Konferenca EDUvision 2024

28. - 30. november 2024

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Zaton avtoritete in porast narcizma

Strokovni seminar v živo

ZATON AVTORITETE IN PORAST NARCIZMA V POTROŠNIŠKI DRUŽBI – vpliv na šolski vsakdan


21. oktober 2023


Na seminarju želimo v živo z interaktivnimi predavanji ter z razpravo osvetliti vzroke in posledice spreminjanj vzgojnih pristopov, ki vse bolj oblikujejo odzivne, zahtevne in tudi predrzne otroke, ki predstavljajo učiteljem vedno večji izziv.

Namen je, da učitelje in vzgojitelje opolnomočimo za soočanje z obnašanjem narcistično socializiranih otrok. Na 8-urnem seminarju želimo učiteljem in vzgojiteljem poglobljeno in strokovno pojasniti vzroke in posledice za porast narcističnega obnašanja v sodobni družbi, ki se odraža tudi v današnjem šolskem vsakdanu.


KJE:
     Ljubljana, City Hotel, Dalmatinova 15

TRAJANJE:
       8 ur

KOMU JE NAMENJENO:
     vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, itd.).

PREDAVATELJI:
   Z nami bodo vodilne avtoritete, ki raziskujejo narcistično socializacijo in njene posledice v sodobni potrošniški družbi in šoli.
 

     izr. prof. dr. VESNA VUK GODINA, doktorica socioloških znanosti

Predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in vodja Centra za antropološke raziskave. Je tudi kolumnistka in znana po neusmiljeni in včasih kontroverzni kritiki Slovencev in narcistične vzgoje. Področja njenega zanimanja so zgodovina socialne, kulturne antropologije in antropoloških teorij, antropološka analiza socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter antropologija postsocialističnih družb.
 

     mag. KATARINA VODOPIVEC KOLAR, učiteljica naravoslovja

Že 20 let je zaposlena na osnovni šoli kot učiteljica naravoslovnih predmetov, razredničarka ter vodja številnih projektov.
Delo z mladimi ter njihov odnos do učenja, pravil in avtoritete jo je spodbudilo k poglobljenemu študiju narcističnega obnašanja mladostnikov v potrošniški družbi kot odraz splošne erozije avtoritete odraslih v družbi, v šoli pa transformacije avtoritete učitelja, ki ga ja zaključila z magistrskim delom: Patološki narcis kot produkt permisivne vzgoje. Izsledki in aktualizacija raziskave bodo predstavljeni na predavanju..

 
     MIHA ANDRIČ, mednarodni predavatelj in trener na področju komunikacije, debate in sodobnih pristopov k poučevanju ter filozof in sociolog

V zadnjih 15 letih je predaval ali treniral mlade, učitelje in ljudi iz poslovnega sveta v več kot 40 državah na petih celinah. V preteklosti je bil programski vodja več mednarodnih izobraževalnih akademij, trenutno pa deluje kot direktor Izobraževal-nega centra Argument, predsednik sveta direktorjev IPO (Mednarodna filozofska olimpijada) in član sveta IPPF (International Public Policy Forum New York).
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

Ura

Sobota, 21. oktobra 2023

10:00-
11:45


ZATON KLASIČNE AVTORITETE V POTROŠNIŠKI DRUŽBI
dr. Vesna Vuk Godina


     - Pomen socializacije za reprodukcijo družbe.
     - Trije tipi socializacijskih procesov.
     - Spreminjanje pogleda na avtoriteto.
     - Narcistična socializacija v sodobni družbi (razprava).

11:45-12:15

Odmor

12:15-13:15


NARCISTIČNA IDEOLOGIJA V ŠOLAH: MED
AVTORITETO UČITELJA IN AVTONOMIJO UČENCA

Miha Andrič (Izobraževalni center Argument)


   - Kako razumeti sodobno družbo in sodobne mlade? O sodobni ideologiji, prevladujočih
     mišljenjskih in vedenjskih vzorcih ter o strukturi osebnosti, ki jo producira sodobna družba.
   - Kako razumeti sodobno šolo? Kako se sodobna družbena vez in narcistična struktura
     osebnosti zrcalita v prevladujočem razumevanju vloge učiteljev v šolah in v vlogi šole v družbi?
   - (Narcisistične) pasti in zablode sodobnih vzgojnih in didaktičnih paradigem.

13:15-
14:00

Odmor

14:00-15:30


POSLEDICE NARCISTIČNE SOCIALIZACIJE V ŠOLSKEM VSAKDANU -
analiza empirične raziskave med pedagogi

mag. Katarina Vodopivec Kolar


   - Kako zastopanost vse večjega števila narcističnih otrok vpliva na delo v šoli
     (disciplina, motivacija, odnos do znanja in avtoritete, didaktični pristopi, porast nasilja)?
   - Didaktične strategije za delo z narcistično socializiranimi.
   - Mesto in vloga šole in učitelja v narcistični, potrošniški družbi (razprava).

15:30-15:45

Odmor
15:45-
17:00

RAZPRAVA:
POUČEVANJE, KOMUNICIRANJE IN MOTIVIRANJE MLADIH
V DOBI NARCIZMA

moderira: Miha Andrič (Izobraževalni center Argument

   - Principi, tehnike in strategije za učinkovito vodenje narcisistično socializiranih mladih,
     mediacijo v konfliktnih situacijah in učinkovito odzivanje na neprimerno vedenje v razredu.
   - Pedagoške metode onkraj pasti narcizma in prevladujočih didaktničnih pristopov - o poučevanju
     kritičnega in avtonomnega mišljenja.
   - O prihodnosti šole in vlogi učiteljev v dobi narcizma (razprava).

17:00-18:00


KAKO NAPREJ?
(diskusija vseh predavateljev ter udeležencev)


     - Nekaj napotkov za lažje soočanje in delo z narcistično socializirano mladino.
     - Predstavitev lastnih primerov iz prakse.

18:00

Zaključek izobraževanja
TOČKOVANJE:
Udeležba na strokovnem izobraževanju je ovrednotena s 0,5 točke za napredovanje (8 ur).
Udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi strokovnega izpopolnjevanja.

PRIJAVA UDELEŽBE:
     Preko spletnega obrazca: KLIKNITE TUKAJ
     Preko e-naslova: info@eduvision.si
     Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 17. oktober 2023

KOTIZACIJA:  114 € (+ 22 % DDV)
   Kotizacija vključuje gradivo, osvežitvene napitke in potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na račun:
   Organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
   Davčna št.: SI 91048036
   IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 21102023
   Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.


Vljudno vabljeni in nasvidenje 21. oktobra.
Programski in organizacijski odbor,
mag. Mojca Orel, Stanislav Jurjevčič in
mag. Katarina Vodopivec Kolar
info@eduvision.si
Tel.: 040 247 535
Spodnji obrazec ne deluje.
Prosimo, prijavite se s klikom tukaj.

Prijava


Naslov seminarja: Zaton avtoritete in porast narcizma  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: