razvijanje mehkih veščin pri športni vzgoji
Melita Meglič (Gimnazija Jožeta Plečnika)

Poučevanje športa v tandemu v 3. razredu
Nataša Gaber (OŠ Kašelj)

Zimska šola v naravi ‒ šola za vse življenje
Sergej Tratnik (OŠ Bojana Ilicha Maribor)

Izzivi pri poučevanju matematike

Uporaba Lego kock pri pouku matematike
Kristina Grbec (II. gimnazija Maribor)

Ko umetna inteligenca poseže v kurikulum priprav na poklicno maturo
Jasna Kvenderc Medvešek
(Šolski center Novo mesto)


Počutje dijakov: kaj lahko vidimo iz raziskave PISA 2022 in kaj iz šolskih anket
Karin Kastelic (Vegova Ljubljana)

Vodi: Alenka Slak
20:30

Zaključek konferencePomembni datumi:

   Rok za oddajo prispevkov:  21. januar 2024
   Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka:  1. februar 2024
   Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije:  9. februar 2024

Prijava

za slušatelje, aktivne udeležence in oddajo prispevka
: - spletni obrazec (kliknite tukaj).
Navodila za pisanje prispevka: - kliknite tukaj.


Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Španija

Erika Božič
Gimnazija Moste, Ljubljana

Sabina Eberl
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Mojca Jerala
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Marjana Jus
Gimnazija Moste, Ljubljana

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka

Sabina Krajnc Dular
Osnovna šola Hinka Smrekarja, Ljubljana

Erika Lapornik
Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

dr. Ana Logar
Osnovna šola Metlika

mag. Uroš Rozina
Osnovna šola Zalog

Martin Simčič
Šolski center Postojna

Alenka Slak
Gimnazija Moste

Tina Šetina
Osnovna šola Kašelj, Ljubljana

Božena Šmirmaul
Osnovna šola Sveta Ana


Kotizacija

Predavatelji Udeleženci (8 ur) Udeleženci (16 ur) Udeleženci (24 ur)
180 EUR
(+ 22 % DDV)
80 EUR
(+ 22 % DDV)
140 EUR
(+ 22 % DDV)
180 EUR
(+ 22 % DDV)

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate oz. pošljete naročilnico do 9. februarja 2024.

Kotizacija vključuje recenzijo, konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 9. februarja 2024.

Vljudno vabljeni in na svidenje 12.-14. februarja!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 9. februarja 2024.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 12022024 
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.


Spodnji obrazec za prijavo ne deluje.
Prijava na konferenco: TUKAJ.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: